Myten om ungdomsarbetslösheten

Regeringen har regelbundet slagit sig för bröstet för att arbetslösheten bland unga är rekordlåg. Som om det är deras förtjänst.

Såväl Ylva Johansson som Magdalena Andersson och även Stefan Löfven upprepar regelbundet att ungdomsarbetslösheten sjunker och framför allt att den gör det sedan de tog över.

Det är sant att den sjunker.

Men det är inte regeringens förtjänst. Utan detta är resultatet av något helt naturligt – storleken på barnkullarna per år. 

Som ni själva kan se på SCB-diagrammet så föddes det rekordmånga bebisar i början av 90-talet. De var stora nog att ingå i statistiken just under Alliansregeringens sista mandatperiod. Och eftersom även gymnasiestudenter ingår i den om de söker extrajobb samt högskolestudenter så ökade givetvis siffrorna mycket när dessa stora barnkullar började ingå. Och nu när dessa personer pluggat klart och hittat jobb så ingår de inte längre.

Det har noll och ingenting med regeringen att göra.

Det är inte att ljuga men väl att vilseleda väljarna att påstå att ungdomsarbetslöheten sjunker för något Stefan Löfven och hans dåliga regering skulle gjort. 

De som föddes tidigt 2000-tal är rekordfå och de börjar nu närma sig 18-årsdagen eller har nyss passerat. Som ni ser började det sedan födas fler barn. Så ungdomsarbetslösheten kommer därför naturligt att öka igen om några få år. Kanske lagom till att Alliansen tagit över.

Här ser ni ett diagram från SCB som illustrerar detta väl. Andel arbetslösa 15-74 år är definitionen. Strecket visar dessutom den globala finanskrisen som var hösten 2008 och som påverkades alla länders sysselsättning enormt, Sverige drabbades lindrigt i jämförelse. Arbetslösheten började alltså sjunka redan under valåret, i december 2014 klubbades Alliansens budget igenom och det var den som styrde landet till januari 2015.

Statistiken är nämligen rörig för de flesta, även de som jag som läser statistik ofta.

Inte nog med att Arbetsförmedlingen och SCB har olika definitioner, att vara sysselsatt är inte samma sak som att inte vara arbetslös i någon faktiskt mening. Eftersom det räcker om du jobbat en enda timme en vecka så räknas du som sysselsatt den veckan. Och söker du jobb men studerar räknas du som arbetslös och inte sysselsatt trots att du heltidsstuderar.

Ju fler unga som studerar desto högre blir arbetslösheten officiellt eftersom studier inte räknas som utanför arbetslöshet och alla som söker extraknäck räknas som arbetslösa. 

I själva verket är det inte svårare för ungdomar idag att få jobb än för 70-talisterna. IFAU (Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering) har undersökt detta och konstaterade det i en rapport de släppte 2017.

Problemet på svensk arbetsmarknad är istället det som slentrianmässigt kallas ”matchning”.

Mer om det i nästa inlägg.

…………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!