Regeringen köper arbetslöshetssiffror för 63 miljarder

Regeringen börjar få bråttom. EU:s lägsta arbetslöshetssiffra har man för länge sedan kastat in handduken för, även om målet fiffigt var satt till 2020 som mycket av regeringens satsningar. Genom att sträcka ut tidslinjen två år efter valet, ett trick att ge sig själv mer tid inbyggt.

Men det är jobbigt att ens hinna få ner arbetslösheten så lågt det går innan valdagen. Arbetsmarknaden är tudelad, eller segregerad om vi ska använda ett mer rättvisande ord. För det går en rak linje mellan infödda svenskar med fullständigt gymnasium och de som dessutom har eftergymnasiala studier (KY etc) eller även högskoleutbildning. Och resten. Som alltså är utlandsfödda, låg utbildning samt funktionshindrade. De utlandsfödda håller på att fullständigt ta över statistiken, medan den första gruppen knappt är arbetslösa alls.

So much work, so little time, tänkte regeringen och drar några klassiker ur skrivbordslådan. För man ska aldrig underskatta en socialdemokrat.

Och bästa sättet att fixa arbetslösheten är inte att se till att företagen frodas så att jobben kommer. Det går inte om man hatar företag och gör sitt bästa för att skrämma iväg dem, vilket ingår i en sosses DNA. Lex Nordea, Findus och Göteborgs Kex. Och hela vinstdebatten. Nej, den vägen vägrar en person med rosen på kavajslaget att gå ens om de fick pengar.

De föredrar ett annat sätt – siffertrixande. Flytta skattepengar från en kolumn till en annan, uppfinn ett nytt ord för Fas 3 och hå och hej med farbror Frej, har du uppfunnit en ”arbetslöshetsfixare”. De lanserades våren 2015.

Extratjänster. 

De hade ju gått till val på att kalla Fas 3 för ovärdigt och massa annat så behålla den var inte aktuellt. Ett nytt namn fixar biffen. Tanken var att långtidsarbetslösa skulle kunna jobba inom välfärden och studera samtidigt. Observera att man undantog privata företag så bara offentlig styrda verksamheter inom vård, skola och omsorg kunde anställa med extratjänster. Om regeringen var intresserad av att folk skulle komma ut i arbete hade man inte brytt sig om att göra något undantag men så hatar regeringen företag mer än de vill fixa arbetslösas liv.

En arbetsgivare fick handledarstöd och staten betalade 75 % av lönen. Resten av tiden skulle de långtidsarbetslösa studera. Men det gick trögt. Få inom välfärden var intresserade att ta sig an långtidsarbetslösa, som ni kan se i diagrammet.

Ingen var intresserad. Ett år efter lansering var det några få hundra bara som fått jobb. 

Sedan kom migrationskrisen och vi började dessutom öppet prata om de problem som funnits jättelänge – utlandsfödda jobbar inte. Det tar 9 år innan 50 % ens är sysselsatta och då räknas 1 timme jobb per vecka som sysselsatt. 2015 fyllde vi på den gruppen med 160 000 nya asylsökande på ett enda år. Arbetsförmedlingen flaggade om skenande kostnader inom kort.

Kurvan från regerings budget för 2018 över arbetslösheten stiger rakt upp just för den gruppen. Det går inte för sig att i en valrörelse sitta fast med den. Något måste göras.

I september 2016 ändrades reglerna från att tidigare bara fokuserat på offentlig välfärd till att även inkludera anställningar vid kulturell verksamhet, idrottsföreningar och trossamfund samt ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

I december 2016 ändrade regeringen kriterierna att inkludera nyanlända och 100 % subvention. 

Ni ser hur kurvan tar fart efter november 2016. 

I december 2017, bara drygt ett år efter att reglerna ändrades, finns det 11 000 personer anställda så. Bara mellan maj och december 2017 ökade de med 7 000 personer.

Varför blev det plötsligt så populärt? 

För att regeringen tvingar alla kommuner och landsting att fixa X antal var beroende på hur stor kommunen/landstinget är. 

Innan valet ska nämligen 20 000 personer ingå, har de tänkt. Så att de kan minska arbetslöshetsstatistiken framför allt hos den grupp som står allra längst bort från arbetsmarknaden – nyanlända. Och skryta om det i valet. Att extratjänsterna bara varar max 12 månader spelar ingen roll. Ju fler som varar över valet desto bättre.

Konjunkturinstitutets kommentarer till vårpropositionen 2015, då extratjänsterna först lanserades, innehöll följande:

”KI bedömer att det blir svårt att minska arbetslösheten så mycket som i regeringens prognos under 2015 trots att de som får traineejobb och extrajobb i offentlig sektor kommer att räknas som sysselsatta istället för arbetslösa”

”De kan dock också ge en betydande undanträngning av ordinarie arbetstillfällen”

Sossar vet hur man riggar en valrörelse. Alltså skapade de ett beting för extratjänsterna som alla kommuner måste uppnå. 

Som kan se så ska till exempel lilla Arjeplog fixa 2 extratjänster. Stockholm måste ordna 562 extratjänster.

Staten betalar alltså 100 % av lönerna. Tidningen Kommunalarbetaren kartlade vilka lönenivåer det handlar om, för eftersom sossarna går i LO:s ledband krävs givetvis kollektivavtalsenliga löner även till nyanlända som inte kan språket eller har någon utbildning.

Snittlönen var 18 700 kronor per månad. Anställningarna varar 12 månader. Utöver lönen får dessutom varje kommun ytterligare 3 000 kronor per månad i handledarstöd per individ. Så varje person som anställs på extratjänster är en utgift för staten på ca minst 330 000 kronor och år. De som arbetar får ut ca 14 000 kronor per månad. Allt betalat av andra människors pengar.

När Alliansen reducerade sociala avgifter för ungdomar upp till 25 år kallade sossarna detta för en dyr meningslös reform, trots att det skapade tusentals riktiga jobb och inga hitte-på-jobb. Detta tog de direkt bort när de kunde.

Nu betalar de själva alltså HELA lönen till en stor grupp människor, där extratjänster men även exempelvis moderna beredskapsjobb ingår. Som ni kan se i budgeten för 2018 skenar också kostnaderna för dessa nya varianter av Fas 3.

Från 9 miljarder 2016 till 16 miljarder 2020. 

För att sossarna köper ny arbetslöshetsstatistik inför valet. 

11 000 extratjänster har således skakats fram och det är inte slut än. Vad jobbar då dessa personer med om nu en begränsning inom offentligt organiserad vård, skola och omsorg, som det först var, inte lockade?

I Olofström tänker man anställa 60 personer och där har man redan anställt tolkar för arabiska och dari som extratjänster. 

I Sandviken anställde man fyra cityvärdar. 

Konjunkturinstitutets kritik att extratjänster tränger bort riktiga jobb bekräftas också bland annat i den här artikel, där personen tidigare varit vikarie. Som är ett riktigt jobb. Men nu istället anställts på den 100 %-iga subventionen.

Nu hårdsatsar Arbetsförmedlingen, som ju har uppdraget från regeringen att fixa 20 000 extratjänster, på att få bland annat föreningar att ta emot folk. 

I Stockholm annonserade idrottsföreningarna redan i november 2017.

Den kristna tidningen Dagen skrev i maj 2017 om möjligheterna för samfunden, det vill säga samtliga religiösa organisationer som får statsstöd, att anställa folk på extratjänster.

Problemet med det är att de nyanlända som till exempel får anställning i en av alla de muslimska organisationer som vi finansierar via skatt är att de då varken får lära sig svenska eller integreras i det sekulära samhället Sverige. För majoriteten av de nyanlända är själva muslimer och därför skulle de aldrig vilja jobba för någon annan religiösa organisation, det säger sig själv. Det kan man dessutom inte begära. Alltså kommer de muslimska organisationer som tar emot nyanlända på extratjänster ta emot enbart troende muslimer.

Men eftersom poängen med extratjänsterna är att få fina arbetslöshetssiffror och varken skapa riktiga jobb åt folk eller att de ska integreras så spelar det ingen roll. Bara de försvinner från stapeln ”Arbetslös” och in i stapeln ”Sysselsatt” före september 2018.

Bara de muslimska organisationerna fick 148 miljoner kronor i bidrag förra året. 

En annan drivkraft för kommunerna är att de ser möjligheten att själva inför valet trycka ner kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända, där de nästan uteslutande finns eftersom de flesta inte jobbar. Uppsala använder till exempel detta som argument för att anställa 200 personer. Kommunpolitikerna ska också bli valda om 9 månader och för dem är det lika viktigt som för regeringen att kunna visa fina siffror. Flyttas då personer bort från kolumnen Socialbidrag till statens konto så försvinner de som en kostnad, tillfälligt förstås men då har valet redan varit.

Sundsvalls kommun anför också detta som ett skäl.

I Vetlanda har man gått så lång att man i princip kvoterar på grund av härkomst, för här har kommunchefen bestämt att alla måste anställa minst en med utländsk bakgrund. Här har vi undanträngning igen, av personer som inte har migrationsbakgrund.

Men att anställa nyanlända som cityvärdar eller tolkar kan bryta mot EU:s regler för statsstöd.

Enligt dessa får nämligen bara stöd lämnas till det som är välfärdens kärna. En vaktmästare på en skola kan till exempel enligt Arbetsförmedlingens egna jurister inte räknas dit och därför inte anställas med extratjänststöd. Cityvärdar och tolkar kan knappast räknas in i välfärdens kärna.

Det finns ingen information som jag kunnat hitta om andra samfund än Svenska kyrkan och Frälsningsarmén som tagit emot folk och inte heller något om kulturella föreningar men det betyder bara att det inte finns något offentligt. Att en stor andel av de föreningar vi har i Sverige, och vi har många, kan räknas in som kulturföreningar är givet. Inte minst många av de föreningar som bygger på en särskild nationalitet. Som nu alltså också kan ta emot gratis arbetskraft av landsmän som därmed inte lär sig vare sig svenska eller kommer in i det svenska samhället.

Regeringen kommer 2020 har lagt helt ofattbara 63,4 miljarder av skattepengar för att köpa sig bättre arbetslöshetsstatistik.

Det är mer än vad försvaret kostar på ett år. 

Innan en ny regering hunnit få igenom en budget kommer vi ha hunnit få betala 31,4 miljarder för olika subventionerade hitte-på-jobb, där Extratjänster är den största posten. Det står svart på vitt i regeringens budget för 2018.

31,4 miljarder, låt den summan snurra runt ni ert huvud lite grann.

Räcker det här då? Såklart inte. De har öronmärkt mer pengar via andra budgetposter. Mer om det i nästa inlägg. Och om hur regeringen skamlöst mutar kommuner och landsting med generösa bonusar om de uppfyller betingen. I en slags bonuspyramid.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!