Bidragsbaronen Ehrenberg

Johan Ehrenberg som äger samtliga ETC-bolag är socialist och tycker därför att alla ska bidra till det gemensamma. Utom han verkar det som och maximerar därför andras pengar och minimerar sin egen inbetalning till skattekassan. Han har dock gjort konkurs med just ETC hittills flera gånger tidigare. Senast var 2005 då ETC Produktion gick i konkurs. 

Men jag går vidare i inlägget först efter att jag visat er hur Johan Ehrenberg hanterar faktaspäckad kritik och kritik mot företagen och inte honom som person.

Det roligaste ordet är nog extremborgerlig, där han säkert hoppas att folk ska tänka extremhöger men det vet han att han inte kan skriva.

Inga sakliga argument utan bara ad hominem för att försöka att dra ner min trovärdighet som avsändare. 

Men jag är van, vänstern har aldrig argument. Bara känslor och då tar man till sådant här. 

Resten av inlägget är en medveten sammanblandning av saker (som att han lägger ner 15 tidningar vilket inte finns med i boksluten för 2016 som jag byggt inläggen på) och olika språkmässiga ekonomifintar för att han vet att majoriteten av hans läsare aldrig ens öppnat en årsredovisning och inte kommer kolla upp vad som är sant själva.

Däremot tänker jag inte göra som Johan Ehrenberg. Jag bemödar mig inte ens att bemöta vad han skriver om mig och ser ingen som helst anledning, till skillnad från Johan Ehrenbergs 24 524 tecken långa försvar på ETC:as hemsida, att ägna en rad åt att försvara mig. 

Jag känner snarare empati med Ehrenberg och förstår att han måste agera så här – om fordringsägarna inser det som jag insett och börjar läsa årsredovisningarna själva är det början till slutet. Och banker tar alltid det säkra före det osäkra, det räcker med indikationer. Han försöker rädda det som räddas kan, även om det är byggt på ingenting och skattebidrag. Gissningsvis är detta inte det sista Ehrenberg kommer säga om hela den här soppan eller om mig som person.

Nog pratat om Johan Ehrenbergs känslor. Nu fortsätter granskningen av ETC.

Jag är inte klar. 

Ehrenbergs senaste konkurs i raden av konkurser var alltså 2005. Då fick 100 leverantörer se sig blåsta när 12,6 Mkr fattades i bolaget och i ägarbolaget. Att jämföra med situationen nu som är mycket värre än så här som ni har sett i mina två tidigare inlägg. I första inlägget visade jag att ett av bolagen som  skickat Kronofogden på ETC Förlag redan i höstas var Frilans Finans. Ett bolag som låter frilansare utan egna bolag fakturera.

Men att blåsa frilansare än något Ehrenberg gjort förut.

Av de 100 leverantörer som stod i konkursen av ETC Produktion var många frilansare som därmed jobbat gratis.

Löneskulderna på 1,7 Mkr skickades gissningsvis också till skattebetalarna i form av den statliga lönegarantin som utgår just när bolag går i konkurs. Men de som inte var anställda utan frilansade fick alltså ingen lön.

Ett bolag som inte gick omkull vid samma tid var ETC Konsultation. Där fanns det 1,3 Mkr i värdepapper.

Men det är klart, vem har inte hellre pengarna på börsen än betalar andra företags fakturor?

Och himla skönt att hans konsultbolag ändå hade så mycket pengar så att de kunde köpa ännu mer aktier just 2005, för 700 000 kronor tillfördes portföljen samma år som ETC Produktion hade 12,6 miljoner kronor i skulder och inga pengar till frilansares fakturor.

Mina pengar är mina pengar och dina pengar är också mina pengar. Ett fint ordspråk. 

I det här inlägget ska jag beskriva hur han byggt upp sin egen lilla företagsplanet, där han så mycket han kan köper av sig själv och bidrar så lite han kan till det gemensamma vad gäller skatt.

Han har minimerat inbetalningen av bolagsskatt till pinsamt låga nivåer faktiskt, försöker köpa så lite han kan av andra kämpande företagare utan köper helst av sig själv och försöker dessutom maximera intäkterna via skattebidrag så mycket han kan.

Presstöd, subventioner för anställningar via Arbetsförmedlingen, subventioner till solceller och snart hyresrättssubventioner. Finns det en bransch där man kan få bidrag vill Ehrenberg in i den och maximerar sedan. 

Han säger ofta att han inte vill göra vinst. I själva verket är han skyldig att göra vinst enligt Aktiebolagslagen men är helt enkelt en usel företagare så han kan inte göra vinst.

