Hotet från Dawa


Svenska skattebetalare har i åratal finansierat islamisters studier i Saudiarabien. Genom CSN har svenskar fått lån och bidrag för att studera på universitetet i Medinah. I Saudiarabien är man salafister och är mycket aktiva med att se att denna mest extrema islamism sprids runt om i världen.

Men detta är givetvis inget nytt.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet från 2011 kom svenskar hem från Medina men även Jemen och fick hög status i de islamistiska kretsarna direkt.

Några av de svenskar som studerat på universitetet i Medina är Abo Atika, konvertiten Abdulwadod Frank, Moosa Asal, Sadiq Somali och Abu Suleyman. Som ni kan se pluggar Atika till lärare och är aktiv i Dawa-rörelsen. Något Asal också är. Det är nämligen ett av syftena med utbildningen, att göra dawa. Det handlar i korthet om att omvända kristna i länderna man kommer från till muslimer. Eller snarare till salafister.

Atika jobbar åt dawa-rörelsen I need Allah in my life.

Frank är en känd salafistisk predikant.

Man brukar säga att islam inte missionerar men det stämmer inte. Dawa är oavsett vad man säger en form av mission där man både vill locka redan troende muslimer, i fallet med folk som studerat i Media till salafismen, samt ovända otrogna kuffar till islam. Att islamisera länder är en del av islamisternas mål, andra mål är att använda de demokratiska institutionerna att ta makt i sina länder, beskylla all kritik för islamofobi och på den vägen långsamt sedan kunna införa sharia. Det ultimata målet för detta som Muslimska Brödraskapet formulerat är att ta över västerländska demokratin. Detta är inte en konspriationsteori i likhet med den om att ta över genom att föda så många barn som möjligt, som ska förkastas till ren foliehattsteori. Utan detta är vad politisk islam går ut på.

Dawa, oavsett om den syftar till att rekrytera till salafism eller “bara” omvända folk till muslimer, smyger däremot tyvärr under radarn i Sverige. Bara terrorforskare, som Magnus Sandelin och Magnus Ranstop till exempel, verkar intressera sig.

Dawa har funnits länge men växer stadigt och det finns många aktörer idag. Kritiserade Islamguiden har till exempel haft en Dawafond. 

Sverige Dawa Organisation (tror inte den finns som eget varumärke längre) har haft en crowdfunding.

På Facebook kan man se att föreningen Al-Taqwa 2012 hade ett event med Swedish United Dawa Center och Sveriges Förenade Muslimer. Arrangör: Amanj Aziz. Han var aktiv i kritiserade och nu nerlagda TUFF och bjöd då in hatpredikanten Bilal Philipps.

Aziz stod på Dramaten nyligen och pratade islamofobi för skattepengar under America Vela-Zervalas överinseende.  

2014 samlades 1000 muslimer inom Dawa på ett konvent i Norrköping. En av de aktiva sa till Norrköpings Tidningar att jämställdheten är överdriven i Sverige. De samlas vartannat år enligt personen som intervjuades.

I Gefle Dagblads granskning 2016 av moskén i Gävle ingick också en granskning av just Swedish United Dawah Center (SUDC). Som enligt forskare är en salafistisk grupp, den sortens islam de svenska studenterna studerat och sedan kommer hem och sprider.

Abo Raad är en av föreläsarna på SUDC, en annan är Abdurrahem Green från England. Som är en känd antisemit.

Efter kritiken tog SUDC som det ser ut ner sin Facebook-sida och har nu på sin hemsida länkat till den internationella Facebook-sidan Islam istället.

Docent Aje Carlbom beskriver SUDC som salafistisk med en uttänkt säljteknik att dölja kvinnofientligheten för att locka svenskar.

Terrorforskaren Magnus Sandelin har också skrivit om dawa-rörelsen och salafismen på sin blogg.

Amanj Aziz drev TUFF ihop med Anas Khalifa, som också är en känd islamist. När TUFF tvingades betala tillbaka MUCF-pengar efter granskningen och kritiken la de ner och överlät verksamheten på just Sveriges Förenade Muslimer. 

Som ni kan se från Sveriges Förenade Muslimers Facebook-sida så sökte de i februari 2018 folk som kan bedriva dawa, mot ersättning. De betalar alltså de som blir antagna.

Anas Khalifa i sin tur hänger med Rechan Rafat, också en känd islamist.

Anas Khalifa är sedan TUFF togs över av Sveriges Förenad Muslimer aktiv där och föreläser åt dem, och är aktiv inom dawa. Föreningen SFM tappade i sin tur MUCF-bidraget efter granskning för att deras kvinnosyn inte lever upp till de krav man ställer. 

Bellevue-moskén i Göteborg är en av de radikala salafistiska moskéerna i Sverige. De har anklagats för att rekrytera till IS. Saudiarabien finansierar moskén. 2014 poserade konvertiten Abdul Samad al Swedi (Mikael Skråmo) med vapen på ett Facebook-kontot. Skråmo radikaliserades i den moskén och anslöt till IS för fyra år sedan.

I tisdags föreläste hatpredikanten Said Rageah i moskén.

Han har bland annat sagt att hädelse borde straffas med döden och att kvinnor inte ens ska lämna hemmet om man kan undvika det.

Anas Khalifas syster Alia Khalifa är också aktiv och det var bland annat hon som anmälde Stockholms Stad till DO för att hon inte fick jobb på en skola när hon krävde att få arbeta i niqab, den heltäckande klädseln där man inte ser något annat än ögonen. Hon vann tack och lov inte. Vi ska inte ha personer i skolan som inte visar ansiktet för barnen.

När Sveriges Förenade Muslimer tappade bidraget blev det känt att den som varit handläggare för bidraget var Omar Nur, som arbetar på MUCF. 

Nur ägde den muslimska friskolan Jasminskolan i Norrköping som har svenskt rekord i anmärkningar av Skolinspektionen på 90 stycken vid ett enda tillfälle och skolan stängde 2013.

Men Omar Nur har även en bakgrund som ordförande för Islamiska Kulturcentret i Norrköping, och har även varit handläggare på Migrationsverket. Artikeln är från 2010.

Islamiska kulturcentret är de som byggt moskén i Hageby i Norrköping. 

Arabiska Institutet verkar relativt nystartat, omslagsbilden på Facebook lades upp 2017. De är en del av dawa-rörelsen och ordnar utbildningar i arabiska gratis. I Kista Folkhögskolas lokaler, där Omar Mustafa är rektor. 

Även studieförbundet Ibn Rushd håller på med dawa. I deras verksamhetsplan för 2018 redogörs kort för projektet Ung Dawa.

Ibn Rushd får mycket stora bidrag från staten, något jag granskat i en serie inlägg. I verksamhetsplanen kan man också se att de tycker att en del av deras uppdrag är att ge en del av dessa bidrag till sina medlemsorganisationer. Bland annat IFIS, där Omar Mustafa varit ordförande. 

Som ni kan se finns det en uppsjö av Dawa-organisationer i Sverige och de växer. Moskén i Bellevue och moskén i Gävle är mest aktiva, folk som plugga i Medina kommer tillbaka och inleder dawa, Sverige Förenade Muslimer, Kista folkhögskola och Ibn Rushd är också inblandade i allra högsta grad.

Den mest extrema formen av islam – salafismen, sprids på det här sättet, unga människor radikaliseras och vi ger allt jämt skattebidrag till hatpredikanter.

Vi kan inte låta dawa breda ut sig. Syftet är ju att radikalisera och ta över. Att flytta fram de islamistiska organisationernas positioner. Det krävs betydlig mer granskning och intresse både från media och från politiken. Vi behöver dra ut detta till ljuset.

För dawa är bara ett av många medel för islamister i Sverige att få makt och avancera i sin strävan att använda Sveriges demokratiska system inklusive skattepengar för att successivt införa politisk islam på alla nivåer.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

7 kommentarer till Hotet från Dawa

 1. Man blir äcklad, varken mer eller mindre!

  Skall våra skattepengar få lov att gå till detta???

  SD 2018, medan förhoppningsvis tid är!

 2. Otroligt att detta kan förekomma i vårt land. Enormt röstunderlag för de politiker och partier som delar ut skattepengar till islamister som i förlängningen bryter ned vårt samhälle. Viktigt att detta blir en valfråga.

 3. Bra, Rebecca, att du uppmärksammar den vidriga islamiseringen, som hotar att förvandla hela världen till ett veritabelt kvinnohelvete, men hur tänkte du här?

  “Detta är inte en konspriationsteori i likhet med den om att ta över genom att föda så många barn som möjligt, som ska förkastas till ren foliehattsteori.”

