Sakråd mot islamofobi


Kultur-och demokratiminister Bah Kunhke är en engagerad person, det mest. Allra mest är hon engagerad i islamofobi, om man ska bedöma efter insatserna.

Efter moskébränderna 2015, som visade sig vara olyckor, tog det inte många dagar innan hon uttalade sig, sedan deltog på aktioner och dessutom utlovade en nationell strategi mot islamofobi.

Jag efterfrågade vad som hade hänt med det där. Och det hade blivit Sakråd med muslimska företrädare. Jag begärde ut deltagarförteckningen.

Deltagarförteckningen kunde de märkligt nog inte skicka via mail så det har vi lösat porto på. Men protokollet för mötet ligger på Kulturdepartementets hemsida. 

Något sakråd mot till exempel antisemitism, som är ett mycket större problem för judarna än vad islamofobi är för muslimer helt enkelt för att risken för att utsättas som jude är över 50 gånger högre, har inte ordnats.

Inga demonstrationer eller utlovade nationella strategier. För att muslimerna är mycket bra på att organisera sig och få bidrag medan judarna i Sverige har bott här i generationer och bara vill leva i fred. Men det gör inte att deras utsatthet, som växer exponentiellt är mindre viktig. Den är bevisligen mer viktig eftersom de riskerar att utsättas betydligt oftare. Förövarna är oftare är någon annan just en muslim.

“Inom ramen för samordningsuppdraget för planen kommer det anordnas s k Forumträffar med myndigheter och möten med referensgrupper, i vilka bl a representanter för muslimer ingår”

Problemet är att ingen av dessa organisationer representerar muslimer.

Utan de representerar den lilla andel muslimer i Sverige som är med i just dessa små föreningar.

Små i jämförelse med det stora antalet muslimer i samhället, över en miljon. Detta är problemet med sådana är saker – att det är rättighetsindustrin i form av olika bidragsentreprenörer som satt i system att påstå att de representerar muslimer. Och alla går på det. Även kulturministern.

MUCF, som Bah Kuhnke varit generaldirektör för, får givetvis mer pengar än någonsin nu. Trots att det senaste åren, bland annat tack vare mina egna granskningar, visat sig att de har mycket dåligt kontroll på hur pengarna används.

De ska ge bidrag bl a “till projekt mot rasism, t ex insatser mot islamofobi”

DO har särskilt inriktat sig på just islamofobi under 2016. Kunskapshöjande insatser t ex om bilden av muslimer i medier och muslimers upplevelser av diskriminering.

Vetenskapsrådet har tydligen fått 20 extra miljoner att satsa på forskning mot rasism. Och gjort en kartläggning av forskning om islamofobi på arbetsmarknaden.

De muslimska organisationer som var närvarande anser att det finns en organiserad antimuslimsk rörelse och att den måste skapas åtgärder kring. Vilken denna är, vilka som ligger bakom etc framgår inte.

De ansåg, såklart, också att de inte får tillräckligt med vare sig uppmärksamhet eller pengar. De föreningarna som deltog alltså. Och de passade på att klaga på den rapport Magnus Norell gjorde på uppdrag åt MSB och som de organiserat protester emot för att den belyste flera organisationers kopplingar till Muslimska brödraskapet. Något som givetvis är sant, men den kritik som förelog var på någon slags metod som bara andra akademiker förstod. Innehållet har inte någon seriös person anmärkt på skulle vara falsk.

De påstod också att myndigheter som ger dem bidrag är misstänksamma, bara för att de är muslimer.

Jag som granskar slöseri med skattemedel regelbundet önskar att fler myndigheter var betydligt mer misstänksamma mot alla som söker bidrag. Att de ställer frågor är förstås jobbigt men har man inget att dölja så….. Vad de har för belägg att just muslimer skulle vara föremål för extra granskning framgår inte.

Några var inte nöjda över begreppet islamofobi. Där håller jag med. Fobi är att vara rädd för något. En fobi. Och det är inte det man menar.

Den här nationella planen mot islamofobi finns men den döptes till “Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott” och kom 2016.

I den hänvisas till exempel till den “rapport” Erik Ullenhag beställde av Tobias Hübinette och Fatima Doubakil på Mångkulturellt centrum. Samma personer som på allvar föreslår ett rasregister hos SCB.

Där står det även “afrofobin fanns i vårt samhälle under det transatlantiska slaveriet och finns i Sverige än idag”. Regeringen sprider postkoloniala sagor, för det där finns inget belägg för. Sverige var inte inblandade i slavhandeln. Men afrosvenskar idag saknar afroamerikanerna, afrofransmännens, afrobelgarnas etc möjlighet att skylla saker på slavhandeln från kolonierna dessa länder hade så därför finns den här myten i svensk politisk debatt.

Faktum är i princip alla afrosvenskar har kommit hit från Somalia, Eritrea och andra afrikanska länder de senaste 30 åren. Mycket få har bott här längre.

I strategin framhålls vikten av “att mobilisera motkrafter mot den snabbt växande främlingsfientliga propagandan på nätet”. Utan någon hänvisning eller belägg för påståendet.

I den utredning som gjordes under Allliansregeringen och som Bengt Westerberg ledde (och bl a Lisa Bjurwald ingick i) användes #jagärhär:s arbetsmetoder som ett tänkbart sätt. Och 2016 uppstod #jagärhär. Jag har skrivit om det där tidigare. Profetian utredningen levererade verkställdes alltså några år senare, av en grupp på nätet som motverkar hat.

