Regeringen och den privata vården

Det är lätt att skylla hatet mot privata företag inom välfärdssektorn på Vänsterpartiet. Men sossarna hyser ett lika jämnt och utbrett förakt gentemot privata företag i framför allt vården men även generellt. Nu flyttar som ni vet Nordea, Findus har redan dragit och Göteborgs Kex planerar nu en exit från landet.

Bara hotet om en straffbeskattning på kapital helt i strid mot EU:s pelare om fri rörlighet för kapital, den s k ”exit-skatten” har garanterat gjort att kapitalet just nu flödar ut ur landet.

Socialdemokraternas kongress 2017 tog ett beslut på sin kongress att förbjuda alla vinster i vård, skola och omsorg.

Stefan Löfven pratade så sent som i somras om riskkapitalister som inte hör hemma i välfärden.

”Jag blir bekymrad över att man står i Almedalen bland riskkapitalister”

Men i strid med kongressbeslutet så tog regeringen plötsligt bort vinstförbudet mot just vården.

”Jag ser inte framför mig ett förslag som kommer att leda till att vi har några privata intressenter inom hälso- och sjukvården”

Så här medger plötsligt regeringen att förslaget om förbud mot vinster i skolan alltså kommer leda till att de privata skolorna slås ut. Men det är inget bekymmer. Bara om vårdbolag slås ut.

Och det var väl tur det. Att de ändrade sig menar jag.

För det hade varit svårt att fortsätta att som statsråd gå på privata vårdbesök själv om vinst i vården förbjöds.

Enligt det avtal regeringskansliet har med riskkapitalägda vårdkoncernen Avonova. Ett avtal som tecknades 2016, mitt under Reepalu-haveriet. 

Det är det stora Hercules Capital som köpte Avonova från börsen 2012 och äger hela bolaget.

De gjorde visserligen ingen vinst just 2016 men har enligt bokslutet för 2016 ett fritt eget kapital, alltså ackumulerade tidigare vinster på 40 miljoner kronor. Året när avtalet tecknades med regeringskansliet omsatte man 684 miljoner kronor. Bolaget har framför allt växt så mycket på kort tid genom att ha köpt upp mindre bolag.

För jag begärde ut villkoren om vård för statsråden från statsrådsberedningen. 

Här står det svart på vitt – sedan 1 oktober 2016 har Regeringskansliet avtal med Avonova för företagshälsovårdstjänster. Man kan också läsa att just anställda där får all medicin betalad av……..skattepengar.

Men det är klart.

Det är ju lätt att ändra sig när man ser sina egna privilegier försvinna. Synd bara att omsorgen om alla de föräldrar och barn som älskar sin friskola helt saknas. 

Nu väntar jag med spänning på ytterligare drevande från sossarna i valrörelsen om just risskapitalbolagägda välfärdsbolag.

Kom igen.

It’s ok when we do it.

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!