  Någon “foliehattsteori” är den pågående demografiska katastrofen dessvärre inte alls, utan muslimer i förskingringen uppmanas faktiskt att skaffa många barn.

  “I ett tal direkt riktat till turkar bosatta i Europa under fredagen manade Erdogan att hans landsmän skulle föröka sig.
  – Jag kallar alla mina landsmän, alla mina bröder och systrar i Europa. Skaffa inte tre barn, skaffa fem! Platsen ni bor på är ert nya hem. Gör anspråk på det. För ni är Europas framtid, sade Erdogan i talet, enligt lokal media.”

  //www.svt.se/nyheter/utrikes/erdogans-budskap-till-alla-turkar-i-europa-skaffa-fem-barn

  Den som vill läsa mer om islam och dess påverkan på den civiliserade Västvärlden bör följa initierade exmuslimen Mohamed Omar på Det Goda Samhället.

  //detgodasamhallet.com/category/mohamed-omar/

  Den som vill bevara Sverige demokratiskt och försöka återställa vår tidigare självklara trygghet, rättvisa och jämställdhet bör rösta omdömesgillt i höst!

 4. En moské i Sverige får aldrig tillåtas ha en högre höjd än 30 centimeter över marken!
  Går att ordna!

 5. Följande text är min insändare som publicerades 2017 i Upsala Nya Tidning. Den handlar om Uppsala Dawa Stiftelse där ovan nämnd Akmal Hyder är en av de ledande män.

  ”Följande text avser bidra med kunskap om en återigen aktualiserad fråga i Stenhagen [stadsdel i Uppsala].

  I november 2015 sålde kommunen en tomt bredvid S:t Maria kyrka till Uppsala Dawa stiftelse. Företrädarna tillhör den sunnimuslimska väckelserörelsen Tablighi Jamaat (TJ). Stiftelsen avser bygga ett s.k. kulturcentrum där verksamheten inledningsvis ska fokuseras på yngre män med muslimsk bakgrund. Av finansiella skäl planeras för närvarande en provisorisk byggnad på tomten.

  Under 1900-talet grundades Dawa (dvs. muslimska missions)-rörelser i flera länder i Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien, t.ex. Muslimska Brödraskapet och TJ. Deras syfte är att sprida en bokstavstrogen islamtolkning. Skillnader finns bl.a. gällande deras politiska styrning och tillämpning av militära medel.

  TJ grundades 1926 av M. Ilyas i det då brittiska Indien. Idag är TJ med uppskattningsvis mer än 10 miljoner anhängare världens största Dawa-rörelse. Endast Hajj till Mecka har flera deltagare än TJ:s årliga möten i Raiwind och Dhaka.

  I Sverige saknas i stort sett kunskap om TJ. På grund av den mer omfattande migrationen från den indiska subkontinenten till anglosaxiska länder har forskningen om TJ i första hand bedrivits där. Enligt forskningslitteraturen har TJ ingen fast organisation eller mot allmänheten riktade publikationer. Dessutom beskrivs TJ som opolitiskt, fredligt och privatfinansierat.

  TJ:s europeiska centrum ligger i Dewsbury, Storbritannien. För den brittiska allmänheten blev TJ känt för sina planer att bygga den s.k. “mega-moskén” för 12000 besökare i London. Projektet fick slutligt avslag av brittiska regering 2015. ”

 6. Jag förstår inte riktigt denna mening: “Detta är inte en konspriationsteori i likhet med den om att ta över genom att föda så många barn som möjligt, som ska förkastas till ren foliehattsteori.”

  Det kanske är en foliehattsteori att det finns en uttalad plan att skaffa så många barn som möjligt men faktum kvarstår att fundamentalistiska muslimer (i likhet med bokstavstrogna kristna) skaffar många barn och om de precis som du själv skriver planerar att islamisera Väst bland annat genom att utnyttja våra demokratiska institutioner så följer av detta att många barn, varav de flesta säkert uppfostras i den salafistiska traditionen, gynnar saken. På lång sikt. Och på lång sikt jobbar dessa människor, det blir vi snart varse. Demografi slår allt i det långa loppet.

  Eller om vi säger såhär, jag har svårt att tro att salafistiska ledare inte ser det som en god sak när fromma muslimska familjer har stora barnskaror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap