Liket lever – en guide till autonoma vänstern

På lördag den 30 september och Le grand final på Bokmässan för alla deltagare för att det är sista kvällen (även om mässan är öppen på söndagen också) demonstrerar nazister i centrala Göteborg.

Den granskningen har traditionell media gjort. 

Men det kommer många fler från den andra terrorgruppen aktiva i Sverige – autonoma vänstern. Jag tycker givetvis att granskningar av nazister är otroligt viktigt och bra att media gör. Det gäller att hålla trycket uppe. Att fredligt demonstrera emot demonstrationer är också en jättebra aktivitet för att markera. Det är våldet jag har problem med.

Autonoma vänstern har en del gemensamt med nazister.

Ingen av dem respekterar demokratin och båda vill störta den med våld. Båda grupperna hatar poliser. Båda grupperna gillar att slåss och att alla utom egna gruppen är någon typ av fiende. De är ironiskt nog sprungna ur samma idéer – marxismen. Nationalsocialismen var som det låter, en blandning av socialism och nationalism. Autonoma vänstern är kommunister och revolutionära socialister som när drömmen om ett Sovjet, Kuba och Venezuela i Sverige.

Deras icke våldsamma sympatisörer är en ännu större grupp. Ung Vänster, Inte Rasist Men, svansen runt Expo, Tillsammanskapet och deras hatsvansar online, alla är det hangarounds som därmed legitimerar våldet även om dessa inte nödvändigtvis deltar själva och deras grupper inte officiellt tror på våld som metod. Men de skulle aldrig ta avstånd.

Detta är problemet med de autonoma. Att deras existens bygger på att de får support och näring från den vänstern som ändå officiellt jobbar demokratiskt. Ingen i vänstern tar avstånd från dem. Tvärtom granskas de i princip inte. Med några få undantag, där Uppdrag Granskning, särskiljer sig. De daltas med.

Inför Göteborg 30 september har jag försökt skapa mig en bild om vad de planerar. 

Följande organisationer har jag hittat bekräftelse på online att de åker till Göteborg. Mörkertalet är såklart stort, alla skriver inte ut det. Det finns en rad organisationer som inte uppdaterat hemsidan på ett tag men det betyder inte att individerna inte tänker åka.

På vänstra sidan har vi huvudorganisationen för autonom rörelse och de som planerade kravallerna i Hamburg under G20 – ARNA. Eller Autonomous Revolutionary Nordic Alliance.

På högra sidan är alla de övriga organisationer som organiserar resor till Göteborg. Samtliga är delar av den våldsbejakande autonoma vänstern på olika sätt. Organisationer jag inte hittat info om är till exempel Linje 17 mot rasism, Pantrarna, Megafonen. Ort till ort etc.

Det finns skäl att anta att riskerna för ett nytt kravallerna i Göteborg är ganska höga. Även om mobiliseringen är mindre, det var också under ett internationellt toppmöte och AFA-gängen planerade den aktionen över ett år, precis som G20 i Hamburg i somras. Detta är en mindre aktion. AFA från hela Europa verkar inte resa hit utan de flesta kommer från andra delar av landet samt Norden.

Men deras taktik är att förstöra, bränna, stoppa logistik, kasta sten och slå sönder butiker. Nedan ser ni en påminnelse om hur det såg ut i Göteborg 2001

Här kan ni se Uppdrag Granskning som gjorde program 2011 om kravallerna


 

 

 Vid millenie-skiftet fanns en stark autonom vänsterrörelse i hela Europa och nya organisationer bildades, som Attac. Som egentligen handlade om något så tråkigt som att införa en EU-skatt på överföring av kapital. Men efter 2001 klingade det av.

Sedan ett par år har den autonoma rörelsen fått nytt syre och organiseringen och aktiviteterna ökar. Nya organisationer startas och de organiserar sig. 

AFA är sedan gammalt ett av nätverken, där man ansluter sin förening men där det inte finns någon formell ledare och ingen intern hierarki. Det är ett nätverk, som man får ansöka om ens förening får ingå i.

ARNA är det nya.

När de bildades är oklart men deras första aktivitet var G20-mötet i Hamburg. Redan ett år innan Hamburg inledde ARNA arbetet att organisera de nordiska autonoma. De hade fysiska träffar och planerade aktiviteterna i Hamburg som de sedan koordinerade med andra europeiska autonoma, framför allt tyska grupper.

Den 15 september gick de ut med en varning och uppmaning att inte prata med polisen och den här har olika grupper delat eller copy paste på sina egna gruppers sidor så att alla i autonoma gör samma sak. 

