När folkbildning blir åsiktsbildning

Falska nyheter är något som används som argument för olika saker av fler aktörer men gemensamt för alla är fokuset på valet 2018.

Studieförbunden till exempel. Jag har hittat en folder som de döpt till ”Vi erövrar demokratin varje dag” där slutsatsen är att studieförbunden anser sig själva vara en garant för att motverka falska nyheter och påverkan på valet genom att själva påverka valet.

Och för besväret vill de ha 1,5 miljard extra i bidrag. 

De har inkluderat en tabell där det för en slöserijagare som jag själv ändå är lite positiv information för åtminstone har deras bidrag från landsting och kommuner minskat rejält sedan 1992.

Redan på de första sidorna vädras en obehaglig syn på yttrandefrihet hos landets samtliga studieförbund, som alltså är de som står bakom skriften.

”Åsikter som inte bottnar i en förståelse hur samhället verkligen ser ut utan relaterar till fördomar eller rädsla är ytliga och kan rentav vara farliga”

Vem bedömer detta? Studieförbunden? Vilka åsikter syftar de på? Som aktiv i till exempel skattedebatten, ett aktuellt exempel, är jag mer än väl bekant med den stora okunskap om hur skatter fungerar även bland många debattörer. Deras uppfattning bottnar inte i en förståelse på hur det verkligen ser ut utan på hur de tror eller känner att det är.

Studieförbunden anser själva att de utgör ”garanten” för kritiskt tänkande.

”…..i en tid då det kritiska tänkandet är hotat av anonyma attacker, hat och fake news”

Ännu ett officiellt dokument som inte ens lägger en enda rad på att definiera uttrycken de slänger sig med, till exempel fake news. För att vara en text om just vikten av att bygga argumentation på kunskap förhåller den sig anmärkningsvärt slappt själv till just kunskap. Hur ska vi läsare förstå vad de menar om de inte definierar något de påstår?

Sedan går de vidare genom att gradera åsikter.

”I många demokratier i västvärlden utmanas systemen av populistiska krafter med en främlingsfientlig agenda och en misstro mot makthavare och elit”

”Fördomar drivna av rädsla, misstro och hat finns i kärnan, förakt för vetenskap och kunskap kombineras med attacker mot fria medier”

Attacker mot fria medier? Vad menar de? Är det sociala medier så åsyftas eller DDOS-attacker? Som för övrigt även vi i ny media drabbar av, till exempel Ledarsidorna.se.

Återigen struntar bildningsförbunden i att förklara och ankra argumenten i fakta. Till exempel att det i alla länder finns även populism till vänster. Och att alla partier då och då lägger enskilda förslag som kan anses populistiska. Eller att förakt mot vetenskap och kunskap lika gärna kunde handla om miljörörelsen, som bekant förhåller sig relativt till forskning som inte stödjer deras politik och kamp mot till exempel kärnkraft eller GMO.

Sedan vurmar förbunden för den samlade mediebranschens tapp i intäkter, vilket visserligen är snällt mot dem men knappast kan anses som en skattefinansierad verksamhets huvudfokus.

”Samtidigt som nätet skapar stora möjlighets flyttar också anti-demokratiska, rasistiska eller nazistiska organisationer och medier fram sina positioner i den digitala världen”

Jag avskyr också nazism och rasism. Men det är inte förbjudet att vara eller tycka så. Det är nämligen så yttrandefrihet fungerar och det är framför allt för de fula åsikterna som yttrandefriheten blir tydlig, för det är lätt att försvara fina, goda åsikter. Men i en demokrati förbjuder man inte åsikter utan man bemöter dem i debatt och med argument.

”Inte minst i nätets undervegetation sker aktiviteter och grupperingar av olika slag som går emot demokratins värden”

Vad menar förbunden med demokratins värden? Återigen, ingen definition. Bara ett fluff-uttryck. Och vilka grupperingar åsyftas?

”Ett i praktiken oändligt utbud kombinerat med algoritmer som selekterar kan skapa filterbubblor där vi endast ser och möter sådant som stärker och bekräftar den egna världsbilden och de egna åsikterna”

Som jag tidigare skrivit i flera andra inlägg – det finns inga filterbubblor. Det är en teori, inte vetenskap. Och den teorin stöds inte i forskning, till exempel SOM-institutets.

Det ironiska i floderna är att direkt när de konstaterat att filterbubblor är farliga och måste motverkas använder de studieförbundens förmåga att samla människor med samma åsikter och värderingar som en lösning. Trots att just detta är själva definitionen på en bubbla de själva använt. När människor med exakt samma åsikter umgås i slutna rum. Dessa rum kan vara digitala. Eller fysiska, som hos ett studieförbund alltså.

Jag kan tycka att de får bestämma sig. Om de anser att det finns filterbubblor borde de rimligtvis själva motverka samma sorts bubblor i sina egna verksamheter, inte använda just detta som argument.

De passar också på att lite grann beklaga sig över att mobiliseringen blivit digital, det jag i min bok har döpt till ”folkrörelserna är inte döda, de har blivit digitala”. För så är det. Människors engagemang är kanske större än någonsin tidigare men de gamla strukturerna, där studieförbunden är en del av, har oundvikligen spelat ut sin roll.

Det är förståeligt att förbunden kämpar emot den här utvecklingen men du kan inte bromsa dig upp för en uppförsbacke och mycket av deras verksamhet är passé. Personligen skulle jag gärna säga nej till alla bidrag till studiecirklar till exempel, som varit en oändlig källa till fusk sedan de startades. Det finns knappt ett politiskt ungdomsförbund idag som till exempel inte fuskat med just detta. Vi har internet. Kurser borde ges digitalt och studiecirklar bildas online istället. Utan bidrag. All kunskap i världen finns gratis tillgänglig via Google idag.

Den vanligaste referenser i noterna och i texterna som understödjer deras argumentation är till en Gösta Vestlund. Han dyker upp flera gånger. Vem var då Vestlund?

En förgrundsfigur inom Socialdemokratin, givetvis. Palme dyker för övrigt också upp i texten, citerad.

Här intervjuas han i sossarnas egen tidning Aktuellt i Politiken om hur han startade en SSU-förening och när denna bjöd in Ernst Wigforss.

Sedan tar studieförbunden med en rad exempel på hur deras respektive förbund arbetar inom just det här, med demokrati eller vad man nu ska definiera denna skrift som. Egentligen är det en bidragsansökan till staten, förklädd till någon slags mediekritik/demokrati-skrift.

I Karlshamn arbetar till exempel NBV med en ”kvinnoseparatistisk grupp med fokus på att skapa samhörighet och självständiga individer i ett samhälle vars strukturer inte alltid spelar till icke-mäns fördelar”.

Icke-män?

Ursäkta men vad är det här för sabla trams? Kalla dig var du vill men icke-man, där går i alla fall min gräns. Hur kan en enda individ definiera sig som icke-något? Detta frångår mitt förstånd faktiskt.

Kulturens fokuserar på hur rasistiska strukturer fungerar.

Nu är just dessa heller inte vetenskap utan en åsikt. Det är något man antingen tror finns eller inte finns. Personligen har jag uppfattningen att några rasistiska strukturer finns inte annat än i folks huvuden utan det finns rasistiska individer och individuella handlingar. Jag är nämligen liberal och de flesta liberaler, enstaka folkpartister undantagna, tror inte på kollektivistiska förklaringsmodeller. 

Ibn Rushd har startat ett projekt de döpt till ”In i politiken” som har som uttalat syfte att vara aktiva i valet 2018.

I vanlig ordning lägger inte Ibn Rushd, som enda studieförbund i landet, ut något online om saker de håller på med. De har som bekant inte ens en nationell kurskatalog vare sig som PDF eller online.

Det enda jag hittar om deras projekt i valet 2018 är en artikel där de skriver att ”sex politiska ungdomsförbund” bjuds in till skolorna. Vilket alltså är förbundens huvudverksamhet i valet, att föreläsa och debattera på skolor, har bokbord etc. Det är vad de förbunden själva får bidrag för, från MUCF och ibland även sina egna moderpartier. Det är inget Ibn Rushd behöver lägga en enda extra krona på.

Sex partier.

Ska vi vissa vilket parti det är som saknas i deras demokratiprojekt? Vilket inte är förvånande men inte demokratiskt. Dessutom röstar givetvis även muslimer på partiet i fråga. Den grupp som ökar som väljare är just folk med utländsk bakgrund, bland annat.

De har startat eller är åtminstone del av ”Angered är här” som mest verkar vara en Facebookgrupp än så länge. Som uppmanar folk att anmäla sig till att bli ”valexpert” och få betalat för det. Pengarna gissar jag kommer från Ibn Rushd som kommer från oss skattebetalare.

Sammanfattningsvis lämnar studieförbunden mycket att önska generellt tycker jag men detta folder uppvisar en häpnadsväckande syn på yttrandefrihet och demokratiska samtalet tycker jag. De tycker att de själva ska fungera som någon slags garant eller grindvakt för åsikter de själva bedömer vara odemokratiska. Eller inte ha demokratiska grundvärden.

De saknar konsekvent definitioner på begrepp de använder för att argumentera just vikten av definition och kunskap som grund.

Men så här den här foldern snarare än ett inlägg i debatten en illa förklädd bidragsansökan.

Och det är alltså 1,5 miljarder kronor de är ute efter. Utöver de 1,7 miljarder som Folkbildningsrådet redan delar ut i olika bidrag.

………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

 

Bilden är 2016 års bidrag eftersom siffrorna för 2017 av oklar anledning inte ligger på Folkbildningsrådets sajt. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!