Partibok S på myndigheter

Varje gång Socialdemokraterna får makten utser de sina egna med rätt partibok till generaldirektörer eller som utredare.

När personerna redan är inne i rullorna så att säga, har även Alliansen utsett dessa socialdemokraterna trogna till nya toppjobb. Naiviteten är förbluffande. Som om det rådde brist på partilösa duktiga byråkrater på myndigheter.

Jag har här en lista på de jag hittat, ni får gärna fylla på om ni ser folk jag missat.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  Lena Nyberg, före detta socialdemokratiskt socialborgarråd i Stockholm och statssekreterare i Kulturdepartementet. Gift med nuvarande borgarråd i Stockholm Jan Valeskog.
 • Arbetsförmedlingen
  Michael Sjöberg, kusin med Göran Persson. Han var statssekreterare för socialdemokratiska regeringar 1996-2005. Han inledde sin karriär i LO-facket IF Metall och var också kommunalpolitiker i Norrköping. Göran Persson utsåg honom till GD för nu nerlagda Arbetslivsinstitutet, trots brist på högskoleutbildning (institutet var ett forskningsinstitut). Sedan utsågs han av Alliansen till GD för Arbetsmiljöverket 2007-2012 och därefter till Arbetsförmedlingen.
 • SIDA
  Carin Jämtin. Hon är både uppväxt i rörelsen, och på SIDA då båda föräldrarna jobbade där. 1990 utsågs hon till kassör i SSU och där tog den långa politiska karriären avstamp. 1999-2003 var hon chef för sossarnas eget biståndscenter Olof Palme Center. 2003-2006 var hon biståndsminister. 2006-2011 var hon oppositionsborgarråd i Stockholm och 2011 valdes hon till partisekreterare när Håkan Juholt var ordförande. 2016 utsågs hon till GD för SIDA.
 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
  Dan Eliasson. Han har bakgrund i SSU och blev politisk sakkunnig åt Ingvar Carlsson regering på justitiedepartementet 1995 – 1998 hos Laila Freiwalds. 2001-2006 var han statssekreterare på samma departement åt Tomas Bodström. 2006 var han tf chef för Säpo och 2007 utsåg Alliansen honom till GD för Migrationsverket och 2011 för Försäkringskassan. Därifrån befordrades han till rikspolischef av sittande regering och nu sedan mars 2018 är han GD på MSB.
 • Transportstyrelsen
  Jonas Bjelvestam. Han var statssekreterare 2002-2006 i Göran Perssons sista regering för Ulrika Messing. Sedan utsågs han till GD för Statens väg- och transportforskningsinstitut. 2017 utsågs han till ny GD för skandalomsusade Transportstyrelsen.
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Lena Ag. Hon har varit kampanjansvarig på Greenpeace och aktiv i fredsaktiviströrelsen. Hon har även varit politiskt sakkunnig åt den socialdemokratiska biträdande utrikesminister Pierre Schoori samt jobbat åt Margot Wallström i EU-kommissionen.
 • Socialstyrelsen
  Olivia Wigzell. Socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm
 • FORMAS
  Ingrid Peterson. Före detta statssekreterare på Jordbruksverket 2002-2006. Hon utsågs nyligen till ordförande för Agenda 2030 av regeringen.
 • Folke Bernadotte Akademien
  Sven Eric Söder. Bakgrund i SSU och var 1991 med om att skapa Olof Palme Center. 1997-1998 var han statssekreterare på Näringsdepartementet, 1998-2002 på UD och 2002-2006 på Näring igen.

Generaldirektör och aktivist är en annan kategori på våra myndigheter. Som borde befolkas av enbart partilösa byråkrater. Följande personer har en historia av just aktivism som borde gjort dem omöjliga som GD tycker jag.

 • FORTE
  Ethel Forsberg, fd GD på Kemikalieinspektionen. Hon har skrivit bok om ”gifter” och varit miljöchef på arbetarröelseägda KF, bland annat. Och hon satt precis som jag som åhörare på rättegången mellan Coop och Kemitekniska Företagen, när de stämde Coop för otillbörlig marknadsföring om ekologisk mat, och vann.
 • Skolforskningsintitutet
  – Lena Adamsson (avgick själv innan jul) men poängen här är att hon utsågs. Trots att hon var med och utforma Miljöpartiets skolpolitiska program.
 • Barnombudsmannen
  – Elisabeth Dahlin, fd Rädda Barnen. Dahlin var generalsekreterare när Rädda Barnen släppte den omtalade vinklade rapporten om barnfattigdom. Hon kallar sig själv aktivist. Lena Nyberg på MUCF har för övrigt också varit barnombudsman.
 • Fossilfritt Sverige
  Svante Axelsson, fd generalsekreterare för Naturskyddsföreningen under 16 år blev kansliets första chef.
 • Samordnare bostäder och arbetskraft
  Pia Enochsson. Statssekreterare 1994-1997. Sedan GD för Glesbygdsverket 1998-2003 och sedan Myndigheten för skolutveckling 2004-2008 innan den lades ner. 2009 utsåg Alliansen henne till GD för Yrkeshögskolan men lämnade 2013 efter kritik.

