Skyddsombud – dyrast i hamnen

Hamnarbetarförbundet är förmodligen landets minsta fackförbund, med bara 1300 medlemmar i hela Sverige. 

Varje år betalar tydligen Arbetsmiljöverket ut bidrag till verksamhet med skyddsombud. SHF i tabellen står för Svenska Hamnarbetarförbundet.

De har bara 3 skyddsombud i hela Sverige. Men ser man sedan på detaljerna blir det märkligt.

I snitt täcker ett LO-skyddsombud 350 arbetsplatser. Ett skyddsombud hos Hamnarbetarna täcker 3,3 var.

Ett skyddsombud från LO får i snitt 27 h utbildning (extern och intern). Medan ett skyddsombud från Hamnarbetarna från 120 h utbildning per ombud. Till en kostnad på 59 000 kronor per person. Medan LO kostar 6 327 kronor per person i utbildning.

Som skattebetalare undrar jag varför just Hamnarbetarnas är så dyra att utbilda. Jag menar, deras kollegor i Transport som också organiserar hamnarbetare, kostar ju en tiondel att utbilda.

Hamnarbetarförbundet fick 207 000 kronor i bidrag från Arbetsmiljöverket för det här.

I bilagan till Arbetsmiljöverkets redovisning finns alla mottagarnas redovisningar och där kan man läsa att Hamnarbetarna hållit sin utbildning på Runö Folkhögskola.

Runö Folkhögskola ägs av LO. Lite intressant att de väljer att gå där när LO är största konkurrenten i bland annat Göteborgs Hamn.

De skickade 15 personer. Trots att de angivit att 3 personer som skyddsombud i ansökan. Det här förstår inte jag. Det är ju fem gånger så många personer som de utbildat. I tre hela dagar. Trots att det finns 10 arbetsställen att besöka.

Alldeles oavsett så kvarstår fakta – att Hamnarbetarnas skyddsombud får över 4 gånger fler utbildningstimmar till en kostnad för skattebetalarna på 53 000 kronor mer per person än för LO.

Vi betalar 9 gånger mer för att ett skyddsombud för Hamnarbetarna ska utbildas än för andra skyddsombud. 

Varför då?

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!