ETC – ett konkursmässigt luftslott

Den 8 januari la mediebloggen Vassa Eggen (bloggen drivs av Olle Lidbom) upp ett inlägg om ETC-koncernen. Han hade räknat ut att ETC tar emot 10 % av landets samlade presstöd. Själv. För att Johan Ehrenberg som äger bolagen satt i system att utnyttja kryphål i lagstiftningen.

Inlägget tog avstamp i att TS, som styr hur upplagorna inom mediebranschen ska mätas, den 10 oktober 2017 meddelade att man gjort en förändring. Gåvoprenumerationer skulle inte längre få räknas in i upplaga.

Det tog bara 6 veckor innan Johan Ehrenberg och ETC meddelade att man nu tvingas lägga ner alla 15 lokala tidningar man har.  Den 27 november 2017 publicerade Medievärlden nyheten.

”Har vi inget presstöd kan vi tyvärr inte finansiera en papperstidning”.

För att ETC blåst upp sina upplagesiffror i alla år genom att ha ett stort antal gåvoprenumerationer, är skälet. Och får man inte räkna in dessa låtsasprenumerationer så kommer inga av tidningarna i artikeln upp till gränsen som krävs för att kunna få presstöd, den är satt till 1500 prenumeranter. Numera alltså 1500 betalande.

2010 fick de drygt 10 Mkr totalt i presstöd. 2015 fick man 24,5 Mkr. Någonstans där emellan kläcktes alltså affärsidén hur man bäst mjölkar skattebetalarna på pengar – starta lokala tidningar på massa små orter. Enligt reglerna behöver bara 51 % av materialet produceras för en lokal marknad, resten kan man alltså ta från till exempel en redaktion i Stockholm som har nationellt material. Barometern var en av de första som bevakade ETC:as unika upplägg, de skrev om det redan 2014.

Lidbom har räknat ut att sedan år 2000 så har hisnande summan 187 miljon kronor betalats ut till Johan Ehrenbergs olika ETC-bolag i form av presstöd. 

Men det är inte bara upplagorna som har byggt på luftslott. Jag har ägnat dagar åt att läsa årsredovisningarna till alla de 23 bolag Ehrenberg äger. Och flera år tillbaka.

Jag kommer kunna visa för er en koncern som i princip är fallfärdig, där pengar skickas mellan de olika bolagen i form av internt utförda jobb, fordringar på varandra och där pengarna helt enkelt inte finns på riktigt.

De pengar som finns kommer från skattebidrag, från olika sorters lån som banklån och checkräkningskrediter. Flera bolag har stora inteckningar och har nyligen skickats till Kronofogden.. Anmärkningar på årsredovisningar och revisorer som byts ut när de anmärkt på saker. Och ett eventuellt bokföringsbrott. 

Koncernen ser ut så här:

18 bolag ingår i koncernen.

 • Egen El i Stockholm AB
 • Elhandeln i Stockholm AB
 • ETC Förlag Aktiebolag AB
 • ETC Kommunikation AB
 • ETC Konsultation AB
 • ETC Lokaltidning i Bergslagen
 • ETC Lokaltidning i Göteborg
 • ETC Lokaltidning i Jönköping AB
 • ETC Lokaltidning Malmö AB
 • ETC Lokaltidning Stockholm AB
 • ETC Lokaltidning Uppsala AB
 • ETC Lokaltidning Örebro AB
 • ETC Sol AB
 • Klimatsmarta Varuhuset i Stockholm AB
 • Remarketing i Stockholm AB
 • Tidningen ETC Aktiebolag
 • Varumärkesutveckling i Stockholm AB

ETC Sol AB (556854-1469) har dessutom 8 stycken Handelsbolag som i en liten egen koncern. Dessa redovisar inte resultat offentligt så den informationen är stängd för mig. Men bolagen heter ETC Sol 1 HB (96796-9289),  ETC Sol 2 HB och så vidare.

Utanför finns ytterligare bolag. ETC Fria till exempel, där titlarna Sesam, Fria Tidningen, Landets Fria tidning, Göteborgs Fria och Stockholm Fria Tidning ingår. ETC köpte bolaget 2016. Ett skäl var säkert att alla dessa tidningar får presstöd – 11,8 Mkr fick de 2017. Så Ehrenbergs ETC-tidningar stod för 35 Mkr, ETC Fria för resten i siffran 47 Mkr.

