Socialdemokraterna och bolagen

Socialdemokraterna har för länge sedan slutat driva sina verksamheter i föreningar. De har aktiebolag eftersom det är den mest fördelaktiga bolagsformen.

Alla partier lever främst på statsbidrag. Utom Socialdemokraterna som får en avsevärt större pott intäkter för att de dels sett till att skapa undantag i Lotterilagen åt sig själva, dels har LO som glatt ger bort medlemmarnas pengar till dem år efter år. Senaste mätningen av opinionen visade att ca 38 % av LO-medlemmarna numera röstar på S.

Av Socialdemokraternas samtliga intäkter motsvaras ca 2 % av medlemsintäkter. 

Om man lägger ihop medlemsintäkter, partistöd och övriga intäkter, som är det samtliga partier har, blir summan ca 142 miljoner kronor. Men utöver detta har alltså S nästan 90 miljoner extra, varav merparten kommer från LO och från lotteriet de driver. Sedan har de en fin kapitalinkomst också på nästan 40 miljoner kronor per år.

Kapitalinkomsten kommer från den nästan halv miljard stora värdepappersportfölj de har samlat på sig. En avkastning på ca 8 % är rätt bra.

Men alla kapitalinkomster är inte avkastning på portföljen. 15,7 miljoner kr är resultat från andelar i koncernföretag. Så 22,5 miljoner kr är från den 471 miljoner kr stora portföljen. 4,7 % avkastning är inget att hurra för, man undrar vem som hanterar deras placeringar.

Medlemmarna sjunker, precis som för alla partier men det svider extra mycket för just Socialdemokraterna eftersom de alltid varit så stora och betraktat sig själva som en folkrörelse. Men med siffror runt 25 % i opinionen kan man knappast kalla dem så.

I årsredovisningen för 2016 kan man läsa att de då hade 70 681 inbetalda medlemsavgifter. Men att de räknar 89 375 som medlemmar eftersom de som alla som vill blåsa upp sina siffror givetvis har gratis medlemsskap att dela ut.

I summan för medlemsavgifter ingår också avgifter ”från lokala fackliga organisationer” som är anslutna till partiet. Just detta trodde jag i princip var utdött men det finns tydligen 169 fackföreningar lokalt som även är med i Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna heläger en del bolag, och deläger ett par. Först och främst har de två fastighetsbolag – Fastighets Adolf Fredrik AB som äger och förvaltar Folkets Hus på Norra Bantorget, huset bredvid LO-slottet. Socialdemokraternas Hus är vad det låter – Sveavägen 68 där de har sitt partikansli. Det ligger mitt emot ABF.

De äger även mediabolaget AiP Media AB, som står för Aktuellt i Politiken AB. Det bolager äger i sin tur numera nerlagda papperstidningen Aktuellt i Politiken samt Ny Tid och Stockholmstidningen. Sedan äger den den ekonomiska förening som i sin tur äger Kombilotterier AB som är lotteribolaget vilket ger dem 37 miljoner kr i intäkter per år.

Slutligen äger de ihop med SSU Bommersvik AB, som är en kursgård i Sörmland, samt Campus Bommersvik, som driver verksamheten på kursgården. Som till exempel utbildning av S-ombudsmän, SSU har sina kurser där, Aftonbladet har en slags ledarskribentskola där etc.

Om vi börjar med att kolla på Bommersvik kan man se att beläggningen är så där. Ca 30 % beläggning varje år. Men det har blivit något bättre sedan Socialdemokraterna tog över makten.

Ser man på omsättningen så kan man se att från 2014 när Socialdemokraterna vann valet så har omsättningen sakta ökat för att slå rekord de senaste fem åren förra året.

Deras kunder är givetvis SSU, som ju får 90 % av sina intäkter från lotteriet, lägger dem på att köpa tjänster från sitt eget bolag. Även S lägger pengar på det. Bommersviksakademin driver sin verksamhet i Campus Bommersvik (eller inom SSU för det finns inget eget bolag registrerat) så det är egentligen samma kund. Folksam, arbetarrörelsens försäkringsbolag och LO-förbundet Svenska Transportarbetareförbundet är också stora kunder. Många LO-förbund har ju egna konferensanläggningar, därav dålig uppslutning. Jag har gått igenom dem i ett eget inlägg för några år sedan. 

Campus Bommersvik äger inte själva huset, det gör Bommersvik, och driver arbetarrörelsens egen verksamhet där. Även Campus Bommersvik går mycket bättre efter den Socialdemokratiska valsegern, som ni kan se.

Den enda anställda är VD Eva Larsson, som har en hygglig lön måste jag ändå säga för att vara ensam anställd. 80 000 kr per månad i lön.

När det kommer till AiP Media AB går det sämre med ekonomin. Men givetvis lever även de på presstöd.  Varje år har de viggat skattebetalarna på nästan 5 miljoner kronor. För helägda sosse-tidningar. Varför rika Socialdemokraterna inte kan finansiera sin egen partipropaganda är oklart men svaret är väl – för att de kan.

Trots det bidragsentreprenöriella har de tvingats lägga ner papperstidningarna och satsar nu på digitala kanaler.

Kollar man lite bredare på S och utanför det direktägda som hittar man en mycket större maktbas. 

För alla organisationer som tillhör Socialdemokraterna på alla sätt utom det formella tillkommer. Där ledningen alltså är socialdemokratisk och där organisationen som sådan i allra högsta grad utgör en aktiv del av Socialdemokratin.

Som Hyresgästföreningen. Tittar man på förbundsstyrelsen hittar man socialdemokrat efter socialdemokrat. Marie Linder var till exempel kommunikationschef på LO innan jobbet på HGF. Lennart Derehag har varit VD för Folkets Hus och Parker. Helena Frisk sitter i riksdagen för S och Simon Safari kandiderade till Botkykrka kommunfullmäktige för S. Jonas Nygren, som är förbundschef, har varit kommunalråd i Sundbyberg för S. 

PRO är en annan sådan organisation. Deras ordförande Christina Tallberg har i hela livet jobbat för arbetarrörelsen, bland annat har hon arbetat på ABF och suttit för S i landstingsfullmäktige.

I ABF sitter bara folk från maktpartiet och alla grenarna i styrelsen. 

Faktum är att sossarnas associerade företag och organisationer är betydligt större än ens det jag tagit upp hittills i inlägget. Det sträcker sig över stora delar, och har varit ännu större när till exempel bensinmacken OK ingick i koncernen eller man ska kalla det. Alla är det ställen mest folk med rätt partibok kan få jobb i ledningen och där styrelserna alltid kontrolleras av sossar. Och de jobbar även för Socialdemokratiska intressen, som i valrörelsen då de får hjälp av inte alla på bilden (Coop är ändå en matkedja och jobbar inte direkt med partipolitik även om de till exempel opinionsbildar inom ekologiskt som ni läst på bloggen om förut), men många.

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!