ARNA är de som framför allt organiserar aktionen de våldsbejakande planerar.  Det är inte en motdemonstration, som det vilseledande brukar stå i medierna.

Utan de skriver uttryckligen att målet är att stoppa nazisternas demonstration med våld och bekämpa poliserna som kommer skydda demonstrationen, eftersom vi har en grundlagsskyddad rättighet att yttra oss och demonstrera.

Som ni ser på denna snyggt gjorda bild planeras maskering, bengaler och våld.

Kämpa STHLM har lagt upp en egen varning till anhängare att hålla sig undan polisen på det sätt ARNA instruerat.

På AFAs hemsida kan man läsa ”Allt motstånd är bra motstånd. Ställ dig i vägen, blockera och agera med dina vänner och arbetskamrater”.

De har lokala grupper i Gävle, Göteborg, Stockholm, Lund, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Skaraborg, Uppsala och Väst. De har även AFA Research som bistår avdelningarna med information.

Efter G20-mötet i Hamburg publicerade ARNA en stor utvärdering som de dragit efter möten med de som var med. I den kan man se hur välorganiserade de är, och hur de tänker.

Där framgår att G20 var första gången ARNA organiserade en stor aktion och syftet var att just mobilisera och organisera nordiska autonoma till detta större, med professionella nätverk för fler och större aktioner ihop i framtiden. 

En av slutsatserna var att bristen på en enda samlingsplats för aktivisterna var ett skäl till att det var svårt att mellan länderna koordinera allt. Gissningsvis har de alltså en enda plats i Göteborg, som är någon slags sambandscentral.

De koordinerade blockering av hamnen i Hamburg, brände barrikader, saboterade, blockerade vägar och andra saker för att störa den stora fridfulla demonstrationen som var. Att polisen slog till tar ARNA som bekräftelse på att de har rätt att attackera polisen. Men att de också måste vara smarta och mobila, icke förutsägbara och koordinera bättre än de gjorde i Hamburg.

De konstaterar också kallt att de stora fridfulla demonstrationerna är ett nödvändigt medel för dem, utan dessa skulle deras aktioner bara bli små irrelevanta tomtebloss.

Hela idén är just att infiltrera dessa demon. Vilket de kommer göra i Göteborg, givetvis. De maskerar sig, klädda i svart för att försvåra identifiering, ofta i svarta luvtröjor, och går in i fredliga demonstrationer som de sedan utgår från när de gör utfall och sätter igång våldet.

De skriver också att de uttryckligen siktade på att komma runt polisen och bränna ner en bank inifrån. 

Att eskalera våldet är ett mål i sig eftersom de inte anser att demokrati är en lösning på de problem de ser och att upptrappning, inte nedtrappning av våldet är enda vägen. Eftersom man är revolutionär. Precis som nazisterna är.

ARNA och G20 gjorde det möjligt för en nordisk gemensam mobilisering, de har haft en rad möten, informations-events och utvärderingar i 10 städer i flera länder.

Att just ge sig på städers logistik anses som en framgångsmetod och något som man ska använda sig av i framtiden. Det ultimata målet är att avskaffa kapitalismen och genom att blockera logistik och transporter tänker man sig att man stör kapitalet varje aktion.

Om ni trodde att bara nazisterna är målet tror ni fel. Liberalismen och alla borgerliga uttrycks särskilt som mål. Yttrandefriheten är också ett problem. Intressant att de heller inte drar någon slutsats om att om NMR förbjuds kommer det inte dröja innan alla deras egna organisationer förbjuds.

Å andra sidan så respekterar den här gruppen inga lagar.

På AFAs hemsida kan man läsa

Organiseringen är väl utbredd. Allt åt Alla Stockholm tog till exempel nyligen initiativ till en ”repressionsfond” det vill säga sympatisörer ger helt enkelt pengar till en fond som sedan betalar när medlemmar till exempel åtalas. Eller missar bussen hem för att de sitter inlåsta. Sådana saker.

Organisationen Vänsterjuristerna Göteborg har haft ett föredrag om de autonomas egna rättigheter i den yttrandefrihet de föraktar, ironiskt nog. Och bland annat gjort ett Haffa-kort, som delas ut gratis till alla som tänkt delta.

AFA i Oslo, grupper i Danmark och Finland åker buss till Göteborg idag. På AFA Oslos hemsida kan läsa att de uppmanar alla att använda appen Signal, som är en direktmeddelande-app som har kryptering. På samma sätt opererar andra kriminella grupper, med krypterade appar.

Vad är väl en våldsdemonstration utan partiet som har mest blodig historia, nämligen Kommunistiska Partiet, som har Stalin på väggarna. De vill för övrigt sätta ÖB i fängelse.

