Yttrandefriheten och Bah Kuhnke

Yttrandefriheten har inte på länge varit under sådan press som den är nu tror jag. Allt började med sociala medier. Plötsligt fick vanliga människor, från ungdomar och arbetare till medelklass och pensionärer, kanaler att göra sina röster hörda. I ett slag förlorade traditionella medier makten över informationen och vem som får komma till tals.

Demokratin är vitaliserad. Makten har kommit närmare folket. Och vem som helst kan nå ut om man är tillräckligt bra så att man får andra människor att lyssna.

Det är vad det där lilla ordet ”engagemang” handlar om nämligen.

Att få andra att lyssna. Det har alltid varit målet, för alla som vill ta del i demokratin och det offentliga samtalet. Men tidigare var lika många kallade men mycket få utvalda. Det var medieredaktionerna som i ensamt majestät bestämde. En oerhörd makt. Som de förklarligt nog är mycket besvikna och irriterade över att de förlorat.

Och så dök ord som ”filterbubblor” och falska nyheter upp.

Filterbubbla är en teori. Inte fakta. Den lanserades av Eli Pariser 2012 i boken ”The Filter Bubble – What The Internet Is Hiding From You”. Men traditionella medier var inte sena att befästa att detta är någon slags vetenskap. Och bästa sättet att bota ”filterbubblor” är att hålla sig till traditionella medier. Då är man säker, vill mediebranschen intyga oss. Samma sak med falska nyheter.

Problemet är att filterbubblor inte finns. Och falska nyheter sprids allra mest och gör mest skada framför allt via just traditionella medier. Så har det alltid varit.

Men mediehusen kämpar på för att få tillbaka makten över informationen. De vill inte dela med sig till vanliga människor, som tack vare gratis och enkel teknik via sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube lätt och snabbt kan nå ut. Vissa kan som jag gjort till och med bygga en karriär så och därigenom på allvar konkurrera med mediehusen om perspektiv, berättelser, läsare men också intäkter.

Så de har bearbetat politiker genom opinionsbildningen som syftar till att med hjälp av politiker begränsa människors möjlighet att via internet föra fram information och åsikter.

Alice Bah Kuhnke, kulturminister och demokratiminister, visar sig ha lyssnat. Noga. Och tagit all påverkan från mediehusen till sina egna frågor.

Jag har läst två av flera exempel på detta.

Det första är en rapport som Kulturdepartementet ironiskt nog döpt till ”Till det fria ordets försvar”. Trots att detta bara syftar på media och politikers fria ord, och begränsning av resten av medborgarnas.

Syftet är bra, attacker mot representanter för det demokratiska systemet som politiker är, är attacker mot demokratin. Och mot det fria ordet när måltavlorna är journalister. Konstnärer är också viktiga men här skaver det lite för jag har sett få försvara Lars Vilks i Sverige. Och han är det tydligaste exemplet där konstnärer attackeras, men nu var förövarna ”fel” sort och därför försvaras hör och häpna deras agerande. Men i sak är det så att försök att tysta konstnärer också är attacker på det fria ordet.

”Alla har rätt att yttra vad de vill men ingen har rätt att stå oemotsagd”

En grundpelare i yttrandefriheten och därmed i demokratin och något jag håller mycket högt. Tyvärr visar resten av dokumentet att det inte alls finns någon sådan respekt. Det ska egentligen för att göra rapporten rättvisa följas av ett …..men.

Till det fria ordets försvar men…..

Respekt för sina meningsmotståndare är centralt i en demokrati?

Eh nej. Det är det inte. Man måste inte ha respekt för någon som inte förtjänar det. Redan här börjar det gå fel i texten.

Centralt i demokratin är rätten att få tycka vad du vill. I det ingår inte respekt för motståndare. Jag har inte respekt för en del av mina motståndare helt enkelt för att de beter sig för sopigt för att förtjäna min respekt.

Visst är det bra om man har respekt för meningsmotståndare men jag håller inte med om att detta är ett av demokratins fundament.

”Polariseringen förstärks av organisationer och rörelser både i och utanför Europa som har som strategi att  skapa ökade motsättningar mellan människor genom att ställa ”vi mot dem” och som vill missbruka de möjligheter den digitala utvecklingen för med sig”

Varje budget som någonsin lagts i riksdagen, i en kommun eller i ett landsting ställer grupper mot varandra. Och människor tillhör ju olika delar av dessa grupper, alltså ställs ”vi mot dem” hela tiden. För att resurser är ändliga.

Så nej, Bah Kuhnke. Att ställa grupp mot grupp är tvärtom centralt, i en offentligt finansierad stor välfärdsstat med världens högsta skatter.

Och vad menar de med missbruka? Vem ska bedöma vad som är missbruk? Hur kan man ens missbruka teknik? Spelmissbruk, absolut. Men då missbrukas som sagt inte den elektroniska skraplotten utan spelandet i sig.

Då återstår missbruk av det fria ordet. 

Twitter, Facebook, ja hela internet är tekniska lösningar som möjliggör människor att uttrycka åsikter och dela information med varandra. Att antyda att detta ens att går att missbruka visar vart det barkar.

”Populistiska, nationalistiska och reaktionära rörelser vinner inflytande genom att utmana grundläggande demokratiska värderingar och undergräva den öppna pluralistiska demokratin grundad i rättsstaten, de fria medierna och de mänskliga fri- och rättigheterna”

De skriver här rakt ut att de personer i världen generellt men specifikt Sverige som är nationalister av olika slag är något som hotar det fria ordet. Först skulle jag vilja säga att Sverige är det minst nationalistiska landet i världen förmodligen. Vi förnekar till och med att vi har en egen kultur och vår flagga har blivit något fult. Till och med Norge är mer nationalistiska.

Detta är befängt. Jag är inte själv nationalist även jag inte tillhör kulturförnekarna eller har någon flaggskam men att vara det är bara en mer extrem form av att tro på nationer och säg en välfärdsstat. Som förutsätter en nation.

På vilket sätt utmanar människor som är nationalister demokratiska värderingar? Det förklaras inte. Bara konstateras. Och man säger här från regeringens sida att ha nationalistiska åsikter är något som med politiska medel alltså ska motarbetas.

Dessutom, skulle inte alla meningsmotståndare respekteras? Var inte det centralt i demokratin?

Och att inte älska pluralism anses också som farligt. Populism är något alla partier, även hennes eget Miljöpariet, sysslar med då och då. 

Dessa åsikter ska begränsas och yttrandefriheten inskränkas. 

I nästa stycke diskuteras filterbubblor, som om de finns. Vilket de alltså inte gör men tyvärr bygger den här rapporten inte på fakta för jag ser inga referenser till det när de påstår saker. Som till exempel det här stycket:

”Den här utvecklingen riskerar att motverka de ökade möjligheter som den digitala utvecklingen ger för den fria åsiktsbildningen”

Hur då? Det förklaras inte. Men att de finns, det är tydligen vedertaget enligt regeringen.

”…..personer som debatterar ämnen såsom feminism, genus, jämställdhet och rasism utsätts ofta för hot och hat”

Källa på det? Och varför tas bara dessa ämnen som exempel? Jag debatterar bland annat dessa frågor från ett högerperspektiv och kritiserar vissa saker men granskar även den autonoma vänster, arbetarrörelsen etc och jag blir konstant utsatt för hat och hot.

Hanif Bali har under månader fått ta emot dödshot och våldtäktshot. Han kritiserar också en del av de som från vänster debatterar dessa ämnen. Att regeringen singlar ut vissa ämnen som skulle vara särskilt utsatta utan källa är inte bara felaktigt utan snedvrider hotbilden. Men så är regeringen vänster och nyansering verkar inte vara något de eftersträvar tyvärr.

Man undrar också om Bah Kuhnke särskilt vill skydda just dessa åsikter – genus, feminism och så vidare.

Källkritik har alltid varit viktigt. Att kunna ställa relevanta frågor och ifrågasätta saker är bland annat de våra universitet och högskolor lärt ut i hundratals år. Detta är inget nytt och källkritik är inget som kommit med sociala medier.

Flest falska nyheter kommer från traditionella medier historiskt och det är också de som gör mest skada. Men även här, som i alla andra dokument jag läst om falska nyheter, saknas återigen en definition.

Vad menar Kulturdepartementet med falska nyheter? Detta får de gärna svara på för det finns en uppsjö av olika sorters falska nyheter.

Och saker som benämns falska nyheter men som inte är det. Som opinionsmaterial. Det är inte nyheter. De är åsikter. Och åsikter kan aldrig anses som falska. Det är fel i sak helt enkelt.

Den här bloggen skulle definieras som falska nyheter om man utgår från #jagärhärs åsikt för där målar de ut ”propaganda” dvs åsikter som det.

Lösningen på en del av problemen med attacker mot det fria ordet, där filterbubblor som inte finns och annat tydligen inkluderas enligt Kulturdepartmentet, är givetvis mer bidrag till föreningar. Bah Kuhnke var ändå GD för MUCF förut och vurmar givetvis extra mycket för vad denna myndighet pysslar med.

Civilsamhället. Detta fluffiga ord som för vänstern alltid innebär bidrag. Men som egentligen handlar om engagemang. Frivilligt engagemang.

Som exempel på nya initiativ nämner sedan Kulturdepartementet #jagärhär. 

Även fackförbund nämns som något särskilt bra. Såklart.

Genomgående blandas något som är olagligt (hot) med något som inte alls är olagligt (hat). Det är inte förbjudet att hata. Och vad som är hat är otroligt subjektiv. Jag är van med hård jargong och reagerar inte på bitska formuleringar eller roliga men hårda skämt. Men snöflingor på internet kan känna sig hatade om det finns fel skylt på toalettens dörr. Lite olika det där.

Men representanter för den representativa demokratin, som ett departement och dess minister är, ska faktiskt inte blanda olagligheter med lagliga saker och det som är godtyckligt. Man kan kräva mer. Vi ska kräva mer. Därför är hela den är rapporten förbluffande oseriös tycker jag.

För ett levande demokratiskt samtal måste dessa aktörer särskilt värnas?

Nej. För min åsikt som enskild opinionsbildare är inte mer värd än en väljares. Min åsikt hörs däremot tydligare för att jag har en stor plattform. Men själva åsiktens värde är samma som alla andras. Det som särskilt måste värnas i en demokrati är just det fria ordet där alla människor har samma rätt. Yttrandefriheten måste vara okränkbar. Inte relativiseras, som den görs i det här dokumentet.

Alla människors lika värde, remember? Alla människor lika rättigheter, bland annat rätten att tycka vad man vill men som de inledde rapporten med – inte rätten att så oemotsagd.

Lösningen för en socialist är alltid mer bidrag och mer regleringar. Så Bah Kuhnke ”stärker möjligheterna för att söka stöd för icke-statliga initiativ som bidrar till att förebygga hot och hat mot det demokratiska samtalet, till i syfte att utveckla guider och riktlinjer, handlingsprogram, utbildningar och genomförande av erfarenhetsutbyten”.

Bidrag, bidrag, bidrag.

Och givet vilka hon lyft fram särskilt (MUCF, #jagärhär och facken) kan det här ses som en direkt uppmaning till att söka bidrag.

Förebygga hat sysslade tjejen med som rattade Svenska Institutets @sweden konto på Twitter genom sin blocklista på 14 000 personer som SI sedan fick be om ursäkt för och städa bort. Kommer ni ihåg? Detta hände i våras när massa personer blockades godtyckligt av aktivisten Vian Tahir, som bland annat anlitats som föreläsare av olika offentliga institutioner och som framhävts just som förebild för ”förebyggande av hat och hot”.

Som av en slump har Kulturdepartementet samarbetat just med projektet Nätaktivisterna där Tahir jobbar.

Regeringen vill otippat bli bäst i världen. Igen. Denna gång på att ”erbjuda fristäder för journalister och konstnärer”. Den humanitära stormakten slår till igen. Tänk om de visat samma omsorg för till exempel alla kristna som flytt hit undan islamister och nu attackeras och förföljs fortsatt i Sverige av andra asylsökanden? Jag har inte sett något handlingsprogram för det till exempel.

Ännu mer stormaktssås häller de ut i nästa stycke.

Trodde ni att det här var tillräckligt illa?

Då ska ni läsa fortsättningen på min genomgång för jag har dessutom läst den SOU (statens offentliga utredningar) som Alliansregeringen tillsatte i maj 2014 och vars förslag nu finns offentliga.

SOU 2016:17 ”Integritet och straffskydd”

Utredaren konstaterar inledningsvis att alla människor är lika viktiga i det demokratiska samtalet. Vilket han har rätt i såklart. Tyvärr lever resten av utredningen inte upp till det. Eller rapporten om det fria ordet som ni noterat. Även utredaren blandar friskt ihop lagliga och olagliga saker. Hat är som sagt något mycket subjektivt och definitionen skiljer sig från individ till individ.

Men syftet för utredaren att blanda ihop dessa två är att hela utredningen handlar om att göra det som idag är lagligt olagligt. Man ska kriminalisera åsikter. 

Och på mycket vaga grunder. Formuleringarna man föreslår är dessutom mycket svepande och helt rättsosäkra.

Man vill införa brott mot integriteten.

I deras första motiveringar känns det hela rätt så rimligt, för de fokuserar på några få utvalda områden som idag är någon slags laglöst område – spridande av privata sexbilder till exempel. Hämndporr.

Sedan kommer straff-förslaget – fängelse i högst 2 år. Men för grovt integritetsbrott – fängelse 4 år.

Fyra år för att ha delat en bild på en person i en utsatt position? Vad hände med proportionalitetsprincipen, som är en viktig praxis inom rättsväsendet just när det gäller stiftande av lagar och utdeladet av straff?

Grovt brott är om spridningen av bilden eller uppgiftens innehåll ”varit ägnad att medföra mycket kännbar skada för den som bilden eller uppgiften rör”.

Hur ska man kunna definiera det undrar jag. Hur ska man bevisa att syftet med spridningen var just detta?

Vidare vill utredaren att olaga förföljelse inkluderar olaga integritetsintrång. Att folk ska kunna dömas för olaga förföljelse när de förföljs på nätet. Det verkar i mitt tycke ganska rimligt eftersom världen har förändrats och man kan trakasseras och förföljas digitalt. Vi vet till exempel att kvinnor som har våldsamma fd partners bland annat mottar en massa mail och sms med hot och vidrigheter. Enorma mängder, som ett led i en psykisk misshandel.

Men sedan kommer något annat.

De vill ändra formuleringen från att ett hot ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan, till allvarlig oro.

Oro? Inte fruktan för sitt liv. Utan att man blir orolig. Det är här utredningen börjar spåra ur.

Det ska alltså bli straffbart att hota någon som är ägnat att skapa oro för bland annat en persons frid. Det är första gången jag ser ordet frid i sådan här text men så läser jag inte lagböcker till vardags så det är säkert ett vanligt ord. Men frid kan för mig betyda så mycket. Som ”peace of mind” till exempel. Frid i sinnesstämning.

Man ska också ta bort dagens formuleringar helt vad gäller hot och ersätta med ”angrepp på den andres privata och fredade sfär”.

Och här kommer just det jag syftade på ovan: angrepp som stör någons lugn, harmoni och sinnestillstånd. 

Man kan skoja om snöflingor online men att de ska ta sig in i lagen, det skojar man inte bort. Men det är precis det som står. Folk ska alltså kunna polisanmäla människor när de anser att de hotat deras lugn, harmoni och sinnestillstånd.

Ursäkta uttrycket men det här är ju ett helt sinnesslött förslag. 

Kriminalisera att man blir orolig? Och blir arg? För det är en av flera konsekvenser av att störa någons lugn. 

Man ska kunna dömas för ofredande om man gör någon arg.

Men det räcker med enskilda yttranden, tycker utredaren. Man ska kunna dömas om ”innehållet och sättet meddelandet framför på kan anses utgöra en kännbar fridskränkning”.

Jag antar att en tweet någon känner sig sårad av kommer räcka här alltså. Jag baxnar faktiskt av att läsa den här utredningen. Jag trodde inte mina ögon.

Utredaren går vidare med grovt förtalsbrott och tycker att man mer än idag ska inkludera elektronisk kommunikation. Som till exempel att en skribent på Aftonbladet Kultur kallar en riksdagskandidat för Moderaterna ”rasist”, som bedömts i domstol nyligen men där det inte blev fällande dom (Agaard/Herrey).

Detta är inte dumt heller tycker jag, i sak.

Men utredaren vill att det vid avgörandet om det är grovt förtal så ska ”uppgiftens innehåll, sättet för spridning av uppgiften och omfattningen av spridningen” beaktas.

Omfattningen? Detta innebär i klartext att om jag som har snart 30 000 följare på Twitter sprider något som sedan anmäls som förtal så ska jag ha lättare att dömas för grovt förtal. För att jag har många följare och omfattningen därför är större. Fast knapptrycket är samma hos mig som hos en person med 100 följare. Här tycker jag att man helt frångår lika inför lagen men det är min personliga uppfattning.

Utredningen tycker också att bestämmelsen om förolämpning ska ändras och att kränka någons självkänsla (?) och värdighet (?!) ska vara straffbart. 

Den lydelse de vill ändra till är att straffansvar ska ges någon som ”genom beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende agerar mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet

What?!

Man ska alltså kunna dömas för förolämpning om en person känner sig kränkt av något man sagt. Även om syftet inte varit det, för vem ska bedöma syfte? Vem uttalar syfte i förväg? Så hur ska detta bevisas? Det kokar ner till att den som anser att man blivit kränkt har något slags tolkningsföreträde.

Om man är flera som säger något upplevs det som kollektivt.

Jo, det kan jag skriva upp på. Twitter är fullt av människor som i grupp snackar skit om mig och andra i en enda lång skolgårdsmobbingrant där folk ”hö-hö”ar och klappar varandras ryggar. Skribenten Isobel Hadley Kemptz som ägnat hösten åt ett flertal angrepp på mig och andra borgerliga opinionsbildare i såväl någon blogg hon har på en tidningssajt som sina egna sociala mediekanaler är till exempel en av de som gärna drar igång sådant här. Och vänsterns självutnämnda anständighetsförsvarare klappar i takt. Och hånflabbar.

Men det är inte kriminellt. Bara osmakligt.

Utredaren hade gärna kriminaliserat även detta men inser att det inte riktigt går. Ännu.

Utredaren hänvisar också till att EU-kommissionen, under hot om lagstiftning men det framkommer inte, presenterat en överenskommelse med Google, Facebook, Microsoft och Twitter som innebär att de tar bort ”hatpropaganda” från sina plattformar.

Vad är hatpropaganda?

Ja, det är ju upp till var och en att definiera. Eller hur? Och då faller vi ner i godtycklighetens mörka hål igen. Det blir upp till svenska Facebook att avgöra vad de inte gillar online helt enkelt. Och så har de stängt ner folk till synes helt godtyckligt också, utan att de förklarat ens för personen som blivit avstängd vad denna ska ha gjort och exakt vad som brutit mot vilken regel.

De slänger bara allmänna villkor i ansiktet på folk och är sedan tysta själva.

Nu i höst har en rad högerdebattörer blivit till synes helt godtyckligt avstängda. Bland annat efter koordinerade massamälningar från #jagärhär och andra slutna grupper på nätet. A i #jagärhärs trådar betyder Anmält. K betyder kommenterat och så vidare.

Exakt hur Facebooks algoritmer fungerar vet inte jag, jag jobbar inte Facebook. De hävdar själva att inget sker automatiskt, allt är manuellt. Vilket låter osannolikt för ett IT-företag. Men givetvis påverkas bedömningen att stänga av ett konto, även om det bara är under det dygnet innehållet granskas manuellt, av om det är en anmälning eller 200. Katerina Janouch som drabbats av det här flera gånger har testat själv och när hon anmälde själv en grej hände ingenting men samma sida stängdes av när anmälningarna var betydligt fler.

Alltså fungerar det att massanmäla. Åtminstone försvinner kontot ett dygn. Har anmälaren tur tycker människorna på svenska Facebook som granskar innehållet samma sak som du och personen kan bli avstängd X dagar eller till och med veckor.

Yttrandefriheten håller alltså på att relativiseras och begränsas, redan idag.

Tendenserna är tydliga. Vi har en pågående attack på den heliga yttrandefriheten, för den är helig. För mig är den det. Jag gillar heller inte rasism, sexism och de flesta andra -ismer. Det är självklart. Det behöver inte sägas och inte bäras som etikett. Det ingår i en liberals DNA.

Men rasistiska och sexistiska åsikter måste man få ha i en demokrati. Att uttrycka sig vulgärt eller till och med något en annan person kan uppfatta som hatiskt måste också vara tillåtet. Kassa åsikter bemöter man med debatt och argument i en demokrati. Inte med lagstiftning. Det är så alla diktatorer i alla tider skapat sina förtryckarstater – man fängslar journalister och bloggare, förbjuder tidningar och sedan förbjuder man åsikter.

Vi ska inte gradera åsikter i en demokrati att vissa är lagliga och andra icke lagliga, och då kan man få fängelse. För att man tycker något.

Jag tycker att den lag som redan idag begränsar yttrandefriheten, Lagen om hets mot folkgrupp, ska avskaffas. För hot, förtal, uppvigling etc är redan reglerat i lagen. Det räcker så. Några uppgraderingar av gällande lagar som utredaren föreslår är vettiga, resten är en slags tågolycka i relativisering av yttrandefrihet.

Vi ska definitivt inte ha fler sådana här lagar.

Jag kan inte kalla dessa förslag något annat än Snöflingelagar. Och sådana ska inte en demokrati ha. Man har inte rätt att inte känna sig kränkt. Sorry men det ingår i att vara människa. Att man blir sårad.

Det är ett skämt att vissa av dessa förslag ens får publiceras i en offentlig utredning tycker jag.

Nu måste de politiker som värnar vår yttrandefrihet se till att dessa kalkonförslag hamnar där de hör hemma – i papperskorgen. 

……………………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!