Arbetsförmedlingens anställda går på knäna

Som jag skrivit har myndigheten Arbetsförmedlingen själva tagit emot över 300 personer i de beredskapsjobb som regeringen nu tvingar alla myndigheter att fixa för att nyanlända ska flyttas bort från arbetslöshetsstatistiken till sysselsatta. Så att de 2018 kan säga att de ”fixat jobben”.

Men någon ska ta hand om dessa 300 personer som inte kan språket, kulturen etc. Enligt uppgifter jobbar minst 35 personer av dem på IT-avdleningen.

Och IT-systemet på Arbetsförmedlingen fungerar allt sämre vittnar anonyma anställda. Sedan har Arbetsförmedlingen någon slags rekord i usla upphandlingar så det är givetvis inte något som direkt underlättar.

Att så många anställda på Arbetsförmedlingen tvingas ta hand om nyanlända som varken språket eller hur saker fungerar och dessutom ska fixa regeringens valkampanj tär och många får allt högre arbetsbelastning.

Så stor att huvudskyddsombudet faktiskt anmält Arbetsförmedlingen till Arbetsmiljöverket.

Enligt den fackliga tidningen Publik anmäldes myndigheten i december och nu måste ledningen ha en handlingsplan för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen.

I januari ska Arbetsmiljöverket avgöra om myndigheten måste skyddsstängas.

Redan 2016 larmades det om att arbetsmiljö kraftigt försämrats på Arbetsförmedlingen. Enligt en undersökning som fackförbundet SSR gjorde då tillsammans med Saco sa 47 % att de var mer missnöjda med arbetsmiljön än året innan.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!