Sagan om de ojämställda lönerna

Man ska alltid ifrågasätta etablerade sanningar. Ett kritiskt tänkande är essentiellt i varje demokrati och varje individ har det ansvaret. För en etablerad sanning kan ändå vara falsk, men blivit en etablerad sanning för att tillräckligt många upprepat det falska tills den gängse uppfattningen är att det är sant.

Myten om lönediskrimineringen gentemot kvinnor är en sådan. En urban legend faktiskt.

För de som driver debatten tjänar på att utmåla verkligheten falsk och målet helgar medlen för vissa. 

3,5 miljoner, den siffran har ni garanterat läst. Att detta skulle vara skillnaden mellan mäns och kvinnors livsinkomst. Det stämmer inte. Den bygger på Medlingsinstitutets ovägda siffra för 2011. En 7 år gammal siffra som vissa debattörer ändå inte har några som helst problem att anföra som argument.

För skillnaden mellan ovägd och vägd siffra från Medlingsinstitutet låter som en tråkig statistisk term bara. Men det är skillnaden mellan att räkna in allt det som påverkar lön: ålder, yrke, utbildningsnivå, erfarenhet och omfattning på arbete (heltid eller deltid), eller strunta i det. Ni förstår själva då att den ovägda siffran alltså inte säger ett smack om verkligheten. Man kan inte jämföra en 19-årig vaktmästare som jobbar deltid med en 50-årig överläkare i anestesi.

Men det finns heller inte fastlagd lönediskrimininering gentemot kvinnor alls. Det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors löner, och den sjunker. Men att detta skulle beror på könet är en lögn.

I rapporten ”Löneskillnader mellan kvinno och män” (2016) från Medlingsinstitutet, som är den myndighet som har uppdraget att varje år mäta detta, konstaterar att det finns ingen konstaterad diskriminering mellan män och kvinnor. 

Den största förklaringen till att det idag skiljer drygt 4 % i vägd skillnad mellan könen är yrke. Man väljer yrken med olika lönelägen.

Oförklarad är inte det samma som osaklig.

En mycket viktig mening. För precis tvärtom hävdar landets enade feminister när de säger att löneskillnaden är orättvis, att den beror på att kvinnor är diskriminerade.

Jag upprepar – det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor men att den skulle beror på könet stämmer inte för att det inte finns några bevis för det.

Denna oförklarade skillnad beror till stor del på val av yrke men även andra faktorer. Till exempel att kvinnor är individer. Och alla individer presterar inte lika bra oavsett yrke. Man är olika, vissa är bra på sitt jobb, andra är faktiskt inte det.

MI har verkligen försökt hitta belägg för att den oförklarade skillnaden beror på kön men inte hittat något samband.

Det finns ingen diskriminering bakom siffrorna. Givetvis händer det garanterat att enskilda kvinnor diskrimineras men det förklarar alltså inte lönegapet, som ändå används som det största slagträt i jämställdhetsdebatten.

Yrke och karriär, där har ni den största förklaringen. 

Att kvinnor inte får exakt samma lön som män även om de skulle ha samma yrke och jobba på samma arbetsplats handlar sannolikt om förklaringar på individnivå eftersom kvinnor hur mycket feminister än försöker göra oss till det inte är en homogen utan en heterogen grupp. Vi är olika.

Jag tar ett exempel.

Gunnar och Gunilla har exakt samma utbildning och har jobbat lika länge på arbetsplatsen. Men Gunnar tjänar mer.

Gunilla kommer alltid till arbetet när de börjar 8.30 och går kl. 17. Gunnar däremot är ofta på jobbet tidigare, och jobbar längre. Han tar initiativ, ger förslag på möten och tar på sig extra uppgifter. Han har dessutom en bredare erfarenhet på sitt CV än Gunilla har. Gunnar får mer betalt helt enkelt för att han utför ett jobb som företaget värdesätter till en högre summa än Gunillas arbetsinsats.

För att motverka individuella prestationers påverkan på löner hittade man på kollektivavtal. Alla ska få exakt samma löneökning oavsett om de har petat sig i naveln på jobbet och stämplat ut så fort sekundvisaren slagit eller om de har ansträngt sig extra. Kvinnor jobbar i betydligt större utsträckning i branscher som har kollektivavtal, där individuella prestationer inte ska spela någon roll. Kvinnor som anstränger sig extra där får alltså inte betalt för det.

Ändå har vi en politik som bygger på att skillnaden mellan könens löner är osaklig.

Expressen brydde sig inte om att rapportera den vägda siffran. I en nyhetsartikel, som mest ser ut som en hyllningsartikel till regeringens politik om man kollar på bildsättningen.

I en debattartikel i Dagens Arena påstår två personer från sosse-tankesmejdan Tiden att lönegapet är 12 %, också den ovägda skillnaden som inte tar hänsyn till något som påverkar lönen. Och därifrån drar SCB slutsatsen att det kommer ta 80 år innan lönerna är samma. Men varför är det målet när man alltså inte kan konstatera att skillnaden är osaklig eller oskälig?

Island har nyligen stiftat en lag att arbetsgivare måste bevisa att man betalar män och kvinnor samma lön för samma jobb. En planekonomisk idé för den tar inte hänsyn till att män och kvinnor som individer presterar olika bra och därför förtjänar olika lön. Den isländska lagen verkar bygga på att varje skillnad i lön mellan människor är oskälig.

Regeringen är en regering som förhåller sig flexibelt till fakta, det vet vi redan. Alltså bygger de sin politik på dessa inarbetade myter. I ”Handlingsplan för jämställdhet” upprepas löneskillnaden på 12 %, även om den förklaras ovägt längre ner i dokumentet. Men det är 12 % som är argumentet för planen.

Ett sätt att lösa detta problem anser regeringen är att se till att kvinnor i sitt fria val att utbilda sig och jobba med vad de vill inte väljer som de vill om detta fria val visar sig vara något inom vård, skola eller omsorg. De traditionella kvinnoyrkena.

Så Skolverket och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

Praktiskt innebär detta att istället för att ha som mål att det viktigaste är att folk får jobb istället har som mål att folk ska få av regeringen utsedda rätt sorts jobb givet vilket kön man har. Om en arbetslös kvinna vill ha jobb som vårdbiträde ska alltså arbetsförmedlaren aktivt försöka motverka detta, till förmån för något annat jobb.

Samma sak för Skolverket. Studievägledarna ska försöka övertyga och övertala elever om att deras val av yrke, exempelvis kvinnor som tänkt sig vård, skola eller omsorg, inte är tillräckligt bra och istället få dem att välja till exempel programmering.

Konsekvenserna av det har vi ännu inte sett. 

Men det är solklart att det kommer bli allvarliga sådana. För när staten bygger sin politik på inarbetade myter som förvandlats till sanningar för att de upprepats av tillräckligt många istället för på fakta och när denna politik aktivt ska styra folks fria val till att passa de mål uppsatta på grund av dessa myter kommer vi få problem. Bara en sådan sak att vi saknar en massa folk i vård, skola och omsorg som det är, vilket kommer förvärras ytterligare nu när såväl skola som arbetsförmedlare har som uppdrag att få folk att låta bli att välja dessa yrken, om de har en snippa mellan benen.

Detta är huvudlös politik.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!