Presstödet är den första intäktskällan av skatt, och den största. ETC har levt på presstöd länge. Men någon gång efter 2005 kom Ehrenberg på kryphålet i presstödsreglerna. Genom att starta en lokal tidning i olika städer i olika delar av landet istället för att försöka sälja ETC som redan finns hittade han ett kryphål i reglerna. För ingen annan tidning har startat lokala editioner, som exvis DN Sundsvall eller SvD Jönköping. Bara ETC.

Fram till i höstas räknades obegripligt nog gåvoprenumerationer in i TS som är den upplagemätning tidningarna baserar sina ansökan på om presstöd. Så ETC har alltså kunnat blåsa upp sina upplagesiffror med okänt antal gåvoprenumerationer för att komma upp i minst 1500 i upplaga för att dels kvalificera sig för stöd över huvudtaget och dels öka upplagan successivt och få ännu mer presstöd.

Ta ETC Malmö till exempel.

De hade enligt bokslutet 2016 ingen nettoomsättning men Övriga rörelseintäkter på 4,2 Mkr. De fick 2 791 040 kr i presstöd för drift 2016. Alltså är övriga intäkter sådant som prenumerationer och annonsintäkter. Det handlar om 1 409 000 kr.

ETC Malmö finansierades alltså till 66 % av dig och mig. Varje nummer. Samtliga lokala editioner hade ungefär samma läge. Fiffigt nog behövdes bara en eller två lokalt anställda som mest sysslade med opinion och resten av tidningen producerades centralt i Stockholm, samma för alla ETC-tidningar. Så kom man upp i kravet på över 50 % lokalt material, för en veckotidning är det dessutom lätt. Något händer ju i en stad på en vecka att skriva om.

På det här sättet kunde Johan Ehrenberg casha in 47 miljoner kronor i presstöd totalt förra året, som bloggen Vassa Eggen rapporterade om.

En annan sak samtliga lokaltidningar gjort (deras årsredovisningar är nästan identiska förutom liten variation i beloppen) är att ha bokat en negativ kundfordran i balansräkningen vid bokslutet. På intresseföretag i koncernen.

Så presstödet har varit Ehrenbergs skattekassakran nr 1.

Sedan affärsutvecklade han, för han vill ju inte gå miste om skattebidrag han skulle kunna få. Så han startade energibolag med inriktning solceller. 

För man får subventioner av staten för solceller. Den är stor – på 30 % på investeringskostnaden upp till 1 200 000 kr. Man kan alltså få 360 000 kr i staten för en anläggning som kostar 1,2 Mkr.

Men han har inga egna pengar så han har lånat dem av privatpersoner via JAK Medlemsbank och där har han enligt egen uppgift fått in 75 miljoner kronor att investera i solceller, ev ihop med banklån.

Ehrenberg älskar att låna pengar av inte ont anande privatpersoner som inte verkar reflektera över att han bevisligen inte kan driva företag, vare sig nuvarande eller tidigare konkade.

I den här ledaren från 2016 till exempel påstår han ett hela ETC är finansierad av crowdfunding. Mmm. Förutom de 47 miljoner kronor du fick av våra pengar då (2017 års siffror).

Sanningen är sannerligen relativ i Ehrenbergs värld. 

Men är ni riskbenägna socialister så har ni möjlighet att sätta era livs besparingar i händerna på den här personen och hoppas att ni både kan få den utlovade räntan på 2 % och få tillbaka pengarna. 900 personer samt banklån har hittills gett honom 75 miljoner kronor enligt ETC Sol AB:s senaste bokslut. Pengarna går från ETC Sol AB till Elproduktion via lån bolagen emellan.

Han drog igång 2011.

Men han glömde bort att låna in pengar är en finansiell aktivitet, som kräver tillstånd. 

Finansinspektionen hade synpunkter på det.

De fick enligt årsredovisningen in 5,5 Mkr första året. Om nivåerna för subvention varit lika stora som idag hade detta inneburit ytterligare kapital på minst 1,5 Mkr i subventioner för 5,5 Mkr räcker till 4,5 anläggningar på 1,2 Mkr och då är stödet 360 000 kronor per anläggning. Nu vet inte jag hur stora subventioner var 2011 så detta ska tjäna som ett exempel bara för att ni ska se att varje insamlad 1,2 Mkr innebär ytterligare 360 000 kr från staten när man sedan investerar i solceller.

Solcellerna sätter han upp i solparker och lovar fin-fin avkastning på investeringen. Detta upprepar den autodidacte ekonomen Ehrenberg som ett mantra i sin tidning. Bland annat i en text från 2014.

Där utlovar han bättre avkastning är börsen, över 10 %. 

En person som jobbar på ett av de stora energibolagen på en hög position och är mycket kunnig inom energifrågor har hjälpt mig att granska påståendena.

Här är vad han säger:

”Om  man har en anläggning idag har payback på 15-20 år (beroende på massa saker, det kan även bli mer, mycket osannolikt kortare) med 30% subvention på investeringen, då innebär det att payback lägger sig nära anläggningens tekniska livslängd, allt annat lika, utan den.

Då är alltså risken stor att den investeringen inte kommer ge någon avkastning alls (oräknat vilken avkastning de skulle ge på annat håll).

Det går absolut att investera i solceller och ta att det sannolikt blir en +/- 0-affär i slutändan.

Det är däremot en dålig affär och han får inget utrymme att ge 2% ränta till sina medinvesterare kunderna.

…………..

Payback på 15-20 år och plus minus noll. Ingen avkastning. Ändå lånar alltså folk ut till honom och går på dunsterna han levererar om ekonomin i projektet.

Energin som solcellerna genererar säljer Elproduktion AB till Elhandel AB och sedan till kunder via varumärket ETC El.  

”Svenska folket har betalat överpris för sin el i många år nu”

Det låter ju som ett toppenerbjudande. Eller hur?

Problemet när jag skulle jämföra ETC El med alla andra bolag var att de inte hamnade först. Det gjorde Göteborgs Energi med 40,69 öre/kWh. Ett av de stora bolag som låtit oss betala överpris enligt ETC.

ETC var inte långt efter.

Bara 119 platser. Deras plats var nämligen 120 med ett pris på 63,22 öre/kWh.

Han har också högre administrationsavgift än andra bolag. Men lugn, det är inte för att göra vinst (det är han ju oförmögen att göra så ingen risk där). Det är för att tvinga alla som vill byta till solel att dessutom köpa nya solceller utan att fråga. Mycket bättre än vinst. Helt vanligt tvång utan att fråga först.

Så finurligt får han alla rättrogna miljövänner att inte bara bli kunder utan dessutom lite dolt crowdfinansiera Elproduktion AB som köper solcellerna så att han därigenom får en till intäktsström. Vid sidan om inlåning av privatpersoners besparingar på JAK Medlemsbank och helt vanliga banklån.

Betala skatt gör däremot Ehrenberg ogärna. Och genom sin uppenbart bristande förmåga att driva bolag lyckas han heller nästan inte göra någon vinst så den totala bolagsskatten han betalade 2016 på samtliga bolag var under 100 000 kronor. Det är imponerande dåligt faktiskt.

Men vill man inte bidra utan istället leva på andras pengar så faller det sig logiskt. 

Varför köpa mobilabonemang till dig själv och hela företaget från ett annat företag när du kan köpa av dig själv, är kanske en fråga han ställde sig sedan. Och startade ETC Mobil.

”Mer surf för pengarna”

Men han menar mindre surf för pengarna och fler solceller till Johan Ehrenberg.

Abonemangen är dyra, för det billigaste på marknaden för 5 GB surf kostar till exempel under 200 kr per månad medan ETC tar 339 kr per månad. Men då ingår 20 kronor varje månad som investeras i solceller, så där får du också helt ofrivilligt vara med och betala för Elproduktion AB:s kostnader för solceller.

Klimatvänlig kallar de mobilen. Förut kallades den klimatneutral men de fick sluta med det för Reklamombudsmannen var tråkig nog att ha synpunkter på det.

Vad finns det då mer för skattebidrag eller subventioner att utnyttja?

Lönebidrag från Arbetsförmedlingen såklart. Så det har han givetvis använt. Texten nedan är hämtad från en veritabel skryfest utan förankring i verkligheten från i september 2017, baserat på just de bokslut jag granskat. Ingen annan än ägaren till bolagen kan påstå att de går bra. Likviditeten är dålig, skulderna enorma.

Jag har kollat på bolagens personalkostnader i förhållande till antal anställda och sedan dragit egen slutsats var personerna med lönestöd jobbat. 

 Min slutsats givet dessa siffror (även om personalkostnader inte bara är lönekostnader utan kostnader för utbildning, fester etc) är att man i Elproduktion, Konsultation och Fria haft personer anställda med subventioner. För där är lönekostnaderna per person alldeles för låga för att vara rimliga.

Samtidigt har ETC Utveckling AB skyhöga personalkostnader på få personer, vilket ser märkligt ut. Hur mycket lönebidrag Ehrenberg tagit emot vet bara han, detta redovisar han inte någonstans. Vare sig i någon årsredovisning eller på sajten. Men de är mycket, det skriver han själv eftersom han skriver att han ”har många nyanlända anställda”. Då får man som mest 100 % av lönen betald av Arbetsförmedlingen.

Härligt att han bidrar till integrationen. 

Samtidigt så får han ner sina personalkostnader jämfört med konkurrenterna. Dessutom finns en utslagningseffekt man sällan talar om gentemot personer som till exempel har dyra studielån och behöver sitt första jobb men som kostar hela lönen och därför inte har en chans om ETC nu kan få en deal där slipper betala en enda krona själva av lönen.

Vad gör man då för att slippa utbilda sina egna installatörer av solceller?

Man startar en folkhögskoleutbildning så att skattebetalarna får betala.

Den 16 juni 2017 meddelade ETC att de i samarbete med Eskilstuna Folkhögskola startar en solcellsutbildning.

Förkunskaper: intresses för solenergi. De glömde ett glatt humör.

Inga förkunskaper alltså mer än 2-årigt gymnasium. Eskilstuna Folkhögskola lever som alla folkhögskolor på enbart statsbidrag från Folkbildningsrådet och de fick 2017 summan 14,7 miljoner kr i bidrag för sin verksamhet. 

Nu går en liten del av det till att betala Johan Ehrenbergs solcellsutbildning. Grattis skattebetalarna.

I ETC kan man läsa fina reportage om den här utbildningen, bland annat detta med Liv Elf Karlén som började utbildningen i höstas som en av de första. Ingenstans står det att nöjda Liv är syster med Leopard Förlags VD Moa Elf Karlén. Bolaget som ägs av Ehrenberg.

Vad får man då lära sig på kursen?

Teorin bygger uteslutande på Johan Ehrenbergs egen bok ”Johan lilla egen el-bok” utgiven på egna förlaget Leopard tillsammans med ABF. Bilden är hämtad från boken för jag blev ju tvungen att se vad det var för någon bok så jag laddade ner den.

Så genom den nya utbildningen tvingas alltså alla som går kursen att läsa hans bok och han säljer därmed fler exemplar av boken, intäkter som hans förlag får.

Men han har också fått hjälp av den statliga televisionen att sälja boken för 2015 var han med i Utbildningsradions program ”En bok, en författare”. Och fick i 18 minuter ostört prata på om allt han kan om energi och sol.

Där kan man läsa kloka saker som att ljuset lyser inte i fattigaste delen av världen på natten för att Europa, Japan och USA ”stulit det mesta av ljuset”.

Jag läste för övrigt en recension av hans nyaste bok Falska minnen på Bokus.

Den enda recensionen, signerad Erica. Jag skulle säga att recensionen är mästerverket. Vilken dedicerad läsare, som inte bara recenserat boken med ordet ”mästerverk” utan dessutom passar på att hylla Johan Ehrenberg och hela hans CV, från 1976. Den som ändå kunde få en sådan här recension.

Men Ehrenberg tröttnar aldrig på fler projekt.

Ett av de nyaste är ETC Play, som han tänker sig som Netflix fast med program med bland annat honom själv och direktsända seminarier. Det låter som en riktig vinnare och helt värt sitt livs besparingar i händerna på landets sämsta företaget.

Den 1 december, strax efter att han lagt ner 15 tidningar och meddelat att minst 20 personer får sparken, meddelade han att en ny crowdfunding drar igång. Han vill låna 5 miljoner kronor av privatpersoner för 3 % ränta för att investera i den här maffiga digitala plattformen. Tydligen har han redan fått 1,2 miljoner kronor (folk är verkligen gränslöst dumma i huvudet).

Men om man väntat 30 år på att bli vald till julvärd i SVT och SVT aldrig ringer så är det klart att man ska starta sin egen TV-kanal, där man får vara julvärd och tända det där ljuset. Bilden är tagen från ETC Plays hemsida.

Har jag sagt att han även startat byggbolag?

Det har han, ETC Bygg AB. För att lägga vantarna på några miljoner av de 5 miljarder i subventioner för hyresrätter den socialistiska regeringen fixat.

Men mer om det i morgon. Det här inlägget är långt nog som det här.

Det var allt för idag.

Eller förresten, jag har även anmält ETC till Ekobrottsmyndigheten idag. 

………………………

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!