Hitan och ditan med feministernas budget

I Ekots lördagsintervju i våras när Gudrun Schyman fick frågor om ekonomi sa hon ”man kan räkna på hitan och ditan men…..”. Feministiskt Initiativ har ställt upp i tre val hittills utan att en enda gång räknat.

Förrän nu. Glädjande för en ekonom som jag. Tills jag läste budgeten. Hitan och ditan är exakt så de summerat ihop sina reformer. De kallar budgeten ”Den rosa tråden”

Här kommer de värsta exemplen på hur Feministiskt Initiativ räknar.

En mer socialistisk budget än Vänsterpartiets dristar jag mig att påstå. Men så styrs partiet av en person som själv inledde sitt politiska engagemang i en marxist-leninistisk sekt som tyckte Vänsterpartiet Kommunisterna för mycket höger.

De sätter ribban direkt med att beskriva sin budget som ”ett feministiskt förhållningssätt till ekonomi”. Och det har de sannerligen. Normkritiskt rör de sig genomgående i hela budgeten utanför alla etablerade ramar och regler kring ekonomi, som att ignorera den gamla sanningen att finansieringen måste bygga på verkliga skatteintäkter eller att reformernas summa måste återspegla den verkliga kostnaden och inte en rosa illusion om den.

Det feministiska ekonomen räknar inte. Utan förhåller sig först och främst till alla strukturerna och -ismerna, som kapitalism, rasism, militarism, funktionsmaktsordning (!), storstadsnorm.

De vill omgående avskaffa såväl utgiftstak som statsbudgetens regelverk, vilket ju är förutsättningen för att i resten av budgeten inte förhålla sig till givna regler. Det är liksom här normkritiken av ekonomi som plus och minus tar sitt avstamp.

Att ha regler kring statens ekonomi, som ett tak för utgifter, ett satt mål för sparande etc är att ”omöjliggöra en bred ideologisk diskussion om vilket samhälle vi vill se”.

Sedan redovisar de direkt det överskott de själva anser att de har efter 179 sidor feministiskt räknande hitan och ditan. Vilket naturligtvis inte stämmer alls eftersom deras finansiering inte tar hänsyn till det mest elementära – verkligheten.

De vill avskaffa ränteavdragen, vilket i och för sig många partier diskuterar. Men de vill alltså göra det på bara 12 år och därigenom fullständigt rasera många familjers ekonomi och därmed köpkraft. Alla experter är överens om att ränteavdragen inte gynnar ekonomin på lång sikt men alla är också överens om att ett avskaffande måste ske långsamt för att alla de som idag redan betalar kanske hälften av sin inkomst i hyra inte ska drabbas av ekonomisk katastrof då kalkylerna helt plötsligt spricker på bara några år.

Hur en sådan snabb avtrappning påverkar ekonomin är däremot inget FI brytt sig om att räkna på. I deras värld är detta bara en inkomst för staten.

Att BNP sjunker på grund av minskad köpkraft är petitesser.

De vill återinföra den hårt kritiserade fastighetsskatten som ersattes av en kommunal avgift av Alliansregeringen 2007.

Men, de har inte tänkt att avskaffa den utan istället dubbelbeskatta allt ägt boende genom att både ha en kommunal avgift och fastighetsskatt.

Återinföra förmögenhetsskatten är en lågt hängande frukt för alla socialister, trots att den avskaffades för att den var alldeles för skadlig för svensk ekonomi då kapitalet bara flyttade utomlands och därmed investeringarna. Detta har FI givetvis inte räknat på utan återigen, bara en intäkt.

Förmögenhetsskatten ska beräknas på alla fastigheter, lösöre, värdepapper och kontanter.

Fastigheter ska alltså bli trippelbeskattade eftersom de först skattas som kommunal avgift, sedan fastighetsskatt och slutligen ska räknas som förmögenhet.

Att komma upp i en summa på 5 miljoner kronor i förmögenhet, även om skulderna räknas av, drabbar näppeligen 1-2 % av landets befolkning utan många vanliga människor med lågt belånade hus eller lägenheter i städer där värdeökningen varit stor under 2000-talet.

Och lösöre? Ska FI skicka ut en statlig inspektör som räknar ihop vad soffan, handväskan och TV.n är värd?

Både ROT och RUT ska bort helt, återigen helt utan en konsekvens. Exempelvis att svarta jobben ökar och därmed minskar skatteintäkter. Dessutom tjänar inte svartjobbare in pension, har inga försäkringar eller någon slags trygghet.

Samma sak med jobbskatteavdragen. De tar bort alla. Men räknar inte med någon negativ effekt alls. Jobbskatteavdragens införande ledde till ökade skatteinkomster för att det lönade sig mer att jobba. Det visar alla finanspolitiska beräkningar inklusive SKL:s. Kommunerna hade rekordhöga resurser de åren. Men i FI:s värld påverkas ingenting negativt av ökade skatter utan det är en ren nettoinkomst till staten.

De vill införa en skatt på finansiella transaktioner och att Sverige inför en sådan även om EU inte gör det. Vilket alltså skulle göra att pengarna flyr landet. Men återigen, inga beräkningar. Bara intäkter.

Bolagsskatterna ska höjas i Sverige så att alla företagare tjänar ännu mindre på sitt företagande.

De vill också införa den slakt-skatt på företagande som ändringarna av 3:12-reglerna som oppositionen stoppade hade inneburit. ”Utjämna beskattning mellan arbete och kapital” är socialistiska för ”företagare ska föredra att vara anställda för att de inte längre kan få betalt för sina ansträngningar”.

Tragiskt nog går det inte att få socialister att förstå hur det fungerar att starta och driva företag. De företag som de själva vill jobba på. När man startar ett företag får de allra flesta inga företagslån eller något slags mytomspunnet trollspöliknande statligt riskkapital. Utan de tar ett privat lån, kanske belånar de villan. Privat. De riskerar alltså sitt hem i praktiken.

Utdelningen ersätter för många företagare lön man inte tagit under året, för att man helt enkelt inte vågat lägga kontanter på det utan väntar istället tills året är slut. Det är också en riskpremie, en ränta för att man riskerat sin privatekonomi och kanske sitt hem.

Det är inte någon slags orättfärdig bonus.

FI har alltid förlitat sig på ”skattefuskare” i sina beräkningar tidigare och de tänker sig utan någon redovisning att deras satsningar på Skatteverket ska fixa fram 4 miljarder per år i ökade skatteinbetalningar. Bara så där.

Inget annat parti vad jag vet har med önsketänkande på det här sättet men så är inte FI ett riktigt parti heller i många bemärkelser.

För att ”utveckla näringslivet” vill de satsa 400 miljoner på information och saker som att alla bolagsstyrelser ska ”återspegla mångfalden av människor som lever i Sverige”.

Detta är inte könskvotering vi pratar om till myndigheters styrelser utan en tvångskvotering av olika etniska grupper, HBTQ och funktionsnedsatta de tänker sig.

Och givetvis införandet av ett nytt statligt institut som ska jobba med just dessa frågor.

I FI:s värld är ett av de stora problemen med svenskt näringsliv att ”normen är svenskfödda män”.

De pratar mycket om pensioner just nu och bland annat vill de öka garantipensionerna. Samtidigt vill de avskaffa de statliga pensionsfondernas primära mål att ge avkastning, vilket ju är det som betalar pensionerna, och istället ha fokus på mänskliga rättigheter och miljö. Men vem behöver logik när man har rosa glasögon?

De vill också skapa ett statligt Swish, trots att den som finns och som landets banker äger tillsammans, ju är gratis.

Staten ska inte bara ha ett eget Swish utan också erbjuda invånarna konsumtionskrediter.

Men mer pengar i plånboken för pensionärer genom att sänka skatten säger de nej till. För att få behålla mer av sin inkomst är fult, att få högre bidrag är fint.

FI tycker att ett välfärdssystem som ger de som har uppehållstillstånd fler rättigheter än asylsökande är helt fel och vill införa samtliga rättigheter för alla som ens befinner sig i landet.

All förskola och skola ska präglas av normkritisk pedagogik och den sociologiska teorin ”intersektionalitet” som hävdar att makt och hudfärg alltid korrelerar.

En vit man har alltid en högre maktposition än en svart kvinna även om mannen är uteliggare och kvinnan är VD. Allt kan förklaras genom denna ”struktur”. Ett i mitt tycke rätt vedervärdig och rasistisk syn på människor som om egenskaper sitter i pigment och alla människor är hjälplösa offer predestinerade genom något slags fatalism.

Givetvis älskar FI föreningar och bidragsentreprenörer och vill dubbla MUCF:s statsbidrag för att hälla ännu lite mer meningslösa bidrag på olika föreningar som livstidsförsörjer sig på föreningsbidrag och olika fluffiga projekt utan utvärdering. Personligen vill jag lägga ner hela MUCF.

En av de riktigt fina godbitarna är deras idé om att införa 30 timmars arbetsvecka. Som de hävdar skulle kosta 106 miljarder på 4 år.

När nationalekonomen Stefan Fölster inför valet 2014 av Expressen ombads att räkna på en del av deras förslag som de hade då (men utan att presentera en enda beräkning) kom han fram till 252 miljarder. Konjukturinstitutets tidigare beräkning var 280 miljarder.

En underfinansiering på 150 miljarder alltså. Redan där rök deras påstådda överskott kan man säga.

De vill också att alla företagare tvingas till en extra skatt för att betala in till en ny så kallad ”jämställdhetsfond” som ska ”utplåna” skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet mäter dessa varje år men problemet är att lönernas skillnad varje år är oförklarade. Man vet inte vad de beror på. FI konstaterar däremot att det definitivt rör sig om en orättvisa och tänker att denna fond ska runda den svenska modellen där arbetsgivare och fackförbund bestämmer löner och helt enkelt ger pengar bara till kvinnor.

Byggbolag är det stora problemet i FI:s bostadspolitik. De fokuserar på vinst när de borde göra samhället bättre bara.

Alltså är det bara att ”ställa högre krav” på bolagen när de vill bygga så kommer allt lösa sig. Exempelvis tvinga dem att ha låga hyror trots att projekten då inte går ihop finansiellt eftersom vi har mycket höga produktionskostnader, bland annat för att byggare i Sverige är så högavlönade. En snickare som jobbat 2 år efter utbildningen ska ha 28 000 i lön. Snittlönerna i Stockholm är en bit över 35 000 kronor per månad.

De vill slå ihop alla bidrag till ett enda.

De vill avskaffa Premiepensionssystemet och överföra 900 miljarder från framtidens pensionärer, det vill säga bland annat jag, till dagens pensionärer och helt enkelt konfiskera alla de pengar varje person i Sverige idag har på ett eget personligt bankkonto, så kallat PPM-konto. Stjäla pengarna helt enkelt.

De vill införa skatt på inte bara kött utan även på fisk, ägg och alla sorters mejeriprodukter.

Antagligen för att en skrämmande stor andel av landets veganer just röstar på FI. Mjölkskatt, ostskatt, fiskpinneskatt, majonässkatt, äggskatt, filskatt, yoghurtskatt. Bara fantasin sätter gränser.

De har kvar klassikern från 2014 att införa avgiftsfri kollektivtrafik. Hedrande har de tagit bort ordet ”gratis” de haft i sitt partiprogram tidigare. För någon annan betalar.

Men FI:s regnbågsminiräknare med glitter och enhörningar påstår att kostnaden är 6 miljarder.

Enligt Stefan Fölster skulle kostnaden i verkligheten bli 16 miljarder.

Per år. Det vill säga inte 6 miljarder på 4 år utan 64 miljarder. Och kräva i snitt 4,8 % högre kommunalskatt för alla.

De har också tänkt att bryta det avtal som finns mellan Stockholm och staten angående vägtullarna som ska finansiera en del av Förbifart Stockholm.

Reseavdragen ska inte längre räknas på faktiskt resa utan en schablon så de som pendlar långt får dra av lika lite som de som pendlar kort.

De hatar bilar mer än Miljöpartiet, hur nu det ens är möjligt, och vill införa 100 % straffskatt på vissa nya bilar.

De vill göra polisutbildningen treårig istället för 2-årig och högskola. För att poliser ska jobba med annat än som poliser. Eh?

De ifrågasätter allt svenskt och svenskhet och vill ”avskaffa rasistiska och koloniala strukturer”. Oklart hur bara.

Alla skillnader mellan utlandsfödda och inrikes födda i fråga om jobb har med rasism och diskriminering att göra. Inte med till exempel utbildning och språkkunskaper, som alla myndigheter förklarar skillnaden med.

Ännu mer bidrag ska slängas på föreningar och de vill till exempel ösa pengar på ”jämlikhetsdata” som bland annat afrosvenskarnas Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil driver. Det handlar om att mäta folk på enticitet helt enkelt. Ett slags rasregister.

Tiggare ska betraktas som svenska medborgare och få gratis skola, kommunerna ska tvingas fixa och betala bostad, socialbidrag etc.

De vill skapa något slags fredsdepartement som jag tolkar det, eller en statlig organisation. Som ska få 1 miljard per år för fredsprojekt.

Och de vill lägga ner hela Försvarsmakten. Vi ska alltså inte ha ett försvar. Utan fredsprojekt med fredsprojektledare.

Ingen ska göra värnplikt utan istället ska en frivillig civil fredsutbildning införas för 1 miljard per år.

Det enda de verkar ha släppt sedan 2014 är idén om en avgiftsfri förskola.

Den skulle ha kostat 69 miljarder per år om de hade haft kvar den.

Det går inte ens att räkna ihop alla fel i budgeten för att de med kirurgisk precision undvikit alla konsekvensberäkningar utan bara tryckt på +-knappen, som om ekonomi bara handlar om att flytta X till stapel Y och inte handlar om människor i samhället, som ändrar beteenden och att drar man i ett handtag i ett lands ekonomi är det någonstans en kran på ett annat ställe öppnas.

Men jag applåderar ändå försöket.

De har trots allt gått från att prata om hitan och ditan i ekonomi till att räkna hitan och ditan. Ett steg fram och hundratals miljarder kronor bakåt, kan man väl sammanfatta men thanks for playing.

………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!