Demokrati enligt #jagärhär

Jag hade egentligen inte tänkt skriva mer om Facebook-aktivisterna #jagärhär just nu, mycket för att jag inte vill att min granskning blandas ihop med de sajter som gruppen tampas emot just nu har någon slags offensiv, till exempel Granskning Sverige vars metoder eller innehåll jag absolut inte sympatiserar med. Att dessa sajter skriver om och granskar #jagärhär har med att de fajtas mot varandra.

Mina bevekelsegrunder handlar om något annat.

Om att gruppens rena storlek och vänsterdominans blivit ett demokratiskt problem i sig just för sitt numerära överläge. Om att föreningen, som det är numera är, professionaliserats vilket alltid i dessa fall handlar om bidrag. Och om att fula ut och massanmäla åsikter man inte gillar aldrig är rätt väg fram.

Men så hittade jag något intressant i deras material som jag inte tänkt på. 

Deras stadgar

De är alltså en Facebook-grupp, som man måste ansöka om medlemsskap i. I dagsläget har de 75 000 medlemmar. Men alla får inte gå med. Godtycket är stort, vittnar folk på Twitter och Facebook om. För mig motiverades det i december att jag hade en satirbild på Mikael Wiehe som skäl nog, som ni kan läsa i mitt förra inlägg. Ingen motivering krävs.

I stadgarna står det att det finns två sorters medlemsskap i den förening som bildades i februari som heter #jagärhär vars verksamhet alltså är Facebook-gruppen. Det är bland annat deras aktivitet som föreningen säljer nu, samt föreläsningar av några individer inklusive grundarna.

Stödmedlem är man om man donerar pengar eller betalar medlemsavgift. Medlem är bara de som minst 6 månader senaste året arbetat som moderator i just Facebook-gruppen.

Men vilka som blir moderatorer bestäms enhälligt av de som redan är det. Det finns alltså inget demokratiskt sätt att utse moderatorerna.

Föreningen utser dem inte, det gör Mina Dennert, Magnus Dennert samt de andra få administratörerna för sidan, som sist jag kollade var totalt sex personer. Man kan också bli medlem om man av styrelsen, återigen samma personer, anser ”ha bidragit på likvärdigt sätt”. Ansökan måste ske skriftligen.

Bara medlemmar har rösträtt. 

För att få rösträtt måste du utses av styrelsen. Styrelsen kan alltså helt välja själva vilka som ska bestämma i föreningen. 

Ska du ens få bli stödmedlem antar jag att du först måste vara med i Facebook-gruppen. Vilket långt ifrån alla får. Första filtret är alltså att administratörerna godtyckligt väljer vilka som ska få gå med i Facebook-gruppen. Av dessa väljer de sedan återigen godtyckligt vilka som ska bli moderatorer. Som sedan kan få bli riktiga medlemmar i föreningen.

Så här fungerar ingen förening som är demokratisk. Där har alla medlemmar rösträtt på årsmötet. Men föreningen #jagärhär vill bara att de medlemmar de själva valt ut ska få rösträtt. 

Rent tekniskt antar jag att föreningar får skriva stadgar som de vill bara de inte bryter mot någon lag, till exempel aktivt diskriminerar någon på grund av etnicitet, sexuell läggning etc. Även om det är rimligt att en förening för till exempel katoliker eller muslimer de facto kräver att personerna är katolik eller muslim som söker. Men problemet uppstår att just den här föreningen vill ha bidrag.

Och här finns det krav på demokrati. För att få bidrag måste föreningen vara demokratisk. 

Det är inte demokratiskt att styrelsen gjort sig själva enväldig. De utser vilka personer som kan få bli medlemmar helt själva. Och bara medlemmar kan rösta på årsmötet. Då blir årsmötet så här, som deras första årsmöte. Sex personer deltog och samma sex personer valdes till förtroendeposter, inröstade av samma sex personer. De valde sig själva helt enkelt.

Jag skulle ärligt vilja veta vad Kulturdepartementet, som är mottagare av bidragsansökan på en halv miljon kronor för blott två månaders jobb anser om de här stadgarna.

Vad tycker Alice Bah Kuhnke, som är just demokratiminister, och hennes medarbetare om #jagärhärs syn på demokrati enligt de stadgar som bifogats i bidragsansökan? Uppfyller föreningen verkligen kraven på demokrati som krävs för att ens komma i fråga för bidrag?

En annan sak jag upptäckt är det här med anställningarna.

