Mansöverskottet

En fråga jag försökt lyfta sedan hösten 2015 är mansöverskottet vi redan har på grund av den stora asylinvandringen. Den 5 november 2015 skrev jag en artikel på Dagens Samhälle om detta. 

Då handlade det framför allt om den stora gruppen ensamkommande, som fullständigt domineras av män. Alldeles oavsett vilken åldern männen, som vid ankomst uteslutande uppgav åldrar på 15-17 år, har i verkligheten generationerna just runt 20-25 år (sa man att man var 17 år 2015 fyller man 20 år i år) fyllts på minst 40 000 personer sedan 2010, förmodligen mer då beviljandegranderna är över 80 % och det är bara i första instans.

För mellan 2010 och 2017 sökte drygt 50 000 killar asyl som ensamkommande, varav 35 000 sedan 2015. 

Det motsvarar 87 % pojkar/unga män av hela gruppen ensamkommande. Så utan att veta exakt hur gamla dessa personer vare sig är på riktigt eller är idag ett par år senare kan man konstatera att gruppen 20-25 åriga män fyllts på med åtminstone 40 000 personer, eftersom så många får beviljat om man uppger under 18 år och nu får ju resten uppehållstillstånd tack vare Centerpartiet.

Men åldersdiskrepansen slutar inte där. 

Om man tittar på antalet asylsökande till en början så är en överväldigande majoritet unga män mellan 19 och 39 år. I den åldern man bildar familj och är mest sexuellt aktiv. 

För mellan 2010 och 2017 sökte 147 451 män i åldern 19 till 38 år asyl i Sverige. Det var 70 % av alla asylsökande i dessa åldersgrupper. 

Om man begränsar sökningen till 2014 – 2017 så har vi den stora majoriteten, då kom 94 210 män till Sverige och sökte asyl. Också 70 % av det totala antalet asylsökanden den perioden i den ålderskategorin.

I alla åldrar utom barn under 18 var det 120 564 män som sökte asyl de åren, så ni ser vilken enorm övervikt det är bland de två yngsta grupperna.

Av alla vuxna som sökte asyl åren 2010-2017 var 52 % män mellan 19 och 38 år. 

Den stora majoriteten var mellan 19 och 29 år. Hela 31 % av alla som sökte asyl mellan 2010 och 2017 var män mellan 19 och 29 år. Dessa personer sökte alltså asyl som vuxna. Sedan kan vi lägga till de 50 000 ensamkommande som sökte asyl som barn men där majoriteten visar sig ha varit i åldrar över 18 år redan vid asyltillfället. Men den här texten exkluderar den här gruppen utan fokuserar på de som sökte asyl som vuxna.

Nästan 56 000 extra män. Eftersom det i varje generation som föds i Sverige är ca 55 000 pojkar och lika många flickor kan man utgå från 550 000 svenskfödda män i åldern 19-29 år. Som genom de män som kommit in i landet och sökt asyl alltså ökat med 5 %.

Ett mansöverskott på 5 % av unga vuxna män upp till 29 år. Exklusive gruppen ensamkommande. 

Män i den här åldern har till mindre utsträckning hunnit bilda familj. Alltså kan vi utgå från att majoriteten av dessa asylsökande män till stor majoritet även är ensamstående.

Givetvis har vissa under den här perioden övergått i åldersgruppen 30-39 år men ger ändå viktig information.

Anledningen till jag utgår först från ansökningar om asyl är att dessa är det antal män som befinner sig på svensk mark oavsett om de fått sin ansökan beviljad eller inte. Får de inte det överklagar de flesta både en och två gånger. Få infinner sig för utvisning sedan när ärendet är avgjort. Och det är antal män i samhället jag vill gå igenom.

Men jag har även kollat på antal beviljade ärenden i första instans, det vill säga de ansökningar som Migrationsverket beviljar eller ger avslag.

Eftersom vi vet att de flesta som får avslag även efter överklagan struntar i det utan gömmer sig är även den här siffran intressant.

2010 till 2017 fick 66 356 personer mellan 19 och 39 år avslag på sin ansökan. Av dessa var 45 933 män.

45 933 män som gissningsvis överklagat och där en del fått uppehållstillstånd ändå och resten förmodligen gått under jorden eller där utvisningen inte kan genomföras på grund av verkställighetshinder. Och dessa personer sitter inte i någon större utsträckning i förvar heller utan springer runt i samhället.

Lägger vi på de ensamkommande som också nu fått uppehållstillstånd fast de inte hade skäl, och de som fått det innan där en bra bit över 80 % fick uppehållstillstånd i första instans om de inte ålderstestats, har vi ett läge där 56 000 asylsökande män i åldern 19 till 29 år ökas på med ytterligare ca 45 000 i gruppen ensamkommande beviljats asyl och finns i samma ålderskategori åtminstone nu, när antingen åldern är bedömts vara vuxen av myndigheterna  och dessutom några år har gått efter de beviljats asyl, har vi ett läge där 100 000 extra män i åldern 19 till 29 springer runt i Sverige.

100 000 extra unga män under 30 år. 

Det är är en ökning med 18 % i de 10 generationerna totalt. I just den åldern när man är som mest sexuellt aktiv och när man letar en partner att bilda familj med. Även om en del av de som kom 2010-2017 flyttat till åldersgruppen 30-39 år under tiden.

Det är män som till stor majoritet kommit hit som ensamstående. Och som dessutom inte har till exempel sina föräldrar, syskon och andra släktingar som utövar social kontroll. Det är mycket liten skillnad på en person som uppger att han är 17 år och en person som är 19 eller 20 år och söker asyl som vuxen. Det skiljer två år eller ingen alls beroende på sanningshalten i åldern de uppgivit.

För att studera hur många anhöriga som till slut beviljas uppehållstillstånd till alla de 70 % män som söker asyl kan man inte kolla på totalsiffrorna utan måste gå in specifikt på vilket relation de anhöriga har till personen i Sverige. Alla anhöriga är inte flickvän eller fru nämligen. Men alldeles oavsett så måste man ha i åtanke att i de fall det finns en fru eller flickvän att ta hit så är det i sig en lång process som kan ta flera år. Under tiden lever personerna som ensamstående män i det svenska samhället.

Vi måste börja prata om den här alarmerande könsobalansen. Politikerna måste börja intressera sig. Det är ett allvarligt problem som får och kommer få stora konsekvenser för vilket samhälle som helst. 

Det är en tickande bomb och effekterna ser vi redan, i den katastrofala våldtäktsstatistiken. Jag vet att Brå vägrar att göra en ny rapport men de undersökningar som gjorts av både media och privatpersoner i kombination med de på kort tid alarmerande ökningarna av sexuellt våld av olika slag pekar i samma riktning. Ann Heberleins bok om våldtäkter kommer bli ett välkommet tillskott till den här debatten.

…………………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!