Pensionskrav från start


En aspekt av flyktinginvandringen och de fortsatt stora antal som kommer är att även om den gruppen fullständigt domineras av unga män i 19-39-årsåldern så kommer det med en grupp människor som redan från start utgör en mycket stor kostnadspost för välfärden och vars grupp också växer varje år även om den är mindre – pensionärerna. Som redan från start tillhör den grupp i samhället som ställer högst krav och tar mest resurser från vår gemensamma välfärd. Med en allt större grupp pensionärer som redan bor här – idag utgör de en femtedel men kommer utgöra en fjärdedel av befolkningen inom en snar framtid – är detta viktigt att adressera.

Personer från 59 och upp till över 85 år som beviljats uppehållstillstånd som anhöriga till asylinvandrare 2010-2017, dvs i princip direkt i pension i Sverige, är 4 883 personer.

Lägger man till de som var 50-59, dvs en av de kategorierna på svensk arbetsmarknad som har svårast att få jobb även som födda här om de blir av med jobbet och som invandrad har en rejäl uppförsbacke att någonsin få ett eftersom dessa individer först måste lära sig svenska under flera år blir det 16 214 personer till. Även om dessa personer givetvis inte som den andra kategorin direkt nästan kan räknas som pensionärer utan räknas som arbetsföra.

Och så slutligen de som själva sökte asyl och fick uppehållstillstånd plus 65 år – 3 665 personer mellan 2010-2017.

Totalt har 29 486 personer fått uppehållstillstånd 2010-2017 som snart eller direkt blev pensionärer. Det är en hel småstad med pensionärer.

Med allt vad det kräver av samhället i form av äldreförsörjningsstöd och bostadstillätt, hemtjänst, vård, tandvård och äldreboenden. Och allt annat äldre kräver av välfärden. Vilket inte är märkligt om man betalat skatt och jobbat hela livet i ett land men att gå direkt till att tillhöra en grupp som börjar på en hög nivå av konsumtion av välfärd och bara ökar på är också något som vi måste kunna diskutera.

Är det till exempel rimligt att ta hit anhöriga som är pensionärer utan att först teckna en privat sjukvårdsförsäkring för dem, vilket avkrävs av arbetskraftsinvandrare redan idag om de vill ta hit vilka anhöriga som helst?

Vi kan inte fortsätta kravlöst och obegränsat bevilja uppehållstillstånd för en grupp människor som aldrig någonsin kommer jobba och betala skatt, har få möjligheter att lära sig svenska och integreras på grund av ålder. Gamla människor vilka som helst har helt enkelt svårare med det, vilket inte är märkligt. Samtidigt som denna grupp från dag ett utgör en av de största konsumenterna av välfärden.

Välfärdens framtida finansiering är en av våra viktigaste frågor just nu. Och då måste vi kunna diskutera vem som ska ha tillgång till den och i vilken utsträckning.

…………………

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

0 kommentarer till Pensionskrav från start

  1. Obalansen borde bli större än vad som redovisas ovan. Det föds nämligen helt naturligt ca 106 pojkar per 100 flickor. Förmodligen evolutionärt kalibrerat så att könskvoten skulle bli jämn i könsmogen ålder. Små pojkar har högre dödlighet än flickor, men den skillnaden var rimligen större på stenåldern. Så även utan invandring av män finns ett naturligt mansöverskott, könskvoten blir inte jämn förrän kring pensionsålder när tillräckligt många män hunnit dö.

  2. Om detta vore normalt land så skulle problemet aldrig finnas. Politikerna hävdar, in i kaklet, att det är en samhällsvinst att importera alla dessa icke-flyktingar.
    Inget har dock visat sig stämma eftersom vår framtid ser väldigt mörk ut, pensionsräddarna lyser med sin frånvaro.
    Konstigt att när 1 person (barn) fått rätt att stanna, då dyker det upp familjer och anhöriga.
    Varför ska vi tillåta dem att komma hit, ingen av dem har en framtid som pensionsräddare.

  3. vill bara hålla med om denna kloka reflexion som verkar vara alldeles för avancerad för att vissa politiker och partiledare ska förstå tanken under sin godhetsresa för andras pengar.

  4. Hej. Så del av ett program på UR på svt. Ca 1,50 år sedan. Nogen sorts konferens om pensionssystemet. En eller två s-kvinnor argumenterade att det är synd dom flygtningar som har blivit av med sina goda pensioner i hemlandet och at de skall inplaceres rättvis i det svenska pensionssystemet. Att år i hemlandet skall räknes med i Sverige. Så eliten tänker redan på problemet. Är det röstfiska eller bara klanpolitik? Mvh. Jakob

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap