Den gyllene biljetten – samordningsnumret


Jag har tidigare skrivit om samordningsnummer i den uppmärksammade artikeln om samordningsnummer och storskaliga ekonomiska brott gjorda av medborgare utan avsikt att bo här permanent utan bara som syfte att pumpa Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på dels lönebidrag, dels sjukförmåner. Min tipsare var polis. Arbetsförmedlingen blånekar att det ens skulle gå att genomföra ett dylikt bedrägeri trots att det finns en hel hög med ärenden på polisens enhet för organiserat brottslighet. Som inte kommer vidare tillräckligt för att just Arbetsförmedlingen motarbetar dem. Moment 22.

Jag vet att Arbetsförmedlingen påstår att jag har fel men det har jag inte. Systemet är lätt att fuska med. Detta bekräftar också Skatteverkets rapport.

Samordningsnumret är nämligen en gyllene biljett. 

I en ny rapport från Skatteverket från juni i år (Dnr: 208 266044-17/1211 | 2017-06-20) framkommer en smått surrealistisk bild. Skatteverket har inte uppdraget att vara de som har 100 % kontroll över samordningsnumret men ändå förlitar sig alla andra myndigheter i samhället på just det. Samtidigt ger samordningsnumret alla innehavare långtgående rättigheter till det svenska välfärdssamhället.

Öppnar många dörrar. Ändå har alltså Skatteverket inte koll, för att ta in skatt är deras huvuduppgift. Inte vara kontrollinstans för andra myndigheters myndighetsutövning. Hur märkligt det än låter. Men rapporten tar alltså fasta på detta och föreslår att man ska börja skaffa sig kontroll helt enkelt för att bedrägerierna är så uppenbara. Gott så. Även om rapporten är deprimerande.

För utöver Skatteverkets roll som insamlare av skatt till staten har de också en central roll för utbetalningar inom välfärdssystemet. Samordningsnumret ger alla en nyckel. Till hela välfärdsparadiset.

Skatteverket ger idag samordningsnummer till personer oavsett om de är illegala invandrare. För deras uppgift är att motverka svarta jobb. De får inte ens kontakta gränspolisen (!).

Om du är folkbordförd i Sverige och har ett svenskt personnummer har du därmed rätt att arbeta här och både med arbete och med bosättningen följer de flesta av våra välfärdssystem. Men har du ett samordningsnummer har du samma fördelar men numret är enkelt att få tag i. Det hjälper alltså Skatteverket till med även för personer som upprätthåller sig illegalt i landet om de har en arbetsgivare, falsk eller inte, som intygar att personen kommer ha arbetsinkomst.

Detta var ny information för mig. Att illegala invandrare inte ens är hänvisade till att jobba svart utan kan jobba vitt. Statens ena hand vet inte vad den andra handen gör. Skatteverket utfärdar samordningsnummer på löpande band till folk bara de intygar att de har ett jobb, vilket är hur lätt som helst att fejka.

Ett samordningsnummer ger dig direkt rätt till arbetsbaserade förmåner. Men har du ett nummer och kommer från EU/EES kan du alltså kvittera ut barnbidrag bara du skaffar ett samordningsnummer för den förmånen är bosättningsbaserad.

Har du lyckats få ett sam-nummer oavsett du har rätt att jobba här eller inte får du alltså direkt rätt till pension, sjukpenning och arbetsskadeersättning. Även om du kommer från tredje land. 

En person som till exempel blivit nekad asyl för att de är efterlysta kriminella (det är inte bara oskyldiga barnfamiljer som nekas även det är de historierna som kommer fram i media) eller har ljugit om vilket land du kommer ifrån kan du alltså hitta ett jobb eller bara en oseriös arbetsgivare, få intyg om jobb, fixa sam-nummer och voilá! Då har du rätt till sjukpenning för den lön som anges på kontraktet. Med viss intjänandeperiod för full SGI förstås.

Du får inte ens vara i landet men kan ändå casha in bidrag efter bidrag och Skatteverket FÅR INTE kontakta gränspolisen. Ens om de kommer på att du är illegal.

