Islamistiska studier för miljoner

Resorna från svenska muslimer till studier på islamistiska universitet, för att sedan i många fall komma tillbaka och missonera eller på annat sätt delta aktivt i den islamistiska communityn i Sverige har ökat radikalt.

Jag begärde ut siffror från CSN. Länderna islamister åker till är framför allt Saudiarabien, och då universitetet i Medina, Jemen och Pakistan. 2011 betalades bara ut 16 000 på hela året för studier i Saudi. 2005 hade siffran totalt utbetalt till dessa tre länder ökat ill 537 000 kronor. 2008 var det nästan 1 miljon kronor. 2015 hade summan stigit till 1,3 miljoner för att toppa 2015 med över 1,5 miljoner kronor. Totalt har CSN finansierat resor till dessa länder, där syftet i princip uteslutande är studier inom islam på olika sätt, för nästa 13 miljoner kronor.


Nu har gymnasieministern sagt att dessa typer av universitet inte ska godkännas men det är fortsatt godkänt då inget beslut ännu är taget. Så svenska islamister kan fortfarande få beviljat medel för den här typen av studier. Men det främsta problemet är inte pengarna utan att de kommer tillbaka och radikaliserar folk.

Målet är antingen dawa eller att fortsätta engagera sig i någon av de mest radikala moskéerna och föreningarna. Men moskén i Gävle och Karlstad är salafistiska, Eskilstuna har radikaliserat form för terrorresor, Gävle och Bellevue i Göteborg med, Stockholmsmoskén har kopplingar till Muslimska Brödraskapet. I Eskilstuna finns givetvis också en Dawa-rörelse med nära kopplingar till moskén.

De åsikter som dessa personer hyser är mycket konservativa, där målet är att muslimer inte ska beblanda sig med svenskar eller andra i samhället, kvinnor inte ens lämna hemmet och målet är att så många muslimer som möjligt radikaliseras så här och att införa sharia.

Islamakademin i Göteborg som lurat skattebetalarna på pengar via Arvsfonden i projektet Våra liv, där inga resultat kunde styrkas och pengar försvann oredovisade via Spiritus Mundi, har visserligen en karismatisk imam men han har inte mindre radikala åsikter för det, som ofta yttras i mer stängda rum i verkligheten och online.

Halmstad moskés imam Abu Muad är en likadan person, som skyller radikala åsikter på att folk ”missförstått”.

Denna Abu Muad föreläste till exempel i december i Bellevue-moskén i Göteborg, som Medina-studenten och dawa-isten Abo Atika delade på sin Facebook-sida då.

Hijabist-rörelsen är aktivismen för de kvinnliga islamisterna. Anas Khalifas syster är aktiv, hon som stämde Stockholms stad för att få ha niqab på jobbet på en skola. 

Kista Folkhögskola, som har lokalen Kista Träff är också en del av den här rörelsen.

Medinastudenten är Moosa Assals Instagram-konto, där kan man se kopplingen mellan Dawa-rörelsen och Arabiska institutet. Som har ett stängt Instakonto men hänvisar till kurslitteratur från Medina.

Abo Saad är en annan person som Sveriges Förenade Muslimer i januari hade som föreläsare.

Abu Saad har själv på SFM:s uppdrag bjudit in en rad kontroversiella predikanter, som Al-Shahrani som tycker att kvinnor inte ska gå ut alls.

I ett inlägg på Magnus Sandelins blogg beskriver han hur Dawa Sweden har kopplingar till jihadismen i Sverige.

På Medina-studentens Insta-flöde kan man se bilder på Anas Khalifa och Rechan Rafat, båda från Göteborgs radikala miljö och den organisation som hette TUFF men som blev Sveriges Förenade Muslimer. Ett nav bland islamister i Sverige. 

Rechat är också en del av just Dawa Sweden.

Dawa-laget är ytterligare en av alla dessa dawa-föreningar som vuxit upp senaste åren. Där måste du gå kurs för att omvända folk på rätt sätt.

En ledande islamist i Sverige är Yasri Khan, som höll på att bli invand i Miljöpartiets partiledning för två år sedan. Hans text från 2014 på Facebook tycker jag sammanfattar rörelsen och varför den här utvecklingen är så dålig. Varför vi måste fortsätta granska den och se till att den inte längre kan få skattepengar och makt.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!