Miljöpartiet – en förstörande kraft sedan 1994


Det värsta partiet i svensk politik är inte Sverigedemokraterna, inte sett ur makt och reellt politiskt inflytande. De må vara vågmästare men de får knappast igenom sin egen politik särskilt ofta. 

Deras blotta existens beror på att samtliga etablerade partier, ingen undantagen, vägrat att diskutera migrationsfrågan sedan 90-talet. Och lämnat allt fler nyanlända åt sitt öde i ett numera enormt utanförskap.

Men det är inte så att det som inte syns inte finns. Alltså växte vanliga människors missnöje, människor som bor långt bort från eliterna i innerstan. Vanliga människor som i allt högre grad fick betala priset för detta. Det är den opinionen som de andra partierna sa att de inte ville befatta sig mig och därmed också tackade nej till de väljarna som SD skickligt kapitaliserat på.

Jag förstår att detta är obekvämt att läsa för alla som ingår i de sju övriga partierna.

Att de är ert fel att SD har 13 % i riksdagen idag. Men ni skapade ett monster. Ja, det finns rasister i SD. Och en massa tomtar. Men till syvende och sist får man det mandat väljarna gett en frivilligt. Och över 800 000 människor gav dem sin röst senaste valet. Frivilligt. Människor som samtliga i andra val röstat på något av de etablerade sju partierna. De övergav dem för SD.

Men det enda deras inträde i svensk politik till sist gjort är att migration och integration nu är som vilka andra politikområden som helst. Det är inte bara deras blotta närvaro som gjort detta såklart, migrationskrisen som bestod av händelser i världen utanför vår kontroll ledde till att enorma antal människor sökte sig till Europa. Att så många sökte sig till Sverige beror dock på politik, det är lönsamt att komma hit.

Deras politiska förslag de gick till val på 2014 är nästan införda nu. Av en vänsterregering. De är vågmästare men de möjliggör snarare andras politiska förslag än får igenom sina egna.

Nej, det parti som på riktigt förstört mest för landet är Miljöpartiet. 

Och de har alltid varit ett extremt parti, långt ut på kanten.

De åkte ur riksdagen 1991 men kom tillbaka 1994 och sedan dess har detta lilla parti som historiskt legat på 4-5 % fått enorm makt över svensk politik. De har varit stödparti åt sossarna ända sedan dess. Och för varje mandatperiod de varit det har de lärt sig av maktpartiet hur man förhandlar.

2006 fick de 5,2 % av rösterna, vilket motsvarar 280 000 personer. Det är ungefär så många eller färre än så som röstat på MP i varje val sedan 1994, innan de började få siffror över 6 % som i valet 2010 och 2014.

Den senaste eftergiften sossarna gav Miljöpartiet – en amnesti åt afghaner som enda grupp – är bara en i en mycket lång rad orimliga politiska beslut som Miljöpartiet krävt och fått igenom. 

De har till exempel sedan tidigt 90-tal stoppat alla planer på en ringled runt Stockholm. Dennis-paketet var det första projektet de utpressade sig till att stoppa. Vi hade haft en väg runt Stockholm och lett bort avgaser i tunnlar där de kunnat renats och fått den tunga trafiken som fortfarande åker genom stan på Essingeleden i decennier nu om det inte vore för dem. Nu, 2017, byggs den äntligen. 25 år för sent. Även denna försökte de stoppa, för 4 miljoner kronor per dag. De fick till slut ge upp för att bygget tack och lov kommit för långt.

Att vanliga människor idag sitter en timme per väg i bilkö på E4-an genom Stockholm för att pendla med buss helt enkelt skulle ta ännu längre tid är Miljöpartiets fel. 

Det är Miljöpartiet som fortsatt förstörelsen av bostadsmarknaden genom att vid varje budgetförhandling med S sedan 1994 kräva fler och fler lagar och regler. Bullerregler, massa miljökrav, rätt till överklagande och för varje år nya områden som det blir förbjudet att någonsin bygga på, för att de nu är naturskyddsområden.

De har själva överklagat och röstat nej till mängder av bostadsprojekt runt om i Sverige för att de letat upp någon fridlyst sippa eller svamp som bor just där. Vi saknar 700 000 bostäder i Sverige. Hyresregleringen är att skylla för en del av den havererade situationen men också MP, som gjort allt de kan för att försvåra byggandet sedan 1994. Varje budgetförhandling har inneburit något som gjort det lite svårare. 17 budgetar innan Alliansen tog över och nu snart 3 budgetar till.

