Köpa uppdrag via Arbetsförmedlingens personaltidning

Min granskning av Arbetsförmedlingen är långt ifrån klar.

Visste ni att Arbetsförmedlingen anställt 6 000 personer på 6 år? 

Alltså anställt på myndigheten.

Och trots att de som ska förmedla jobben blivit 15 000 personer har vi mycket hög arbetslöshet, framför allt i gruppen lågt utbildade och utlandsfödda, som fullständigt dominerar den statistiken och där växer antalet för varje år, för att vi tar emot internationellt sett stora volymer fortfarande.

Arbetsförmedlingen har anställt så många till den egna myndigheten att de nu har ett Arbetsförmedlingen för Arbetsförmedlingen. Kallat Rekryteringscenter. Det är också detta så kallade center som rekryterar de många beredskapsjobben som nu regeringen gett dem i uppdrag att svälja för att fixa siffrorna till valet. Alltså har Arbetsförmedlingen tagit in flera gånger fler beredskapsjobbare än någon annan myndighet.

”Vi försöker att tänka i nya hjulspår och inte bara ersätta en Berit med en ny Berit”

Trots detta står det sedan i artikeln:

”Vi ska inte gå på magkänslan utan strikt se till den sökandes meriter. Då ser vi också till att undvika all form av diskriminering”

Man kan också se att trots att Arbetsförmedlingen, som ju som vi vet sällan förmedlar några riktiga jobb, har en egen Arbetsförmedlingen för att de anställt mer än 1000 personer till sig själva per år senaste åren, så är personalomsättningen 10-11 %. Ironin är påtaglig.

Arbetsförmedlingen är en av våra största myndigheter och hanterar ofattbart stora summor av statsbudgeten, som i sin tur består av pengar som du och jag jobbat ihop och tvingats betala in. Av varje krona du tjänar över 36 000 kronor tar staten 50 öre. Av varje krona du tjänar över ca 52 000 tar staten ca 65 öre.

En myndighet ska vara objektiv och byråkratiskt. Om en myndighet styrs av en minister kallas detta ministerstyre. Regeringen ger myndigheten uppdrag men dessa ska vara objektiva mål och myndigheter ska inte användas för att bedriva något särskilt partis politik. De ska heller inte gynna specifika företag. De ska behandla alla individer och företag byråkratiskt och objektivt.

Det är vanligt på arbetsplatser att man har en personaltidning. Hur vanligt det är att myndigheter har en särskilt personaltidning vet jag inte men på Arbetsförmedlingen heter den ”På jobbet” och går ut till 15 000 personer. Varav 6 000 alltså anställts de senaste 6 åren.

2013 gjordes tidningen om från Arbetsmarknaden. 2014 kostade en annons 23 500 kronor, en helsida. 

Att en myndighet finansierar sin personaltidning med annonser tycker jag faktiskt är tveksamt. Just för att den hanterar skattebetalarnas pengar och det är därför vi till exempel har regler om upphandling. För att undvika jäv eller otillbörlig påverkan på beslut om inköp.

På en myndighet med 15 000 anställda sitter många personer med möjlighet att ta olika former av beslut, även för inköp. Och summor som understiger gränser för upphandling kan direktupphandlas.

Och som av en händelse som är Arbetsförmedlingens personaltidning full av annonser från just de företag som erbjuder arbetslösa matchnings-tjänster i det valfrihetssystem som finns. 

Folkuniversitetet till exempel, har uppdrag från Arbetsförmedlingen att erbjuda Stöd och matchning. De köper ofta helsidor i personaltidningen, som läses av de handläggare som sedan ska tipsa de arbetssökande, inte sällan folk som är nya i Sverige, vilket företag de ska välja.

Folkuniversitetet finansieras precis som alla andra studieförbund till 100 % med skattemedel redan som det är. Som om inte det räckte har de fått extrapengar av regeringen just för ”nyanländas etablering”.

För två år sedan meddelade regeringen att hela 75 miljoner extra skulle gå till studieförbunden just för detta ändamål. Och dessa pengar har alltså nu Folkuniversitetet använt till att annonsera i Arbetsförmedlingens personaltidning för att få fler anställda att rekommendera just deras Stöd och matchning så att Folkuniversitetet kan få ännu per pengar. Och så går det runt runt på skattebetalarnas bekostnad.

På Folkuniversitetets hemsida finns noga marknadsfört att man har uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Ett av de privata företag som har uppdrag och som annonserar i personaltidningen är Alpha CE , som också marknadsför uppdraget på sin hemsida givetvis. 

Jag är som bekant för att man lägger ut hela Arbetsförmedlingens uppdrag på just privata bolag och lägger ner hela myndigheten. Men tills vi gjort det tycker jag att det är väldigt problematiskt att dessa företag, där en del helt lever på andra sorters skattebidrag dessutom som studieförbunden gör, tillåts att påverka de anställda på Arbetsförmedlingen genom att använda pengarna på annonser. Visst kan privata företag hävda att det är andra pengar som betalar annonserna men det kan inte studieförbunden göra eftersom allt de konsumerar just är andra människors pengar i form av skatt.

För alla företagen tjänar mer pengar ju fler människor som väljer dem.

Ersättningen är konstruerad genom en grundersättning och en större resultatbaserad. Jättebra system i grunden tycker jag, att man får betalt på grundval av resultat.

Tyvärr har inte regeringen kompetens nog att formulera ens reglerna för ersättning att folk ska få jobb. Som ni kan läsa handlar det bara om genomgången utbildning

För att få ut ersättningen ska personen ha arbetat minst 4 månader och tillträtts inom 2 månader efter stödet genomförts. Men, personen genererar samma ersättningsnivå till företaget som gett stödet om de anställs med ekonomiskt stöd. Alltså lönen betalas av skattepengar.

Som ett företag som har uppdrag av Arbetsförmedlingen kan coacha en person som sedan anställs med någon sorts lönebidrag i 6 månader. Efter 4 månader får företaget 100 % av ersättningen.

Men målet är inte bara jobb, tyvärr. Det här är ju Sverige.

Så lika mycket pengar utgår om bara personen börjar en utbildning, det vill säga Komvux, Yrkesvux, studier på folkhögskolor eller något annat som inte ligger direkt på Arbetsförmedlingen eller är SFI.

Arbetsförmedlingen förmedlar alltså mycket få jobb men förmedlar så många jobb till den egna myndigheten att de själva skapat ett Arbetsförmedlingen för Arbetsförmedlingen. Som inte vill ersätta Berit med Berit utan ”tänka nytt” men ändå babblar om meriter som lösningen på diskriminering. Och som ändå har 11 % personalomsättning, ett jättehögt tal.

De har även en personaltidning som är full med annonser från de företag som har uppdrag åt just Arbetsförmedlingen och som får mer pengar ju fler som väljer dem. Och syftet med annonserna är ju att få anställda på myndigheten som betalar ersättningen att välja just deras bolag åt sina klienter.

Ju mer man gräver här desto mer skit hittar man.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!