Jag har fått ett pris!

Idag fick jag besked att jag utnämnts till första pristagare av ”MRRS Medborgarrättspris”.

Jag är otroligt glad och hedrad. Och vilken fin motivering! Läs själva. 

………………………….

Motivering:

Utifrån ett medborgarrättsligt och frihetligt perspektiv har pristagaren analyserat och  kritiserat företeelser och personer som på goda grunder kan anses vara ett hot mot ett fritt och väl fungerande rättssamhälle. Till exempel: försök till inskränkningar av näringsfriheten och äganderätten, kvoteringspolitik som hotar både självbestämmandet och meritokratin, islamisering, korruption, bidragsfusk och allmänt slöseri med skattemedel.

En mer  värdig  vinnare av MRRS första  medborgarrättspris är svårt att tänka sig.

………………………….

Medborgarrättsrörelsen startade 1974.

Vill ni bli medlemmar, klicka här. 

Av alla saker man kan få pris får känns detta finast. Att få det för att jag jobbat för att trygga allas frihet och oberoende genom de grundlagsskyddade fri-och rättigheterna och att öka medborgarnas inflytande på beslutsfattandet i samhället.

Fantastiskt också att folk förstår att det är det som är det viktiga för mig. Allt annat är sekundärt. Jag ser mycket fram emot den 26 april när jag får ta emot priset.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!