Vi måste prata om kön i flyktingdebatten

I svallvågorna av #metoo som handlar om makt framför allt, där män med makt utnyttjat sin position för trakasserier och även rena övergrepp, är det angeläget att fortsätta prata om män.

Innan jag gör det vill jag dock, som tidigare inlägg, poängtera att #metoo olyckligt blandar ihop allt ifrån flörtar till våldtäkter och att vi dessutom måste ha med det faktum att även kvinnor utsätter män för både fysiska närmande som ovälkomna flörtar. Och dessutom finns det i de historier som avslöjats rader med tysta kvinnor på chefspositioner som låtit allt fortgå.

Med det sagt är det ändå män som är och borde vara i främsta fokus.

Och vi borde prata mer om män – i flyktingdebatten. För vi har en accelererande könsobalans som ingen pratar om och ingen verkar diskutera.

Statistiken om uppehållstillstånd är snårig för där ingår studerande, forskare, arbetskraftsinvandrare från EU etc. Men kollar man på asyl så fick 71 571 personer uppehållstillstånd 2016 för asyl. Det är gruppen asyl som är mest intressant eftersom det är de som slukar samhällets stora resurser, de andra invandrargrupperna kommer hit för att antingen studera, forska eller jobba.

Av dessa var 44 551 män och resten kvinnor. 

Ser man sedan på uppehållstillstånd pga anknytning, det vi kallar anhöriginvandring, så fick totalt 15 148 personer uppehållstillstånd pga anhörig till flykting. Av dessa var 6 324 personer män.

Totalt beviljades alltså 50 875 män och 35 844 kvinnor uppehållstillstånd 2016 i gruppen asylsökande. 

Om man ser till Migrationsverkets egen statistik på fördelningen i ålder kan man se att nästan 60 % av de som söker asyl är mellan 17 och 44 år. Alltså i den åldern man bildar familj. Hur fördelningen i ålder är vad gäller beviljande är oklart men det är rimligt att anta att även beviljade asylansökningar har majoriteten unga personer.

2017 har hittills 33 006 uppehållstillstånd beviljats för asyl. Av dessa var 20 766 män.

Men vi har också beviljat  17 100 uppehållstillstånd till anhöriga till asylinvandrare. Av dessa var 7 165 män. Totalt har vi alltså beviljat 27 310 män och 22 175 kvinnor uppehållstillstånd i år.

Bara på två år är det alltså 78 185 män men bara 58 019 kvinnor. Vi har bara på dessa år ett överskott på 20 166 män. Visst är en del barn men de växer ju upp och hamnar sedan i den åldersgrupp på 17-44 år där man såväl inleder relationer med motsatta könet som ska hitta någon att älska och sedan skaffa familj med.

 

2015 är sämre statistik för det är inte lika tydligt uppeldat på kön. Men vi kan för räkneexemplets skull utgå från samma andel män och kvinnor även detta år. Det beviljades 36 462 uppehållstillstånd för asyl 2015. År 2016 var 62 % män så om vi utgår från samma andel året innan skulle det varit 22 606 män som fick uppehållstillstånd för asyl det året.

För anhöriga var det 2016 42 % män som beviljades asyl så vi kan anta av de 16 251 som fick tillstånd som anhörig till asylinvandrare var 6 825 män.

Detta ger 29 431 män som fick asyl 2015. Och bara 23 281 kvinnor. Även där ett överskott, på 6 149 män.

2014 beviljades nästan lika många uppehållstillstånd pga asyl – 35 546 stycken. Med 62 % män skulle detta innebära 21 327 män och 14 218 kvinnor.

Lägger man på anhöriga till asylinvandrare och 42 % av dessa 13 100 blir antalet män 5 502. Totalt skulle det då ha kommit 26 829 män och 21 816 kvinnor. Även här ett överskott på män, – 5 013 personer.

På de fyra senaste årens beviljade uppehållstillstånd har vi alltså 31 328 fler män som beviljats asyl och som alltså är i den invandrargrupp som har lägst inkomster, hamnar längst ifrån arbetsmarknaden, är överrepresenterade i brottsstatistik etc. Fler män än kvinnor får dessutom avslag så av gruppen på snart 80 000 personer illegala invandrare är den stora majoriteten också män, som lever utanför samhället just nu och i ännu högre grad än andra invandrare begår brott.

31 328 extra män, där den stora majoriteten är unga och unga medelålders. Det är en hel stad med extra män. 

Lägger vi på åren 2010-2014 så är siffran givetvis ännu högre. För varje år kommer det fler unga ensamma män än kvinnor, även efter anhöriginvandring.

Jag lyfte problemet med könsobalansen redan hösten 2015 men fokuserade då på ”ensamkommande”, som är ett problem i sig eftersom de oavsett om de ljugit om ålder eller inte fyllt på åldersgrupperna 16-19, eller kanske 16-25 år, mycket.

Men könsobalansen är ett mycket större problem. När man pratar om den stora övervikten asylsökande män brukar folk som vill ändra nuvarande anhöriginvandringsregler, där man bland annat måste försörja de man tar hit, hävda att det jämnar ut sig bara de får ta hit sina fruar. Som om alla asylsökande har fruar.

Min genomgång visar tydligt att så inte är fallet.

Även efter anhöringinvandring kvarstår obalansen mellan könen. Och när man varje år fyller på med ett överskott på män, de allra flesta unga, får man stora problem.

För vilket samhälle där ensamma vuxna män dominerar fungerar bra? Kolla bara på glesbygdens avfolkningsbyar där de arbetslösa männen är kvar. Och kolla statistiken. Asylsökande personer oavsett kön har mycket hög sannolikhet att hamna i arbetslöshet och bidragsberoende – endast 50 % av asylinvandrare jobbar minst 1 timme i veckan efter 9 år. De har också till mycket hög andel låg utbildning, max gymnasiet eller till och med bara någon slags förgymnasial utbildning.

I Sverige är just den här gruppen – låg socioekonomisk status med bidragsberoende, arbetslöshet och låg utbildning – mycket överrepresenterad vad gäller kriminalitet och droger. I dessa grupper dominerar dessutom just ensamma män enormt.

Det är denna grupp vi nu varje år fyller på med fler och fler män.

Detta är ett accelererande problem som jag upplever ingen pratar om.

I höstas släppte Brå den här bomben. Elle bomb och bomb, vi som följt statistiken har sett kurvans skiftning länge men detta gjorde det extra tydligt. Det är män som begår sexualbrott till absolut största del, även brott mot andra män.

Givetvis har detta direkt samband med det stora överskottet män vi har i vårt land just nu.

Ensamma vuxna män med låg utbildning, bidragsberoende och arbetslöshet. Det är inte skickliga programmerare från Pakistan som flyttat hit för att bygga TV-spel som ingår i den här kurvan. Utan män utan jobb, fru och fast i något sunkigt område där inga svenskar längre bor.

Jag har länge krävt att Brå ska få ett regeringsuppdrag att förnya statistiken som mäter brottslighet per födelseland och inte bara på kön som idag. Moderaterna är för men blandade tyvärr ihop födelseland med etnicitet, det senare är något varje individ själv får avgöra. Man kan ha flera. Men födelseland är alltså det Brå mätte 2005 senast och innan dess 1995. Statistiken behöver uppdateras, bland annat för att vi har andra invandrargrupper idag som dominerar. Att mäta varje år håller även jag med om är slöseri med resurser men vart tredje år kan jag tycka att statistiken borde uppdateras med nya siffror.

Tills vi bytt regering och Brå får ett nytt uppdrag att göra en rapport där födelseland på de dömda ingår måste vi prata om vad vi gör åt detta stora och allt jämt växande överskott av män. Och vi måste prata betydligt mer om problemet.

Jag tycker vi borde göra som Kanada. De säger nej till ensamma män. Istället tar det ensamma kvinnor och hela familjer i kvotsystemet. Det borde Sverige också göra. Vi borde övergå till stor majoritet till kvotflyktingar som flygs in och hela familjer och minska asylsökande vid gräns eller i Sverige betydligt.

Vi har inget val tycker jag. Vi kan inte stå och se på när könsobalansen, som redan har stora proportioner i Sverige och är ett mycket större problem än vad debatten ger sken av för att det är en sådan underdiskuterad fråga, bara växer. Och istället bara försöker lösa konsekvenserna, som exempelvis snabbt ökande antal sexualbrott är.

Jag önskar att  #metoo-debatten kan bredda sig och både inkludera hedersförtryck och vad vi gör med könsobalansen och dess konsekvenser.

…………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!