Leopard Förlag AB ägs också av Johan Ehrenberg, som i sin tur äger delar av bolaget E-leopard förlag AB och De oberoende AB (556867-8576). E-leopard gör e-böcker av olika bokförlags böcker och De oberoende AB äger han tillsammans med två andra förlag, den tredje ägaren är E-leopard som Leopard AB äger delvis. Bilden är hämtad från De Oberoendes AB:s årsredovisning för 2016.

Ett annat bolag i Ehrenbergs imperium men utanför koncernen är ETC Bygg AB som inte upprättat sin första årsredovisning ännu för att de startades 2016.

Förutom dessa bolag finns dessutom varumärkena ETC Mobil, som jag inte vet varifrån verksamheten sköts, och ETC Folkhögskola. 

Moderbolaget i koncernen heter ETC Utveckling AB (556447-0572). Bolaget registrerades 1992. Enligt beskrivningen ska bolaget syssla med grafisk produktion, reproduktion, tidningsutgivning, , reklambyrå samt utföra tjänster inom detta område. Omsättningen har ökat snabbt – från 2,2 Mkr år 2011 till 9,5 Mkr år 2016.

Men 2015 gick man in med ett villkorat aktieägartillskott, vilket man som ägare bara tillför för att bolaget helt enkelt går dåligt. Summan var på 4 Mkr.

(Bild saknas)

Tittar man på balansräkningen ser man stora skulder. 2,5 Mkr till förmodligen banken och hela 30 Mkr till intresseföretag. ETC Utveckling har också 9,6 Mkr i skulder till koncernföretag.

Bolaget har också omsättningstillgångar på hela 38 Mkr, där 37,6 Mkr avses fordringar hos koncernföretag.

Personalkostnaderna var 5,4 Mkr och antal anställda 6 personer. Trots få anställda på en stor omsättning som 9 miljoner kronor ändå är så gjorde man en förlust på 100 000 kronor.

Moderbolaget förvärvade en hyresrätt 2016 för 500 000 kronor. Det finns också två stycken tjänstebilar registrerade på bolaget men inte på något annat bolag i koncernen som jag kan se.

Och det är inte vilka tjänstebilar som helst. 

Utom en BMW och en Tesla, of course. 

Inte ens vissa stora koncerner låter sina medlemmar i koncernledningen få Tesla som tjänstebil just på grund av signalen det sänder – lyx. Just den här bilen kostar i nypris ca 950 000 kronor. Båda bilarna är företagsleasade. Jag vet inte var Ehrenberg själv tar ut lön ifrån men jag gissar i alla fall att Teslan körs av honom.

Jag vet som sagt inte exakt varifrån Ehrenberg får sin lön ifrån men jag ringde Skatteverket och fick ut hans senaste inkomst av tjänst och överskott/underskott av kapital: inkomst av tjänst 338 kkr , dvs bara 28 kkr per mån. Ingen inkomst av kapital. Sambon Gunilla Welin, som också jobbar i bolagen,  tjänar 449 kkr, dvs 37 kkr, också under gränsen för statlig skatt. Trots att de kan tar de inte ut högre lön. Ändå betalar bolaget ETC Utveckling ut höga löner som det ser ut, givet antal anställda kontra personalkostnader. Märkligt tycker jag.

Att han inte tar ut utdelning av ideologiska skäl (om det hade funnits pengar till det vilket det knappt gör) är en sak men att inte ta ut en högre lön än 28 000 kronor när man är 60 år förvånade mig. Därför letade jag först efter pengarna.

Tills jag förstod att det är det omvända – bolagen är otroligt uselt skötta och det mesta är konstgjord andning via bokföringsakrobatik. 

Trots att koncernen består av 18 bolag har inte ETC Utveckling AB upprättat någon årsredovisning, vilket revisorn noterade i årsredovisningen för 2016.

Lagen som hänvisas till är Årsredovisningslagen sjunde kapitlet första paragrafen.

Men Ehrenberg hänvisar till kapitel 3 för att han inte anser att han borde det.

”Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning”

18 bolag är inte en mindre koncern, det är nog ett av skälen revisorn tog upp det.

”Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterbolag såväl var för sig som tillsammans är utan väsentlig betydelse”

Jag har räknat ut vad koncernens samlade omsättning är.

ETC-koncernen omsätter ca 152 miljoner kronor per år. Då står ETC Förlag AB för mer än en tredjedel – 58 Mkr.

