Skyddsombud – dyrast i hamnen

Hamnarbetarförbundet är förmodligen landets minsta fackförbund, med bara 1300 medlemmar i hela Sverige. 

Varje år betalar tydligen Arbetsmiljöverket ut bidrag till verksamhet med skyddsombud. SHF i tabellen står för Svenska Hamnarbetarförbundet.

De har bara 3 skyddsombud i hela Sverige. Men ser man sedan på detaljerna blir det märkligt.

I snitt täcker ett LO-skyddsombud 350 arbetsplatser. Ett skyddsombud hos Hamnarbetarna täcker 3,3 var.

Ett skyddsombud från LO får i snitt 27 h utbildning (extern och intern). Medan ett skyddsombud från Hamnarbetarna från 120 h utbildning per ombud. Till en kostnad på 59 000 kronor per person. Medan LO kostar 6 327 kronor per person i utbildning.

Som skattebetalare undrar jag varför just Hamnarbetarnas är så dyra att utbilda. Jag menar, deras kollegor i Transport som också organiserar hamnarbetare, kostar ju en tiondel att utbilda.

Hamnarbetarförbundet fick 207 000 kronor i bidrag från Arbetsmiljöverket för det här.

I bilagan till Arbetsmiljöverkets redovisning finns alla mottagarnas redovisningar och där kan man läsa att Hamnarbetarna hållit sin utbildning på Runö Folkhögskola.

Runö Folkhögskola ägs av LO. Lite intressant att de väljer att gå där när LO är största konkurrenten i bland annat Göteborgs Hamn.

De skickade 15 personer. Trots att de angivit att 3 personer som skyddsombud i ansökan. Det här förstår inte jag. Det är ju fem gånger så många personer som de utbildat. I tre hela dagar. Trots att det finns 10 arbetsställen att besöka.

Alldeles oavsett så kvarstår fakta – att Hamnarbetarnas skyddsombud får över 4 gånger fler utbildningstimmar till en kostnad för skattebetalarna på 53 000 kronor mer per person än för LO.

Vi betalar 9 gånger mer för att ett skyddsombud för Hamnarbetarna ska utbildas än för andra skyddsombud. 

Varför då?

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

6 kommentarer
  1. Hur många myndigheter i Sverige ha egentligen bidragsutbetalande verksamhet inom sitt fögderi? Hur ineffektivt är det inte att ett oändligt antal myndigheter lägger arbetstid på att handlägga bidragsansökningar och godtyckligt fördelar skattemedel åt olika självtillräckliga bidragsentreprenörer.
    Att Arbetsmiljöverket betalar ut bidrag till fackföreningar för skyddsombud är bara allt för patetiskt; precis som om inte denna kostnad kunde bäras av fackföreningarna själva utan meningslös byråkratisk rundgång. LO äger en folkhögskola, som naturligtvis får bidrag via Folkbildningsrådet – säljer kurser till fackförbund som får bidrag via Arbetsmiljöverket för nämnda kurser och är själv i åtnjutande av samma bidrag från Arbetsmiljöverket; se där en typisk järntriangel inom det svenska bidragsindustriella komplexet.

  2. Hur många myndigheter finns det som har bidragsbeviljande versamhet i Sverige inom sitt fögderi. Hur ineffektift är det inte att myndigheter ägnar arbetstid åt bidragsansökningar och pyttsar ut skattemedel till bidragsentreprenöreer och olika “goda” ändamål. Hur patetiskt är det inte att fackförbund beviljas bidrag för utbildning av skyddsombud, precis som om de inte kan bekosta det själva utan meningslös rundgång av skattemedel.
    LO äger en folkhögskola och får naturligtvis bidrag från Folkbildningsrådet därför, säljer kurser till Hamnarbetarförbundet som beviljats bidrag för kursen och är själva i åtnjutande av samma bidrag från Arbetsmiljöverket – typisk svensk bidragscirkus.

  3. Hur många myndigheter finns det som har bidragsbeviljande versamhet i Sverige inom sitt fögderi. Hur ineffektivt är det inte att myndigheter ägnar arbetstid åt bidragsansökningar och pyttsar ut skattemedel till bidragsentreprenörer och olika “goda” ändamål. Hur patetiskt är det inte att fackförbund beviljas bidrag för utbildning av skyddsombud, precis som om de inte kan bekosta det själva utan meningslös rundgång av skattemedel.
    LO äger en folkhögskola och får naturligtvis bidrag från Folkbildningsrådet därför, säljer kurser till Hamnarbetarförbundet som beviljats bidrag för kursen och är själva i åtnjutande av samma bidrag från Arbetsmiljöverket – typisk svensk bidragscirkus.

  4. Det är ett sundhetstecken att vara skeptisk till islam. Inget land där den ideologin är förhärskande fungerar som en demokrati. Förr eller senare tar sharia över. Varför “flyr” man till ett “islamofobiskt” land när det finns 51 islamstater?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *