Sossarna och skattefifflandet

Precis som SSU så håller givetvis Socialdemokraterna också på med ”aggressiv skatteplanering”, för att använda Magdalena Anderssons ord.

De äger flera aktiebolag. Ingenstans i deras årsredovisningar kan jag hitta någon vilja alls att betala mer skatt än man behöver faktiskt. Tvärtom, de är nerlusade med olika sätt för att försöka stjäla pengar från skattebetalarna och välfärden.

Ta till exempel Fastighetsbolaget Adolf Fredrik AB, som de äger. Det är fastigheten på Sveavägen 68 som är bolagiserat, värdet på huset är 227 miljoner kronor enligt en nyligen gjord värdering. VD är för övrigt Bengt Göran Harju, pappa till Annika Strandhälls pressekreterare Victor Harju. Vissa föds in i rörelsen.

Man måste till exempel inte ta utdelning. Det är valfritt, det är ju låg skatt på utdelning. Varför lät de inte pengarna återinvesteras i verksamheten istället?

I resultaträkningen ser man att de har räntekostnader, vilket alltså minskar resultatet och därmed minskar skatten man ska betala.

Det visar sig att de har skulder till koncernföretag. På nästan 6 miljoner kronor. Det kan väl aldrig vara så att Socialdemokraterna har någon slags intern räntesnurra? När de lånar pengar av koncernföretag för att betala hög ränta till sig själva i enda syfte att minska resultatet och därmed skatten?

De är skyldiga sin egen partistyrelse 3,5 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget utnyttjar också bokslutsdispositioner, vilket man inte behöver. Enda skälet är att skjuta upp skatt, men även få ner skatten genom obeskattade reserver. Men sossarna utnyttjar varje år koncernbidrag, det vill säga det tar koncernbidrag från fastighetsbolaget och minskar därmed skatten.

Socialdemokraterna äger fler företag. AiP till exempel, där deras tidningar Aktuellt i Politiken och Ny tid ligger, men dessa är nu nerlagda och ska ersättas av något digitalt projekt.

Även här finns bokslutsdispositioner men detta är inte betalade koncernbidrag eftersom de går med förlust.

Utan det är periodiseringsfond, som man får avsätta för just sådana tillfällen.

Nu betalade sossarna 0 kr i skatt 2016 för att de helt enkelt är för dåliga för att göra vinst men det är ändå talande att de i sitt bolag alltså bidrog med exakt ingenting till välfärden.

Sossarnas favoritlag är LAS. Den kan man däremot välja bort att följa just när det gäller VD.

Och det gör såklart de också. Trots att de i politiken anför att LAS snarare behöver skärpas och att den fungerar perfekt. Men om den nu fungerar perfekt, varför tecknar de själva tillåtna undantag just med VD?

Sedan har vi lotterna.

Socialdemokraterna gav sig själva tidigt, för många många år sedan, undantag från lotterilagen. Genom att klassificera sitt parti som ”allmännyttigt ändamål” som man måste vara för att få bedriva lotteri utanför monopolet. Varför de fortsatt med alla andra partiers goda minne fått fortsätta är mycket oklart.

Varför skriver ser inte ni till att Lotterilagen uppdateras med texten ”Politiska partier samt företag, föreningar och organisationer som ägs helt eller delvis eller offentligt sympatiserar med politiska partier ska ej betraktas som allmännyttiga”. 

Hepp, så kan inte sossarna bedriva lotteri längre. 

Jag vet att det är lite förenklat hur lagstiftning går till men poängen går fram.

A-lotterierna har byggt upp en röra av bolag som alla sysslar med lotteri. Moder för koncernen är en ekonomisk förening utan insyn för oss andra.

Folkrörelsernas lotteribyrå avgregistrerades för moms redan 2004 och är inte aktivt.

Nordic Lottery AB är ett helägt dotterbolag till Kombispel i Sverige AB som i sin tur ägs till 100 % av Socialdemokraterna. Affärsidén är att hjälpa organisationer med sina lotterier. Nordic Lottery AB sköter Trafiklotteriet, där NTF (Nationaföreningen för trafiksäkerhetens främjande) och Adresslotteriet, där Läkarmissionen är förmånstagare. Även här kan man se räntekostnader, som minskar resultatet och därmed skatten.

De långfristiga skulderna är enligt årsredovisningen räntefria men inte de kortsiktiga.

Och här kan man se att hela räntekostnaden är just till bolag inom koncernen. Ännu en räntesnurra alltså, kan man tro. Skatteplanering.

ISAB Ideella Spel AB är också ett bolag som sköter andras lotterier. Månadslotten och Månadslotten Plus, för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

Men sossarnas Nordic Lottery äger inte hela ISAB Ideella Spel AB som man kanske kunde tro.

För här dyker plötsligt ett spanskt bolag upp, TGS Total Gamling Systems SA. Ett ”skatteparadis” med andra ord.

Bolaget ligger i Madrid men jag kan inte spanska så den som kan det kan läsa mer om bolaget här.

Jag har heller ingen aning om vad de omsätter eller varför ett spanskt bolag äger halva bolaget men folk gör sällan saker av en slump. Allra minst Socialdemokraterna. ISAB gav Nordic Lottery en utdelning 2016, ungefär halva beloppet gick alltså till sossarnas bolag och resten till spanjorerna.

Många svenska pensionärer bor i Spanien. Är det målgruppen för lotterna undrar man ju.

Det är lukrativt med lotter. ISAB har mycket bra vinstmarginal, över 30 %.

Lottericentralen AB är ytterligare ett av bolagen sossarna äger. Sossarnas bolag Nordic Lottery AB äger 96 % av Lottericentralen, sedan äger Röda Korset, Stockholms stadsmission, Rikshemsvärnsrådet och Lottakårerna 1 % vardera. Generöst ändå av S att låta dem få en hel procent.

Affärsidén är samma som de övriga – de hjälper föreningar att ha lotteri. Datumlotteriet, Bonuslotten och Guldlotten säljs till förmån för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet.

Detta innebär att av utdelningen fick Stadmissionien och de andra 27 000 kronor var medan sossarnas tog 2,6 miljoner kronor. 

Vad respektive organisation sedan tjänar på lotterna har jag inte räknat ut eftersom det här inlägget handlar om Socialdemokraterna och deras moral.

Även detta lotteri levererar över 30 % i vinstmarginal, men sedan försvinner 1,3 miljoner plötsligt i koncernbidrag. Antagligen in i myllret av bolag sossarnas skapat. 

Men skatten minskar också. Mycket praktiskt.

Nordic Lottery Nöjesspel AB är ett helägt bolag till Nordic Lottery AB och deras enda verksamhet är licensintäkter för lotterna.

Det visar sig att det var här de 1,3 miljonerna i koncernbidrag från Lottericentralen hamnade.

Och visst ser det ut som om Nordic Lottery Nöjesspel är skattebefriade? Annars hade det ju inte stått 0 kr skatt efter koncernbidraget.

För det finns en möjlighet gör just lotteriföretag att vara skattebefriade. Så sossarna tar alltså 1,3 miljoner kronor från Lottericentralen och trycker in i Nöjesspel där de visserligen har en förlust men också slipper skatta för vinsten på nästan 900 000 kronor. Smart.

Spelparken AB är mystiskt tycker jag. Jag har ingen aning om vad de egentligen säljer. De ”erbjuder tjänster inom utveckling, försäljning och administration av traditionella och digitala spel, tävlingar och lotterier”.

Det går inte jättebra.

Det märkliga dyker upp bland ägarna för även här äger spanjorerna en andel. Och inte ihop med vilka som helst utan norska koncernen Reitan, som äger 7-11 och Pressbyrån och varit i olika slags blåsväder om till exempel jättehöga franchisetagaravgifter och märkliga stormöten i Globen. Men det var ett par år sedan så inte så många kommer kanske ihåg det.

Varför har Reitan affärer ihop med sossarna?

Kombispel Utveckling i Sverige AB har blygsam omsättning, bara 1,7 miljoner kronor och två anställda. Bolaget ägs helt av A-lotterierna ekonomiska förening och sysslar med distribution av Kombilotteriets vinster samt försäljning av konsumentprodukter till Kombilotteriets kunder.

Så de som tecknar sig för lotterna får alltså sedan erbjudanden att köpa olika saker, antar jag?

Ett sätt att tjäna ytterligare pengar på kunder man redan har genom att ta in olika företags erbjudanden och distribuera dessa till sitt kundregister. Också smart.

Kombilotteriet omsätter ensamt 44 miljoner kronor. Det är det bolaget som har Motorlotteriet, Drömresan, PRO-lotten, Femman etc. 

Men kollar man på Socialdemokraternas årsredovisning för 2016 så var omsättningen för samtliga lotter nästan 123 miljoner kronor, varav bara 38 % gick tillbaka till vinster.

Totalt gav lotterna sossarna nästan 37 miljoner i extra tillskott som inget av de andra partierna har.

Trots att Kombilotteriet alltså gjorde förlust. De betalade 0 kronor i skatt på grund av förslut men fick ta emot över 8 miljoner kronor i koncernbidrag, pengar som inte skattades för där. Det är så koncernbidrag fungerar.

Bolaget må gå med förlust idag men de har i dagsläget 71 miljoner kronor i tillgångar.

Ser man under Not 3 så dyker all försäljning upp, där de enkla bolagens försäljning är inkluderad. Här är omsättningen nästan 160 miljoner kronor, en del pengar fick de in genom att anlita Kronofogden som vi fick veta tidigare i höstas.

Moderföretaget, som är den ekonomiska föreningen, lånade 2016 ut ytterligare 15 miljoner kronor till bolaget.

Slutsatsen är den enkla:

It’s ok when we do it.

För det olika socialdemokrater kallat stöld och fiffel, fusk och girighet är något som de själva gör. De minimerar skatteinbetalningarna, för att använda samma retorik och måttstock de gör. De har dessutom gemensamt bolag med ett spanskt bolag och ett med de norska miljardärerna som äger 7-11 och Pressbyrån. Med andra ord, de driver bolag ihop med bolag i skatteparadis. Vilka ägarna till bolaget är vet inte jag, så det kan lika gärna vara Socialdemokraterna.

Att de sedan betalat exakt den skatt de måste är alltså den retoriska poängen här. Lika mycket eller lite fiffel som de personer de anklagar för stöld från välfärden.

……………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!