Arbetsförmedlingen – så ska de hjälpa S vinna valet

Man skulle önska att myndigheter vore byråkratiska och objektiva.

Men så är inte fallet alltid. Till exempel landets sämsta men också den dyraste myndigheten – Arbetsförmedlingen. Den styrs av Göran Perssons kusin Mikel Sjöberg.

Och de två viktigaste myndigheterna för S just nu är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den ena ska hjälpa dem att vinna valet. Den senare ska i tystnad vara den som bidrar med alla extra miljarder i sparade kostnader för att kunna fläska på med höjda bidrag i valrörelsen.

Just nu håller Arbetsförmedlingen på att fullkomligen skjutsa in folk från kolumnen Arbetslös till Sysselsatt genom olika typer av låtsasjobb.

För att S ska kunna gå till val på att säga att de fixat arbetslösheten. 

Egentligen har de bara köpt siffror lagom att vara över valet.

Ett av dessa tricks kallas Extratjänster. 

Det är där ”de moderna beredskapsjobben” ligger.

Allt Arbetsförmedlingen gör är en djungel och de utnyttjar detta faktum genom att kategoriskt försöka spela bort alla som vill ha ut material. Genom att inte svara, mörka, sekretessbelägga och skicka runt dig i deras system tills du tröttnar.

Sjöberg skickar ut ett månadsbrev till anställda chefer. För december kunde man läsa det här:

”Vi har överträffat regeringens mål om 6 500 extratjänster före årsskiftet och ligger nu på 8 000!”

Vad gäller Ungdomsarbetslösheten så är barnkullarna mycket mindre nu än tidigare då de stora tidigt 90-talskullarna gått vidare i livet och blivit vuxna. De har minskat automatiskt. De övriga har de betalat Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning till för att se till att de stannar utanför statistiken. Och ligger under Försäkringskassan. Det blir ett eget inlägg.

Problemet på svensk arbetsmarknad är att det finns två grupper: infödda svenskar och utlandsfödda med hög utbildning samt övriga. I den första gruppen finns nästan ingen arbetslöshet. I den andra finns all arbetslöshet. Där finns alla med låg utbildning, utlandsfödda, tidigare långtidssjukskrivna och funktionsnedsatta. De ”extra utsatta.

Bilden kommer från regeringens hemsida, tyvärr är det inte datummärkt men jag tror nyheten om beredskapsjobb kom 2016.

Detta problem löser nu sossarna genom att trycka in folk i olika arbetsmarknadssysselsättningar.

Statistiken är nämligen lurig.

Är man sysselsatt är man inte arbetslös. Även om sysselsättningen bara är en timme per vecka. Men arbetslöshetsstatistiken sjunker. 

Sossarna vill gå till val på att ha tryckt ner arbetslösheten så mycket det går. Att få EU:s lägsta har de gett upp. Men de ska skryta över hur duktiga de är på att fixa jobb. Att sedan dessa jobb är hitte-på-jobb för valet är en macka de gärna serverar till en ny borgerlig regering som då får se arbetslösheten stiga när tidsperioden för hitte-på-jobben går ut och de återgår till arbetslösa.

2019 kommer sossarna säga: kolla! Arbetslösheten ökar nu! Så fort borgarna kommer. Där ser ni. 

Om de själva mot förmodan behåller makten kommer personerna flyttas runt i statistiken bara. Så gjorde de med arbetslösheten 2005 men då förtidspensionerade de folk på löpande band istället. Nu har de valt en annan taktik.

Det finns många subventionerade anställningar. Ett av dem är extratjänster och där ligger alltså de 5 000 beredskapssjobben man tänkt sig myndigheter ska skaka fram.

Man får 100 % finansierad av staten. Det är alltså gratis för arbetsgivaren. Dessutom får de extra pengar i form av handledning. Ersättningen ligger på nästan 25 000 kronor men då ingår kostnaden för sociala avgifter där. Utöver det får arbetsgivaren sedan bidrag till sin verksamhet på 3 000 kronor per månad de första 3 månaderna, därefter 2 300 kronor per månad. För att det tar tid att handleda en nyanländ eller någon annan som fått jobbet.

Detta innebär en lön på 17 500 kronor före skatt till de som får beredskapsjobben, när sociala avgifter är betalade.

Många arbetsuppgifter på även myndigheter kräver utbildning men här ska arbetsuppgifterna vara ”jobb med lägre kvalifikationskrav”.

Man får 100 % av lönen betalad och alltså kostar ingen extratjänst någon arbetsgivaren något extra. Och man kan ha en person anställd 12 mån och sedan förlänga med ytterligare 12 månader. De som anställs 2017 kan alltså utan någon kostnad finansiellt extra för arbetsgivaren ha jobbet till 2019. Över valet.


Regeringen sålde till och med in idén med argumentet att man kan få ALLT betalt.

500 miljoner kronor, alltså en halv miljard, tänker sig regeringen att 2018 års beredskapsjobb inom myndigheter kommer att kosta.

Beredskapsjobben ska även Nämnden för statligt stöd till trossamfund fixa. 

Med andra ord, landets olika religiösa samfund. Som Svenska Kyrkan och alla de olika muslimska samfunden som finns, likväl som exempelvis katolska kyrkan och frikyrkor.

Jag är som bekant emot all finansiering av andra människors tro men att nu skicka in nyanlända direkt in i muslimska samfund känns ju inte som om det kommer göra underverk för integrationen direkt.

Skärmdumpen nedan har jag fått anonymt och är anonymserad från personen för att skydda individen men gäller enligt uppgiftslämnaren just ett beredskapsjobb på ett trossamfund.

Även Polismyndigheten, som ju redan går på knäa under det grova våldet och för lite personer, ska fixa regeringens arbetslöshetsstatistik.

Även Kronofogden måste anställa. Jättebra att man hjälper till men undanträngningseffekter av de som på svenska universitet pluggat länge med stora studielån för att bland annat göra en karriär i offentlig förvaltning, som Kronofogden borde vi prata om. För de jurister som inte är nyanlända får inte 100 % av lönen betalad av staten utan den får Kronofogden finansiera genom sin årliga budget.  Och att en nyanställd person som inte kan svenska givetvis kräver massa hjälp.

I september i år kom Statskontorets utvärdering av beredskapsjobben. Den visar att 521 jobb hittills fixats, så av de 8 500 extratjänster som Sjöberg var så glad över den 11 december så var alltså 521 stycken beredskapsjobb på myndigheter, som Polisen, Kronofogden och olika religiösa samfund.

Men två av tre jobb har Arbetsförmedlingen själva fixat, på egna myndigheten alltså. 

Enligt tabellen anställdes 331 personer på Arbetsförmedlingen.

Av de 521 jobben gick 42 % eller 219 jobb till just nyanlända som inte kan språket. Gissningsvis gick de flesta av de andra till folk som också är utlandsfödda men inte nyanlända utan varit arbetslösa länge. Eftersom den gruppen fullständigt dominerar statistiken är detta ett sannolikt antagande.

Just Polisen är den andra myndigheten som tryckt in flest personer.

Intressant nog verkar just myndigheterna att plocka russinen ur kakan. För där är majoriteten högutbildade, det vill säga eftergymnasial utbildning.

Bara totalt 12 % av de som fått beredskapsjobb på myndigheter har lägre än gymnasieutbildning. Den stora majoriteten har eftergymnasial.

Inte ens myndigheterna kan alltså anställa folk i någon högre utsträckning utan utbildning.

Som majoriteten både bland de arbetslösa har och dessutom bland de nyanlända. Så vad är lösningen då, om inte ens myndigheterna med 100 % betalt kostnad anställer lågutbildade?

Dessutom har vi undantränningseffekterna när folk med dyra studielån från svenska universitet inte får jobben på myndigheterna.

Kostnaden för extratjänster, som lanserades först 2015, beräknas bli 6 miljarder under kommandes 4 år. Plus en halv miljard för beredskapsjobben per år.

Regeringen hittade alltså för 2 år sedan på ett sätt att flytta långtidsarbetslösa och nyanlända från kolumnen arbetslösa till kolumnen sysselsatta för att vara där i valet.

Hepp! Så har arbetslösheten ”gått ner”.

Kostnaden blir enorm för staten och skattebetalarna som betalar varenda krona av ”jobben”. Tillsammans med alla andra meningslösa anställningssubventioner.

Varför synar inte fler i svensk media den här bluffen?

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!