ETC och skulderna

Jag börjar med sammanfattningen så kan ni som vill veta detaljerna läsa längre ner i inlägget där sammanställningen av alla siffror finns för samtliga bolag.

Eftersom jag undantagit vissa poster för att jag fokuserade på de som kan göras likvida fort för att betala skulder måste ni som vill använda siffrorna vara noga och faktiskt kolla i årsredovisningarna själva, eftersom det alltid är en risk att använda någon annans siffror men också för att jag inte är revisor och kan ha tänkt fel om någon post som borde varit med både vad gäller skulder och tillgångar. Men inga av mina slutsatser faller oavsett hur man räknar. 

Om alla kreditgivare och alla privata sparare som helt obegripligt gett Johan Ehrenberg och hans solcellsföretag sina sparpengar idag skulle vilja ha tillbaka dem inom tre månader så hade detta korthus av Ponzipyramidala mått rasat direkt.

Han har bara 9,7 miljoner kronor i kassa/bank på alla bolag tillsammans. Om man räknar in de tillgångar som är lätta att göra likvida är siffra 22 099 929 kr. Samtidigt har alla bolagen skyhöga skulder, och då har jag inte räknat in skulderna de har till varandra eftersom det är samma koncern.

Ehrenbergs imperium är skyldiga andra företag och privatpersoner 117 miljoner kronor. 

Om inte detta är en pyramid så vet jag inte vad som är. Även om man inte som i klassiska sådana lovat orimlig avkastning (avtalet är 2 % för privatspararna) så har man lånat in pengar i bolaget genom solcellsföretaget och skickat dessa vidare till medieföretagen för att täcka upp akuta förluster där.

Det första bolaget som gissningsvis kommer gå omkull är ETC Förlag.

Där är de flesta anställda (31,5 personer) och det är där den stora produktionen av texter och form görs, som har utförts även åt alla lokaltidningarna.

För som ni kan se har de tillgångar som kan göras likvida om en fordringsägare till ha tillbaka sina pengar, samtidigt som de har enorma skulder på 26,3 miljoner kronor. Leverantörsskulderna är skyhöga – 15 974 403 kr. Till externa leverantörer. Det var en av dessa, eller någon kreditgivare, som skickade Ehrenbergs bolag till Kronofogden i januari för en skuld på nästan 300 000 kr som inte betalats. Och det är inte konstigt, för det finns inga pengar någonstans.

De frilansare som har innestående fakturor hos Ehreneberg skulle jag rekommendera att redan idag försöka få betalt och sedan inte göra något mer jobb mer än veckovis så att man inte står där med skägget i brevlådan och har jobbat gratis.

För ni är sist i kön när bolaget konkar, först står de banker som har säkerhet för sina lån. Det är det inteckningarna innebär. Sedan kommer bankerna igen för de står alltid först. En liten frilansare kommer typ sist.

Nästan samtliga årsredovisningar är dopade skulle jag säga, genom bokföringskonster har man fått allt att se mycket bättre ut än det i själva verket är.

Ehrenberg anser att hans varumärke och annat som räkna in i immateriella anläggningstillgångar (patent, affärsutveckling etc) är värt hela 32,6 Mkr. Nu är jag inte expert på att värdera varumärken etc men det förefaller helt otänkbart att detta är realistiskt. Och det var bland annat en sådan post revisorn i just ETC Förlag 2014 och 2015 hade synpunkter på. Sedan byttes han ut mot en ny revisor.

Det är helt uppenbart att denna charad till företagande fått pågå alldeles för länge och många kreditgivare verkar inte ha brytt sig särskilt om att läsa på vad det är för bolag man tänkt låna ut pengar till.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

…………………….

Uträkning

Jag har räknat ihop, baserat på senast inlämnad årsredovisning, vad varje bolag skulle kunna få fram i likvida medel om fordringsägarna vill ha tillbaka sina pengar. Något skulle mirakulöst kunnat blivit bättre under 2017 och det bokslutet är inte offentlig förrän till sommaren så jag får förlita mig på dessa siffror. Men det är inte sannolikt att det blivit bättre utan sämre, givet hur färska siffrorna från ansökan till Kronofogden är. För de är från i höstas och i januari i år.