De har försvårat enormt för alla lantbrukare och de som brukar skogen med stora skatter på mycket av sådant som de är beroende av. Allt för att försvåra för skogsägare att avverka någon skog alls. Och trängt undan bönder som fler och fler lagt ner för att lönsamheten inte finns längre, dignande under ett berg av olika miljöpartiskatter och regler som gör att man knappt kan leva på att vara bonde längre.

Ändå har de mage att prata om närodlat.

Ändå dristar de sig till att prata om klimatvänlig mat, trots att viltkött är det kött som är såväl 100 % ekologiskt som klimatsmart då de lever i skogen och inte i djurhushållning. Trots att de hatar jägare och jakt. 

Deras kärnkraftsmotstånd, där effektskatten var slutklämmen, fick till slut reaktorer att stänga. Och har förlamat hela kärnkraftsutvecklingen trots att kärnkraft är fossilfritt och klimatneutralt som energikälla. Vi hade kunnat byta ut våra gamla reaktorer mot mycket mer effektiva reaktorer som producerar en bråkdel av kärnavfallet om de inte försökt lägga ner kärnkraften sedan 80-talet och därmed stoppat alla nyinvesteringar.

Hopplösa tågprojekt som Bottniabanan och Norrbottniabanan, som aldrig någonsin kommer dra in de intäkter som krävs för att ens någon gång i framtiden bära sina kostnader är deras projekt. Bara enorma summor som betalas. 300-miljardershistorien Höghastighetståg, som inte heller kommer i närheten av effektivt resursutnyttjande men redan kostar massor i meningslös utredning är också deras idé.

De tycker egentligen att inget flyg ska finnas. Maria Wetterstrand tyckte att allt flyg söder om Sundsvall kunde skrotas. Men på vägen dit försöker de skatta bort flyget. 

De har inte gett upp om att lägga ner flygplatser, allra minst Bromma, men den frågan har de bordlagt medan de sitter i regering.

För bränna skattepengar är deras affärsidé. Inget parti har kostat oss så mycket givet hur få väljare de har. Allt för att de kunnat utpressa sossar att förhandla med Moderaterna (vilket de aldrig har gjort och aldrig skulle göra i praktiken).

De är ett socialistiskt parti rödare än sossarna.

De står ideologiskt mellan S och V. De kommer aldrig någonsin förhandla budget med något borgerligt parti, det är en fantasi som Maria Wetterstrand skickligt lät borgarna tro 2010.

Tack vare detta lyckades hon få igenom den hopplösa migrationspolitiska överenskommelsen 2011. Well played.

Traditionell miljöpartistisk politik är stor offentlig styrning för att människor inte annars tar rätt beslut. Att kalla dem livstilsliberaler, vilket folk gjorde 2010, är ett skämt. Detta är partiet som helst vill detaljreglera familjerna i minsta detalj. Hur länge folk är hemma med barnen, vem som vabbar, vad man ska äta till mat, hur man ska transportera sig, vad man ska göra på semestern, hur folk ska bo. Allt vill de detaljstyra och reglera med påbud, skatter och lagar. Det finns inte ett uns liberalism i deras politik. Det enda som fanns var vurmen för friskolor. Den är som ni vet nu begravd.

De vill att barn på förskolan ska utbildas i intersektionalitet och klimatångest, återvinning och att man måste äta ekologiskt. Barn som precis lärt sig gå och tala men den politiska indoktrineringen måste inledas tidigt, det vet varje god socialist. De vill förbjuda vuxna människor att äta kött, införa köttskatt, sockerskatt, de är för monopol och emot gårdsförsäljning.

Den sociala ingenjören frodas i Miljöpartiet. Livstilsliberalen syftar på den mänskliga rättigheten att få bo på Södermalm och att få cykla överallt. 

Men för att få cykla överallt måste man förbjuda bilen.

Detta mål tar Miljöpartiet stora steg mot just nu genom att dubblera och i många fall fyrdubbla fordonsskatten för de flesta bilarna. De höjer trängselskatten i Stockholm och har infört rabiata parkeringsregler och dubblat avgifter. De har infört nya städdagar på de gator de kan för att hindra parkering. Och ska nu klubba att miljözoner får införas, vilket gör det möjligt för miljöpartister i hela landet att förbjuda bilar i städer.

I Stockholm planerar Miljlöpartiet att så snabbt det går, helst den 1 januari 2018 redan, införa dessa miljözoner i innerstan. Inga bilar före 2009 ska ens få köras in i Stockholm. Minst 50 000 bilar bara av de som bor i Stockholm kräver de att de skrotas och köps nya, från efter 2009. Och inga dieselbilar kommer få köras. Lägg sedan till alla bilar som bor i kranskommunerna och alla tjänstebilar som används i allt från färdtjänst till snickare, elektriker etc.

För varje budgetförhandling har Miljöpartiet också krävt att Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och andra dylika myndigheter, vilket är deras primära arbetsplatser, får högre anslag.

Varje gång. För att ju högre budget desto fler kan jobba där och desto fler av miljöpartisterna kan få jobb utanför politiken. De har jobbat på samma sätt och fixat högre och högre bidrag åt sina kompisar i miljörörelsen, där Naturskyddsföreningen är störst. Men via Forum Syd, denna insynsskyddade förening som SIDA låter hantera miljarder av biståndsbudgeten utan att de lyder under offentlighetsprincpen, har de kunnat finansiera massa miljöprojekt åt sina vänner i Jordens vänner, Moder jord  och hundratals olika sådana föreningar och projekt genom åren sedan 1994.

Eftersom Forum Syd inte i sitt avtal med staten åläggs offentlighetsprincip får man ingenting av dem, absolut ingenting när man frågar. De hänvisar bara till att de inte lyder under den. Trots att de hanterar miljarder av våra pengar. Det är skandal.

Sensus studieförbund är Miljöpartiets och de hjälpte Ibn Rushd att bygga upp sin skumma verksamhet. Här har många miljoner gått.

Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke satt som GD för skandalmyndigheten MUCF. Nu får de ökat anslag, såklart. 

Varje mandatperiod S förhandlat med MP har nya semistatliga organisationer, institut och sekretariat som alla syftar till miljö (här ingår kemikalier) startats och satts på lönelistan av statliga bidrag. Idag är det till och med svåröverskådligt.

På Länsstyrelserna sitter aktivister på olika positioner och gör vad de kan för att förhindra markägare och jägare att bruka och använda mark de äger.

Miljöpartiet är i grunden emot betyg i skolan, all form av traditionell undervisning och har motarbetat allt sådant i många år. Innan Fridolin fick för sig att han ville satsa på utbildningspolitik. Men historiskt har de till och med velat avskaffa betygen helt.

Att vi har en situation med 13 % Sverigedemokrater och över 60 områden i Sverige där polisen mer eller mindre tappat kontrollen eller delvis kontrollen, att vi har en permanent underklass av utlandsfödda och förorter som förfallet, det är delvis Miljöpartiets fel.

För det är de som krävt amnestier likt denna vi fick i veckan vid upprepade tillfällen. Det är de som krävt att migrationspolitiken ska släppas fri och det är de som motarbetat varje litet krav och motprestation andra partier har velat införa. 

De har krävt åtskilliga rättigheter till illegala invandrare, en av dem tog en lastbild och mejade ner 5 personer på Drottninggatan i april.

Sådant som det här har lett till att 800 000 personer tappat tilltron till de etablerade partierna och sökt sig till SD. I nästa fall kommer de få över 1 miljon röster. 

Identitetspolitiken är deras påhitt till stor del för de tog snabbt till sig dessa knäppa sociologiska teorier från USA och det är också där vi hittar de mest extrema personerna. Detta rasistiska tankegods att människor är sin hudfärg är det Miljöpartiet som fört fram i svensk politik. Du hittar det även i Vänsterpartiet och SSU men ingenstans dominerar den som kapitalt som i Miljöpartiet. För att i ett litet parti är det lätt att som individ få makt. Och detta lilla parti har dessutom haft mest makt i svensk politik givet sin andel av befolkningen.

Det är ingen slump att islamister som Yasri Khan och Mehhmet Kaplan fått maktpositioner just där. 

Det är heller ingen slump att det är Miljöpartiet man nu ser rysk infiltration. Om jag som någon grupp eller främmande makt ville påverka svensk politik skulle jag också använda Miljöpartiet, av nämnda skäl. Det är logiskt.

Det är på deras stämmor man ser exakt hur extremt detta parti är – de motioner som lämnas in visar en bra bild. Här kan du hitta förslag som rösträtt till bebisar, avskaffande av ränta, förbjuda tillväxt, måla alla tak i hela Sverige vita för att inte reflektera solen, skjuta allt vilt i hela landet för att de pruttar metan och bidrar till växthuseffekten.

Det är i Miljöpartiet du hittar folk som tror att CIA skickar hemliga meddelanden i Chemtrails, att elallergi är en verklig sjukdom och att kolodialt silver kan bota allt från cancer till barnlöshet.

Och det är tydligen i Miljöpartiet man hittar personer som i tio års tid med partiledningens goda minne fått trakassera kvinnor sexuellt till den grad att nya medlemmar varnas. Och samma person har antastat ett spädbarn och ändå fått sitta kvar som riksdagsledamot.

En annan sak man hittar i partiet är en fullständig likgiltighet inför vanliga människors problem och de konsekvenser deras politik leder till som drabbar just andra människor.

Aldrig har ett parti förmedlat Stalins berömda “man måste knäcka några ägg för att göra en omelett” bättre. En förbluffande empatilöshet har alltid präglat dem.

Inte när det kommer till IS-terrorister, som de vill belöna med jobb och bostad, absolut inte fängelse. Eller olika rättighetsförespråkare, som givetvis har rätt att känna sig kränkta av allt från pronomen och toaletter till krav på att man ska hälsa på båda könen. Nej, här är empatin enorm och kommer med stora skattebidrag.

Förortens problem ska lösas med bidrag till föreningar och grafitti-väggar ingen har bett om.

Men vanliga människor struntar de blankt i. 

Att 50 000 personer skulle behöva byta bil nästa år för att de förbjuder alla bilar före 2009 i innerstan struntar de i. Vanliga familjer där bilen är nummer två av de största utgifterna men också central för många att få sina liv att fungera. Alla bor som sagt inte på Söder med T-buna och buss runt knuten.

Det skulle kostar privatpersoner 10 miljarder att byta ut bilarna.

Förbjuda all vinst i alla friskolor – javisst. Att det sedan drabbar hundratusentals barn och föräldrar samt lärare kan inte hjälpas.

Införa flygskatt så att bara folk med pengar återigen kan resa är inget som en miljöpartist kan anses tvungen att höja på ögonbrynen åt.

Detta är bara den senaste tidens förslag, där Miljöpartiets politik skadar massa människor men där de inte i enda mening ens brytt sig om i någon media att ens erkänna att någon drabbas. De har i vanlig ordning inte andats någon empati ens. 

Brasklappen är alltid miljön. Då har man frikort till ignorans tydligen.

Ett enfrågeparti som fått hybris. 

Men skandalerna har sedan deras inträde i regering avlöst varandra, och det är inte konstigt. Extrema partier, som Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, drar till sig extrema personer.

Mehmet Kaplan hann bli minister innan hans islamist avslöjades, när han åt middag med turkiska fascisterna Grå vargarna. Ihop med Barbaros Leylani som strax innan skrikit “död åt de armeniska hundarna” på Sergels Torg. Kaplan svåger är AKPs representant i Sverige och representerar alltså Erdogan.

Under sitt dryga år som minister hann Kaplan uttala sig om svensk politik i flera turkiska tidningar, han bytte assistenter på löpande band och var givetvis inte ärlig i säkerhetsgranskningen som gjordes innan han utsågs till statsråd. Grå vargarna hade inte passerat den.

Islamisten Yasri Khan, son till en av Malaysias jihadister, vägrade ta kvinnor i hand och valdes då inte in i partistyrelsen som tänkt. Han slutade med politiken.

Detta fick Åsa Romson betala priset för i det “feministiska” partiet, Fridolin som var ansvarig för att ha plockat in dem fick sitta kvar.

Åsa Romsons gråtande på presskonferensen några månader tidigare införde SD:s partiprogram delvis rakt av.

Nu briserar en av de värsta sexskandalerna i något parti. När en riksdagsledamot fått hålla på i 10 år, där övergrepp på ett spädbarn ingår. 

I Västerbotten bråkar partistyrelsen med Jabar Amin till den grad att de försöker kuppa bort honom från valbar plats. Amin är en känd bråkstake, sista tiden har han ingått i de fyras gäng som vägrat finna sig i partilinjen. Men i Västerbotten har de länge varit bråk kring honom även i kommunfullmäktige där han tidigare suttit och i en förening han tillhör fortfarande. Amin har för övrig även försökt sig på att göra karriär i Folkpartiet och Socialdemokraterna för att försöka komma in i riksdagen. Han lyckades först i det minsta partiet, surprise.

Ett parti som aldrig granskats förrän kommer givetvis ha fler lik i garderoben än det här. När andra partier alltid fått städa regelbundet har MP kommit undan. Jag tror inte vi sett den sista skandalen alls.

Nu dinglar de på spärren. Tyvärr tror jag inte att de kommer åka ur riksdagen. Den här gången heller. Jag har hoppats på det varje val sedan 1994. 

Men förhoppningsvis ser folk mer nu än förut vilka de egentligen är. Hoppas kan man ju alltid. 

…………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

31 kommentarer till Miljöpartiet – en förstörande kraft sedan 1994

 1. Hej, visste du att i år, den 21 november var det exakt 32 år sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen grundlade 90-talskrisen. Detta genom att Kjell Olof Feldt, finansminister( S), tillsammans med Bengt Dennis, riksbankschef avreglerade bankmarkanaden. Bankerna kunde utan inskränkningar låna ut obegränsat med pengar. Man lånade till finansinstitut som i sin tur lånade ut till fastighetsbolag. Marknaden exploderade och resultatet blev att i slutet på 80-talet rullade lånekarusellen så fort att hyrorna inte räckte till räntorna. Nyckeln var det första bolaget som föll sedan de andra. Och sen resten. Jag är rädd att med nuvarande finansminister vi snart är där igen: //sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994

 2. Nä, aldrig har så många haft så få att ´tacka´för att det gått så ini hum-hum långt åt hum-hum i ett samhälle/land !

 3. Du skriver “måla alla tak i hela Sverige vita för att inte reflektera solen, “!
  Ta bort “inte” så stämmer det med fysiken (solfångare är svarta inte vita se albedobegreppet.

  Annars var det bra stuk på skrivet. Sjukt att de fick 5% i Novus november!

 4. Man kan knappast jämföra Frihjulsfridolins MP och Kassaskåpsåkessons SD, som sannerligen inte alls är något “extremistparti”, på samma dag, Rebecca…

  //sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6830695

  //ledarsidorna.se/2017/11/migrationsoverenskommelsen-3-0-regeringen-overger-likabehandlingsprincipen/

  … men den värste Sverigeförstöraren av alla är ju faktiskt varken MP:are, SD:are eller ens ångerfull, utan en extremt nöjd moderat.

  //www.expressen.se/nyheter/reinfeldt-om-asylpolitiken-ditt-livs-basta-investering/

 5. Dettta är bland det bästa jag läst som du har skrivit. En briljant beskrivning av politikens Svarte Petter. Hur något parti kan vilja ha med dem att göra är en gåta för mig.

 6. Såå nödvändig och mycket, mycket bra artikel! En liten anmärkning dock, på Drottninggatan mejades över tjugo personer ned, varav de flesta skadades i varierande grad, men siffran 5 var bara de som dödades.

 7. Bra genomgång av mp, jättelikt ämne. Mp skulle utan tvekan förtjäna att hårdgranskas, i smått som stort mer regelbundet. Problemet är ju att de har ett mycket starkt stöd i journalistkåren. Som kritisk DN-läsare noterar jag hur man snabbt smusslat undan de rubrikskapande frågetecknen kring partiledningens vetskap om anklagelserna mot Stefan Nilsson. Samtidigt som drevet fortsätter parallellt mot Svenska Akademiens ledamöter, som endast haft beröring med ‘kulturprofilen’, så tycks Mp:s ledning komma undan ansvar för en person man haft direkta befogenheter att sparka ut om man velat.
  Men på liknande sätt har ju media valt att se mellan fingrarna och tona ned i princip alla ‘oavsiktliga felsteg’ från mp:s sida, mönstret är mycket tydligt. Därför tackar jag för att du valt att ta upp ämnet och i sakfrågan kan du inte ha mer rätt: detta är utan tvekan Sveriges skadligaste parti, sett till vad de faktiskt lyckats med och hur få de ändå är. Det är också på spiken hur total deras brist på empati för vanliga människor är och vilken paradoxal kontrast detta står, i förhållande till hur deras självbild ser ut. De uppfattar sig ju som de moraliskt överlägsna alternativet som tänker med hjärtat. Tyvärr är det en bild som fler än de själva reflexmässigt gärna också vill inbilla sig är sann. Men att tänka med hjärtat är ofta detsamma som att tänka med röven, d v s inte alls. Mer hjärtlöst än så kan det inte bli.

