Handelsanställdas förbund släpper pinsam rapport

Handelsanställdas förbund, en del av LO, har gjort en rapport ”Privata vinster i välfärden”.Jag läser alltid LO-rapporter när jag hittar dem för att det oftast är underhållning på hög nivå, för en ekonom.

Redan på första sidan började jag bli förbannad. Fast ändå är den parallella känslan glad för att det är alltid lika roligt när LO gör bort sig. 

Handels har gett Novus i uppdrag att göra en undersökning, där de frågar om vinster. I ledande frågor.

Novus frågade om vinster. Men i slutsatserna som ni kan läsa nedan kan ni se ”Om man instämde helt skulle det kunna tolkas som att man inte ville se någon vinstutdelning alls”. Vinster och vinstutdelning är inte samma sak. Så nej, frågar man om vinst kan man inte dra slutsatser om utdelning men det första felet i undersökningen tycker jag är att man inte tydligt skiljer på vinst och utdelning i frågan, det vill säga reder ut det. För många väljare förstår inte heller skillnaden och den undersökningen vänder sig dessutom till Handels egna medlemmar enbart, som ju inte är folk som jobbar som tjänstemän och kommer i kontakt med begreppen i sin vardag.

Sedan hänvisar de till en rapport som källa till sina påståenden senare i rapporten. Men rapporten är släppt av de fackliga lobbyisterna Katalys, finansierade av LO-facken Målarna, Elektrikerna, Seko, Byggnads och Fastighetsanställdas förbund. Vars enda uppgift är att driva opinon för ett förbud av valfriheten, bland annat genom ”rapporter”, som att göra sken av seriositet trots att Katalys och Daniel Suhonen bara ska betraktas som en del av LO:s opinionsbildare.

Här hänvisar de till vinster i handelssektorn. Men jämför de med vinst i välfärden? Såklart inte. De jämför med något helt annat – avkastning på operativt kapital. Ett klassiskt trick när man antingen inte förstår själv eller vill vilseleda läsare man räknar med har sämre kunskaper än man själv har. Jag tror att det helt enkelt är att de som författat Handels egen rapport har beklämmande låga kunskaper om ekonomi. Här tror jag på marknaden – de duktiga ekonomerna börjar inte jobba för ett fackförbund. Troligtvis behöver man inte ens vara ekonom för att göra rapporter på Handels.

Att rapportförfattaren hänvisar till Daniel Suhonens rapporter är i sig inte konstigt – han har skrivit bok med just Suhonen.

Nästa diagram kommer från Reepalus utredning, den förmodligen mest kända statliga offentliga utredningen någonsin. För att den kommer tjäna som exempel på usla utredningar.

Där dyker det av LO på 1970-talet påhittade ord ”övervinster” upp, och även i Handels rapport. Och det av alla kunniga ekonomer kraftigt kritiserade måttet ”avkastning på operativt kapital” som det definieras i utredningen. Joakim Landström, som anlitades av utredningen, har ägnat sig sedan han lämnade sina beräkningar att kritisera Reepalu för att förvanska hans slutsatser och såga utredningen.

Avkastning på operativt kapital kan nämligen inte anses vara ett bra mått på lönsamhet i en tjänstebransch utan fasta tillgångar, som fabriksbyggnader och inventarier. De flesta vård- och skolföretag hyr lokaler. Konsultföretaget PWC sammanfattar det väl: 

”Att beräkna avkastning på bokfört operativt kapital på tjänstebolag med små bokförda tillgångar ger lätt orimliga resultat med oändligt hög avkastning”

”Utredningens jämförelse mellan avkastningen på operativt kapital för välfärdsbolagen och tjänstesektorn saknar relevans”

Ni ser ju själva på diagrammet. Stapeln är jättehög. För att den blir det när man har lågt operativt kapital från början och beräknar vinstens andel av den. Enkel matematik. Och fullständigt oseriöst som lönsamhetsmått.

Men ingen rapport utan koll på företagande och ekonomi är komplett utan det här påståendet – att man inte tjäna pengar utan att försämra kvaliteten. När det är exakt tvärtom. Hur ska du få någon att välja dig om du levererar skit?

Enda sättet är inte alls att dra in på kvaliteten utan skalfördelar. Att lägga mindre pengar på IT för att man dela kostnaden för IT och HR på flera enheter istället för en enhet sparar pengar. Att göra bra upphandlingar och inköp är ett annat vanligt och utmärkt sätt att spara pengar. Handels kanske vill att skolor och vårdföretag handlar så dyrt som möjligt och lägger mycket pengar på supporttjänster men det är alltså inte melodin om man vet hur man driver företag.

Återigen, det är skillnad på att driva företag och jobba i företag. De på Handelsanställdas förbund jobbar inte ens på ett utan försörjs av medlemsavgifter.

”Miljarder dräneras”.

Nej. Om man gör saker på ett bättre mer effektivt sätt sparar man pengar och tummar inte på kvaliteten. Och att ackumulera vinster är inte att ”dränera välfärden”. Det är att spara ihop pengar för att till exempel investera i verksamheten.

Sedan kommer ett diagram utan hänvisning till annat än ”företagens ekonomi”. Ingen redovisning vilka företag man analyserat, hur man kommit fram till summorna. Ingenting. Bara siffror Handels dragit ur sin fackliga hatt.

De hävdar att de samlade ackumulerade vinsterna som fritt eget kapital i X antal välfärdsföretags bokslut är 106 miljarder. Gissningsvis har de kollat på de stora koncernerna enbart, de som omsätter miljardbelopp för att de består av hundratals enheter. Men återigen, ingen redovisning av siffror eller uträkning.

Eftersom vi inte får veta hur många företag som ingår i granskningen utan bara ställs inför en smaskig totalsumma kan man heller inte som läsare dra några slutsatser om vinstmarginalen per enhet. Som argument för något är siffran värdelös tack vare det.

Sedan förstår inte Handels att de 100 miljarder de säger ”lagts på hög” att det är samma summa som alltså inte gått till aktieutdelning utan som bolagen sparat för att till exempel klara förändrade ekonomiska villkor. Så som alla ansvarsfulla bolag gör och som kommunala verksamheter är ålagda att göra enligt Kommunallagen. Minst 3 % per år ska dessa gå med vinst och vinsten sparas för att man ska klara till exempel en lågkonjunktur.

Summan de använder som argument är alltså tvärtom ett argument FÖR privata välfärdsföretag.

Ett till sådant är påståendet att en vinstbegränsning på 7 %-enheter plus statslåneräntan gånger operativt kapital, det vill säga det ett bolag får göra vinst är samma sak som att ta ut vinst. Om företag inte får göra vinst kommer de få lägga ner. Handels påstår att ”om privata företag inte vill fortsätta för att de inte kan ta ut tillräckligt höga vinster av skattepengar” så är det något bra. De har alltså inte ens förstått utredningens förslag.

Om ett skolföretag med en skola, som är den absolut vanligaste friskoleägaren, har 50 000 i aktiekapital och som nästan alla gör hyr sina lokaler har de förmodligen 50 000 i fritt eget kapital plus eventuella vinster från tidigare år som inte återinvesterats i verksamheten, vilket utgör det operativa kapitalet. Statslåneräntan är nära noll. Alltså blir den vinsten de ska tillåtas göra med förslaget 3 500 kr. Resten ska skickas in till någon statlig nämnd.

De påstår också att inte ta utdelning, vilket man ändå kan tycka är något de som hatar privata företag i välfärden är något bra, är samma sak som att skjuta upp vinsten. Så är det som sagt inte alls. Dels kan du inte ta ut något om du inte gjort vinst det året, dels värderas inte bolag på enbart variabeln eget kapital utan det är en rad faktorer som ingår i en företagsvärdering. Och vad man säljer ett bolag för måste i sin tur ge mer pengar än vad man hittills investerat i form av egna pengar och lån för att man ens ska tjäna något.

Men vad är väl att förhålla sig till faktisk företagsekonomi mot fritt fackligt fabulerande?

Nästan gång Stefan Carlén skriver en rapport borde han låta bli att använda sig själv som källa. Två gånger. Resten av källorna i rapporten är som ni kan se LO, LO och LO.

Joakim Landström som tvår sina händer från Reepalus historiska magplask till utredning vill kasta den i papperskorgen. Där borde detta skämt till rapport också ligga.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!