Hej Finansinspektionen!

The gift that keeps on giving, kan man säga ETC är. För när jag tror att jag är klar får jag alltid tips från någon att kolla vidare. Jag förstår att ETC för länge sedan tröttnat på mig, jag är väldigt trött på ETC nu.

Men när jag får ny information måste jag skriva, det är bara så. 

Eftersom ETC vänder sig till privatpersoner känner jag dessutom ett ansvar, som jag önskar ETC själva kände men ingenstans finns att hitta. Att som privatperson låna ut pengar till ett privat företag är betydligt mer riskabelt än att köpa aktier i företag på börsen. Och det är ändå den mest riskabla formen för sparande för privatpersoner, i alla fall den mest riskabla som de flesta privatpersoner kommer i kontakt med. Där alternativen står mellan banken, fonder av olika slag, kapital- eller pensionsförsäkringar och köpa enskilda aktier.

ETC Sol AB (556854-1469), som enligt bokslutet för 2016 lånat in 75 miljoner kronor totalt från privatpersoner, och ETC Bygg AB (556854-4934) som nu vill låna 30 miljoner kronor för att bygga två hyreshus i Västerås, har alltså som affärsidé att låna in pengar. De jobbar med inlåning, som är en finansiell verksamhet.

Alla finansiella verksamheter kontrolleras av Finansinspektionen.

Beroende på vad man gör och i vilken omfattning krävs sedan antingen tillstånd eller att man registrerar sig.

Om man är ett inlåningsföretag, som alltså ETC Sol AB och ETC Bygg AB är, krävs en registrering hos FI. Kraven de ställer är att granska att de uppfyller kraven på eget kapital som de har, och bolagen måste dels informera kunderna att pengarna inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Och de får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

De företag som inte en registrering räcker för måste ansöka om tillstånd.

Förra året granskade FI bland annat företaget 24Money. 

De var registrerade för inlåningsverksamhet och hade inte tillstånd, då FI har tillsynsansvaret. Utan de var registrerade som inlåningsföretag, precis samma verksamhet som ETC Sol AB och ETC Bygg AB har – erbjudande till privatpersoner att låna ut sina pengar till dem mot bättre ränta än bankerna. Som i sin tur skyddar konsumenterna genom insättningsgarantin. Man får lägre ränta men är å andra sidan skyddad.

Det bundna egna kapitalet var under 10 miljoner kronor och revisorn hade flaggat.

Det finns fler saker inom inlåning att hålla koll på – EU:s prospektdirektiv där Finansinspektionen är tillsynsmyndighet. 

När andelar erbjuds till allmänheten, och de är överlåtningsbara, ska man om man inte utgör ett av undantagen, upprätta ett prospekt.

Är andelarna i ETC Bygg AB överlåtningsbara?

Det är oklart eftersom det inte står något om det på deras hemsida någonstans. Jag har frågat ETC på Twitter men inte fått något svar.

Man uppmuntrar privatpersoner att köpa andelar om 10 000 kronor styck men det framgår inte om dessa är överlåtningsbara. Är de det ska ett prospekt upprättas och då har ETC Bygg AB brutit mot EU:s prospektregler. .

Här är villkoren för ETC Sol AB:

Även här köper man andelar som kostar 10 000 kronor styck. Inget maxbelopp om 50 000 kronor per konsument.

Söker man i FI:s register hittar man inte ETC Bygg AB eller ETC Sol AB. Jag har sökt på deras organisationsnummer såväl som namn och inte fått någon träff på något av bolagen.

Ingenstans framgår det viktigaste här – ingen som lånar ut pengar till ETC vare sig det är Sol eller Bygg omfattas av den statliga insättningsgarantin.

OM något av bolagen går omkull har man alltså inga som helst rättigheter att få tillbaka sina pengar utan man betraktas som en fordringsägare och dessa listas i prioritet av konkursförvaltaren.

Staten är alltid nummer ett, bankerna nummer två, särskilt de som har inteckningar för skulderna.

Det är här ansvaret jag känner kommer in. Att alla de som har lånat ut pengar till ETC är medvetna om det här. De har inga rättigheter, vilket de har om de lånar ut pengarna till en bank till exempel. Eller om de investerat pengarna i fonder. Om man köper aktier på börsen riskerar man också kapitalet MEN sannolikheten att stora noterade bolag går omkull helt är låg. Risken att ETC Sol AB eller ETC Bygg AB går omkull är däremot betydligt högre.

Folk får göra vad de vill med pengarna men att inte vara tydligt med att insättningsgarantin inte gäller är på gränsen till ohederligt tycker jag. Tvärtom borde detta stå i all kommunikation kring ETC Sol AB, ETC Bygg AB och allt som rör just inlåningen. På alla ansökningar, på alla webbsidor, på JAK Medlemsbanks sida där man är ett projekt. Det borde upprepas tydligt hela tiden så att ingen missat det.

Varför har man då inte ens det skrivet någonstans finstilt?

Fundera på det.

Jag vill inte skriva med om ETC nu, jag vill inte ha Johan Ehrenberg på mitt skrivbord. Så jag hoppas att jag slipper.

En sak jag också hoppas på – att Finansinspektionen granskar hans verksamhet. Ordentligt.

Alla de privatpersoner som oförklarligt satsat pengar i hans verksamheter förtjänar att ansvarig myndighet kontrollerar att allt är som det ska så att de inte förlorar sitt livs besparingar.

Inte en krona någon lånar ut till ETC omfattas av någon statlig insättningsgaranti. 

……………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!