Antisemitismen

Jag har skrivit om antisemitism sedan bloggen startades och jag har många judiska vänner. Det svenska offentliga politiska samtalet har tyvärr sedan andra världskriget dominerats av pro Palestina och inom vänstern finns det många som rör sig från kritik mot staten Israel till ren oförblommad antisemitism.

Ironiskt nog har vissa delar av vänstern detta gemensamt med nazisterna.

De kan förenas i sitt hat mot Israel i synnerhet och judar generellt. Konspirationsteorier om den judiska världsdominansen och pengarna flödar fritt i såväl den extrema vänstermiljön som inom vit makt. 

Att nazismen är avskyvärd är alla utom nazisterna överens om. Från vänster till höger. Svenska barn undervisas med rätta mycket om nazismens brott under andra världskriget. Men antisemitismen i Sverige är inte egalt med bara nazismen. Antisemitismen är mycket större än så, tyvärr.

Det fick Stefan Löfven själv erfara när han uttryckte stöd för Israel på sin Facebook och det inte dröjde länge innan flödet svämmades över av antisemitism. Han fick sedermera ta bort inlägget.

Men Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) tog en rad dumpar och gjorde en rapport om händelsen. Därför har jag valt att inte maskera avsändaren här, för att bilderna är hämtade från deras rapport och inte original men också för att hat som antisemitism inte ska daltas med. De får ansvara för vad de skriver.

De som vill relativisera vänstervåld, vilket alltid händer när man granskar rörelsen, brukar protestera när man pekar på likheterna de har med vit makt-miljön. I en rapport Säpo och Brå gjort (2009:15) om just politisk extremism skriver de så här om likheterna:

Bland annat så underkänner båda grupperna demokratin och lagarna, skapar ”martyrer” av de som döms och har en konspiratorisk syn på samhället. Och de avskyr Israel och judar. 

Hatet mot Israel och judar har dessa grupper tyvärr även gemensamt med den tredje extremistiska gruppen – de militanta islamisterna.

Antisemitismen frodas alltså i samtliga extremistmiljöer. 

Den som på allvar vill göra något åt detta kan därför inte koncentrera sina aktiviteter på enbart vit makt-miljön. Nazismen mobiliserar och de har varit betydligt mer aktiva senaste åren vad gäller aktiviteter än de varit på många år så det finns stor anledning till oro. De är farliga och utgör ett hot.

Men vad gäller antisemitiska hatbrott finns det mycket större problem – antisemitismen inom olika invandrargrupper från Mellanöstern.  Palestina – Israel-konflikten har flyttat in permanent till Sverige. Enligt Brå är detta förklaringen till majoriteten av de antisemitiska brotten och ökningen av dem.

Tyvärr har vi dessutom en regering som ger mest bistånd till Palestina per capita nu i hela världen. De erkände Palestina som stat direkt och ökade biståndet till hisnande 1,5 miljarder på fyra år. De häller pengar på palestinierna, som med stor sannolikhet använder en del till terror. Korruptionen i Palestina är vida omfattande och den palestinska regeringen ger pengar till fångar. Många länder börjar nu ställa krav och drar in bistånd, då ökar Sverige sitt kravlösa bistånd.

Biståndet till Palestina ska inte ses som något annat än politik.

Hur många judar bor då i Sverige?

Ingen vet exakt men de uppskattar själva att de är cirka 20 000 i Sverige.

Om man försöker uppskatta antalet muslimer i Sverige är det 4,6 % av 10 miljoner invånare. Det vill säga 460 000 personer men det låter i underkant givet den stora migrationen just av muslimer vi haft senaste åren. Men vi utgår från 500 000 ändå

Idag kommer antisemitismen från utlandsfödda och folk med utländsk bakgrund, oftast med rötter i Mellanöstern. Antisemitismen är snarare kulturell än har med religionen per se att göra. Många länder har antisemitisk propaganda redan i skolan för små barn och media öser ut den. Det är alltså inte islams fel. Det har med hur man ser på judar generellt i det kulturer som ligger i Mellanöstern. Viktigt att hålla isär.

Men skälet är egentligen irrelevant, det är att åsikterna finns som är viktigt att belysa.

En studie tidningen Forskning och Framsteg publicerade sa 37 % av muslimerna i den svenska studien att ”man kan inte lita på judar”.

Att en sådan stor andel människor i Sverige med muslimsk bakgrund luftar fördomar om judar på det här sättet borde oroa alla som är måna om att antisemitismen i samhället måste minska och öka tryggheten för den judiska gruppen i Sverige. För vi befinner oss i en fortsatt stor migration av människor just från dessa länder.

Alla muslimer eller människor från Mellanöstern är såklart inte antisemiter och att hävda det är lika illa.

Det bygger på fördomar. Men att det finns en utbredd, kulturellt orsakad antisemitism i länder i Mellanöstern, som folk tar med sig till Sverige, är ett faktum. Och vissa av dessa individer är antisemiter. Ett ännu mindre antal begår hatbrott mot judar. Det vanligaste hatbrottet generellt är hot och klotter. Våld är tack och lov ett mindre problem. För antisemitiska brott handlar det oftare att man får sms eller telefonsamtal av okända personer. Över lag är en okänd gärningsman ovanligast.

Andra hatbrott ökar också men statistiken är så pass icke tillförlitlig vare sig det handlar om antisemitism eller andra kategorier att jag valt att snarare än ökning fokuserat på relationen dem emellan. Alla hatbrott är givetvis lika illa.

I Brå:s rapport har man intressant valt att inte prata om rasism, på grund av att det felaktigt drar tankarna till idéer om ras. Jag tycker man borde ändra begreppet islamofobi också. Fobi antyder rädsla, en icke kontrollerbar sådan. Men folk som hatar muslimer är knappast rädda för muslimer mer än de är rädda för judar.

Istället borde Brå prata om islamhat och hat mot afrosvenskar tycker jag. Fobi är inte rätt ord.

Läser man Brå ser de antisemitiska hatbrottens utveckling ut så här:

De ökar och har gjort det sedan 2013. Men, och detta är viktigt, all statistik kring hatbrott är osäkert. Det kan man läsa i rapportens inledning. Det finns mörkertal, det finns klassiciferingsproblem och en massa andra variabler som gör att siffrorna ska läsas med försiktighet. Men man kan ändå se någon form av långsam trend från 2010 och att antalet antisemitiska hatbrott nu är högst sedan 2008.

De kristofobiska brotten ökar i deras rapport, det borde man särkilt kolla på kan jag tycka för det måste vara en relativt ny företeelse. Gissningsvis handlar den i stor utsträckning om samma förövare som de antisemitiska brotten.

Vad gäller just hatbrotten mot judar ser man till antalet anmälningar var de 280 stycken. Vad gäller islamofobiska motiv var antalet 560 stycken.

Och här kommer en viktigt poäng.

Det begås ett brott per 71,4 judar i Sverige. Och ett brott mot muslimer per 893 personer, enligt Brå 2016.

1,4 % risk för judar. 0,1 % risk för muslimer att utsättas för hatbrott på grund av religion.

Det är alltså 12,5 gånger högre risk att som jude i Sverige utsättas för hatbrott än för en muslim att utsättas. 

Vi måste kunna prata om att anledningen till att judar flyttar från Malmö inte handlar om just nazister i Malmö. Utan om antisemitism från människor med rötter i Mellanöstern. Och att den vanligaste förövaren av hatbrott mot judar inte är nazister utan samma grupp. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är skillnad på att ha rätt och få rätt och fokus i frågan om antisemitism måste ligga på att öka tryggheten för judar. Det gör vi genom att diskutera fakta.

………………………………

Vill du stödja mitt arbete – bli Patreon genom att klicka här.
Eller Swisha: 0762096244

 

Uppdatering 18.15:

Jag fick en jättebra rapport skickad till mig som ni kan läsa här och därifrån bilderna är hämtade, om just judar i Sverige jämför med andra europeiska länder. Rapporten publicerades i juni 2016.

En intressant sak är just det här med höger kontra vänster. I till exempel ungern så är 80 % av antisemitiska kommentarerna fällda av någon högerextrem. I Sverige är siffran 31 % och istället är det 54 % som kommer från vänster.

I pro-Palestinalandet Sverige känner också många judar att människor lastar dem för vad staten Israel gör. Mest av alla tillfrågade i övriga länder faktiskt. Att 22 % tycker att de hela tiden anklagas för det.

Rapporten visar också att judar i Sverige till hela 60 % låter bli att ha judiska symboler synliga offentligt. Också högst antal av alla länder i rapporten. Svenska judar låter helt enkelt bli kippa, Davidsstjärnor och andra symboler om de kan vad gäller offentligheten.

Hela 22 % av respondenterna i undersökningen har blivit verbalt attackerade och bara judar i Ungern och Belgien utsätts mer.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!