Mina Dennert är anställd på heltid sedan i april, vilket gör att hennes första lön betalades då. Sociala avgifter betalas i efterskott. Utöver henne har de haft några projektanställda som synes.

Utöver Dennert arvoderar föreningen fyra personer som föreläsare, bland annat Magnus Dennert. När någon av dessa personer föreläser skickar alltså föreningen fakturan men de kan i sin tur fakturera föreningen för jobbet för att de inte är anställda. Så tolkar i alla fall jag det. Mina Dennert är anställd så hennes föreläsningar betalas av lön. Eller det borde ju vara så.

Föreningens organisationsnummer enligt Skatteverket är 802507-1963.

En av föreläsningarna de i bidragsansökan anger att de hållit var för Länsstyrelsen i Värmland, på något som kallas Gen(i)us.

Den fakturan har jag fått ut. Den föreläsningen höll Mina Dennert i den 7 juni 2017, alltså flera månader efter att hon blev heltidsanställd i föreningen.

Ändå är det inte föreningens organisationsnummer som står på fakturan. Utan hennes eget privata bolags. 

De har ingen årsredovisning ännu men man kan ringa Skatteverket för att få reda på inbetalningar av moms respektive sociala avgifter för att räkna ut hur mycket lön föreningen betalar ut. Enligt de uppgifterna är Mina Dennerts lön hela 40 000 kronor per månad, det vill säga i den kategorin som politiskt kallas höginkomsttagare. En bra bit över gränsen för att betala statlig skatt, som ligger på ca 36 000.  Men i den höga lönen ingår alltså inte föreläsningar Dennert gör utan dessa vill hon ha extra betalt för, som går direkt till hennes privata firma.

De har samarbete med Studiefrämjandet som i sin tur får mycket stora bidrag av skatt via Folkbildningsrådet.

Kurs 2017 jagarhar

För att kunna sälja saker, som till exempel kurser, måste man vara momsregistrerad. Men det är inte föreningen Jag är här.

Enligt Skatteverket kan vissa föreningar undantas, om de är allmännyttiga ideella. Då krävs det dock att man uppfyller alla fyra krav, där ett Öppenhetskrav ingår. Att neka folk inträde i föreningen godtyckligt och ha odemokratiska stadgar där en enväldig grupp på 6 personer utser vilka som både får bli medlemmar och vilka som får rösträtt i föreningen kan inte klara det kravet. Omöjligt.

Så hur fakturerar då Föreningen Jag är här studieförbundet Studiefrämjandet för kurserna, om de inte är registrerade för moms? Faktureras även dessa via Dennerts privata bolag? Studiefrämjandet är inte skyldiga att lämna ut fakturor för de lyder inte under offentlighetsprincipen.

Vad som ingår i Dennerts lön är alltså oklart. Är det mer saker hon fakturerar separat för? Fakturerar hon också föreningen för tillfällen då hon agerar sin föreningens anställda i olika sammanhang?

Deras intäkter verkar komma från dels samarbeten, dels föreläsningar. Skattefinansierade verksamheter dominerar stort i båda. Hur mycket bidrag de fått av andra ställen, som kommuner, myndigheter eller av departement framgår inte. Om de fått några. De har åtminstone inte skrivit något om det vare sig online eller i den bidragsansökan jag har fått ut.

Men de har råd att betala höginkomsttagarlöner i alla fall som synes. Och nu vill alltså föreningen #jagärhär med sina odemokratiska stadgar att Kulturdepartementet t hostra upp en halv miljon kronor för bara två månaders jobb. En halv miljon kronor är en årsomsättning för många egenföretagare.

Föreningen #jagärhär får för min del ha vilka medlemmar de vill i sin Facebook-grupp och i sin förening. Ideellt engagemang som kan fångas upp via sociala medier är en av sociala mediers alla stora fördelar och varför jag själv älskar dem så mycket.

Men när ideellt blir professionellt handlar det alltid om att man ska få någon annan att betala. Skattebetalare. Och där har jag ett stort problem.

Jag kommer nog tyvärr få återkomma till fler granskningar av #jagärhär-gänget som det ser ut för det här var ju inte en särskilt förtroendeingivande start för deras förening tycker jag. 

Kulturdepartementet får gärna återkomma med sin syn på hur demokratiska föreningar måste vara för att de ska ge våra pengar till dem i generösa bidrag till höginkomsttagare. 

………………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!