EU-bidrag för positiv opinion

EU gör mycket bra men också en massa herrans saker de inte ska hålla på med.

Vänstern avskydde EU från start och liberaler av alla former och skepnader älskade projektet. Nu har det skiftat någonstans under vägen. EU har blivit mer och mer överstatligt och kollektivistiskt och det älskar socialister. Alltså har socialisterna runt om i Europa börjat omfamna EU och alla möjligheter det ger att detaljreglera inte bara på nationell nivå utan hela EU.

En sådan effekt är den ”sociala pelaren” som på svenska innebär att EU ska ha gemensam syn på saker som socialförsäkringar och hur många dagar pappor hemma. Sossarna älskar det här projektet, som diskuterades i Göteborg i höstas.

En annan effekt ideér som att ge bidrag för opinionsbildning. 

För just nu kan föreningar och organisationer i alla medlemsstater söka EU-bidrag för opinionsbildning. För att sprida en positiv bild av invandrare. 

Det kallas ”Raising Awareness on migrant’s contribution to EU Societies

EU är bekymrade över ”all negativ uppfattning om invandring i vissa segment av den offentliga opinionen”. Där tycker de nu att skattebidrag ska finansiera att göra något åt människors uppfattning.

Som om det vore ett upptag som är rimligt att ändra folks uppfattning. Sist jag kollade var det inte förbjudet att vara kritisk till saker i samhället, där ingår migrations precis som det ingår kritisk mot klimatpolitik, pensionspolitik etc.

Men detta tycker EU måste motverkas. 

Missförstå mig rätt, jag tycker givetvis att all form av opinionsbildning är bra. Det är ju sättet man kan påverka och alla som är positiva till migration eller allt som är positivt, vore det givetvis jättebra om någon ville driva. Och det finns massa människor i till exempel Sverige som redan gör detta.

Men det är inte så att stater eller EU särskilt ska premiera en specifik åsikt om något. Då blir det fel. Då väljer de med makt vilka åsikter som är bra eller dåliga och sätter yttrandefriheten åt sidan. En form av omvänd censur kan man säga, för om de vars åsikter stater bedömer som godkända får en massa pengar så konkurrerar ju dessa lätt ut alla de åsikter som förs fram utan pengar. Pengar är alltid makt och även med sociala medier kommer den med stor budget att nå ut mer än den utan budget.

Vissa pengar går till verklig fakta om migration och integration. Här undrar man om även negativ fakta får ingå, eftersom själva syftet är att presentera en positiv bild.

”Support awareness raising project aiming at highlighting the positive contribution of migrants to our societies

Sedan kan man läsa att särskilt fokus finns mot personer från ”third country nationals” vilket betyder migranter utanför EU. Och att det handlar även om att ”giving a voice to third-contry nationals in the public debate on migration and integration”. Det vill säga, öronmärkta pengar för någon slags representation. På något annat sätt går detta inte att tolka.

Särskilt fokus läggs också på projekt i skolor och mot ungdomar samt mot rörligt i sociala medier där folk från dessa länder ”delar med sig av sina erfarenheter”.

Man vill också ge pengar för ”training for media professionals on how to find and communicate real facts about migration and the contribution of migrants to society” samt ”public communication campaigns by local or regional authorities

Journalister ska uppmuntras att föra fram fakta, vilket givetvis är bra. Men samtidig ska de fokusera på hur migranter bidrar, det vill säga fokusera på det positiva. Och inte på exempelvis de kostnader de innebär eller andra negativa saker. Här går det inte ihop. Fakta är fakta, då kan man inte samtidigt kräva fokus på en sorts fakta.  Och EU vill också att myndigheter kör igång olika stora kampanjer med samma budskap.

Det är inga småpengar som EU har i sina paket.

25 miljoner EURO.

För att påverka befolkningen i ett land att tycka invandrare utanför EU är mer positivt. Och få media samt även myndigheter att rikta stora kampanjer för detta.

Det är valår i Sverige och migrationsfrågan är stor.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är partier som båda går till val på just sådana här frågor.

Vad händer om organisationer de är närstående till söker och får bidrag för att påverka valrörelsen? Jag har inte läst alla detaljer i villkoren men utgår från att partier inte är tillåtna att söka bidrag. Men det finns gott om föreningar och organisationer som har samma idéer som MP och V och som säkert kan kvalificera sig.

Hela den här idén är rutten från början till slut och det hade jag tyckt oavsett ämne. Exempelvis feminist eller klimat, andra sådana ämnen där folk har rätt stora åsikter om  och där uppfattningen skiljer sig åt.

Vare sig EU eller för delen vår egen riksdag och regering, ska vare sig begränsa eller uppmuntra några åsikter särskilt utan ska värna den yttrandefrihet som finns och som alla har rätt till.

Åsidosätta spelreglerna genom att särskilt supportera en av politiker godkänd åsikt ÄR att begränsa yttrandefriheten just för att man dopar marknaden för åsikter, så att säga.

En slags omvänd censur nästan. Genom att man utnyttjar marknadskrafterna och det begränsade utrymmer genom att välja ut vilka åsikter som är lämpliga och sedan ösa pengar över de som hyser dem, i syfte att överösta de som har andra uppfattningar.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!