Landets minsta a-kassa

Hamnarbetarförbundet slår många rekord. Bäst på att strejka till exempel. Högst utbildningskostnad per skyddsombud är ett annat.

De har även landets dyraste a-kassa för skattebetalarna.

De har bara 1300 medlemmar. Hade de startats idag och inte på 70-talet hade de inte fått ha egen a-kassa, för idag måste man ha minst 10 000 medlemmar för det. Nu förstår jag överhuvud taget inte varför vi överlåtit a-kassa på facken och kan bara komma på en enda förklaring – fixa medlemmar till facken.

Eftersom S och LO sitter bokstavligen i varandras knä så ville S fixa så att alla som kan skulle bli medlemmar i LO. Med kollektivanslutningen från LO till S som avskaffades på 90-talet så fixade de på detta sätt en massa gratismedlemmar till sig själva. Mycket smart.

Det finns alltså starka politisk intressen varför a-kassorna ska hanteras av facken istället för det rimliga – att låta en myndighet administrera det eftersom avgiften till a-kassan inte på något sätt täcker kostnaderna utan staten betalar ändå en hiskelig massa pengar.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IFS) beviljar varje år de olika a-kassorna bidrag för adminisrationskostnader för utbetalning av a-kassa.

Hamnarbetarförbundet är dyrast i Sverige per medlem och kostar hela 2006 kronor per medlem och år för att administrera a-kassan, påstår de. Akademikernas a-kassa kostar 246 kr per medlem och år. Visst är AEA mycket större men det är ändå fascinerande hur Hamnarbetarna lyckas vara dyrast i Sverige.

De strejkar mest, och är alltså på jobbet betydligt mindre än andra förbund. Men detta får de betalt för. Ändå har de dyras arbetslöshetskassa. Också.

De fick 1,3 miljoner kronor i bidrag 2016.

Sedan 2012 har bara Hamnarbetarna fått 6,6 miljoner kronor i bidrag från staten till att administrera sin a-kassa. Det är 5 076 kronor per medlem under hela perioden.

Enligt deras egen redovisning så var bara 88 personer under 2016 arbetslösa.

486 personer hanterades alltså av Hamnarbetarnas a-kassa 2012 till 2016. För den facila kostnaden av 13 580 kronor per person och år i administration, om man ska se på statsbidraget de fått för administration under den här tiden.

Bra lönsamhet i det där för förbundet kan man ju konstatera. För om kostnaden är 2006 per medlem och år så hade de kostnader för administration på 176 528 kronor. Visst måste alla inbetalningar till a-kassan varje månad från alla medlemmar som är med, de 1300 personerna, också administreras men givetvis tar detta en mycket liten andel av resurserna i anspråk. Det som kostar är att hantera arbetslösa. Och de var alltså 88 personer 2016.

Hur kan Hamnarbetarnas administrationskostnad vara så mycket större än alla andras trots att de har så låg arbetslöshet?

Systemet fungerar tydligen att man också betalar en finansieringsavgift till staten. Men resten får de behålla.

Så Hamnarbetarnas a-kassa har nu ett upparbetat eget kapital på över 4 miljoner kronor. Tack vare höga bidrag från staten pga högsta administrationsavgiften av alla fackförbund i kombination med låg arbetslöshet.

Hur förbundets totala ekonomi ser ut vet jag inte, de är inte öppna med den. Jag har inte hittat en enda årsredovisning online tyvärr. Man kan nästan tror att de inte vill ha någon insyn.

Men det som finns att hitta visar tydligt en röd tråd – Hamnarbetarförbundet är dyras i Sverige. Både i direkta kostnader. Och kostar samhället mest i form av missade intäkter och annat.

Det senaste i raden är ACL som den 1 december meddelande att den transatlantiska transporten från USA till Sverige som angjort Göteborg i 50 år nu försvinner permanent. Kunderna i Sverige kommer få sitt gods via ”feeder-fartyg” som är mindre och mer flexibla och därför kan angöra andra hamnar än Göteborg, som ju som bekant är hårt drabbat av allt bråkande Hamnarbetarförbundet satt i system. Då kan dessa mindre båtar enklare välja andra hamnar att lossa ifrån, tillfälligt eller permanent.

Så grattis Hamnfyran till att ha skrämt iväg ännu mer jobb från Göteborg. Och grattis till skattebetalarna som har förmånen att finansiera landets dyraste a-kassa. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!