Migrationsverket trumfar tydligen riksdagen

Visste ni att Migrationsverket får bestämma själva om vilka som ska beviljas asyl och ändra reglerna helt utan inblandning av folkvalda demokratin?

Inte jag heller. Men tydligen är så fallet åtminstone vad gäller uppehållstillstånd för studier. För alldeles nyss meddelade Migrationsverket att de antagit ett nytt rättsligt ställningstagande gällande studier. Och om deras jurister bestämt något så gäller tydligen detta. Chockerande nog.

Man får uppehållstillstånd i Sverige inte bara för högskolestudier utan tydligen också för gymnasiestudier (!) och studier på folkhögskola. 

Det mest uppseendeväckande är att kravet på avsikt att återvända tas bort. I en tid när landets demokratiskt folkvalda i allt större utsträckning är eniga om att det måste bli svårare att få uppehållstillstånd bestämmer sig Migrationsverkets icke demokratiskt folkvalda jurister och tjänsteman att göra det lättare.

Tidigare skulle man återvända till hemlandet. Nu krävs ingen sådan avsikt alls. 

Om en utlänning söker och kommer in på en utbildning beviljas som regel uppehållstillstånd för högst ett års tid.

Men om man söker och kommer in på en utbildning längre än 13 månader kan man få uppehållstillstånd för hela studietiden. När man studerar ett år krävs att man har en sjukförsäkring tecknad.

Men det kräver man inte av medföljande personer. Hur dessa ska betala sin sjukvård är oklart. Eller vänta lite, de skickas till skattebetalarna. Som alltid i Sverige.

Om man söker och kommer in på en längre utbildning så folkbokförs man i Sverige och får allt betalat av skattebetalarna. För då räknas man plötsligt in i det generella välfärdssystemet. Föder man barn får man alltså föräldrapenning, även om man inte har någon SGI och får på lägsta nivån. Man har rätt till bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag, förskola till barnen, avgiftsfri skola till barnen etc.

För gymnasiestudier får man inte ta med någon anhörig tydligen men för andra studier, och då inte föräldrar utan make/maka och barn. Men här ska försörjningen ”vara ordnad”, vilket Migrationsverket räknar 3 500 kr per månad som……. Även om personerna kommer till en bostad eftersom den som studerar ju bor någonstans så kräver vi alltså inte mer än 3 500 kronor per månad i försörjning utöver bostadskostnaden. Det är ju absurt. Sverige är ett dyrt land.

Och vad menas med förfoga över? Kontanter, räcker det? Eller måste man ha ett jobb? Vad händer om personen förfogar över 3 500 kronor de första månaderna och sedan inte? Skickas de hem eller har de rätt till socialbidrag?

Tydligen räknas förberedande utbildning också som studier. Så man kan alltså få uppehållstillstånd för Tekniskt Basår.

Det finns i alla fall ett rimlighetskrav och som också finns kvar efter Migrationsverkets jurister tagit sig egna friheter att liberalisera migrationen till Sverige.

Det ska framstå som rimligt att man faktiskt är här för att studera och inte göra något annat.

Men detta är Sverige så brasklappen kommer direkt. Om det inte verkar rimligt så gör inte det något om personen ”har anknytning till Sverige”. Det vill säga om den sökanden har släkt och vänner som bor här till exempel. Vilket numera gäller ett stort antal individer från stora mottagarländer som Somalia, Eritrea, Irak, Syrien och Afghanistan, som är de länder där de kommit flest personer ifrån hela 2000-talet.

Man får väl vara tacksam för att Migrationsverket i alla fall undantagit studier för personlig utveckling.

Det är alltså helt okej att söka uppehållstillstånd för utbildningar på Folkhögskolor, ”om de är av tillräckligt hög praktiskt eller akademisk nivå”.

En 2-årig kurs i båtbyggande till exempel, skulle jag ändå anse som hög praktiskt nivå. Att vi sedan inte har några som helst behov av båtbyggare i Sverige och att arbetsmarknaden är obefintlig nästan spelar alltså ingen roll.

Med båtbyggarkursen kan du dessutom bli folkbokförd i Sverige för att den är mer än 13 månader lång. Och du behöver inte ha för avsikt att återvända till hemlandet. 

Eller en ettårig utbildning i att spela dataspel. Jag vet att ni kallar det sport och någon slags sport är det ju att tävla även i dataspel men det kommer ändå inte bli något annat än att spela dataspel. Detta ger vi alltså CSN-stöd till och man kan rent teoretiskt få uppehållstillstånd för att gå den.

Du kan även få uppehållstillstånd för att gå på Kvinnohögskolan i Göteborg (ja, det finns en sådan i genusparadiset Sverige) och lära dig till ”Feministiskt fokus: film, text och performance”.

Mina antaganden här givetvis teoretiska. Migrationsverket skulle i ett svarsinlägg hävda att just dessa aldrig skulle beviljas uppehållstillstånd.

Men eftersom de inte specificerar VILKA utbildning som berättigar och inte är det upp till Migrationsverket att bedöma från fall till fall och även de fall som är svaga kan med hjälp av exempelvis anknytning till Sverige beviljas ändå så är det givetvis tänkbart att även studier för ”esport” beviljas uppehållstillstånd för.

Så här kan vi inte ha det. 

Vi kan inte överlåta något så viktigt som att avgöra vilka regler som beviljande av uppehållstillstånd är på tjänstemän, som vad vi vet kan vara aktivister på fritiden. 

Demokratiskt folkvalda riksdagen är de som fattar asyllagarna i Sverige och måste givetvis vara de som även beslutar om ändringar för uppehållstillstånd för studier. Denna möjlighet som Migrationsverket tydligen har måste därför ansvariga politiker omedelbart se till att ta bort så att makten återgår där den hör hemma – i det demokratiska parlamentet vi kallar riksdagen i Sverige.

Få saker chockar mig numera men det här var ändå en slamkrypare faktiskt.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!