PUT trots flytt

Det är mycket man inte vet.

Jag hade till exempel ingen aning om att invandrare som fått PUT och tänkt att bo i något annat land mer än 2 år kan ansöka hos Migrationsverket att ändå få behålla sitt permanenta uppehållstillstånd.

Det gör man på blankett 186011.

Jag blev nyfiken, som jag ofta blir, och begärde därför ut antal och födelseländer från Migrationsverket av de som ansökt om just detta.

Som man se ökar antalet.

2015 sökte 254, 2016 var summan 292 och 2017 hade den stigit till 337.

En ökning på 33 % på bara tre år av ansökningar att behålla PUT trots att man flyttar längre än 2 år från Sverige. 

Av dessa så beviljades 163 år 2015, 173 år 2016 och 210 år 2017.

I tabellen kan man se att flest ansökningar kommer från Kina och Indien, länder som inte normalt är asylsökande eftersom det inte är krig där. Även om personerna kan få asyl som förföljd pga sexuell läggning till exempel. Men generellt.

Av de länder som vi har stora asylgrupper ifrån sedan många är kan man se att 7 afghaner sökte tillstånd 2017. Det som sticker ut är syrier. Ökningen har gått från 24 stycken 2015 till 33 år 2017.

Det är fullt krig i Syrien. Har de tänkt att flytta hem ändå eller har de tänkt att flytta till ett annat EU-land? Det framgår inte. Men ATT de tänkt flytta längre än 2 år framgår.

883 ansökningar om att få behålla PUT trots att man tänkt flytta utomlands framgår däremot.

Jag undrar varför vi ens har den här blanketten.

Givetvis ska man inte få behålla uppehållstillståndet om man bor utomlands. 883 ansökningar är 883 ansökningar för mycket.

För mig säger denna siffra nämligen att dessa personer inte längre vill bo i Sverige men har kvar en massa förmåner. Men vill man inte bo här så borde PUT försvinna och man får ansöka igen om man vill flytta hit igen.

 

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!