Alla grupper har ordnat bussresor. Kämpa Stockholm erbjöd sina anhängare att för 400 kronor få både buss och sovplats.

Bussarna blev fulla snabbt och i slutna grupper har samåkning organiserats. Ett tips från en anhängare är Hertz freerider, där man gratis kan få en hyrbil om man kör den mellan de Hertz-stationer som Hertz vill. Det är en transfer av bilen helt enkelt, som Hertz annars får betala för. Genom systemet kan folk få gratis hyrbil och Hertz gratis hjälp. Smart tips. För rörelsen är som sagt väldigt organiserade.

Organisationen som lajvar Expos ungdomsförbund, tonåringarna i Inte Rasist Men ska förstås också ner till Göteborg och veva. Eller vad de nu ska göra. Handhjärtan kanske. Men först……ett litet skämt.

Gatorna är också en av dessa organisationer och de deltar också aktivt i demon på lördag. Man kan se dem bland annat dela kartan för nazisternas demonstration.

På deras sajt kan man också i flera instruktionsvideor lära sig olika aktivistknep om hur man slåss och kommer undan polisen. 

 

Kommentarer i grupperna på Facebook föreslår olika sätt att slå tillbaka mot nazisterna genom att genskjuta dem.

AFA från Danmark kommer också i bussar, oklart hur många.

Givetvis är Ung Vänster med, notera för att stoppa nazisterna. Inte delta i någon fredlig sittdemonstration.

Bokhandeln Info hjälper till genom att dela ut karton, balaclavas för maskering etc.

Även ABF är med på ett hörn genom att skattepengar finansierat kurser i just organisering autonomt. 

Varför är det okej att skattepengar via ABF, som ju lever uteslutande på det, utbildar våldsvänstern i hur de ska bedriva sin våldsutövning mest effektivt?

Den här bilden publicerades av AFA Oslo innan G20, som ARNA arrangerade som sitt första stora event.

Autonom Organisering i Skåne, en del av ARNA publicerade nyss den här bilden för att illustrera autonom praktik.

Även de sprider varningar till aktivister om polisen. De hävdar att polisen är ”undfallande” gentemot nazister, trots att deras uppgift de facto är att skydda den grundlagsskyddade rättighet alla människor har att demonstrera. Åsikterna man framför är egalt i lagen.

Allt åt Alla har nyligen haft en crowdfunding för att köpa in en buss. Rättbuss hyrdes för Allt åt allas överklass-safari men den gamla bussen gick sönder och nu har de lyckats få ihop ca 80 000 kronor till en ny. Kampanjen döpte de till RättBuss vill fortsätta rulla.

Förtydligande 171004: RättBuss är inte en del av Allt åt alla utan en fristående förening som inte ska betraktas som en del av den autonoma rörelsen.

Göteborgsposten är en av de få tidningarna som inför lördagens demonstration även granskat en del av den autonoma mobiliseringen.

Kollar man på eventet på Facebook är det totalt 25 000 som kommer eller sagt att de är intresserade. 

Man ska nu inte längre bara prata om AFA utan även om ARNA. Tydligt är autonoma våldsvänstern inte varit så här starka sedan millenieskiftet. Och de seglar tyvärr under radarn i media för att mängder med journalister relativiserar just deras våld och deras antidemokratiska åsikter.

Jag tycker protester mot nazister är en självklarhet. 

Vi ska granska dem och vi ska protestera. Men vi ska OCKSÅ granska och protestera mot våldsvänstern. Alla som hotar demokratin med våld som metod. 

Stora fredliga demonstrationer som motdemonstration är tyvärr medlet för autonoma att kunna utöva det våldet. Finns det ingen fredlig motdemonstration som de kan infiltrera blir det inget resultat.

Syftet med lördagens aktion och alla andra aktioner är helt enkelt att skapa kaos.

Polisen är lika stor fiende som nazisterna. Om oskyldiga står i vägen är det trist men inget man bryr sig om. Att bränna banker, krossa fönster och bränna bilar är en metod för att skapa kaos. Att hindra logistik, som att blockera hamnar och vägar, är en annan genomtänkt strategi.

De tror inte på parlamentarism. De tror på revolution. De tror på diktatur och avskaffande av marknadsekonomi. De vill införa planekonomi och fängsla och skjuta meningsmotståndare. De är som nazisterna de protesterar emot.

Jag har bott i Göteborg. Det är som en andra hemstad. 

Welcome to Hell, Göteborg. 

………………………………………

Vill du stödja mitt arbete – bli Patreon genom att klicka här.
Eller Swisha: 0762096244

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!