Frågor utan svar om amnestin

Så föll Socialdemokraterna till föga. Efter effektiv opinionsbildning understött av Vänsterpartiet, Ung Vänster och en rad andra organisationer, som hjälpte Ung i Sverige att få enormt stor medietid 2017 så gav de med sig och meddelade igår att just afghaner ska få amnesti.

Nej, de är inte så dumma att de kallade det amnesti även om Miljöpartiet nog allra helst hade velat det. Men det är en amnesti. För man säger att alla de som väntar på sin individuella prövning nu slipper den. Om de går i gymnasiet. 

Och har du sagt att du är under 18 år så har Socialtjänsten skyldighet att genom kommunen där personen som säger sig vara barn under 18 år snabbt fixa plats på gymnasiet. Det står nämligen redan i lagen. Denna grupp ska alltså få slippa en individuell prövning. Utöver dessa ska personer som bedömts som vuxna men kommit innan den 24 november 2015 alltså också få stanna. Om de studerar på gymnasiet.

En amnesti. 

En spade är en spade. Frångår man godtyckligt vårt asylsystem är det amnesti. Som bara gäller gruppen afghaner. 

Allt är en djupt orättvis soppa faktiskt.

Alla de unga personer från andra länder som sa att de var över 18 år eller de som kom med sina föräldrar får ingen amnesti. De får finna sig i att trots långa handläggningstider, som beror på att inte ens Migrationsverket kan trolla, och kommer det 163 000 människor på ett år så blir det långa handläggningstider, så kan de få avslag.

Många frågor uppstår här. 

Min första fråga är: varför struntar regeringen helt i det Riksrevisionen den 18 november 2017 konstaterade i en ny rapport – att nästan samtliga migrationspolitiska beslut från 2004 till 2015 fattats utan någon som helst rimlig konsekvensberäkning både vad gäller statens ekonomi men också kommuner och landstings? Och andra konsekvenser.

Kritiken riktas mot regeringen Persson, regeringen Reinfeldt 1 och 2 samt regeringen Löfven. Samma skit hela tiden. 

“I de fall som budgeteffekter redovisats saknas ofta förklaringar till hur de räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom”

“Endast tre av de 26 granskade propositionerna anges ha några konsekvenser för kommuner och landsting och 16 av dem saknar helt analys på området”

Ändå står man 9 dagar efter att denna rapport blivit offentlig och fattar ett nytt beslut på precis samma sätt. Det hjälper inte att man säger att lagförslaget ska beredas och läggas vid sommaren. Då skulle man väntat utredningen först innan man lovade saker. För lovat har man.

Ljug och din ålder och få stanna oavsett. Håll dig undan utvisning – få uppehållstillstånd. Tala sanning, vänta i kö och jobba – bli hemskickad. 

Ett oanständigt förslag.  

Det finns inga andra ord. Alla de somalier, irakier, iranier, eritreaner och syrier till exempel som fått avslag och som också är under 25 år, deras öden får ingen TV-tid eller ömmande kommentarer på Twitter. Ingen presskonferens. Inget lagförslag.

Så här blir det med godtycke. Det blir alltid, utan undantag, orättvist.

Min nästa fråga är det här med utbildningen, för hör man Gustav Fridolin så pratar han om gymnasieutbildningen som om den är hans att skänka bort. Som att den inte kostar. 

Opinionsbildarna för afghanerna har påstått att så många är så duktiga i skolan och kommer bli en sådan stor tillgång.

Stämmer detta?

Enligt statens egen budget för 2018 så konstaterar regeringen själva att “utrikes födda elever som har invandrat efter ordinarie skolstartsålder har betydligt svårare att uppnå gymnasiebehörighet, både jämfört med inrikes födda och jämfört med övriga utrikes födda elever”.

För pojkar från länder utanför EU/EFTA, dvs den gruppen afghanerna tillhör, var andelen 38 % som uppnådde gymnasiebehörighet.

Men av de nyinvandrare elever som påbörjade gymnasieskolan 2011 är det 16 % av pojkarna som har gymnasieexamen efter 4 år. Och bara 5 % som har ett studiebevis. 

Det är rimligt att anta att denna siffra är ungefär samma för de som invandrat 2014 och 2015 och nyligen börjat gymnasiet när de väl gått ut.

Samtliga afghaner tillhör den här gruppen.

Bara 16 % har gymnasieexamen efter 4 års studier, det vill säga 25 % längre studietid än de flesta har då gymnasieskolan är 3-årig.

På Migrationsverkets hemsida kan  man läsa en artikel om varför det kommit så många just afghaner till Sverige när få andra länder har tagit emot ens några. Varför har de sökt sig just hit? Artikeln publicerades 21 januari 2016 och reder ut många av frågorna faktiskt.

För dig som vill ha mer detaljerad statistik gjorde jag ett inlägg för någon månad sedan om just drivkrafter och statistik kring gruppen asylsökande afghaner. 

“Vissa byar har mer eller mindre tömts på lite äldre pojkar och unga män”

Mer än hälften av afghanerna säger att de kommer just från Afghanistan medan resten säger att de kommer från Iran. Hur detta rimmar med verkligheten kommer vi aldrig få veta eftersom det bygger på självrapporterande siffror.

“Gemensamt för båda grupperna är att de blivit medvetna om möjligheterna att få asyl i Europa”

“I Afghanistan finns många aktiva medier som rapporterar bra och detaljerat om vad som händer i omvärlden, inte minst om villkoren för asylsökande i olika länder”

Det bor 2,5 miljoner hazarer från Afghanistan i Iran. Varför ska bara de som åkt hit få gratis gymnasieutbildning i Sverige och inte alla unga hazarer?

“Sverige är generellt attraktivt som mottagarland för ensamkommande barn med ett jämförelsevis gott mottagande och stor andel som beviljas uppehållstillstånd”

Här kommer en av nycklarna:

“För många ensamkommande barn är möjligheten till utbildning en annan viktig faktor varför de söker sig till Sverige, detta gäller även hela den afghanska gruppen”

Folk har alltså åkt till Sverige explicit för att få ta del av vår gratis utbildning. För dem alltså. För någon annan betalar nämligen – skattebetalarna.

Fridolin må låtsas som att utbildningen kommer gratis från Gud eller Moder jord men den kostar alltså pengar av kommunens budget. Från skatt. Vilket även statens ersättningar till kommuner består av – skattepengar någon annan tjänat ihop och betalat in.

Varje plats kostar 110 800 kronor per person enligt regeringen. En nyanländ som inte kan språket kräver givetvis massa mer resurser, som extra lärare, tolkar etc.

För fyra år kostar bara själva gymnasiet alltså 440 000 kronor per person.  För en person som inte behöver extra stöd. 

Enligt SCB så kom 23 480 personer till Sverige 2015, majoriteten kom givetvis innan 24 november 2015 eftersom året nästan var slut. Märkligt nog slutade afghanerna helt att komma just efter migrationsbeslutet 2015 som bland annat innebar gränskontroller.

Bara 665 personer sökte asyl som ensamkommande då.

Blev säkerhetsläget plötsligt mycket bättre i Afghanistan efter 2015?

Alla personer som kom innan den 24 november 2015 från just Afghanistan ska få uppehållstillstånd om de pluggar på gymnasiet. Detta innebär att flera år kan räknas in men för enkelhetens skull räknas jag bara med 2014 och 2015. Det blir 25 000 personer.

Den totala kostnaden bara för dessa personers gymnasieutbildning under 4 år blir…….11 miljarder kronor.

Bara för de nästan 7 000 personer som bedömts som vuxna av Rättsmedicinalverket handlar det om drygt 3 miljarder kronor på 4 år.

Den här så kallade “investeringen” på 11 miljarder kronor leder i slutändan ändå till att blott 16 % av dem klarar gymnasiet. 84 % av de ensamkommande barnen och vuxna från Afghanistan har inte ens efter 4 dyra år på skattebetalarnas bekostnad en gymnasieexamen. Vilket i sin tur är ett förutsättning för att någonsin få ett jobb i Sverige faktiskt. I bästa fall kan de få ett hitte-på-jobb via Arbetsförmedlingen.

Nästa fråga jag vill ställa är försörjningen. 

För en person som går i gymnasiet oavsett om de är över eller under 18 år måste ha någonstans att bo, äta, köpa kläder etc. De som har bedömts vara under 18 år eller inte ännu testats kostar idag 1 miljon kronor per år.

Ingen som går i gymnasiet kan nämligen arbeta och försörja sig själva.

Alltså kan vi lägga till många miljarder i bara försörjningskostnade under gymnasietiden för den här gruppen.  1900 kr/dygn är en satt kostnad för ensamkommande i kostnader om de betraktas som under 18 år. 700 000 kronor per person, bara i socialtjänstnormen. Sedan tillkommer som sagt utgifter för vård, goda män etc. Så summan 1 miljon kronor per år är mer korrekt. Per person.

Nu kan man invända mot att använda siffran 25 000 eftersom regeringen ju inte har nämnt en siffra. Men det är ju själva problemet här – de har inte gjort någon konsekvensberäkning. 

Mina räkneexempel ska ses som hypotetiska helt enkelt för att fakta inte finns.

Vår regering orkade inte räkna innan de kallade till presskonferens och lovade bort våra pengar. 

Frågor till regeringen:

 1. Gäller den nya regeln bara de som idag går i gymnasiet eller räknar ni in alla som nu snabbar sig och skickar in ansökan av de som är här illegalt?
 2. Ska folk få gå hur många år som helst i gymnasiet?
 3. Kommer de inte finnas några motkrav, som ingen obehörig frånvaro och att man måste klara gymnasiet på 3 år?
 4. Vad kommer gymnasieutbildningens totala kostnad bli inklusive studiebidrag, tolkar, extra lärare etc?
 5. Vad är kostnaden för deras försörjning?
 6. De som är vuxna och redan skickats till asylboende för att precis som lagen stipulerar söka asyl som vuxna och därmed inte har rätt till gymnasiet, ska dessa afghaner nu få börja gymnasiet igen?
 7. Kommer alla de som inte klarar gymnasiet att skickas hem direkt? Eller ska de i sin tur har rätt till en massa Komvux?
 8. De som klarar gymnasiet men inte hittar jobb efter 6 månader, ska vi då efter dyr gymnasieutbildning skicka hem dem? Eller kommer dessa erbjudas ny dyr utbildning, som högskola eller Yrkesutbildning?
 9. Vad räknas som jobb? För sysselsatt enligt statistiken är om man jobbar minst 1 timme per vecka. Kommer detta räcka? Räknas hitte-på-jobb via Arbetsförmedlingen? Räknas olika lönesubventioner där skattebetalarna står för 80-100 % av lönen?
 10. Vad säger vi till alla de unga som inte ljugit?
 11. Kommer de som redan funnit sig i utvisningen och skickats till Afghanistan nu få söka asyl igen och därmed får uppehållstillstånd för att de också kom innan den 24 november 2015? Eller ska de som valde att följa reglerna straffas ännu mer nu när landsmän som struntat i det får stanna?
 12. Hur många personer berörs av beslutet?
 13. Och sist men inte minst, vad blir samhällets totala kostnader för allt detta per år och beräknat de kommande fyra årens kostnader? Inklusive en konsekvensberäkning på allt annat detta medför för kommuner och landsting vad gäller allokering av resurser.

Så många frågor, så får svar. Faktiskt.

Vi kallar migrationsöverenskommelsen 2015 för tvärvändning.

Detta borde vi kalla kovändning. 

En djupt orättvis kovändning.

…………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

 

14 kommentarer
 1. “Bara 16 % har gymnasieexamen efter 4 års studier, det vill säga 25 % längre studietid än de flesta har då gymnasieskolan är 3-årig.” stämmer inte.
  Det är 33,3% längre studietid. (bevisas enklast genom att ta 3 x 1,33 = 3,99).
  Alternativt kan man säga att de som klara gymnasiet på 3 år (de flesta) har 25% kortare studietid än de som går 4 år.

 2. Helt rätt, Rebecca, man kan inte annat än misstro en så fullkomligt inkompetent, gravt dysfunktionell regering…

  … så när kommer M att ta sitt ansvar och försöka gottgöra sin egen mycket aktiva del i asylinvandringshaveriet…

  … genom att tvinga bort pajasregeringen Löfven från makten och uppvakta den gode Åkesson med en rejäl ursäkt? 😉

 3. Stor del av dessa kommer bli bidragsberoende trogna röstboskap till de röd-röda (jag räknar numera mp somröda)

 4. Det är tröstlöst och Sverige är ett förlorat land, Det enda alla kan göra när de skålar in det nya året är att samtidigt skåla in nya högre skatter på det mesta. Allt annat är omöjligt för att hålla igång den här vansinniga karusellen som bara går fortare och fortare …

 5. Peter Kadhammar på AB gjorde ett nedslag i Kopparberg (Ljusnarsbergs kommun). Kommunen hade då 110 sk “barn” och vid samtal med socialsekreteraren på kommunen sa hon att ” 40 procent är analfabeter. De är 16 år och står redan med en fot i vuxenvärlden och nu ska de lära sig svenska och läsa och skriva och… Jag tror det kommer att gå bra för 30–40 procent av ungdomarna. De kommer att skaffa jobb och bli självförsörjande. Resten får det svårt.”
  //kadhammar.aftonbladet.se/chapter/socialen-klappar-ihop/

 6. Hej!
  Bra skrivet. Dock ett litet räknefel i början. Studietiden blir 33% längre då förlängningen är ett år mer än de förväntade tre. 1/3 = 0,33.
  Förmodligen så skulle den totala kostnaden för detta löfte täcka Afghanistans totala utbildningsbudget i flera år. Något som sannolikt skulle vara en mycket bättre investering.

 7. Jag undrar också varför politikerna gör så här och varifrån resurserna ska tas? För det kostar enorma summor för mycket lång tid framöver. Är det LSS -kretsen, de sjuka som FK bedömer inte längre ska få sjukpenning och de äldre som inte får någon plats på ett äldreboende som ska drabbas ännu mer av omfördelningen till gruppen utlandsursprung. För det kommer inte att räcka med att höja skatten.

 8. I den här “soppan” finns det flera intressanta saker. Som du skriver ” allt är en djupt orättvis soppa” och så är det. De ärliga (och säkert även skötsamma) de talar sanning och lämnar Sverige när de får avslag på sina ansökningar medan de som ljuger, gör sig av med id-handlingar och gör allt för att försvåra utredningarna. De får allt för ofta stanna. När de får avslag gömmer de sig och stannar kvar. Efter ett par år kanske de iallafall får uppehållstillstånd. Och är det inte de ärliga (och säkert också skötsamma) som borde få stanna.

  En annan intressant sak är att nu kan vi inte längre lita på vad politikerna säger. Som politiker kan man inte stå och häva ut sig en massa kraftfulla ord och sen I handling göra tvärtom.

  För det tredje, som du skriver om riksrevisionens kritik, visar det bara att politiker (kanske inte alla dock!) struntar I att tänka efter före…innan man fattar beslut och följaktligen kör sina egna race trots all kritik som tidigare framförts utan någon som helst hänsyn till landets ekonomi.

  Det här kommer att kosta skattebetalarna, för nu skickar Sverige signaler som inte är bra för vårt land. Och stackars vår skola som ska ta hand om dessa barn, som nu ska gå direkt in I gymnasiet.
  Har inte skolan tillräckligt med problem ändå ? Bara att hoppas att det inte blir 2 år I varje klass.
  Undrar hur länge folket på våra socialkontor orkar fortsätta, för att inte tala om lärarna.
  Har vi verkligen förtjänat detta?

 9. Jag förstår inte MPs vurm för just ensamkommande. MP kan ju se samma verklighet som Du. De enda förklaringen som jag helst inte vill tro på är ekonomiska drivkrafter. De kostnader Du nämner är ju någon annans inkomst. Två afghaner i stugan är 30 000 kr i månaden före skatt och friåret – eller flera – är fixat. Finns det någon utredning om detta?

 10. Kommer justeringar att göras från skatteverkets sida också för de som deklarerar inkomst.
  Kortfattat om du ljuger eller har gjort ett misstag så är det Okay, även retroaktivt.
  Vill här belysa de krafter som sätts i rörelse när de gäller inbringande av skatteinkomster till staten i jämförelse med hur man ser på utgifter uppenbarligen……

 11. Om man inte klarar gymnasiet, då får man inte stanna i Sverige. Detta tolkar som att man anser Afghanistan som ett säkert land.
  Vore det inte klokare att förlägga en skola i Afghanistan?

 12. Konsekvensanalys är en bristvara i Sverige. Gäller inte bara vår “kära” samarbetsregering, tyvärr. Det är heller ingen högoddsare att det här förslaget i lätt retuscherad form baxas igenom riksdagen. M och SD kan mycket väl bli ensamma om att rösta nej.

 13. PLUS anhöriginvällning. Kommer nog upp i Försvarets kostnader.
  PLUS som du skriver: ALLA andra grupper.
  Milda makter, NEJ lugn nu, det har alldrig gått så bra för Sverige.
  **aldrig felstavat precis som ovanstående menings sanning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *