Ojämnt fält i debatten om amnesti

Debatten om de så kallade ensamkommande verkar vara evig. Nu handlar det om att Miljöpartiet och Vänsterpartiet i princip har tänkt att tvinga fram en amnesti just för afghaner som fått avslag på sin asylansökan. Det är skarpt läge.

Men debatten om vem som ska få stanna och inte har länge varit helt obalanserad och i sak orättvis. För den har premierat och fortsatt premierar en enda enskild grupp av asylsökande – afghanerna. Mestadels afghaner som inte ens flytt från Afghanistan utan som rest från Iran, där det inte är strid mellan talibaner och andra. Trots att det inte bor i Afghanistan har de uppgett afghan som medborgarskap och därmed hamnat i samma grupp som de som de facto flytt från själva landet Afghanistan.

Gruppen är stor, hela 35 000 kom 2015.

Men sedan 2000 har över 65 000 sagt att de är under 18 när de sökt asyl. 

Den stora majoriteten är just afghaner, där många kommer från Iran.

Bara de senaste åren harnästan 50 000 ensamkommande barn kommit.

Problemet är att en del är inte barn. De är inte under 18 år. Våra grannländer har länge bedömt de som hävdar att de är under 18 via rättsmedicin men detta omöjliggjorde en politiska vänstern för många år genom att med alla medel tillåtna fula ut alla som ens föreslog detta. Som om att bevisa sin ålder vore något kriminellt nästan.

Våra grannländers statistik har visat att minst 50 % av gruppen visat sig vara vuxna. 

När vi väl började testade visar det sig att vi kommer få samma resultat. Hittills har nästan 8 000 personer testats. Av dessa är 85 % bedömda som vuxna, och då finns en felmarginal som faller den asylsökande till godo.

Hittills har alltså 20 % av de ensamkommande, om man räknar på populationen 35 000 vilka är de som kom 2015, alltså visat sig vara vuxna. Men vi har inte testat klart alla ännu så siffran lär öka successivt. 

Men man blir inte automatiskt utvisad om man visar sig vara vuxen.

Här har det blivit tilt i debatten för det är det intrycket föreningen Ung i Sverige och deras mäktiga vänner vill ge intryck av. Det som händer är att man istället för att bedömas som barn bedöms som alla andra ayslsökande i Sverige. Det kom 163 000 personer 2015. Det handlar alltså om att de övriga 125 000 bor på asylboenden och bedöms utefter dessa kriterier.

Det är knappast att likställa med dödsstraff.

Det finns ett annat mycket stort problem i debatten – afghanerna har alla vännerna. Mäktiga vänner. Som de med skicklig opinionsbildning fått tala för deras sak.

Debatten om amnesti handlar bara om att folk som kommer från Afghanistan ska få stanna även om de inte har asylskäl. Vilket är absurt om du fokuserar lite mindre på vad Jonas Gardell tycker och vad som står i tidningen och lite mer på fakta och statistik.

Ett av argumenten som anförs av Ung i Sverige och alla deras kända kompisar är att UD avråder från att resa till Afghanistan och därför ska UD:s reserekommendationer styra huruvida Migrationsverket bedömer landet tillräckligt säkert, i sig en befängd sak. Men vi utgår från det.

UD avråder från att resa till följande stater.

Enligt Migrationsverket fick nästan 20 000 personer avslag 2016 på sin asylansökan.

Hittills 2017 så fick 21 921 personer avslag på sina asylansökningar.

Av dessa personer som 2017 hittills fått nej var mindre än hälften från Afghanistan.

Till exempel fick 4 214 personer från Irak nej. UD rekommenderar inte folk att åka till Irak. Eller Somalia, varifrån 663 personer fick avslag 2017.

2016 fick  2 130 irakier nej, 678 iranier och 120 Libyer.

 

Trots att UD avråder från att resa till dessa länder hörs inga protester från kändisar, Miljöpartiet eller olika föreningar och Facebookgrupper. 

Nästan 8 000 personer ska utvisas till dessa områden. Men ingen har startat några Facebook-grupper, hjälpt dem att starta föreningar, bjudit in dessa föreningar och alla deras kompisar till SVT Opinion, intervjuats i mängder med tidningar eller fått kändisar att skriva på upprop.

Den som inte har några kompisar räknas nämligen inte.

Det är ingen skillnad alls i bedömningen mellan vuxna afghaner och andra vuxna asylsökande. Alla som är över 18 år räknas som vuxna. Alla får samma process och samma chans att med gratis ombud (betalat av oss andra) överklaga inte en utan två gånger efter dessa beslut som jag redovisat. För dessa är alltså bara Migrationsverkets bedömning. Sedan återstår överklagandena.

Och så här kan vi inte ha det i Sverige.

DET är om något orättvist och rättsosäkert. Att de som lyckas få flest vänner, människor med makt, är de som ska åka gräddfil förbi de regler vi demokratiskt fattat. För asylreglerna gäller alla. Tills politiker bestämmer sig för att böja sig för kändisupprop och strategiska PR-kupper orkestrerat av Ung Vänster och andra lika väl organiserade men mindre rumsrena grupper som hjälper Ung i Sverige.

Om regeringen böjer sig för detta böjer de sig för att göra ett system som idag är rättvist helt och hållet godtyckligt. Där var och en utan asylskäl men som lyckas få mest uppmärksamhet kommer få stanna.

Visst, handläggningstiderna har passerat 500 dagar och det är förstås inte bra men inte konstigt då det kom så otroligt många 2015.

Men det är ingen som skriker om handläggningstider för de 6 personer från Grekland som fick vänta 907 dagar på sin asylansökan. Eller de 3 personerna från Nederländerna som fick vänta 694.

Jag har noterat att afghanerna först kallades ensamkommande barn men efter att åldertesterna börjar och visat det alla redan kunde gissa – att det fanns en massa vuxna i gruppen – har media nu börjar referera till gruppen som ensamkommande.

Men det är också fel. 

Ensamkommande är alla män och kvinnor som är över 18 som inte är gifta i så fall. Och de flesta som söker asyl är precis som afghanerna unga ensamma män. En överväldigande majoritet faktiskt. 

Alla personer oavsett medborgarskap som betraktas som vuxen i asylsystemet är inte ensamkommande. Utan asylsökande. Genom att benämna just afghaner för ensamkommande när de är vuxna ger dem en status de inte ska ha i media just för att det är orättvist. De har varken mer eller mindre ömmande skäl än alla andra som söker asyl från en massa olika länder.

De som däremot bedöms som under 18 ska refereras till just som ensamkommande barn. För de är barn. Ensamkommande är fel ord på dem. Barn ska behandlas som alla andra barn som Socialtjänsten har ansvar över.

Vi ska inte bevilja afghanerna amnesti och det finns flera goda skäl till det.

  1. Ensamkommande är man inte om man är över 18. Då är man asylsökande.
  2. Vi har en rättssäker asylprocess redan. Att fatta politiska beslut ovanpå är det som är icke rättsäkert.
  3. Amnesti kan inte bara ges till en grupp människor i så fall. Utan till alla som fått avslag.
  4. UD avråder från många länder dit vi idag avvisar.
  5. Kändisar och allmän opinionsbildning ska inte få styra vår asylprocess utan det görs av lagar och domstolar.

Bara för att rösten är hög och protesterna stora innebär inte att just afghaner ska ha någon särställning i vårt asylsystem utan vi måste behandla alla människor likvärdigt.

………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!