Skillnaden mellan personnummer och samordningnummer finns paradoxalt nog inte i vad man har rätt till utan att samordningsnummer har samma rättigheter men mycket enklare går att fixa. Kraven att få ett samordningsnummer verkar vara nästintill obefintliga i jämförelse.

För att få ett personummer krävs att du är folkbokförd här och det blir du bara om du uppvisar id-handlingar och träffar myndigheten personligen. Detta krävs inte alls av samordningsnummer. För att först bli folkbokförd i Sverige krävs att du har uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Asylsökande har inget av detta. Eller illegala invandrare. Eller människor som bara kommer hit för att fuska utan att registrera sig.

Men det behövs inte för att få samordningsnummer. Du behöver inte ha uppehållstillstånd. Du behöver inte ens ha en adress.

Ett samordningsnummer slutar heller inte att gälla, hör och häpna. Vad gäller personnummer finns en automatisk avslutning när personen fyller 105 år. Sam-numret gäller för evigt. 

Varför myndigheterna inte ansåg att automatisk avslutande krävs här är oklart men det mesta kring samordningsnumret är faktiskt oklart även efter man läst rapporten. För att den visar hur fullständigt korrupt vårt system är genom den låga eller obefintliga kontrollen som sedan hela vårt dyra stora välfärdssystem trots det lutar sig emot och delar ut våra förmåner.

När du är folkbokförd måste du anmäla flytt. Med sam-nummer behöver du inte det ens om du lämnar landet. Du kan alltså flytta tillbaka till ditt hemland eller emigrera och ändå ha rätt till sjukpenning, så länge Försäkringskassan inte gör egna kontroller.

Är du EU-medborgare är det ingen skillnad mellan sam-nummer och personnummer, otroligt nog. Den där “sociala turismen” Göran Persson varnade för när EU skulle utvidgas österut vet vi alltså inte om den hände men rent tekniskt är det fullt möjligt. Att till exempel fattiga EU-medborgare kommer hit och jobbar eller inte jobbar och direkt får hela vår välfärd.

Metoden Skatteverket använt är att analysera 4 300 samordningsnummer.

Resultatet visade ett hela 75 % av den undersöka populationen inte har rätt att arbeta i Sverige. 

Huvudregeln är att identiteten ska styrkas. Men är identiteten osäker får Polisen, Migrationsverket och Skatteverket utfärda samordningsnummer, där är det givet att andra myndigheter litar på Skatteverkets kontroller och att personer med samordningsnummer har en styrkt identitet. Vilket de alltså inte alltid har ändå.

För det krävs inte ett personligt möte med Skatteverket för att stärka sin identitet. Samordningsnummer är alltså inte något som styrker att en viss person är den person personen utgett sig för att vara. Man kan med andra inte lita alls på dem.

Som jag tidigare skrivit om, Arbetsförmedlingen har ingen koll. De känner sig “inte bekväma” med att ifrågasätta folks identitet för att kunna fastställa den. Och så säger de att inget fusk finns?

Hur får man då ett nummer om man inte styrker sin identitet?

Man kopierar en massa id-handlingar för olika personer och söker lika många gånger. Man behöver inte ens vara i Sverige, det räcker att ta kopior och posta.

I en annan rapport Skatteverket gjort framkom att av 243 467 samordningsnummer var inte identiteten styrkt för 45 %.

Vad är det då för papper man måste skicka in för att styrka sin identitet och få ett åtråvärt samordningsnummer, även om det i slutändan kan ges ändå?

Lite allt möjligt verkar det som. Man kan chansa och skicka in resedokument och påstå att det är ett pass till exempel och hoppas att handläggaren inte fattar skillnaden. Vilket tydligen händer ofta eftersom detta tas med som exempel.

“Skatteverket ska minimera risken” att folk får två eller flera samordningsnummer. 

Ursäkta men va? Minimera? Det ska väl ändå ingå i en myndighets jobb att ingen ska kunna få två samordningsnummer?

“Skatteverket ska i möjligaste mån säkra att våra register är tillförlitliga”.

Återigen, va? I möjligaste mån? Det duger faktiskt inte. Skatteverket ska ha ett tillförlitligt register. Punkt. Men har man den här slappa ambitionsnivån, satta av politiker så det är de som ska lastas, förstår man ännu bättre hur det kan bli så här illa.

Men det är värre än det ser ut. För personen behöver inte ens söka om samordningsnummer utan kan få det utan ansökan. Skatteverket är nämligen som tidigare beskrivits inte skyldiga att kontrollera identitet utan kan utfärda nummer ändå. Och det gör de, på löpande band.

Om du inte har ens lust att söka ett samordningsnummer och trassla med id-papper kan du helt sonika bara skicka in en deklaration. Eller så kan du ta ett jobb och din arbetsgivare skickar in kontrolluppgift. Hepp! Då har du ett samordningsnummer.

Men det saknas enligt Skatteverket rutiner för hur Skatteverket ska göra för att kontrollera. Och man kan inte rikta några sanktioner mot fuskande arbetsgivare heller. Allt verkar vara ett enda stort svart hål.

Försäkringskassan litar på att Skatteverket kontrollerar, vilket de inte gör. Eftersom de ansvarar för utbetalningen av alla de förmåner som direkt kopplas på så fort personen fått samordningsnummer är det ett stort problem. För påstår du att du kommer från EU/EES men inte kan bevisa vem du är, för att samordningsnumret ju inte befäster någon identitet, har du alltså direkt rätt till allt. Hur ska Försäkringskassan kunna kontrollera att personen verkligen kommer från EU/EES?

Från dag ett på kontraktet som ingen kollar är fejk och inga sanktionsmöjligheter mot företag som ljuger har personer rätt till alla förmåner vi har. Om du kommer från EU/EES har du nämligen det, för då ingår bosättningsförmåner. Men bara tillgång till alla andra förmåner som är kopplade till arbete är gott nog för fuskare gissar jag utan att veta.

Hur många samordningsnummer finns det?

Jag har försökt att googla det. Jag har aldrig hittat något och det får i den här rapporten sin naturliga förklaring.

Ingen vet. Jag upprepar, inte ens Skatteverket vet hur många samordningsnummer som finns.

Eftersom Migrationsverket och Transportstyrelsen till exempel också får dela ut och det verkar vara för mycket begärt att man bygger, säg en databas gemensamt för alla samordningsnummer. Det är 2017. Jag baxnar faktiskt av hur illa skött det här är.

Men Skatteverket vet i alla fall hur många sam-nummer de själva delat ut, oavsett om identitet är styrkt eller inte. 

Man delade ut 76 000 nummer bara under 2016. 

Trots att ingen vet, inte Skatteverket heller, hindrar detta inte dem från att högst ovetenskapligt gissa sig till att “majoriteten av samordningsnumren” som de själva tilldelat är korrekta. 

Numera åker inte ens personer som är här illegalt och jobbar fast för efter 2013 anmäler inte Skatteverket längre till polisen.

Men det kommer mera.

Skatteverket godkänner alltså anställningsavtal från företag som inte ens är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. De kollar över huvudtaget inte upp i sina egna register ens.

De konstaterar också i sin analys att 10 % av de undersöka hade inte ens betalat in en enda krona i skatt eller lön, alltså inte jobbat. Andelen fusk som sker där lön ändå betalas in för att undgå fusk är således oklart.

En anledning de själva konstaterar är ett skäl till fusk är just invandringsärenden av olika slag.

Den är rapporten avslöjar så mycket systemfel att jag faktiskt är chockad, och jag är inte lättchockad numera.

Hur i hela friden kan vi ha ett system som är så här slappt, trasigt och naivt? Vi betalar världens högsta skatter för världens största välfärdsapparat som numera inte lämnar ens i närheten av världens bästa service. Men vi har så här dålig koll på vem som ska få tillgång till den?

Det finns oändligt många saker som är fel här och som måste åtgärdas direkt.

Men en sak denna utredningsälskande regering borde göra, och som utreder i absurdum, är faktiskt att utreda det här. En ordentlig genomlysning av samordningsnummer i välfärdssystemet för att kartlägga hur stort fusk vi kan ha. Låt den ta flera år, vänd på alla stenar. Bara informationen kommer fram.

Direkt borde man däremot täppa till de uppenbara luckorna, som att man inte behöver mötas fysiskt för att få samordningsnummer till exempel. Att man inte kräver en bostadsadress. Att numren inte avslutas automatiskt vid 105 år. Att kräva att Skatteverket omedelbart har skyldighet att kontrollera varenda arbetsgivare som har folk anställda på samordningsnummer så att de är registrerade arbetsgivare, betalar in skatt och moms etc.

Inför sanktioner mot företag som fuskar, dra in deras näringstillstånd och ge dem höga böter första gången. Fängelse sedan.

Man behöver inte invänta en utredning av fusk med Försäkringskassan för att direkt stänga möjligheten för att mer fusk sker.

Samordningsnummer-systemet är ett sällan skådat haveri.

11 kommentarer till Den gyllene biljetten – samordningsnumret

 1. Varför blir man inte längre förvånad?

  Så många myndigheter, så många tjänstemän/-kvinnor och ingen verkar ha någon j…a kontroll på varken det ena och det andra.

 2. Såhär är det; Försäkringskassan vet att Skatteverket inte kontrollerar särskilt mycket. Men man är inte det minsta intresserad av att samarbeta. Man vet också att det förekommer falska folkbokföringar med syfte att få tillgång till bidrag.
  Men man agerar inte på något sätt för ”det är skatteverkets uppgift att kontrollera. Om de inte säger något kan vi inte neka”.
  Vilket är sant. Men FK skulle kunna göra egna utredningar. Men eftersom Skatteverket inte gjort något anses det sällan föreligga skäl till kontroll.
  Summa summarum, FK vill endast göra sina kunder glada. De är glada om de får pengar.

  Fråga FK hur många kontrollenheter de har och om de utökat den verksamheten eller dragit ned på den.

 3. Extremt skrämmande läsning om samordningsnummer och den dekadens som breder ut sig inom statliga organ. Någon måste ju statuera exempel och ta i ordentligt för att bestraffa detta fusk och klientel som sätter detta i system.

 4. “Ändå har alltså Skatteverket inte koll, för att ta in skatt är deras huvuduppgift. Inte vara kontrollinstans för andra myndigheters myndighetsutövning”.
  Kan det vara och bli mer fel?
  I den japanska kvalitetsstrukturen inom företag är, om jag minns rätt, VARJE medarbetare en kvalitetskontrollant och ev påträffade felaktigheter rapporteras, inte till överordnad, utan till överordnads överordnad!
  Man vill inte ta risken att ens chef stoppar informationen alternativt använder den som sin egen och för sitt eget bästa..
  Hur gör vi här? är det “detta är inte mitt bord!!”

 5. Vad är detta för Kafkaliknande Banan(skals)republik ? Ett moment 22 ^ 10, minst och vi skriver år 2017. ‘Legaliserat’ grövsta form av trolöshet mot huvudman (skattebetalarna) ! Utmärkt vore att erfara vilka personer som tillser, att denna form av grovt bedrägeri får fortgå, vem/vilka som initierat/implementerat det och när.
  Oerhört svårt (omöjligt) att begripa att slikt öht kan/får finnas.
  Arma Land !

 6. Medborgarna behöver ta makten ifrån hela det partipolitiska systemet. Vi behöver bygga ett nytt demokratisystem med direktdemokrati som grund så att vi kan börja välja bildade, intelligenta människor som våra politiska företrädare (och ge dem sparken direkt om de missköter våra pengar).

 7. Herregud. Högsta skattetrycket och en kontroll som får egyptisk statsadministration att framstå som som bra i jämförelse

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap