Sopig konkurrens

Här och var får kommuner för sig att börja öppna kommersiella verksamheter, som skiduthyrning, bowlinghallar och logistikcentraler. Och konkurrerar därigenom med sin egen kommuns företagare. Inte snyggt och inte okej.

Men det finns andra sorters av märkligt konkurrens som inte har med skattepengar att göra men likväl åsidosätter konkurrensen. Till exempel när en medlemsorganisation börjar konkurrera med sina egna medlemmar.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) heter ett icke vinstdrivande företag som återvinner. I Sverige har vi producentansvar sedan tidigt 90-tal då det kommunala monopolet avskaffades. Det betyder i korta ordalag att konsumenterna betalar för återvinningen redan i priset och att producenterna har ansvar över sina egna förpackningar. Att dessa återvinns.

FTI är ett bolag som ägs av branscherna, som i sin tur har olika företag som medlemmar. Vinstdrivande företag. Syftet är inte vinst och det görs ingen utdelning. Och att branscherna själva äger återvinningen är bra. Regeringen vill återinföra det kommunala monopolet för att Socialdemokrater älskar monopol men också för att ge kommunerna en möjlighet att börja tjäna pengar på återvinning igen. Med kommunala monopol skulle konsumenterna få betala en extra avgift och den avgiften kan sedan varje kommun enskilt använda som en lite pengakran när man behöver mer intäkter till olika svarta hål, som när man byggt äventyrsbad till exempel.

FTI upphandlar i sin tur olika återvinningsföretags tjänster för att bland annat tömma de gröna återvinningsstatationer som står vi våra kvarter runt om i Sverige och återanvända innehållet till industrin.

Exempel på bolag i återvinningsbranschen som alltså just återvinner plast är Lundstams, Swerec och Miljösäck. Vill man se hur det praktiskt går till att återvinna plast kan man till exempel se det reportage Sveriges Radio Östergötland spelade in om just företaget Miljösäck.

Swerec har för övrigt varit i konflikt med just FTI som löste sig nu i augusti då parterna förlikades. FTI krävde Swerec på återbetalning.

Men som alla organisationer finns det ett visst mått av att vilja bli större och få mer makt. FTI verkar inte vara ett undantag för nu planerar detta icke vinstdrivande bolag att bygga en jättelik återvinningsanläggning i Motala. En del av plasten kan inte återvinnas i Sverige och skickas utomlands för det så att det finns en i Sverige är i och för sig inget dåligt. Men att branschens egna icke vinstdrivande bolag ska äga det är det som väcker frågetecken.

FTI har ökat omsättningen år efter år men gör alltså inte så stora vinster för att det inte är syftet.

Återvinningen i Sverige fungerar jättebra och man överstiger alla de mål som är satta av Naturvårdsverket, oavsett vad Miljöpartiet vill göra gällande.

I maj blev det känt att FTI vill bygga en jättestor återvinningsanläggning i Motala. 

Nu ska alltså de som utför det producentansvar tillverkarna av förpackningar har för återvinningen själva bli ägare.

Varför då?

Varför ska ett branschägt bolag plötsligt börja konkurrera med de medlemsföretag som äger dem? För genom att FTI nu vill äga en egen station som blir den största i Sverige kommer ju de ha någon slags eget monopol på återvinning av platsförpackningar. Istället för att att de upphandlar den tjänsten av återvinningsföretag.

Det är en bra idé att slippa skicka plastförpackningar till Tyskland men varför ska inte denna anläggning ägas och drivas av just ett privat företag? Om den byggs kommer FTI nämligen ta intäkter från sina medlemsföretag som själva återvinner, och från andra företag som tvärtom FTI drivs i syfte med vinst.

Nu har FTI fått tillstånd. 

När organisationer börjar agera för egen vinnings skull ska man börja dra öronen åt sig.

Att kommuner har monopol är dåligt. Men det här blir också något slags monopol eftersom det ju är FTI som upphandlar all återvinning och nu har det alltså tänkt att upphandla av sig själva.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!