Max och samhällskontraktet

Vi betalar världens högsta skatter. För det ingår det ett kontrakt mellan oss skattebetalare och staten, kommunen och landstingen att få saker tillbaka. Det vi kallar samhällskontraktet. Många människor i Sverige oavsett politisk färg vill ha en generell välfärd men när tilliten till det kontrakt man ingått krackelerar, när förtroendet brister att vi trots att vi avstår så enormt stor andel av våra löner till skatt inte längre får det vi blivit lovade försvinner också tilltron till systemet.

Det är det vi nu ser på många områden. När man inte ens kan gå i vissa områden utan beskydd. När det inte finns plats på äldreboenden ens till 90-åringar, som min egen farmor som nu står i kö för en plats trots att hon alltså är 91. Hur länge har Västerås kommun tänkt att hon ska kunna köa? Tills hon dör hemma för att hon ramlat?

Eller när sjuka barn inte får medicin. 

Vi som fick friska barn kan inte föreställa oss hur det är att ha ett sjukt barn. Ett barn som inte kommer leva ett långt liv.

Mina vänners kompis Petra Palmgren har en son med just en sådan kronisk sjukdom. Muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi, drabbar i stort sett bara pojkar. Musklerna försvagas och gångförmågan försvinner med tiden. Organ som hjärta och lungor påverkas. Max är idag 10 år. När han var 7 år fick han först inte en ny bromsmedicin och Göteborgsposten skrev om honom.

Han lyckades sedan få bromsmedicinen Translarna och har mått bättre av den. Ingen medicin kan bota sjukdomen men utvecklingen bromsas och ger de få drabbade ett bättre liv. Men nyligen tog det så kallade NT-rådet beslut att inte bevilja Max och de som inte längre kan gå själva medicinen. Sedan är det upp till respektive landsting att följa den rekommendationen eller inte.

Ska vi acceptera att man ger bromsmedicin till ett svårt sjukt barn och plötsligt drar in medicinen? Varför ska vi betala skatt över huvudtaget om det inte går till sådant här?

Det är omöjligt att som förälder greppa att lilla Max som bara är 10 år kanske redan levt halva sitt liv redan. Och att han trots världens högsta skatter inte ska få den bromsmedicin som kan göra hans återstående korta liv betydligt bättre.

Jag vill hjälpa familjen att sätta press på Västra Götalandsregionen. Hjälp mig att hjälpa dem. 

Skriv på deras namninsamling och sprid det här inlägget. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!