Målareförbundet, LO och sexismen

Det är jättebra att #metoo-kampanjen verkligen resulterat i så mycket konkret. Som att olika medieprofilers beteende sedan åratal anmäls och får konsekvenser, att media rannsakar sig själva kring den unkna kultur som mer eller mindre finns överallt inom media faktiskt och att vi verkligen börjat prata om hur vissa män beter sig. Inte alla män. Vissa män. Men hur också män som själva inte beter sig ser på trakasserier de bevittnar. Rannsakning pågår kan man säga.

Men i branschen som är posterboy för machokulturen märks ingen självkritik.

LO var i vanlig ordning snabb på avtryckarfingret och tog i brösttoner.

”LO kräver att Aftonbladet agerar”

Som bekant missar de inget tillfälle att ta ett raskt kliv över skiten framför egna dörren för att sedan försöka läxa upp andra om jämställdhet. Som i kvoteringsfrågan. De kräver att näringslivet kvoterar.

”Det kommer inte hända något i Sverige förrän vi inför kvotering

Politik, allra helst lagstiftning, är svaret på alla frågor i en socialdemokrats bok. Fast när det gäller andra. Givetvis.

Deras egen styrelse är inte så noga. Där tror man nämligen på kompetens, inte kvotering.

På LO-bloggen lyfter man visserligen fram sexuella trakasserier, men på jobbet av vårdtagare och i hemtjänsten. Inte ett pip om de som har all makt i LO – byggfacken. Ökända för sunkig miljö för kvinnor, där LO-medlemmar trakasserar andra LO-medlemmar.

Inte heller i byggfacken själva, som har de allra största problemen med just sexuella trakasserier och rent tölpbeteende.

Senast i raden av skandaler är att 15 personer idag blev avstängda på ett bygge i Kalmar efter att en kvinna anmält för sexuella trakasserier.

Men att fler kvinnor på ledande positioner i facket är inget för Byggnads. De väljer själva inte in kvinnor och vad gäller kvotering ”tror man inte riktigt på den lösningen, man löser inte grundproblemet”. Märkligt att grundproblemet inga kvinnor i styrelser löses så otroligt lätt när det gäller företag bara man tvingar dem.

Målareförbundet har funnits i över 130 år och har fortfarande inte lyckats få ett rimligt arbetsklimat för sina kvinnor trots att just målare är det yrket inom bygg och anläggning där flest kvinnor jobbar och andelen växer. De som orkar stanna kvar. 130 år är lång tid att inte jobbat hårt nog för att få bort sexuella trakasserier måste jag säga.

De har nyligen lagt ut information om det nystartade nätverket för kvinnor på sin Facebooksida. Men inte en rad om de sexuella trakasserier som drabbar många kvinnor i branschen. Inte heller Byggnads. Eller LO centralt. Bara ett stort finger på andra. Inget om de egna problemen. Inte en rad.

Det vanligaste ärendet vad gäller kränkande särbehandling inom målareyrket är just sexuella trakasserier. Men många vågar inte ens anmäla. Ändå tycker Målareförbundet att ett kvinnligt nätverk räcker verkar det som.

Nätverk är alltid bra för att folk får stöd av varandra. Men det är långt ifrån det och att förbundet tar tag i problemen som nu mediabranschen tvingats göra med kniven mot strupen. För det just det – kränkningar kommer från andra medlemmar i Målareförbundet. Inte från uppdragsgivare.

Men när nätverket skulle bildas kom kommentarer ”ska ni prata tamponger”. Rimligt. Och visar ju att Målareförbundet och resten av manliga LO har en bra bit på vägen innan de med trovärdighet ens kan delta i debatten om sexuella trakasserier och #metoo faktiskt.

Målarna är det förbund som har flest kvinnor och har nu 11,5 % kvinnor. Byggnads har drygt 1 %.

Ändå lyckades man på förbundsmöten samla en enda kvinna trots att de inbjudna är två från varje avdelning. 

Man skyndar långsamt kan man säga, om man vill vara snäll. Deras eget mål är att det inom TIO ÅR ska finnas en (1) kvinna i förbundsstyrelsen. En. Kvinna. Om kvinnorna enligt dem själva redan nu är redo att ta plats, varför väljer man bara inte in en kvinna i förbundsstyrelsen omgående?

Idag har Målareförbundet 14 000 medlemmar men deras mål är 15 000 och 80 % anslutningsgrad, vilket leder till ett totalt antal målare på nästan 19 000. Av dessa är i dagsläget 11,5 % kvinnor, så 2 200 personer ungefär. Men målet är alltså EN kvinna.

I alla undersökningar om sexuella trakasserier på jobbet hamnar byggbranschen där målare ingår sämst.

Sju av tio kvinnor inom hela bygg har upplevt sexism. Sex av tio mår dåligt av kulturen. 

Toaletter fulla med klotter om fittor och knulla, män som tafsar och säger vidriga saker, inte minst till nya unga tjejer i branschen.

Många slutar på grund av det här. Trots att Sverige står inför en bokris och vi enligt Boverket måste bygga 700 000 bostäder fram till 2025 och trots att LO:s machofack påstått att de jobbat tio år med att komma till rätta med problemen finns de alltjämt kvar.

Många manliga målare tycker inte kvinnor är bra nog bara för att de är kvinnor. Och framför allt nya tjejer testas hårdare. De som inte pallar den kvinnofientliga jargongen lämnar yrket enligt en forskningsrapport om just målare som Högskolan i Skövde publicerat.

Då tycker inte jag det duger med att peka finger på media och Aftonbladet faktiskt. Kvinnliga nätverk är absolut bra men när målsättningen om fler kvinnor handlar om EN kvinna i styrelsen inom 10 år visar man samtidigt hur lite man bryr sig om kvinnor i branschen.

Istället la de i hela avtalsrörelsen stor kraft vid att försöka svartmåla företagens lösning på att få fler kvinnor till yrket – flexiblare arbetstider. Att kunna få jobba till exempel kontorstider om man vill det själv. Det ljög Målareförbundet ihop att det skulle handla om att företagens skulle kunna tvinga folk att jobba till klockan 22.

Det är inte vad man säger, det är vad man gör som räknas.

LO och byggfacken har visat att man inte har några intentioner att ändra sina egna förbunds omvittnade machokultur och jargong utan fortsätta kräva av andra det man inte levererar själva. Det är deras medlemmar som trakasserar andra medlemmar så att de till och med slutar. 

Och fler och fler kvinnor kommer trakasseras bort från målaryrket och andra yrken inom bygg.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!