 8. Konsekvenserna av kohandlandeln med Miljöpartiet är minst sagt bedrövliga, både på statlig och kommunal nivå – i Göteborg äger kommunen för övrigt numera en mjölkgård och kobestånd direkt på Mp:s tillskyndan – en symbol för Mp:s gränslöshet med skattemedel. Till Uvells genomgång kan läggas Mp:s kulturpolitiska programhaveri som avslöjade partiets instrumentella och antidemokratiska kultursyn. Med miljöpartiets starka turknationalistiska falang kan man vidare fråga sig var Mp står i frågan om folkmordet på kurderna? För miljöpartiet tycks en självrättfärdig och ensidig identifikation med Palestina övertrumfa all nyansering i utrikespolitiken. Mp har okritiskt anammat en postkolonial förklaringsmodell parat med en självgisslande självrättfärdighet. Korstågsmentaliteten och den monumentala självgodheten göds vidare av en förenklad miljömoralism; Miljöpartiet har à priori rätt!

 9. Klockrent inlägg. Håller med til hundra procent. Mp är det värsta och farligaste partiet vi har just nu.

 10. Bra analys av detta extremparti men du glömde Reinfeldts skamliga samarbete med dessa politiska foliehattar.

 11. Jag håller med dig Rebecca. Miljöpartiet är verkligen det mest extrema partiet i Sveriges riksdag. Det är ett relativt ungt parti med många unga aktiva som har sitt ursprung i Naturskyddsföreningen och hos Fältbiologerna. De borde låta blir politiska frågor som inte handlar om miljö och natur. Att de vill skydda biotoper och sällsynta växter tycker jag är bra. Det behövs ofta betydligt mycket större naturområden än vad de flesta förstår för djur och växter att förbli livkraftiga och i dessa frågor gör Miljöpartiet sig bäst, eftersom de har medlemmar som faktiskt kan något om ämnet. Men resten, som migration och skola, ska de låta blir. De har verkligen bidragit till att både förstöra det svenska utbildningssystemet och migrationen, på ett vedervärdigt sätt. I dessa frågor utgår de inte ifrån kunskap utan löst tyckande. De har blivit specialister på att utöva utpressning på sittande regeringar. Vi sak inte glömma att de också var stödparti till Alliansens migrationspolitik.

  Att se Gustaf Fridolins videor på Youtube där han talar till Sveriges elever och lärare är rent skrattretande. Hade han burit en dumstrut och clownnäsa hade man ju åtminstone kunnat tro att han gör det på skoj. Men det är på fullt allvar han uttalar en massa plattityder som endast visar hur omogen och okunnig han är själv.

  1994 studerade jag med ett gäng tidigare fältbiologer, alla miljöpartister. Vi diskuterade det kommande schengen-avtalet. Alla utom jag uttryckte önskningar om att det inte borde finnas några gränser alls i hela världen och att Sverige borde öppna sina för fri invandring. Det är dessa åsikter som driver Miljöpartiets invandringspolitik. Jag frågade dem vad de skulle göra åt alla människor ifrån fattigare länder som troligen skulle ta sig upp till Sverige för att få det vi har, människor som skulle tigga på våra gator, stjäla ur sommarstugor och råna personer bosatta i villor och begå personrån. Jag pekade på att det trygga samhälle vi då hade skulle komma att förändras till ett mycket otryggt dito om de fick sin vilja igenom. De kallade mig för “kallhamrad cyniker”. Tyvärr har jag ingen kontakt med dessa människor idag, så jag kan inte säga “Vad var det jag sa?”, till dem. Men jag är rädd för att de faktiskt inte er vad som händer i dagens Sverige. De har ingen mottagning på den frekvensen.

  Du har helt rätt: Miljöpartiet är ett mycket farligt parti för Sveriges framtid.

 12. Egentligen har sossarna och mp bara en sak gemensamt. De vill inte att Alliansen ska regera. Annars är mp’s politik raka motsatsen till sossarnas. skyhöga energi- och drivmedelsskatter, avvecklad kärnkraft och mycket mer destruktiv politik. Hade Löfvén fortfarande varit ordförande för Metall hade han fördömt samarbetet. Men nu är han partiordförane och har ungefär lika mycket ryggrad som en manet. För sossarna är maktinnehavet viktigare än allt, även om man tvingas ge efter för mp-vansinnet. Om det är vad som krävs för att klänga kvar vi makten kommer Löfvén göra upp med SD

 13. Onekligen högst blandad klass på detta inlägg…
  Jag har imponerats av ett fler artiklar tidigare…

  Analysen av Maskrosornas destruktiva inverkan på Sverige är brilljant!
  Men din aversion mot SD andas Reinfeldt hela vägen in i mål!

  SD är inget extremistparti, men vi har ändå två.

  Mp längst till vänster oftast, C längst ut till höger,
  råkapitalismens ansikte!

  Skyll inte på SD för situationen,
  man har i princip haft rätt i varje analys!

  De 800 000 kan garanterat bli 1 200 000-1 500 000 eller mer)
  Reinfeldt II var en olycka, bara överträffad av nuvarande!!!

  Räkna med att Kristersson redan peakat, nu går det utför!
  Vem skulle han kunna samarbeta med, för att genomföra sin “nya” polityr…

  Garanterat inte Mesalliansen…

  Eller en ministerpost i Sveriges mest skadliga regering LII?

  Som har för avsikt att strypa yttrandefriheten,
  för att kunna tysta alternativmedia som Din blogg)))

  Tänk ett varv till…

 14. “Det är bögarnas fel”, sjöng humorgruppen Grotesco i en låt i en känd sketch för några år sedan. Men får man tro Rebecca Weidmo Uvell är alltså allt miljöpartiets fel 🙂
  Weidmo Uvell brukar vara en fena på journalistiskt grävande, men att anklaga MP för rysskopplingar – utan att peka på en enda konkret koppling (den hon nämner har redan blivit inaktuell då MParen som kom med anklagelsen tagit tillbaka densamma) – är uselt arbete för att vara Weidmo Uvell. Ett tips till henne är – leta hos SD. Det partiet har redan kunnat beslås med rysskopplingar i form av fd anställde “Egor Putilov”, nyss utkastade SDaren Pavel Gamov, fd SDaren Erik Almqvist m.fl. Bättre kan du, Rebecca Weidmo Uvell 🙂

 15. Vi som var med när miljöpartiet kom in i riksdagen hade då samma känsla som sd-sympatisörer har idag. Miljöhänsyn var något som motarbetades från vänster till höger. Sen när de väl kom in skulle alla partier arbeta för miljön och diskutera miljöfrågor. Historien upprepar sig. Nu ska alla prata migration (tack! för det). Sd har sina tokstollar liksom alla partier har. Dock något mer oroad för att de tokstollar/maktmänniskor som förstör miljöpartiet idag är harmlösare än vad sd:s tokstollar kan hitta på om 20 år om partiet inte lyckas göra sig kvitt dem.

 16. Mp har onekligen en bred spännvidd. Allt ifrån de som inte vill ta en kvinna i hand till de som vill ta överallt på en kvinna.

 17. ALLT i ett led att totalt destabilisera och kaosa Sverige !
  “Kamerad Morot” 4% kanske inte växer till sig ordentligt i år ?
  Du glömde dock tokerierna med att låta barn, mycket små barn få rösta…
  😉

 18. Träffsäkert avseende beskrivning av miljöpartiet. Att jämföra SD med ett monster är ett stolpskott som heter duga. SD kommer att få över 20% av rösterna i valet 2018. SD är det partiet som fått fler och fler att inse Sveriges långsamma förfall pga av den vansinniga invandringspolitiken som pågått i 30 år. Nu har merparten 7-klövern kommit till insikt och kopierar SD:s politik. Att kalla SD för ett monster att avslöja en hel del hål i hjärnan hos skribenten.

 19. Kommer ni ihåg Bratsen? De uppfann ”vaskningen”. Vaskn8ng gick it på att du köpte en dyr champagne som du hällde ut i närmaste handfat. Dyrt och du upplevde inga av champagnens fördelar. Det enda som hände var att dina polare blev jätteimpade och du inkasserade ett antal ryggdunkningar

  Miljöpartiet är Riksdagens vaskare. Deras politik är mycked dyr för Sverige och de vrkliga effekterna på miljö och klimat är i praktiken omätbara. Däremot blir deras miljöpolare djupt imponerade.

 20. Kom att tänka på ytterligare en plats där det finns många miljöpartister, nämligen Sveriges Radio och TV. Lyssna och titta på deras interjuver och rapportering !

 21. Svenska journalister har länge gullat med MP, med några få undantag. Det sker aldrig någon kritisk granskning av följderna av MP:s förslag eller den politik som detta miljöförstörarparti redan har lyckats få igenom. Någon enstaka gång granskas miljöpartister som har gjort bort sig.
  MP kom första gången in i riksdagen till stora delar genom lögnen att sälarna dog av miljögifter, fast orsaken var ett virus. Sedan har föraktet för vetenskap, vett, sans och verklighet fortsatt från detta parti. Miljöpartister vill slösa bort enormt mycket pengar på falska lösningar på överdrivna eller påhittade problem. Där finns aldrig några funderingar på konsekvenser och vad som gör mest nytta. Sedan ser vi miljöpartister som anklagar andra partier för att inte ta miljö och klimat på allvar för att dessa partier vill satsa mindre pengar på vettigare lösningar. För MP går det bara ut på att slösa bort så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar på så ineffektiva åtgärder som möjligt.
  Det är synd att så få svenska journalister är som du, Rebecca!

 22. Du har rätt i sak men i fallet bottnia och norrbottniabanan har du fel.
  Norrlandskusten är en relativt tätbefolkad del av Sverige. I Umeå bor det ca 120 000 människor, i Skellefteå 72 000, i Piteå 43 000 och i Luleå 73 000, plus de mindre orterna mellan städerna. Det är Sveriges mest tätbefolkade region utan dagtågtrafik. Men mer viktigt är att det transporteras stora mängder gods från Norrbotten och Västerbotten. Mycket går på export direkt eller efter att ha vidareförädlats i landets mellersta och södra delar. Norrbotniabanan är bra för hela Sverige.
  Hela 60 procent av hela Sveriges transportarbete på järnväg sker i Norrland, och transportbehovet ökar. Stambanan har redan i dag för låg kapacitet.
  Det är i godstransporterna den samhällsekonomiska vinsten ligger, inte i persontransporter när det gäller norrbottniabanan.

 23. Din sämsta artikel någonsin som jag läst av dig. Jag är en fd miljöpartist som tycker invandringen har gått överstyr och hoppas att MP skall åka ur riksdagen men detta var too much. Jag har gillat din undersökande journalistik och dina artiklar har alltid varit tunga att använda i debatten. Här generaliserar du dock något fruktansvärt och slänger ut lösa antaganden utan att verifiera med länkar som du alltid annars gör. Plus en massa faktafel. MP var tex inte med i budgetunderlag 1994-1998. MPs studieförbund var SV (vuxenskolan) och inte Sensus när IBN-rush fick hjälp av Sensus. Du utelämnar info om att partistyrelsen agerar pga att Jabar Amin själv via sin klan kuppat in sig på positioner år efter år. Att du har en förskräcklig syn och raljerar om miljöpolitik och regionalpolitik (Botniabanan) är ju “smaksak” i åsikt men inte värdigt och inget som direkt gör att man appelleras till en annars tidigare mycket saklig och duktig journalist. Miljöpartiet var utanför höger vänsterskalan och faktiskt lika mycket borgerligt sympatiserande som vänster före 1998 och framförallt före 2002. DÅ när Birger Schlaug försvunnit så bestämde man med Peter Eriksson som ingenjör att man skulle börja anpassa sig till sossarna för att på sikt kunna regera tillsammans som man gjort i Tyskland. Sen må det vara huvud på spiken med islamister, vansinnig asylpolitik, och annat…men med den här artikeln riskerar du faktiskt din trovärdighet

 24. Jag tror också att MP kommer att finnas kvar efter valet, tyvärr. Det finns alltid de som dras till eskapistiska parter och även om MP:a anseende i miljöfrågor solkats rejält sedan de kom inte i riksdagen kommer partiet få draghjälp av de lilla anseende som finns kvar. Miljöfrågor kommer ovanligt (omotiverat) högt på rankingen över viktiga frågor i Sverige jämfört med övriga Europa.
  Per Gahrtons överträdelser skulle renderat honom silkessnöret i vilket annat parti som helst men i MP finns han kvar i en hög position.
  Bortsett från att en del rötägg passerat kontrollerna i SD har de ingen konstig politik sett i ett europeiskt sammanhang. I hela Östeuropa är man överlag långt mer nationalistiska.

 25. Miljöpartiet står för det självklara, att det krävs en kursändring, som kanske innebär negativ tillväxt, i alla fall i förhållande till den slags tillväxt vi för närvarande mäter. En sådan kursändring bör ske genom politik. Visst, Miljöpartiet är ett hot mot vår nuvarande livsföring, men en apa borde begripa att vår nuvarande livsföring leder till fördärv och att de rådande tillväxtekonomiska målen är ohållbara, oavsett koldioxidutsläpp, bara på några decenniers sikt. Steven Hawking är inne på samma linje. Han är, så vitt jag vet, inte miljöpartist, men han är oomtvistligt en klok och smart person.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap