Naturskyddsföreningen blåser upp sina medlemssiffror

När man gör anspråk på att vara en folkrörelse är det väldigt viktigt att ha höga medlemstal. Det är hårdvalutan. Ju fler man kan säga att man har bakom sig, som en röst, ju viktigare är man. Och ju större chans till att politiker lyssnar på dig. Det säger sig själv. Om du representerar en förening som har 300 medlemmar kommer få politiker vara ens nämnvärt intresserade för att dina medlemmar inte betyder något i antal för partiet.

Om du har säg 226 0000 medlemmar är det en annan sak. Dessutom kan du i din storlek förhandla dig till mycket bra medlemsförmåner ju fler medlemmar du har. Helt enkelt för att företagen du förhandlar med får volym och kan då sänka sina priser ytterligare. Men detta bygger på att alla medlemmar är vuxna och kan köpa sakens företagen vill sälja.

Naturskyddsföreningen blåser upp sina medlemssiffror för att få fler personer än de egentligen har. Eftersom barn oavsett ålder räknas in.

I årsredovisningen för 2008 kan man se en tabell som visar medlemsutvecklingen sedan 1999.

Jag har genom denna tabell och alla publicerade årsredovisningar räknat ut hur intäkter per medlem utvecklats sig från 1999 till idag. Som ni kan se så var medlemsintäkten per medlem högst för 20 år sedan, trots inflationen.

Observera att siffran 131 inte är jämförbar då de enligt årsredovisningen ändrade periodisering av medlemsavgifter enligt något ny regel.

Jag använde Kungliga myntkabinettets omvandlare för att räkna ut 190 kr i dagens penningvärde. Det blev 241 kronor per medlem, som ska jämföras med 161 kronor i intäkt per medlem 2016 om vi utgår från samma siffra som 2015. Om man omvänt räknar vad 161 kronor blir i 1999 års penningvärde blir siffran 131,4 kronor.

Intäkten per medlem har sjunkit med 21 % mellan åren 1999 och 2016.

Samtidigt har antalet medlemmar gått från 138 000 år 1999 till 226 000 nu.

För att få en bild av exakt hur viktigt Naturskyddsföreningen tycker det är att ha många medlemmar har jag räknat hur många gånger siffran 226 000 nämns i deras senaste årsredovisning. 

Redan på första sidan finns siffran. Sedan återkommer den på 8 ställen till. 

Hur har de kunnat bli så här stora?

Aggressiv försäljning är en faktor, som jag ska gå in på lite senare. För framför allt handlar det om barn. Att vara med i Naturskyddsföreningen finns ingen lägsta åldersgräns nämligen.

Att bli medlem som vuxen kostar 295 kronor. Hela familjen kostar blott 70 kronor extra, oavsett hur många ni är. Win win. Familjen sparar en massa pengar och framför allt, Naturskyddsföreningen kan räkna inte en person som medlem utan alla i familjen.

”Låt hela din familj bli medlemmar”

Så har du till exempel en fru, en 5-åring, en 3-åring och en bebis så får Naturskyddsföreningen 5 medlemmar när ni löser Familjemedlemskap. Man kan också säga att går du med så kan din fru bli medlem för bara 70 kronor extra och alla barn blir medlemmar gratis.

Jag undrar om de varit ärliga mot de företag de förhandlat medlemsförmåner med? Att de inte har 226 000 vuxna och därmed potentiella kunder utan räknar in alla barn.

För läser man i en av de få årsredovisningar där de öppet redovisar hur många familjemedlemmar som ingår i den där siffran hittar man 129 000. 

42 % av Naturskyddsföreningens medlemmar är i själva verket inte medlemmar själva utan del av familjepaketet.

Hur stor antal som är barn i den siffran redovisar de givetvis inte men eftersom det vanligaste är att man har en fru och inte fler men fler än ett barn är det lätt att anta att åtminstone 2/3-delar av 92 000 är barn. Det vill säga 61 000 barn.

Det här är att ljuga tycker jag. Att påstå att man har 226 000 medlemmar antyder att man har 226 000 röstberättigade vuxna medlemmar. Inte 129 000. För man kan inte heller anta att en persons man eller fru, bara för att lösa familjemedlemsskap är billigare totalt sett, hade tyckt att det var så viktigt att han eller hon betalade 295 kronor själv.

För Naturskyddsföreningen använder den här siffran i all sin opinionsbildning. Online såväl som i kontakter med politiker. Och att få fram politik ÄR deras huvudsyfte, de är lobbyister. Att använda över 60 000 barn som någon slags ful hävstång in för att få politikernas öra är inte seriöst.

Miljonerna i bidrag har också följt med. 2008 fick de 45 miljoner i bidrag inkl SIDA-stöd. 2016 var siffran 62 miljoner kronor från SIDA,

2008 var totala intäkterna 146 miljoner kronor. 

På bara 8 år har den summan ökat med 42 %. 65 miljoner kronor mer, där ökningen i huvudsak kommer från skattepengar. Under samma period har som ni kan se medlemsintäkterna gått ner från 43 miljoner till 29 miljoner.

Som ni kan se är också Postkodlotteriet en stor intäktskälla för Naturskyddsföreningen. Ni som gillar Postkodlotteriet har gett landets största miljölobbyister 127 miljoner kronor frivilligt.  20 miljoner kronor bara 2016.

Tänk om partier slopade sina ungdomsförbund och inkluderade hela familjer i partistocken? Inklusive bebisar? Skulle det vara okej?

Givetvis inte.

Men Naturskyddsföreningen spelar hellre fult än ärligt. Allt för makt och pengar. 

………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!