Sedan har vi utredningarna, som sittande regering tyvärr helt förstört genom att dels inte utreda objektivt utan redan i direktiven står vad man ska komma fram till och dels till stor del utser sina egna partikamrater. Antingen från S eller MP, och det är inga okända namn heller. Utredningsväsendet ska borga för att beslut som fattas är välgrundade och bygga på fakta där alla aspekter tagits in. Detta har Socialdemokrater och Miljöpartister raserat på mindre än fyra år, vilket måste anses som en prestation i sig.

Inte nog med det, när väl utredningen är på remiss och Lagrådet yttrar sig ihop med en rad remissinstanser har sittande regering satt i system att strunta i om förslaget sågas. De kör på ändå.

Jag har försökt att sammanställa hur det sett ut senaste fyra åren. Det är ingen rolig bild som visar sig men en viktig.

…………………

Till Alliansen:

Det är så här de alltid gör. Detta är toppen på isberget. Sossar har i alla tider satt partibok före allt annat i alla sammanhang och när de har makten startar de en mängd nya myndigheter, institut, sekretariat och ökar på budgeten på de myndigheter de gillar mest, allt för att fixa jobb åt sig själva och åt sina vänner när makten försvinner. Detta är en del av det stora maktbygget S och numera även MP försökt haka på, som sker vid makten men som utgör mycket större maktbas utanför den. Utanför val.

Detta är vad ni måste städa bort när ni tar över. 

…………………

Statliga utredare med partibok:

 • Vivianne Macdisi (S) – utredning finansiell samordning mellan hälso-sjukvård och socialförsäkringar
 • Cecilia Fahlberg (facket Unionen) – arbetsmarknadsutredningen
 • Anders Wallner (MP) – hållbart arbetsliv över tid
 • Lil Ljunggren Lönnberg (S) – delegationen för unga och nyanlända i arbete
 • Anders Ferbe (S och fd IF Metall) – utredning om konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
 • Lennart Olsen (S) – reseavdragskommittéen
 • Lars-Erik Lövdén (S) – F-skatteutredningen
 • Lars Ilshammar (fd chef för arbetarrörelsen arkiv) – arkivutredningen
  Att ha varit anställd av LO är visserligen ingen tydlig partibok men att ha varit chef över LO:s och S:s eget arkiv är däremot garanterat en fördel när en S-regering ska utnämna utredare. Det ligger under Riksarkivet men mycket oklart varför. Arbetarrörelsen borde finansiera sitt eget arkiv. 
 • Sture Nordh (S, fd TCO) – public service kommittén
 • Christina Rudén (miljöaktivist kemikalier) – kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen
 • Håkan Wåhlstedt (MP) – utredning om minskad övergödning
 • Maria Wetterstrand (MP) – utredning om styrmedel för biobränsle inom flyg
 • Karolina Ardesjö Lundén (miljöaktivist mot vattenkraft) – vattenförvaltningsutredningen
 • Lise Nordin (MP) – utredning om mindre aktörer inom energi
 • Åsa Romson (MP) – utredning om översyn av miljöövervakningen
 • Johan Edstav (MP) – samordning för bostadsbyggande
 • Nooshi Dadgostar (V, hyresrättsaktivist) – byggrättsutredningen
 • Kurt Eliasson (SABO, hyresgästföreningen etc) – modernare byggregler
 • Britt Bohlin (S) – utredning svensk besöksnäring
 • Anita Johansson (S) – samordning särskilda persontransporter
 • Claes Jansson (LO) – sjukförsäkring
 • Sten Heckscher (S) – donationsutredning
 • Veronica Palm (S) – tandvårdssystem för jämlik hälsa
 • Lars Stjernkvist (S) – utredning om gymnasieutbildning
 • Jonas Nygren (S) – kommittén för inrättande av en delegation mot segregation
 • Margareta Winberg (S): utredning socialtjänstlagen

Avslutade (ett axplock):

 • Barbro Holmberg (S) – ny länsindelning
 • Jonas Bjelvestam (S) – självkörande fordon
 • Charlotta Riberdahl (aktivist) – fick sparken som utredare om skogsvård när hon i Almedalen sa att skog inte borde privatägas
 • Hans-Eric Holmqvist (S) – utredning om upphandlingsmyndighet
 • Ulf Bjereld (S) – utredning om stöd till trossamfund (han är ordförande i Tro och Solidaritet)
 • Ilmar Reeplau (S) – vinst i välfärden, Sveriges kanske mest kända utredning enorm tiderna
 • Agneta Börjesson (MP) – hyresgästutredningen
 • Anna-Lena Sörensson (S) – utredning av apoteksmarknaden
 • Maria Ferm (MP) – utredning lagliga vägar att söka asyl
Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!