Jag har anmält Fairtrade

Idag anmälde jag Fairtrade till Konsumentverket för otillbörlig marknadsföring och vill att Konsumentombudsmannen stämmer Fairtrade AB i Marknadsdomstolen. 

Det handlar om den här bilden, som jag tog i söndags på Hemköp Torsplan i Stockholm.

”Hej då fattigdom”

Problemet är att här påstår Fairtrade något som inte går att belägga. Man kan inte säga att köpa en bukett rosor som det står Fairtrade på säger ”hej då” till fattigdom och en bukett där det inte står så på inte bidrar till minskad fattigdom.

Och tack och lov får du inte påstå vad som helst. Fairtrades marknadsandel växer och de har påstått just detta minst sedan 2013 som jag kan se online.

Dags att pröva om det är tillåtet tycker jag. 

Så här skrev jag i anmälan:

………………………………………

”Faitrade AB är företaget som säljer de licenser för märkning av produkter som föreningen Fairtrade opinionsbildar för.

Denna opinionsbildning använder sedan Fairtrade i marknadsföringen av de produkter som har Fairtrademärkningen. Det är alltså föreningen som brukar uttala sig om saker men företaget Fairtrade AB som ytterst ansvarar för marknadsföringen och därmed är Fairtrade AB också de jag riktar min anmälan mot.

De har länge påstått att Fairtrade utrotar fattigdom, utan att ta hänsyn till de studier som finns om Fairtrade gjorda på olika utländska universitet, som Harvard. Jag har själv skrivit om detta på min välbesökta politiska blogg vid upprepade tillfällen.

Här är ett av dem där ni till exempel kan se några av de rapporter som kritiserar Fairtrade: //uvell.se/2016/05/20/lo-certifierat-kaffe/

Nu åkte jag förbi en skylt i rulltrappan från garaget till Hemköp och såg att återigen så använder Fairtrade påståendet ”Hej då fattigdom”.

Trots att det finns vetenskapliga studier som stödjer att Faritrade inte alls påverkar fattigdom utan tvärtom, genom att sätta spelregler på marknaden åt sidan så skapar man fattigdom på andra ställen bara. Producenterna betalar för att vara del av Fairtrade, vilket utesluter de allra fattigaste direkt. Sedan får de samma pris för allt oavsett hur marknaden skiftar vilket innebär att när tillgången på en vara är stor anpassar Faritrade-bönderna inte sin produktion till andra varor. Marknaden överfylls med produkter och marknadspriset går ner men detta drabbar bara de bönder som inte är Fairtrade. Som blir fattigare.

Man kan inte på något sätt hävda att köpa Fairtrade är egalt med ”Hej då fattigdom”, ändå använder Fairtrade detta i sin marknadsföring aktivt sedan flera år.

Se google-resultatet:

//www.google.se/search?q=fairtrade+hej+d%C3%A5+fattigdom&client=safari&rls=en&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJmvG3tYTYAhVREVAKHT-PDjAQsAQIOQ&biw=1366&bih=632

Detta är falsk marknadsföring. Fairtrade vill få konsumenten att tro att genom att köpa just deras produkt och inte en annan produkt så utrotas fattigdom, genom att påståendet ”Hej då fattigdom” finns i anslutning till den. Trots brist på belägg. Ett sådant kraftigt påstående måste ha ankring i fakta och det har det inte.

Fairtrade ägs av LO och Svenska Kyrkan. Detta framgår inte någonstans lätt tillgängligt på deras hemsida eller i all deras reklam utan något man får läsa sig till på ett enskilt ställe. Fairtrade är ingen oberoende märkning utan är LO:s märkning Rättvisemärkt. Allt Faritrade gör är att opinionsbilda.

Inte utrota fattigdom.

Fairtrade har som ni kan se använt detta påstående i sin marknadsföring minst sedan 2013, alltså 4 år snart, eventuellt längre. Jag tycker att det är dags att detta prövas mot lagen i Marknadsdomstolen.

Allt fler människor vill handla etiskt och klimatsmart och då ställs det högre och högre krav på att lagstiftarens granskare av sådant, det vill säga bland annat Konsumentverket också prövar om alla dessa påståendet om etik och klimat håller eller om det är något som används otillbörligt av företag för att få fler kunder som är medvetna. Att påstå att något leder till ”Hej då fattigdom” är att försöka få kunder genom att vädja till ett etiskt och moraliskt samvete.

Att påstå att just denna produkt är överlägsen konkurrenterna inte för att den har några unika egenskaper som överträffar dem utan just för att bara denna produkt bara genom att du som konsument väljer den bidrar till ”hej då fattigdom”. Blotta inköpet av just denna vara bidrar till att fattigdomen försvinner.

Men genom att köpa en vara från en annan odlare som inte är Fairtrade-märkt men ändå fattig kan i lika hög grad bidra till att just denna odlare blir mindre fattig. Något Faritrade alltså struntar i när de i sin marknadsföring använder meningen ”Hej då fattigdom”.

Mig veterligen har Fairtrade aldrig prövats tidigare och det vore viktigt att reda ut exakt vad man får påstå om en produkts påverkan på saker som fattigdom.

En sådan dom kommer också bli vägledande för alla de företag som idag finns eller vill ge sig in på marknaden vad gäller hållbar konsumtion, som Fairtrade verkar på.

Fler och fler kunder väljer varor på grundval av etik, moral och hållbar konsumtion och då är det oerhört viktigt att företag som Fairtrade inte får vilseleda konsumenter som vill göra rätt genom att sprida ogrundade påståenden om sina produkter.

Jag hoppas Konsumentverket ser det stora värdet en sådan här stämning skulle få för hela marknaden av etiska produkter och väljer att driva fallet vidare i Marknadsdomstolen.

Människor vill göra rätt val. Och då måste producenterna hålla sig till lagen så att konsumenterna kan göra dessa informerade val vad gäller sin konsumtion.

 

Mvh

Rebecca Weidmo Uvell

……………………………….

Nu återstår det att se om Konsumentverket tycker att fallet är tillräckligt intressant för att stämma Fairtrade för eller om de kommer lägga min anmälan i papperskorgen, där många av anmälningarna tyvärr hamnar.

Här är kvittensen och ärendenumret i alla fall.

Men som jag skriver så tycker jag att det finns goda skäl att pröva just Fairtrade. Eftersom de är största märkningen på etiska varor och detta inte testats förut.

Får man påstå vad som helst när det gäller en varas effekter på stora saker som fattigdom?

Den frågan hoppas jag att Konsumentverket också ställer.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!