Detta är inte vad lagstiftaren menade utan väsentlig betydelse. Och det kan inte anses som en mindre koncern. 

Men Ehrenberg har struntat i revisorns uppmaning. Varför hon inte som hon är ålagd, anmält detta till Bolagsverket är en gåta. Men jag utgår från att Revisorsinspektionen ändå måste ha någon slags synpunkt på hur revisorn i detta fallet alltså bara släppt igenom bokslutet för moderbolaget trots att det så uppenbart kan strida mot lagen. Det kan vara bokföringsbrott.

För genom att upprätta en koncernredovisning hade en del av Ehrenbergs bokföringspiruetter förmodligen inte kunna smygas undan. Detta är skälet tror jag varför han inte gjort en. Han har ju inga problem att starta nya företag och upprätta nya årsredovisningar för dessa så det kan inte vara av administrativ lathet.

ETC Förlag AB (556585-5862) är det största bolaget i koncernen, sett till både omsättning och antal anställda.

Det är där man producerar materialet till alla tidningarna bland annat. Bolaget registrerades år 2000 och har gått från 12 Mkr i omsättning år 2011 till 58 Mkr år 2016. Det är Gasellfart nästan, förutom att bolaget inte lever på intjänade pengar i huvudsak utan andra pengar. I form av lån och presstöd till exempel.

I detta tjänsteföretag, som enligt beskrivningen bedriver tidningsutgivning och produktion samt utför tjänster inom verksamhetsområdset samt förlagsverksamhet och därmed sysslar framför allt med tjänster har man 27 Mkr i handelsvaror, nästan 12 Mkr i övriga kostnader och 17 Mkr i personalkostnader.

I bolaget jobbar 31,5 personer, en minskning från fjolårets 36 personer. Man var hela 40 personer 2014. Men trots en så stor omsättning gjorde man inte mer än 361 kkr i årets resultat, dvs 0,6 %. Det är anmärkningsvärt uselt.

Kollar man på balansräkningen för ETC Förlag hittar man en stor post under Övriga immateriella tillgångar på nästan 8 Mkr. Även här har man fordringar på koncernbolag på stora belopp – 12,6 Mkr.

Man får gå tillbaka till 2010 för att hitta uppkomsten. Då bokfördes en tillgång på ”Forsknings- och utvecklingsarbeten” på 10,5 Mkr i balansräkningen, som sedan dess legat där och skrivits av lite varje år. Ett vanligt sätt att blåsa upp en balansräkning om du frågar mig. Så att det ska se bättre ut än det egentligen är.

2015 hände något. På den årsredovisningen som lämnades in den 29 juni 2016, avstyrkte plötsligt revisorn balans- och resultaträkning. Om man läser grunden för detta i berättelsen längst bak hittar man skälet.

”Jag har inte erhållit tillräckliga revisionsbevis för att säkerhetsälla existens och värdering avseende en fordran om 11,5 Mkr av balansposten Övriga kortfristiga fordringar.”

Samma gäller just balansposten Immateriella rättigheter, som förra året var på 9,1 Mkr, utvecklingsarbetet som togs upp 2010.

Även 2014 finns det anmärkningar av samma revisor på exakt samma sak – han kunde inte hitta belägg för värderingen av fordringar på intresseföretag på 9,5 Mkr. 2016 var samma post upptagen som 12,6 Mkr.

Vad hände då efter att förra årets bokslut avstyrktes av revisorn?

Ingenting. Förutom att Ehrenberg bytte ut revisorn. För här finns ett mönster. Han byter revisorer som jag byter skor. 

Förra årets revisor heter inte Daniel Johansson utan Christina Kallin Sharp. Samma som för ETC Utveckling, som inte gjort koncernredovisning. 

Bolaget Egen El AB (556734-2307) har också problem. I årsredovisningen för 2016 så var det egna kapital förbrukat till mer än hälften.

Då brukar många bolag antingen be ägarna om mer pengar i form av villkorat aktieägartillskott eller så ansöker man om konkurs. Men här beviljas ändå styrelsen ansvarsfrihet för att de lyckats övertyga revisorn om att kapitalet kommer att återställas 2017. Det står i årsredovisningen att en kontrollbalansräkning ska upprättas, den har jag inte hittat.

Som ni ser har även Egen El i Stockholm AB bytt revisor. Nuvarande är Fredrik Lundberg på R3.

