Hamnarbetarförbundet Förlorarna

Så kom den äntligen. Domen i Arbetsdomstolen.

För landets bråkigaste och mest socialistiska fackförbund, som själva erkänner att en strategi är att just bråka så mycket så möjligt för att förstöra maximalt för företaget, har stämt APM Terminals, som hamnen i Göteborg heter.

Detta är en del av strategin i konflikten, att stämma företaget. Så gör de alltid, när de ser en möjlighet. Denna gång handlade stämningen om Peter Annerback, ordförande för Hamnfyran, som krävde att både få lön och skadestånd för att APM drog in den förmån han hade i sitt anställningsavtal att jobba heltid fackligt och istället återgå till att jobba i hamnen. Som han är anställd för.

Att vara hamnarbetare är väldigt lukrativt.

Som ni kan se tjänade Peter Annerback över 45 000 kronor i månaden, en lön en sjuksköterska med 4 års utbildning inkl specialistkompetens kan drömma om. Eller många andra inom LO-förbunden till exempel. Andersson tjänar som en genomsnittlig VD gör faktiskt, för snittlönen av alla VD-löner och inte de 220 av LO utvalda VD:arna i de största bolagen, tjänar drygt 40 000 kronor.

Men APM vägrade alltså betala Annerbacks fackliga arbete när Hamnfyran vägrade jobba. Då stämde Annerback APM på inte bara lönen utan på drygt 1 miljon kronor (en miljon och fyra kronor för att vara exakt), varav 420 000 skulle gå till Svenska Hamnarbetarförbundet och resten till honom personligen.

Men se, det gick inte. Tack och lov. En seger för hederlighet och faktiskt för den svenska modellen.

För APM följer svensk lag och svenskt kollektivavtal. De har kollektivavtal med Transportarbetarförbundet, som är en del av LO. Det är Hamnfyran som struntar i den svenska modellen.

Nu får de inte den miljon kronor de tänkt sig och måste dessutom betala rättegångskostnaderna på över 600 000 kronor. En kosmisk rättvisa.

Hamnarbetarförbundet fick inte rätt på en enda punkt. 

”Arbetsdomstolens bedömningar innebär att förbundets yrkanden rörande P.A ska avslås”

”Enligt Arbetsdomstolens bedömnings har det inte framkommit något som tyder på att APM gjort lönedragen för att förmå PA att inte verka fackligt”

”Tvärtom hade APM under den period löneavdragen avsett gett P.A ledigt på heltid för att göra just det”

”Arbetsdomstolen har inte kommit fram till att P.A på anförda grunder har rätt till ersättning av APM vid fackligt arbete”

Här kan ni läsa vad stämningen handlade om i sin helhet. Framför allt rör den om Peter Annerback hade rätt till att få sin heltidslön betalad för fackligt arbete och inte arbete som hamnarbetare eller inte och huruvida att den förmånen drogs in var i strid med lagen eller om det var en förmån reglerad i anställningsavtalet enbart.

För sanningen är att det privata företaget Skandiahamnen och sedermera APM Terminals lät Peter Annerback för att denna gång tvinga till sig bland annat bättre TV-kanaler i fikarummet, och med hot om att lamslå hamnens verksamhet tvinga sig till ett kollektivavtal trots att hamnen redan har ett, som APM tröttnade.

Och vägrade fortsätta sponsra Peter Annerback fackliga hobbyverksamhet. För betalar inte fackförbundet lön är det enligt alla mått en hobby faktiskt. Ett fritidsintresse. När förbundet betalar sina egna anställda kan man säga att ett fackligt jobb är en profession tycker jag. 

Man kan verkligen förstå att hyggliga APM som ändå betalat vänsterpartist Anderssons fackliga uppdrag heltid ledsnade när tacken var att Hamnfyran struntade i fredsplikten den svenska modellen vilar på och nu skrämt iväg flera stora kunder till APM. Kunder som aldrig kommer tillbaka. Kunder som tröttnat på gangsterfasonerna i Göteborgs hamn och nu valt ett annat lands hamn att lossa i istället. En stor del av hamnens arbetstillfällen har redan försvunnit tack vare Hamnfyrans illegitima strejk.

Nedan kan ni se Annerbacks samtliga anspråk, som summerar ihop till en miljon och fyra kronor. 

Det är inte mer än rätt att Hamnfyran betalar sin egen ordförandes heltidssysselsättning. Och inte mer än rätt att de nu får betala rättegångskostnaderna på 600 000 kr. Det ska kosta att bete sig som de gör.

En seger inte bara för APM Terminals utan också för den svenska modellen faktiskt.

Och för alla de företag som har att göra med obstruerande makthungriga fackförbund, som Hamnarbetarförbundet. 

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!