Sjuk – sossarnas plånbok

Sossarna skanderade hela valet 2014 om ”stupstocken”. Mycket fult ordval. För det handlade om att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, något de flesta länder har. För att inte folk ska vara sjukskrivna i evigheter. Det är jättedåligt för individerna, att bara sjukskrivas om och om igen.

Sossarnas fackliga gren LO skrev till exempel 2013 på sin blogg:

Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock”. 

Rätt vedervärdigt att påstå att Alliansen ansvarar för självmord som Rautio här påstår helt beror på sjukförsäkringen, något han givetvis bara hittar på.

Men sossarnas försökte få det till att ingen person kunde vara sjukskriven mer än ett år.

Detta stämmer givetvis inte. Bedömningarna har alltid varit individuella. Men efter ett år sattes särskilda instatser in. Om personen verkligen inte hade någon arbetsförmåga alls då heller så sjukskrevs personen på nytt efter ny utredning och deltagande i rehabiliterande aktiviteter.

Så fort sossarna fick makten tog de således bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och gjorde det möjligt att sjukrivas i princip för evigt. 

Men samtidigt började de direkt att skära i sjukförsäkringen på andra hållet.

I smyg har de gjort de allt svårare att få sjukpenning alls, för att på så sätt ändå sänka kostnaderna för sjukpenningen trots att deras vallöfte om bortre gräns införts.

Som borgerlig tycker jag att det givetvis inte finns ett enda område där man inte ska ta ansvar över hur skattepengar spenderas och skenande sjuktal, där den stora majoriteten beror på mer eller mindre diffusa psykiska problem, måste hanteras på något sätt. Jag invänder egentligen inte mot att man försöker komma till rätta med hur ett av världens i huvudsak mest friska befolkning under så många år toppat sjukskrivningsligan.

Men jag invänder mycket emot det hyckleri som nu Socialdemokraterna för. 

Nedan ser ni en bild från Försäkringskassans hemsida som de publicerade efter att den nya regeringen tillträtt, under rubriken ”Vägen till ett sjukskrivningstal på 9,0

Regeringen gav Försäkringskassan direkt direktivet att sjukpenningstalet på 10,2 skulle ner till 9,0, helt före 2020 och naturligtvis allra helst före valet. Alla län ska bidra till att målet nås.

Jag har lagt in det röda i bilden så att ni ska se lättare.

Budgeten 2015, sossarnas första budget, såg ut så här för just sjukförsäkringen: 34 miljarder för sjukpenning och rehabilitering och ytterligare 50 miljarder för aktivitets- och sjuksersättningar. I den summan ligger det som tidigare hette förtidspension, varför de ändade namnet är oklart. Förtidspension beskriver ju var det är, aktivitetsersättning beskriver något annat.

84 miljarder kronor för bara dessa två utgiftsposter.

Prognosen för 2018 var då 88 miljarder.

Enligt budgeten för 2018 så utvecklas sjukpenningens kostnader så här: 39 miljarder för sjukpenning och 46 miljarder för aktivitets- och sjukersättningar.

Totalt 84 miljarder. Man har alltså lyckats spara 4 miljarder enligt prognosen man gjorde 2015. 

Så en av de första saker man gjorde för att fixa kostnaderna i sjukförsäkringen var att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ”uppgradera” beslutsstöden. Dessa beslutsstöd använder läkare för att kunna bedöma om de patienter de möter kan/bör sjukskrivas och i vilken omfattning i så fall. Denna förändring gjorde det svårare för en läkare att ordinera sjukskrivning till följd av ett hälsoproblem.

Ju färre läkarintyg för sjukskrivning desto färre som beviljas sjukpenning. 

Ingen har rätt att få sjukpenning och det är inte läkaren som avgör utan Försäkringskassan, så har det alltid varit. Det är rimligt eftersom det är skattebetalarnas pengar och enskilda läkare ska inte kunna besluta om hur vi spenderar dem vad gäller sjukskrivning utan det måste en myndighet göra. Men regeringen började alltså här dra i de trådar som krävs för att få ner de ökande sjukpenningstalen, för att de ville spara pengar givetvis.

Sedan satte man igång en överenskommelse med SKL, som protokollfördes den 17 december 2015. För som det stod på Försäkringskassan hemsida om målet ”ska alla län bidra”.

”Syftet med överenskommelsen har varit att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil sjukfrånvaro”

Med andra ord, dels ska SKL se till att de olika sjukskrivningstalen mellan landstingen jämnas ut, dels ska de se till att hjälpa regeringen att uppnå målet om 9,0 i sjukskrivningsmål. Det är vad ”stabil sjukfrånvaro” betyder. Sänk sjukskrivningstalen.

Sedan har vi Socialförsäkringsbalken (SFB) där paragraf 48 i kapitel 27 reglerar just sjukpenningen. Enligt min tipsare så började Försäkringskassan på uppdrag av regeringen tolka detta att fler sorters arbeten ”är normalt förekommande” för att på så sätt hitta lagstöd för att kunna neka sjukpenning.

Också ett sätt att sänka sjukpenningens kostnader totalt alltså.

Om man kollar Försäkringskassan årsredovisningar för 2014 respektive 2016 så kan man se att 147 745 personer fick sjukpenning på normal nivå 2014.

Siffran var uppe på 156 463 år 2015 för att sedan sjunka till 146 856 år 2016. Under 2014 års nivå alltså. 

Fortsättningsnivå innebär perioden efter ett år. Som ni ser ökar den medan nya sjukskrivna minskar. De som har sjukpenning får alltså det mycket längre än tidgiare, för att den bortre gränsen är borta. Men nya sjukskrivs i mindre omfattning.

Man tar helt enkelt resurser från nya sjuka till gamla sjuka (inte gamla som i ålder utan tidigare sjukskrivna). 

2015-2015 så fick 14 000 personer sin sjukpenning indragen

Ytterligare en sak som regeringens krav på Försäkringskassan inneburit är att mängden intyg och kompletteringar ökat så mycket att företagsläkarna nu larmar om skenande kostnader och läkare som får orimlig arbetsbelastning. 

Man beräknade i den här undersökningen som gjordes att kostnaden är uppe i 1 miljard extra bara för olika former av intyg och kompletteringar till Försäkringskassan. 

Är det här ett effektivt sätt att använda läkare i vården måste man fråga sig. 

När jag skrev att jag skulle granska det här på min Facebooksida trillade mailen in. Detta är några av breven, både från läkare och från en tillfrisknande från cancer.

Nu börjar media rapportera.

Tidningen Arbetet, som är fd LO-tidningen, skrev i höstas att väntandet för omprövning för sjukpenning har ökat med 500 %. 25 500 personer har nekats eller fått indragen sjukpenning.

Förutom deras oseriösa ledarsida tycker jag Arbetet såväl som de flesta fackliga tidningarna faktiskt utövar sitt eget oberoende gentemot Socialdemokraterna bättre än man kunde förvänta sig och flera av dem driver också en bra linje emot det egna förbundet i frågor de tycker de gör fel. Tidigare var alla LO-tidningar mer av propagandaorgan för LO och S men de har i allt större utsträckning en nydanad journalistisk integritet tycker jag vilket gör dem okej för mig att använda både som källa och länka til..

Värt att påminna sig om när man sedan ser flödet från LO:s officiell Twitter-konto. Som den här som kom härom dagen bara.

 

LO och S tycker på allvar att det är bra att inte få någon sjukpenning alls. Men dåligt att folk inte kan sjukskrivas bort från resten av livet och världen i en evighet. 

Men lycka till med att försöka hävda någon ”stupstock” i valet när ni själva gjort

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!