Egen El registrerades 2007 och årsredovisningen är underskriven av en man som Ehrenberg verkar ha mycket affärer med – Tommy Rundqvist. Beskrivningen av verksamheten är att bedriva handel med el, utveckla och förädla produkter samt bedriva konsultation inom området.

Man omsatte 19,5 Mkr år 2016 men gjorde ändå en förlust på 1,8 Mkr.  Som ni kan se är posten Råvaror och förnödenheter mycket stor, hela 17,9 Mkr. Personalkostnaderna var 2,5 Mkr för 4 anställda.

Den ekonomiska situationen i de övriga bolagen är i stort sett likadan.

De lokaltidningar som hunnit startas – Örebro, Jönköping, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Bergslagen, Norrköping – har samtliga omsättningar på 3-5 Mkr förutom Umeå som låg på 1,2 Mkr år 2016. Men ingen gör vinst. De har 1-2 anställda bara och precis som Vassa Eggen skrev så sysslar de i huvudsak med opinionstexter lokalt för att fylla upp tidningens yta bland annat.

Samtliga gör förluster på några tusenlappar.

När man söker bland deras krediter ser man hur illa det är ställt.

ETC Förlag fick nyligen nästan en betalningsanmärkning och har som ni ser lyckats få två fordringsägare tidigare att ta tillbaka sin ansökan till Kronofogden, genom att bolaget Tidningstjänst Aktiebolag gick in som borgenär. Detta hände nyss, den 11 januari 2018.

Summan var stor – nästan 300 000 kronor.

På en större bild kan man se att även Post Nord och Frilans Finans skickat ETC Förlag till Kronofogden.

Klimatsmarta varuhuset (556814-9239) hamnade också hos fogden, för en skuld till Post Nord på 1 579 kronor.

ETC Kommunikation fick en ansökan återkallad i september förra året, från Ikano Bank. Gissningsvis är detta räntor och amortering för ett av lånen.

De hade skulder på 1,3 Mkr i kortfristiga skulder och 626 360 i checkräkningskredit, om de utnyttjat hela. Det framgår inte av noterna.

En sak som dock framgår är att ETC Kommunikation har en företagsinteckning på 1 miljon kronor. Något man hittar i en rad bolag på olika belopp. Inteckningsnumret är 20060207.90.01.

Leopard Förlag har också inteckningar 20090226.73.01. De har 800 000 i företagsinteckningar enligt sin senaste årsredovisning. Inteckningsnumret är 20020618.65.01.

Elhandeln i Stockholm AB har spärrade bankmedel på 250 000 kr.

Och Egen El i Stockholm AB (556734-2307) har inteckningar på 700 000 kronor.

Deras inteckningsnummer är:

 • 200 000 kr av 200 000 kr (20111010.116.01)
 • 500 000 kr av 700 000 kr (20121113.29.01)

Leopard Förlag har en gigantisk checkräkningskredit. Man ökade den från 2 till 3,5 Mkr år 2016 och har utnyttjat nästan 2 Mkr redan.

Även de har en inteckning, en stor. På 4 Mkr. De omsatte 12,2 Mkr men gjorde en förlust på 1,3 Mkr. För 2015, för jag har inte kunnat hitta en årsredovisning för 2016. Detta är mycket märkligt. Antingen så har Leopard Förlag lagts vilande eller så har man brutit mot lagen för man är skyldig att varje år lämna in en årsredovisning. Att inte göra det är ett bokföringsbrott.

Elproduktion AB har också stora skulder, som framför allt är tagna i koncernsystern ETC Sol AB som i sin tur tagit in pengar från allmänheten för sparande i solceller.

Elproduktion AB har 63 Mkr i skulder till ETC Sol AB och har dessutom företagsinteckningar i egna bolaget på 2,4 Mkr samt fastighetsinteckningar på 10,1 Mkr. Till systerbolaget ETC Sol AB.

Enligt årsredovisningen 2013 så hade man då totalt 5 Mkr i inteckningar.

2015 hade bolaget utnyttjat mer än vad man hade i checkräkningskredit – beviljat var 350 000 och utnyttjandet var 352 000 kr.

Ovan ser ni deras inteckningar. Totalt 2 425 000 000 kr.

ETC Konsultation har också skulder och går dåligt. De har 750 000 kr i företagsinteckningar.

Deras inteckningsnummer är 20000530.82.01 och de sökte 750 000 kr, utnyttjade 750 000 kr.

ETC Konsultation omsatte 8,4 Mkr men gjorde ändå förlust. De hade hela 4,8 Mkr i Råvaror och förnödenheter.

Kollar man på balansräkningen har även de stora tillgångar i varumärken etc, samt ”fordringar hos intresseföretag” på 6,3 Mkr.

Överallt ser balansräkningarna likadana. Stora fordringar, stora skulder, stora belopp på saker som Råvaror, som är lite av en slaskpost för allt från papper och bläckpennor till kakor till kaffet och underkonsulter. Och inga vinster.

Man skickar helt enkelt pengar mellan bolagen i form av köpta tjänster samt fordringar. Och bolagen är skyldiga varandra pengar.

Pengarna kommer som vi vet från presstöd bland annat – 47 miljoner kronor kom in i koncernen via presstödet 2017. Men den årsredovisningen har inte kommit än. Summan för 2016 var visserligen lägre men inte låg.

Elproduktion är som ni sett skyldiga ETC Sol AB över 65 Mkr.

Dessa pengar kommer från privatpersoner. Om man kollar på ETC Sols årsredovisning hittar vi fordringar hos koncernföretag (Elproduktion AB) på 65 Mkmr. Totalt har bolaget 71 miljoner kronor i fordringar till koncernföretag.

De har i sin tur långfristiga skulder, amortering inom 1 år. För investeringar i solceller. Detta är privatpersonernas pengar, som de måste kunna betala tillbaka inom 3 månader om spararna vill ha sina pengar.

ETC Sol AB (556954-1469) i sin tur har rätt höga räntekostnader på 1,2 Mkr per år. Till spararna.

Det är nämligen inte personerna som använder solcellerna som betalat in dessa pengar. Utan att spara sina pengar i andras solceller mot en ränta på 2 % är så ETC Sol AB får in sina pengar. Detta kallas att spara i projekt, som är ett upplägg JAK Medlemsbank har. Här har ETC AB alltså fått in pengarna.

De skriver själva att det är 900 privatpersoner som hittills sparat så här. Det motsvaras av 83 300 kr per person om de samlat in alla 75 miljoner kronor.


Sedan försvinner pengarna in i Elproduktion AB.

För som ni kan se så är 41 miljoner kronor investerade i byggnader och mark, resten står nu som fordran mot andra koncernföretag. Vilka då? Det framgår inte.

Någon skulle behöva ta en närmare titt på allt detta för att bena ut vad som egentligen är läget.

Men det jag hittat ser väldigt mycket ut som en pyramid. Ett så kallat Ponzi scheme

För det jag hittar är skulder. ETC är skyldig sina sparare 75 miljoner kronor som spararna inom 3 månader måste kunna ta ut. Men vad händer om de vill ta ut pengarna i år?

För jag hittar inte den summan någonstans faktiskt. Det jag hittar är däremot ett virrvarr av pengar som skickas mellan alla dessa 23 bolag som ingår i Ehrenbergs-imperiet. OM spararna vill ha sina pengar tillbaka är min kvalificerade gissning att detta börjar riva korthuset och vi ser konkurs efter konkurs.

Något annat jag hittat är en allt fortare snurrande snöboll av obestånd. För senaste halvåret har något ETC-bolag skickats till Kronofogden regelbundet. Senast handlade det om en skuld på 300 00 kronor som bara lyckades värjas med hjälp av en borgenär från ett annat bolag.

Vem driver då detta bolag – Tidningsförsäljning AB?

Gahangir Sarvari som sitter i styrelsen för Egen El i Stockholm AB, Elhandeln i Stockholm AB, Elproduktion i Stockholm AB och ETC Sol AB.

Bolaget sysslar med callcenter för tidningar. Gissningsvis använder ETC dem för att kränga sina prenumerationer.

Här sitter även Tommy Rundqvist, som också sitter i en massa av ETC:as styrelser. Hans kompisar löste alltså ut honom ur den akuta situationen förra veckan, då deras företag skrev på ett borgensåtagande.

Majoriteten av Ehrenbergs bolag har inte ens en revisor – Remarketing, Tidningen ETC, Varumärkesutveckling AB, Konsultation, ETC Fria, lokaltidningarna i Göteborg, Stockholm, Umeå, Jönköping, Örebro, Bergslagen, Uppsala, Norrköping.

De bolag som har revisor byts ut med jämna mellanrum.

ETC Förlag hade till exempel Daniel Johansson 2015 men Christina Kallin Sharpe 2016. Elproduktion hade Peter Rydberg 2010 till 2015 men Fredrik Lundberg 2016. Precis som Egen El, Elhandeln i Stockholm. Kommunikation hade Peter Rydberg men har numera Kallin Sharpe.

Ingen koncernredovisning är upprättad, trots en total omsättning i koncernbolagen på över 150 Mkr. Den kan med inga mått anses vara en liten koncern. Varför anmälde inte Kallin Sharpe att bolaget inte har koncernredovisning fast hennes uppfattning var att de borde de?

Få bolag går över huvudtaget med vinst.

 • ETC Förlag: 361 000 kr (oms: 9,5 Mkr, vinstmarginal: 0,6 %)
 • ETC Kommunikation: 31 000 kr (oms: 6 Mkr, vinstmarginal: 1,21%)
 • Tidningen ETC: 73 000 kr (oms: 348 kkr, vinstmarginal: 21 %)
 • Elhandeln i Stockholm: 27 000 kr (oms: 13,2 Mkr, vinstmarginal: 0,2 %)
 • E-leopard: 8 500 kr (oms: 8 500 kr)
 • ETC Sol AB: 114 953 kkr (oms: 0 kr men ränteintäkter på 1,4 Mkr så resultat efter fin. poster blev 195 kkr)
 • Klimatsmarta varuhuset:  1590 kr (oms: 216 kkr)

De som gör förlust är:

 • ETC Utveckling: – 100 000 kr (oms: 9,5 Mkr)
 • ETC Konsultation: – 8 700 kr (oms:8,4 Mkr)
 • ETC Remarketing: – 14 000 kr (oms: 14 Mkr)
 • Varumärkesutveckling: – 601 kr (oms: 1,9 Mkr)
 • Egen El i Stockholm: – 1 700 000 kr (oms: 19 Mkr)
 • Leopard Förlag: – 1 500 000 kr (oms:12,2 Mkr)
 • De Oberoende AB: – 97 000 kr (oms: 562 kkr)
 • ETC Fria: – 3 600 kr (oms: 11,2 Mkr)
 • ETC Örebro: – 3 738 kr (oms: 5,1 Mkr)
 • ETC Göteborg: – 2 980 kr (oms: 5 Mkr)
 • ETC Lokaltidning i Stockholm: – 4 200 kr (oms: 4,5 Mkr)
 • ETC Malmö: – 4 200 kr (oms: 4,2 Mkr)
 • ETC Uppsala: – 2 300 kr (oms: 3,7 Mkr)
 • ETC Norrköping: – 3 800 kr (oms: 3,4 Mkr)
 • ETC Bergslagen: – 3 500 kr (oms: 3,1 Mkr)
 • ETC Umeå: – 5 kr (oms: 1,2 Mkr)
 • ETC Jönköping: – 7 700 kr (5,2 Mkr)

Sammanfattningsvis: jag förstår inte ens varför koncernen fortfarande finns. Den borde gått omkull redan. 

Men nu läggs 15 tidningar ner, för att TS satt stopp för Ehrenbergs konsekventa fuskande med upplagesiffrorna.

Frågan som återstår är: när ska resten försvinna?

Det är ganska ironiskt att just Leopard Förlag har den här titeln:

Jag hoppas att de 900 privatpersoner som lånat ut sina pengar till Ehrenberg fort som ögat kräver tillbaka dem. 

För ni kommer inte få tillbaka dem när han gått i konkurs. Först kommer bankerna och alla lånen med inteckningar. Och era pengar verkar inte bara ha finansierat solceller, utan finansierat resten av Johan Ehrenbergs lekstuga. 

Jag hoppas också att bankerna som har fordringar på någon del av ETC-koncernen också kräver sina pengarna tillbaka innan det är för sent. Att ETC ens får lån är märkligt med tanke på hur läget ser ut.
 Någon på Bolagsverket borde också titta på varför Leopard Förlag inte har årsredovisning för 2016 och varför i hela friden inte ETC avkrävs ha koncernredovisning. 

I nästa inlägg går jag vidare med att beskriva hur Sverige Dyraste Ung Företagsamhet lyckats få oss andra att betala det mesta de håller på med. För ETC är inga riktiga företag, det är en samling låtsas-bolag som alla drivs av landets största bidragsentreprenör Johan Ehrenberg.

Tack Karl, Henrik och Daniel för hjälpen med siffrorna!

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!