Motions-tips

Nej, jag tänkte inte tipsa er om hur man kommer igång med träningen.

Utan allmänna motionsperioden går ut på torsdag. Än finns tid att få ihop en motion alltså, om du är riksdagsledamot. Jag har därför lite allmänna tips till alla politiker som vill göra något åt slöseri och maktfullkomligheten.

Lägg ner MUCF

Myndigheten har gång efter gång bevisat att den blivit ett monster som inte går att kontrollera. Hur många gånger ska MUCF få slänga pengar på extremism? Men det räcker inte. Mina granskningar visade att de inte heller har kontroll över att föreningarna inte är fejk, som föreningen Booster, som äntligen blev av med bidraget hösten 2016 efter flera lukrativa år av att inte göra någonting alls. Lägg ner myndigheten och börja om.

Kräv att Forum Syd lyder under myndighetsregler

Idag har SIDA sedan decennier delegerat en del av sin myndighetsutövning till föreningen Forum Syd. Som inte behöver redovisa någonting för oss medborgare för de lyder inte under offentlighetsprincipen. Så de försörjer en rad olika inte minst vänsterorganistioner, mer eller mindre extrema, varje år utan att behöva svara på frågor annat än ”vi behöver inte redovisa offentligt, tack för ditt mail”. Skattebetalarnas miljarder slösas bort. Att detta pågått år efter år är skandalöst. Ska Forum Syd hjälpa SIDA ska de också lyda under samma regler som SIDA lever efter.

Ta bort Arbetsförmedlingens rätt att sekretessmärka allt

Arbetsförmedlingen har satt i system att obstruera när vi i media vill granska dem, ofta genom att by default sekretessmärka allt. Nyss påstod de i ett mail att de inte vet hur en stadsdelsnämnd får ut sina lönebidrag. Detta är absurdt. Jag har dessutom källor på polisen som vittnar om att Arbetsförmedlingen inte samarbetar utan sekretessmärker allt de kan. Gentemot en annan myndighet. Ändra skrivelsen så att Arbetsförmedlingen bara får maska personnummer och dylikt i dokument som partial sekretess men i övrigt måste bistå för att underlätta granskningar.

Man kan skydda människors och företags integritet utan att förhindra den granskning av skattemiljarder som är nödvändigt. Just nu missbrukar myndigheten sitt informationsövertag gentemot vanliga människor genom att krångla så de flesta ger upp. Om man som företag tar emot lönebidrag och därigenom åsidosätter konkurrensregler i någon mån eftersom deras konkurrenter inte har samma låga personalkostnader, vilket kan avgöra anbud i offentliga upphandlingar vinner, ska denna information vara öppen. Inte sekretessmärkt. Idag går det inte att få ut en enda rad om vilka företag som får lönebidrag med hänvisning till sekretess.

Minska slöseriet till föreningar

Idag betyder ideellt engagemang att man har en förening som försörjer dig på heltid med skattebidrag. Inte ideellt som att du faktiskt jobbar gratis, som många idrottsföräldrar till exempel gör året om. Om man ska ta emot en enda krona i bidrag som föreningar borde följande krav skrivas in i respektive myndighets regleringsbrev och förordningar:

  • Vid ansökan ska URL till hemsida bifogas och hemsidan måste vara aktiv vid ansökan samt minst 3 år efter att slutredovisning av projektet gjorts annars kan man bli återbetalningsskyldig
  • Följande information måste finnas på hemsidan vid ansökan: styrelsen, medarbetare, stadgar, protokoll, redovisning av aktiviteter samt årsredovisning för de år man mottagit bidrag
  • Alla föreningar måste dessutom skicka in årsredovisningen till myndigheten fritt för alla att begära ut som vill granska bidraget
  • Kräv auktoriserad revisor för samtliga bidrag (Lex Arvsfonden som redan gör det). Idag krävs bara auktoriserad för bidrag över ca 200 000 kronor
  • Inga kan få bidrag för att bygga upp hemsidor till föreningen, dessa ska finnas på plats som ett krav för bidraget. Idag är hemsidor i princip gratis. Du kan själv bygga en via verktyg. Kostar 99 kronor per månad eller mindre. Att inte ha en hemsida är en varningsklocka för att bidraget inte används som det ska.
  • Inga bidrag godkänns finansiera mer än 40 % av någon enskild lön. Ingen ska kunna leva på skattebidrag utan medfinansiering ska alltid krävas för alla projekt. Till exempel sälja kurser och föredrag. Idag kan föreningar får bidrag för flera heltidsanställda med rätt höga löner och samtidigt ha en kommersiell verksamhet som säljer föreläsningar och kurser. Lönen är redan betald. Detta visar att det är rimligt att ställa krav på alla föreningar om att hitta egna intäkter.
  • Alla bidragsgivande myndigheter borde ha en gemensam databas så att inte samma föreningar kan mjölka flera myndigheter på bidrag för samma projekt med olika namn samt att människor fritt kan begära ut dokument från samma databas.

 Avpolitisera utredningarna

Utredningarna har tyvärr blivit ett skämt efter Reepalu och nästan uteslutande de som blivit utsedda till utredare av S-regeringen har haft rätt partibok. Och direktiven är inte att utreda utan att komma fram till hur man kan genomföra det man vill. Återställ utredningsredskapet till en objektiv utredning med en expert som utredare, inte en person med politisk bakgrund.

Stäng hamstringen av fd politikers avgångsvederlag

Ersättningen till statsråden är en omställningsförsäkring. Inte ett sätt för fd statsråd att sitt första år som företagare kunna hamstra inkomster för att de slipper betala ut lön. De konkurrerar med en massa företag på den privata marknaden och sätter faktiskt spelreglerna åt sidan här. Dessutom slösar de med skattemedel. Det är jättebra att politiker vill driva företag men de kan inte samtidigt göra det och lyfta lön av skattebetalarna som avgångsvederlag, lex Per Nuder. Gör dem återbetalningsskyldiga av arvodena om momsredovisningen visar att företaget fakturerat samtidigt. Det går att konstruera ett system för att kontrollera detta, så många är det inte som utnyttjar detta men det skapar ett politikerförakt alla förlorar på.

Förbjud sympatiåtgärder för facken

En rest från Palme-Sverige som måste bort. Sympatiåtgärder är ett otyg bara konstruerat för att straffa ut företag till att göra konkurs eller göra som de säger. Oskälig maktutövning. Det fackförbund strejken gäller får strejka, övriga ska låta bli. Det maktövertag LO får genom sympatiåtgärderna hör inte hemma i en demokrati 2017 och förstör för enskilda företagare som drivs i konkurs om de inte ger upp.

Lägg ner Folkbildningsrådet

Detta är återigen en förening som fått någon slags myndighetsstatus. De som jobbar på denna förening kommer inte sällan just från studieförbunden de ger pengar till. Detta är en grogrund för vänskapskorruption. Lägg ner rådet och ge Skolverket uppdraget att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor.  Se över systemet med studiecirklar, en helig ko i Sverige tyvärr. Historiskt har det varit så otroligt mycket missbruk med bidrag just vad gäller studiecirklar och därför tycker jag att bidrag till cirklar borde avskaffas. Vi har internet. Studiecirklar var en bra idé när Sverige var ett obildat land utanför EU och utan de tekniska möjligheter som idag finns.

Se till att Ibn Rushd får betala sitt eget hotell

Studieförbundet Ibn Rushd använde statsbidraget från Folkbildningsrådet för att köpa ett hotell för 11 miljoner kronor. Detta får de betala själva. Se till att pengarna krävs tillbaka. Skattebetalarna ska inte betala hotell för föreningar.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Alla religioner borde betala sin egen verksamhet. Ge alla religioner möjlighet att debitera sina medlemmar via skattesedeln istället och ta bort samtliga bidrag till församlingar. Varför ateister som gått ur Svenska statskyrkan ska tvingas betala för alla andra religioner via denna myndigheter är märkligt.

 

Statligt riskkapital

Kräv en ordentligt grundlig genomlysning av allt statligt riskkapital. När Vinnovas satsning på små och medelstora företag utvärderades visade det sig att de hundratals miljoner kronor bolag fått i stöd inte lett till praktiskt taget någonting. Inte fler anställda, inte högre omsättning, ingenting. Utvärdera ordentligt allt statligt riskkapital för att se om det finns någon poäng att ens ha det.

Jag kommer kanske komplettera med mer när jag kommer på men försökte hålla det begränsat till slöseri. 

 

……………..

Vill du stödja mitt arbete – bli Patreon genom att klicka här.
Eller Swisha: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!