Jag har bara lagt ihop lätt realiserade tillgångar, som ex en hyresrättslokal på Södermalm är, kortfristiga placeringar, kassa/bank, kundfodringar, upplupna kostnader och andra tillgångar. Jag vet att detta blir en rätt yxig uträkning om man jobbar läser detta och jobbar med ekonomi men jag överlåter finliret till er. Jag vill göra en bild över hur illa det är ställt i bolagen, om någon detalj kan diskuteras som att en post borde eller inte borde räknas in ändrar inte detta faktum. Jag har inte tagit in pågående arbete för annans räkning och varuläger då i princip alla bolag är tjänsteföretag och så mycket av jobbet görs internt åt andra företag och det inte går att realisera till en kontant tillgång direkt.

Jag har vad gäller dessa poster helt tagit bort alla transaktioner mellan koncernbolag och redovisar dem särskilt. För det är ju här han lyckats dölja vad som pågår. 

I resten av inlägget refererar jag till posten för den formen av tillgångar som snabbt kan realiseras att betala en fordringsägare som vill ha sina pengar just som kontanta tillgångar.

 • Moderbolaget ETC Utveckling har 1 812 169 kr i kontanta tillgångar och 4 137 418 i skulder.
 • ETC Förlag har 3 538 305 kr i kontanta tillgångar. Samtidigt har de 26 242 027 kr i skulder.
 • Remarketing verkar vara ett bolag som står utanför den interna pengakarusellen. De har 855 840  i kontanta tillgångar och 373 680 kr i skulder. Inget internt.
 • Tidningen ETC har kontanta tillgångar på 1 045 757 kr och skulder på 2 354 019 kr
 • Varumärkesutveckling har 101 169 kr i kontanta tillgångar och 456 650 kr i skulder.
 • Egen El har 813 981 kr i kontanta tillgångar och 1 507 581 kr i skulder.
 • Elhandeln har kontanta tillgångar på 5 122 111 kr och 3 386 592 kr i skulder.
 • Leopard har kontanta tillgångar på 3 787 227 kr, ett varulager på 1 857 985* och 3 073 149 kr i skulder.
 • Elproduktion har kontanta tillgångar (byggnader och mark inräknat) på 41 610 966 kr och skulder på 72 331 644 kr.
 • Konsultation har kontanta tillgångar på 387 929 kr och skulder på 147 507.
 • Kommunikation har kontanta tillgångar på 1 665 117 kr och skulder på 1 998 184 kr.
 • ETC Fria har kontanta tillgångar på 1 538 520 (långfristig fordrar inräknad) och skulder på 2 405 505 kr.
 • ETC Sol har kontanta tillgångar på 4 245 233 och skulder på 74 530 297 kr.
 • Klimatsmarta varuhuset har kontant tillgångar på 39 958 kr och skulder på 26 733 kr

Totalt har alla bolag inklusive lokaltidningarna 9 736 624 kr i kassa/bank. 

Totala tillgångar i alla bolag är 22 099 929 kr.

Totala skulder i alla bolag är 192 971 986 kr. Men då räknas samma pengar in flera gånger. Eftersom ETC Sol AB är de som är kanalen in från privata spararna och de fått in 75 000 000 kr så räknar jag av den summan en gång så att den inte räknas dubbelt för när Sol lånat ut pengarna internt ökar inte skulden totalt, det är samma pengar.

Total skuld borde således bli 117 971 969 kronor istället. 

 

Lokaltidningsimperiet:

 • Göteborg: kontanta tillgångar på 40 kr och skulder på 70 261.
 • Jönköping: kontanta tillgångar på 147 459 kr och skulder på 98 194 kr.
 • Örebro: kontanta tillgångar på 1 057 kr och skulder på 98 194 kr.
 • Malmö: kontanta tillgångar på 499 kr och skulder på 95 924 kr.
 • Stockholm; kontanta tillgångar – 8 818 kr (fordran på – 9000 kr) och skulder på 41 368 kr.
 • Uppsala har kontanta tillgångar på 134 499 kr och skulder på 112 639 kr.
 • Norrköping har kontanta tillgångar på 419 kr  (de har även pågående arbete för annans räkning på 3 11 528 kr, ovanligt högt) och skulder på 33 054 kr.
 • Bergslagen har kontanta tillgångar på 51 319 kr och skulder på 126 119 kr.
 • Umeå har kontanta tillgångar på 139 kr (pågående arbete för annans räkning på 1 511 528 kr) och skulder på 47 344 kr .

Totalt har alla lokaltidningar kontanta tillgångar på 326 613 kr tillsammans.

Totalt har alla lokaltidningar 1 683 kr i kassan. 

* Just förlaget är ett av få bolag som inte är tjänsteföretag och varulagret består rimligtvis av böcker så just detta bolags varulager har en likvid form av tillgång då böckerna kan säljas men jag särredovisar den ändå för att bli av med ett stort lager böcker är inte lätt att göra snabbt och dessutom skulle värdet behöva skrivas ner då rea är enda sättet att snabbare omsätta tillgången till kontanter

Internt fluff

Skulder och fordringar: 

 • ETC Förlag har fordringar inom koncernen på 12 629 732 kr och skulder inom koncernen på 212 923 kr.
 • ETC Utveckling har fordringar på koncernen på 37 627 573 kr. Skulderna inom koncernen uppgår till 9 649 643 kr och skulderna till intresseföretag till 30 627 573 kr.
 • Tidningen ETC har – 3 153 407 kr i fordringar hos intresseföretag.
 • Varumärkesutveckling har – 1 247 896 kr i fordringar hos intresseföretag.
 • Egen El har 915 380 kr i fordringar hos koncernföretag och 854 804 kr i skulder till koncernföretag.
 • Elhandeln har inga tillgångar men fordringar på koncernföretag på 1 012 500 kr.
 •  Elproduktion har fordringar hos koncernen på 31 783 394 kr och skulder till koncernen på 1 204 684 kr.
 • Konsultation har fordringar hos koncernen på – 6 304 533 kr.
 • Kommunikation har fordringar hos koncernföretag på 696 961 kr.
 • ETC Fria har fordringar hos intresseföretag på -2 734 694 kr
 • ETC Sol har fordringar hos koncernföretag på 65 409 558 kr och fordringar hos intresseföretag på 5 600 000 kr.
 • Klimatsmarta varuhuset har fordringar hos intresseföretag på 64 432 kr.
 • Göteborg har fordringar på intresseföretag på – 2 408 259 kr.
 • Jönköping har fordringar på intresseföretag på – 5 256 kr.
 • Örebro har fordringar på intresseföretag på – 1 910 675 kr.
 • Malmö har fordringar på intresseföretag på – 2 369 169 kr.
 • Stockholm har fordringar på intresseföretag på – 2 402 226 kr.
 • Uppsala har fordringar på intresseföretag på – 2 655 266 kr.
 • Norrköping har fordringar på intresseföretag på – 5 707 768 kr.
 • Bergslagen har fordringar hos intresseföretag på –  1 663 007 kr.
 • Umeå har fordringar hos intresseföretag på – 3 633 203 kr.

Tiillgångar:

 • ETC Förlag har immateriella anläggningstillgångar på 7,9 Mkr
 • Tidningen ETC har immateriella anläggningstillgångar på 2,2 Mkr.
 • Leopard förlag har andelar i intresseföretag på 60 000 kr
 • ETC Konsultation har immateriella anläggningstillgångar på 4,7 kr
 • ETC Fria har tecknat ej inbetalt kapital på 1 908 343 kr.
 • ETC Sol har immateriella tillgångar på 84 476 kr.
 • ETC Göteborg har immateriella anläggningstillgångar på 2 028 000 kr.
 • ETC Örebro har immateriella tillgångar på 1 404 000 kr.
 • ETC Malmö  har immateriella tillgångar på 2 028 000 kr.
 • ETC Stockholm har immateriella tillgångar på 1 872 000 kr.
 • ETC Uppsala har immateriella tillgångar på 2 184 000 kr.
 • ETC Norrköping har immateriella tillgångar på 2 675 000 kr.
 • ETC Bergslagen har immateriella tillgångar på 1 404 000 kr.
 • ETC Umeå har immateriella tillgångar på 2 218 875 kr.

Totalt anser ETC sig ha 32 666 694 kr i immateriella tillgångar.  Fördelat på 14 bolag. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!