Pensionskrav från start

En aspekt av flyktinginvandringen och de fortsatt stora antal som kommer är att även om den gruppen fullständigt domineras av unga män i 19-39-årsåldern så kommer det med en grupp människor som redan från start utgör en mycket stor kostnadspost för välfärden och vars grupp också växer varje år även om den är mindre – pensionärerna. Som redan från start tillhör den grupp i samhället som ställer högst krav och tar mest resurser från vår gemensamma välfärd. Med en allt större grupp pensionärer som redan bor här – idag utgör de en femtedel men kommer utgöra en fjärdedel av befolkningen inom en snar framtid – är detta viktigt att adressera.

Personer från 59 och upp till över 85 år som beviljats uppehållstillstånd som anhöriga till asylinvandrare 2010-2017, dvs i princip direkt i pension i Sverige, är 4 883 personer.

Lägger man till de som var 50-59, dvs en av de kategorierna på svensk arbetsmarknad som har svårast att få jobb även som födda här om de blir av med jobbet och som invandrad har en rejäl uppförsbacke att någonsin få ett eftersom dessa individer först måste lära sig svenska under flera år blir det 16 214 personer till. Även om dessa personer givetvis inte som den andra kategorin direkt nästan kan räknas som pensionärer utan räknas som arbetsföra.

Och så slutligen de som själva sökte asyl och fick uppehållstillstånd plus 65 år – 3 665 personer mellan 2010-2017.

Totalt har 29 486 personer fått uppehållstillstånd 2010-2017 som snart eller direkt blev pensionärer. Det är en hel småstad med pensionärer.

Med allt vad det kräver av samhället i form av äldreförsörjningsstöd och bostadstillätt, hemtjänst, vård, tandvård och äldreboenden. Och allt annat äldre kräver av välfärden. Vilket inte är märkligt om man betalat skatt och jobbat hela livet i ett land men att gå direkt till att tillhöra en grupp som börjar på en hög nivå av konsumtion av välfärd och bara ökar på är också något som vi måste kunna diskutera.

Är det till exempel rimligt att ta hit anhöriga som är pensionärer utan att först teckna en privat sjukvårdsförsäkring för dem, vilket avkrävs av arbetskraftsinvandrare redan idag om de vill ta hit vilka anhöriga som helst?

Vi kan inte fortsätta kravlöst och obegränsat bevilja uppehållstillstånd för en grupp människor som aldrig någonsin kommer jobba och betala skatt, har få möjligheter att lära sig svenska och integreras på grund av ålder. Gamla människor vilka som helst har helt enkelt svårare med det, vilket inte är märkligt. Samtidigt som denna grupp från dag ett utgör en av de största konsumenterna av välfärden.

Välfärdens framtida finansiering är en av våra viktigaste frågor just nu. Och då måste vi kunna diskutera vem som ska ha tillgång till den och i vilken utsträckning.

…………………

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!