Rikets säkerhet och beredskapsjobben

  Hjälp mig att placera den svenska pampen i
svenskens bokhylla. 

  Stötta mitt nya bokprojekt ”Pampens historia” –
från Geijer till nutid. 

………………………………………………………………………….

Regeringen kraftsamlar för att i valrörelsen kunna hävda att arbetslösheten sjunker, jag har tidigare skrivit flera gånger om extratjänster till exempel. Som kostar oss tiotals miljarder för att frisera statistik. I kampen om makten finns ingen prislapp.

Ett annat sätt är de så kallade ”moderna beredskapsjobbet” som regeringen vill trycka in framför allt nyanlända i. Myndigheterna har ett tydligt uppdrag att få in 5 000 personer i dessa tillfälliga påhittade tjänster i sina olika verksamheter. I princip alla myndigheter har som krav från regeringen att skaka fram allt de kan komma på. Hela notan kan de skicka till staten, plus extra ersättning för handledare.

Men myndigheter är olika. Att Arbetsförmedlingen, vars jobb är att försöka hitta jobb åt folk som är svåra att anställa, kan hitta på en massa tjänster även på myndigheten är inte konstigt. Men vissa myndigheter hanterar känsliga uppgifter. Av dessa var det tills i somras mindre allmänt känt att Transportstyrelsen hanterar uppgifter som om de läcks kan hota rikets säkerhet.

Att Försvarsmakten hanterar enorma mängder information som om de kommer i fel händer kan hota rikets säkerhet är däremot tämligen vida känt. 

Med på mötet med Shekarabi och Johansson 2016 när idén lanserades var bland annat Försvarsmakten.

Och i Försvarsmaktens regleringsbrev står det att de har ett särskilt uppdrag att fixa moderna beredskapsjobb (hitta på enkla jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa fd Fas3). Det står i de flesta myndigheters regleringsbrev sedan 2016.

Men enligt Försvarsmaktens egen säkerhetshandbok så ställs höga krav på säkerhetsklassning för att få jobba med i princip vad som helst inom myndigheten.

Det finns tre säkerhetsklasser inom försvaret:

Anställande chef har visserligen rätt att besluta om vilka befattningar som ska ha säkerhetsklass 3 men grundprincipen är att majoriteten av de civila befattningar ska placera i lägst säkerhetsklass 3.

Och ska man anställas i ett säkerhetsklassat jobb ska man enligt Säkerhetskyddslagen vara svensk medborgare, alltså kan ingen nyanländ eller en person med bara uppehållstillstånd anställas i Försvarsmakten.

Säkerhetsklassningen som görs består av olika delar, där registerkontroll är en del, kontroll av betyg och intyg är en annan och samtal för att bedöma om personen är lojal det sista. 

Trots de hårda säkerhetskraven är alltså Försvarsmakten ålagd att hjälpa regeringen att fixa arbetslöshetssiffrorna. Och de har försökt. 

Artelleriregementet i Boden till exempel. De sökte i december två ”platsvärdar” som skulle fylla på vatten i konferensrum och byta glödlampor.

Jag citerar en anställd inom Försvarsmakten jag intervjuat:

”Problemet med detta är att då får man sitta som ryggsäck eller sk babysittning för personen inte får röra sig fritt på området. Så en individ drar ca en anställd för övervakning. Det blir rätt dyrt för skattebetalarna. Hur som helst så la man ner mycket jobb på detta för att skapa ett nystartsjobb. I en månad var individen kvar sedan drog han. ”

Som ni kan se krävs svenskt medborgarskap men annonsen skriver inget om säkerhetsklassning alls.

Och ska en icke säkerhetsklassad person springa runt på ett regemente krävs alltså en överrock i form av en anställd som hela tiden ser till att personen inte får tillgång till saker den inte ska. Ett enormt resursslöseri med försvarsmaktens resurser.

Försvarsmakten i Göteborg söker också beredskapsjobb, en vaktmästare. Där framgår det inte på kvalifikationerna att man måste vara svensk medborgare, om man inte läser det finstilta längst ner.

Luftvärnsregementet i Halmstad söker också beredskapsjobb – en vaktmästare. Som ska vara delaktig i skjutsäkerheten. 

Jag förstår att regeringen är pressad.

Men att ålägga den myndighet som har allra mest känslig information att anställa arbetslösa tillfälligt inte rimligt. Skadan om sådan information kommer i orätta händer är ett direkt hot mot rikets säkerhet så att ta in folk från Arbetsförmedlingens fd Fas 3 känns otroligt ogenomtänkt och faktiskt direkt farligt. Försvarsmakten är alldeles för viktig för att de ska vara med och lajva Arbetsförmedling. Det har vi andra myndigheter för.

Och även om personen har medborgarskap är det ingen garanti för i Sverige får du det fortfarande mer eller mindre automatiskt om du ansöker efter att du bott här 4 år om du kom som flykting men tiden räknas från när du satte din fot i Sverige. Det vill säga, hela din ansökningstid i väntan på uppehållstillstånd räknas in i denna tid om du sedan får PUT. 

Vi har inga andra krav än de här än så länge:

En person som kom hit för fyra år sedan, fick PUT för 2 år sedan och sedan dess befunnit sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan alltså valsa in på Försvarsmakten i Halmstad och gå runt bland säkerhetsklassad information om våra luftvärnssystem.

Det här är inte rimligt någonstans. 

Försvarsmakten ska inte vara en dumpningsplats för regeringens sifferproblem inför valet. 

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet ”Pampens historia

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!