Dag: 4 mars, 2018

Utan ansvar, tack

En del av samma problematik som den eviga sagan om svansen är medias kapitulation inför ansvar. De har gjort sig själva lika ansvarslösa som de gör de vuxna människor i…