Det ska bli intressant att se om Bah Kuhnke kommer ha fler sådana här sakråd.

Och om hon tänker doppa fingrarna i antisemitismen som nu verkligen exploderat, i media. Att den exploderat i verkligheten är tyvärr däremot ett faktum sedan 10 år tillbaka. Men nu har alltså media vaknat.

Det är nämligen ett jobbigt problem för någon som satsat allt fokus på islamofobi. Att behöva träffa samma organisationer som säger sig representera muslimer och fråga vad de gör åt antisemitismen i samhället, som just drivs i huvudsak av muslimer.

9 kommentarer till Sakråd mot islamofobi

 1. Jag tror, Rebecca, att Sverige behöver en nationell strategi mot IDIOTI.

  Om alla kloka svenskar tänker till innan valet och sparkar ut Migrationsaktivistiska Pajaspartiet, vars imbecilla politik nu har bevisat för svenska folket, att det är sunt och nödvändigt, att vara fruktansvärt rädd – inte fobisk – utan rent vettskrämd för islam och dess, bokstavligen, explosiva utbredning i Europa.

  //www.gp.se/ledare/hatet-mot-judar-är-symptom-på-ett-större-problem-1.4947847

  1. När jag tänker efter, tror jag vi behöver ett SMAKRÅD också, så att missklädsamt självförhärligande, smutsigt brunsmetande regnbågsaktivister i bjärt multikulört ministerskrud åtminstone tvingades se sig i spegeln – och svenska folket i ögonen…

   … innan de fattar fler smaklösa beslut om svenskföraktande skatteslöseri i akt och mening, att tvinga oss svenskor, att ensidigt kulturrelativistiskt tolerant, anpassa oss till de hitrestas hårresande kvinnoförnedrande klädstil och sexualvanor.

 2. Jag minns när den första, mig veterligt, afrikanen kom till min födelsestad. Inköpt till det lokala fotbollslaget … och från England. Jag vet inte vad han pysslar med idag, men det finns ofantligt många fler riktigt mörkhyade och från mycket längre bort ifrån. Just ingen figurerar i lokaltidningen som den förste, utom i möjligen i sådana där anonymiserade mindre smickrande rubriker vi har gott om.

  Angående Israel: HEJA! Snacka om beundransvärt litet land, som klarat mycket. Och PRODUCERAR VÄRDE även till sin omvärld. Det är mer än en gång jag önskat att alla mullor författade tvingande fatwor som förbjuder all användning av Israelutvecklad teknik. Krydda det med att förbjuda alla icke-muslimska uppfinningar och teknik och … vore helt underbart om de kunde göra detta och lärjungarna/troende följer.

 3. Att sverige styrs av en klart israelfientlig antisemitisk regering som stöttar de terrorister i området som vill förinta Israel ökar ju inte direkt trovärdigheten hos en mycket tvivelaktig socialistregim…

 4. Att Sverige i hög grad styrs av inkompenta politiker är uppenbart. Inte minst BK och Fridolin är exempel. Det stora problemet är dock att väljarkåren verkar än mer okunnig. Det är hög tid att politiker de facto ska ta ansvar för sina beslut inför skattebetalarna.

 5. Hej.

  Vilka har mest våldskapital?
  Vilka står för flest röster?
  Vilka ses som offer för kolonialpolitik med mera?

  I varje konflikt har man valet att antingen stå emot angriparen, att undvika (fly) angriparen, eller att bli medhjälpare till angriparen.

  Socialdemokratin, som alla former av kvinnodominerade ideologier och grupper, väljer alltid medlöperi. Detta då det alltid varit kvinnors säkraste strategi för överlevnad.

  Vad tror du händer med den politiker som går emot islam?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare, förhoppningsvis snart utvandrad.

 6. Ja, fy för dumma politiker! Återigen inget tecken på att Alice Bah Kuhnke har förmåga att stanna upp, tänka till och reflektera. En egenskap som borde efterfrågas hos varje politiker. Hon lämnar utrymme för en mindre grupp muslimer att påverka svensk politik till deras fördel. En fördel som går stick i stäv mot många andra gruppers och däribland andra muslimers tro och åsikter.

 7. Finns islamofobi? Hur ser de vetenskapliga bevisen ut för att den existerar generellt? Jag bortser nu alltså från enstaka individer som kan ha utvecklat sjuklig rädsla för islam. Rationellt grundad fruktan kan rimligtvis inte stämplas som “islamofobi”, det vore intellektuellt ohederligt. Vad jag förstått är begreppet myntat av Muslimska Brödraskapet i början av 90-talet för att användas på just det sätt som vi nu ser prov på i den så kallade offentliga debatten. Någon som vet mer?

 8. Jomenvisst var vi inblandade i slavhandeln på Västafrika. Liksom vi hade Ostindiska Compagniet så hade vi också Västindiska Kompaniet, men det är mycketvtydt om det av förklarliga skäl. Fet var väl i Ghana man hämtade slavar och förde till Amerika.
  Det finns en mycket bra bok om John Newton som beskriver slavhandeln generellt, DN ytterligt osmaklig business. Newton var skeppare i slavfartyg, men fick kvämjelset på gamla dagar. Han sadlade om och blev präst och är ihågkommen för det kända musikstycket Amazing Grace.
  I övrigt är din artikel mycket bra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap