Subventions-bonanza ETC

Först en rolig bild som jag inte kunde motstå. Ser ni hur onormalt stora och långa fingrar Gudrun Schyman har?

 Men det här inlägget, som är en del av förra egentligen men det blev för långt, handlar om hyckleri. 

ETC skrev på sin sajt för tre dagar sedan – att flyget ”subventioneras”. 

Och hänvisade till en granskning de gjort.

Landets största sten i det största glashuset är härmed kastad från det Ehrenbergska elfenbenstornet.

För ETC-koncerenen har i och med sitt trixande med presstödet enorma subventioner av just skattebetalarna för sina tidningar.

Jag räknade ihop alla hans upplagor via TS för de tidningarna han fram till nu i januari drev. Siffrorna är från 2016. I TS upplagesiffra ingår både prenumerationer, lösnummer och fries (gratis lösnummer man gett bort från redaktionen) men i resten av inlägget refereras denna siffra till som prenumerationer då de övriga är mycket små eller obefintliga.

ETC-koncernens totala upplaga var 2016: 59 700 (inkl tidningarna han tog över som ingick i Fria-kollektivet).

Men räknar man den fullt betalda upplagan är siffran bara 28 700. I siffran ingår även lösnummer. 

Hela 31 000 prenumerationer 2016 har varit antingen rabatterade eller helt gratis. Så ser det ut varje år, att den största delen av upplagan betalas av oss som inte läser eller ens gillar ETC.

ETC Uppsala och ETC Örebro, som haft 3 700 respektive 4 500 prenumeranter har inga fullt betalande prenumeranter. 

Det är ju så här han gjort. Startat en lokaltidning, gett bort en massa prenumerationer, rabatterat resten kraftigt och därmed blåst upp en upplagesiffra som året därpå kvalificerar sig för presstöd. Sedan har man successivt försökt omvandla gratis och rabatt till fullt betalade på olika sätt men hela tiden hållit sig långt ovanför gränsen på 1500 prenumeranter som krävts för presstöd. ETC Norrköping och ETC Göteborg är de enda som klarar gränsen.

Varför lägger han ner dem om den har den upplagan betalande som krävs?

Förmodligen för att tidningarna ju inte genererar några intäkter i förhållande till kostnaderna det krävs och de därför skulle bli en ännu större belastning för de andra svajiga bolagen än vad de redan är. Det finns tydligen en gräns även för Ehrenberg för den konstgjorda andningen.

ETC fick 45 miljoner kronor i presstöd 2016. 

Upplagan är alltså subventionerad med 743 kronor styck. Räknar vi bara in prenumerationer (abonnerad upplaga blir siffran ännu högre). 

Nu ska vi ner på detaljnivå.

Dagstidningen Dagens ETC har alltså 8 300 prenumeranter i sin TS-upplaga för 2016 (prenumerationer . Det året fick Dagens ETC presstöd på 13 238 670 kr. Så varje prenumeration har subventionerats av skattebetalarna med 1 594 kr och 94 öre. Prenumerationspriset är 2 388 kr per år. Så blott 794 kr per prenumeration har de behövt dra in själva, eller 33 %.

Två tredjedelar av Dagens ETC har vi betalat. Vi som inte läser ETC.

Om vi då ska kolla på veckotidningen Nyhetsmagasinet ETC fick de 4 700 00 kr i presstöd 2016. Subventionen här var 385 kr per prenumeration. Prenumerationspriset för autogiro är 756 kr. Så 49 % av varje TS-mätt enhet har ETC behövt dra in själva, medan 51 % har skickats till oss andra för att betala kalaset.

Dyraste lokaltidningen för oss skattebetalare har varit ETC Sundsvall som fått 2 239 00 i presstöd för en upplaga på 2 600. Varje prenumeration kostade oss andra 861 kronor. Men ingen har kostat oss mindre än 497 kronor styck, det är den billigaste (Örebro).

Fria Tidningen som han tog över 2016 har varit en dyr historia för oss. Vi har betalat 1 298 kr per prenumeration för denna veckotidning. Deras prenumerationspris är 1 033 för helår. Men eftersom den ska läggas ner antar jag prenumeration för papper tagits bort så den får vi anta men givetvis är den högre än 1 033 kr per år. Dagens ETC kostar 300 kr per per år om man ska ha papper så om vi utgår från samma princip skulle prenumerationen legat på 1 300 kr per år. Skattebetalarna har alltså betalt hela.

ETC är upprörda över att flyget ”subventioneras” (annat ord för att det inte beskattas så högt som socialisterna önskar) med 1 600 kr per biljett från Mora. 

Men har inga problem med att ta emot 1 300 kr per prenumeration och betala HELA prenumerationen för Fria Tidningen eller 1 600 kronor för Dagens ETC per prenumeration. 

Man driver klimatfrågan hårt. Men startar hellre nya tidningar och därmed minskar skalfördelarna i tryckningen då man måste trycka 15 olika tidningar (lokala editioner) istället för att bara trycka två stycken – Dagens och Tidskriften. Slöseriet här.

Och varför håller man ens på med papperstidningar om man säger sig bry sig om miljön? Vi konsumerar 100 kg papper per år och person men detta bryr sig inte ETC om för när det kommer till kritan. Då räknas målet att ha så många ETC-tidningarna som möjligt före klimatet.

Vill man ha det mest klimatvänliga medieföretaget borde alla tidningarna vara enbart elektroniska. Som man kan läsa i KTH-rapporten nedan från 2007 till exempel.

Jag blir alldeles matt av hyckleriet.

Men förhoppningsvis är det slut med de värsta dumheterna snart och resten får vi vänta på tills ETC som de brukar till slut går i konkurs igen.

ETC Förlag, som är där alla anställda är som gjort alla de lokala editionerna också och som även gör Nyhetsmagasiet, Dagens och webben, är där intäkterna går in först. Sedan fördelas de enligt egen uppgift innan bokslut på respektive lokalt bolag.

Förutom solcellerna, som är anläggningstillgångar i form av mark, byggande samt inventarier och alltså har ett marknadsvärde som går att uppskatta, är hela koncernens tillgångar i princip uteslutande Immateriella anläggningstillgångar. 

Här kommer en förklaring. 

”Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar får den inte tas upp som en tillgång utan ska konstnadsföras direkt”

Det är här man placerar ”utvecklingsarbete” när man inte vill ta kostnaden direkt, och därmed orsaka en förlust. Kontot används alltså regelmässigt som ett sätt för bolag att skjuta förluster framför sig, enkelt förklarat. Ett av skälen till att blåsa upp den posten.

ETC påstår att de har samlade immateriella tillgångar på över 32 miljoner kronor. Överallt i nästan alla bolag hittas posten.

Ehrenberg påstår att hans bolag är värda 200 miljoner kronor. Han kan påstå vad som helst men en riktig företagsvärdering bygger inte på fria fantasier om ett varumärkes enorma värde utan på saker som finns på riktig .  Som tillgångar minus skulder, vilka vinster bolaget förväntas göra i framtiden eller vad tillgångarna skulle vara värda om företaget avvecklades.

Ni kan göra er egen bedömning givet vad jag presenteras i nu snart 4 inlägg om ETC-koncernen skulle få 200 miljoner kronor av någon hugad köpare. Men solcellsparkerna äger alltså inte ETC egentligen utan det är spararnas. De har inte gett Ehrenberg sina pengar utan lånat ut dem och de kommer vilja ha tillbaka dem.

Slutligen vill jag tacka de ekonomer och revisorer som hört av sig, gillat granskningen samt erbjudit sig att granska vidare. Jag ser fram emot vad ni kan tänkas hitta.

……………………

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!