Var är nattväktarstaten?

När man pratar om nattväktarstaten, som är en liberal idé, handlar det om att staten borde vara minimal och inte syssla med något annan än absolut minimum.

Vilket liberalismen identifierat som polis, domstol och försvar samt ev även patentmyndighet och lantmäteri. Utöver dessa kärnvärden borde staten minimera sitt inflytande, renläriga libertarianer tycker att resten borde avskaffas. Numera pratat vi ofta om nattväktarstaten som statens absolut kärnverksamhet.

Men polisen krisar, brotten ökar och allvarliga brott som våldtäkt ligger på vänt att utredas. Vi har 61 utanförskapsområden nu, varav 23 är så allvarliga att de betraktas som särskilt utsatta. Det som benämnts i media som ”no go-zon”, där poliser aldrig åker med en bil utan två bilar: en som vaktar polisbilarna från skadegörelse. I dessa områden finns det nu sådana där fackförbundet för väktare nu förbjudit sina medlemmar att arbeta i med hänsyn till att deras säkerhet inte kan garanteras, en mycket ovanlig åtgärd.

Varje intag till Polishögskolan har 800 platser. 

Jag har fått ut statistik på hur antagningen sett ut sedan regeringen Löfven tillträdde. Man lyckas inte ens fylla platserna trots många sökande.

Vi har idag 19 751 poliser i tjänst enligt Polisförbundet. 20 292 var siffran 2010.

Brå släppte nyligen en rapport om antalet anmälda brott första halvåret 2017. Det var ingen munter läsning när det gäller vissa saker. Sedan förra året är dock det totala antalet brott 2 % lägre än samma period förra året, vilket är glädjande.

Smolket i den bägaren är väl att totalt sedan 2008 har antalet anmälda brott ökat med 9 %.

Det är brott som skadegörelse och till exempel bilstölder som minskar. Medan brott mot person tyvärr ökar. I kategorin brott mot person ingår allvarliga brott som sexualbrott, dödligt våld, vållande till annas död, misshandel, olaga hot etc. Brott som drabbar en annan person alltså.

Jämfört med förra året bara har just brott mot person ökat med hela 8 %.

Jämfört med 2008 har brott mot person ökat med 25 %, eller 28 100 fler anmälda brott. 

När vi pratar om trygghet är det framför allt brott mot person folk relaterar till. Risken att överfallas, misshandlas, våldtas, dödas. Inte lika mycket handlar det om bidragsbrott, ekobrott eller narkotikabrott. Trygghet handlar om den egna kroppsliga säkerheten, för dig själv och dina närmaste. Även inbrott är en trygghetsfråga när det handlar om inbrott i bostaden.

Och just sexualvåldet ökar. Explosionsartat faktiskt.

Jämfört med förra året anmäldes ofattbara 14 % fler våldtäkter. 

Sexuellt tvång ökade med 6 % på ett enda år. Kurvan tar fart 2015 som ni kan se i grafen. Om vi uppskattar antalet då till ca 2 750 (det går inte att se exakt på den otydliga grafen) har alltså våldtäkterna ökat med 25 % på två år. 

Just under kategorin våldtäkt står den här meningen, som en brasklapp från Brå, där de varnar för att tolka siffrorna utan att tänka på att anmälningsbenägenheten kan ha ökat.

Men under stycket för Misshandel och friskränkning står inget sådant. Trots att även den meningen i så fall borde gälla för denna kategori brott.

Men misshandel och fridskränkning har minskat, kanske det är därför Brå inte känner att de vill påminna oss om att minskningen kan bero på minskad anmälningsbenägenhet?

Jag tycker att det är bra att myndigheter lär medborgarna hur man ska läsa statistiken men då ska varningarna vara konsekventa. Det är givetvis inte så att enbart brottet våldtäkt kan öka och minska med anmälningsbenägenhet utan detta gäller andra brott också.

Men jag har i alla fall svårt att tro att en ökning med 25 % av anmälda våldtäkter på bara två år har att göra med att kvinnor plötsligt anmäler betydligt fler våldtäkter. Även om stora fall med många våldtäkter med samma gärningsman tillfälligt kan dra upp statistiken kan årets plötsliga ökning med 14 % jämfört med första halvåret 2016 handla om det. Vilket fall skulle det handla om?

Jag har pratat med en disputerat kriminolog och det går inte att dra slutsatser om anmälningsbenägenhet på så korta tidsserier ens, oavsett vilket brott det gäller.

Ett annat brott som har ökat sedan Stefan Löven fick nycklarna till Rosenbad och Dan Eliasson nycklarna till hela polismyndigheten är bidragsbrott.

2007 fick vi en ny lag. De är all time high nu och har stigit konsekvent varje år sedan 2014.


När inte ens Nattväktarstaten finns, vad finns då kvar?

Jag ogillar dystopiska beskrivningar om verkligheten som larmar och alarmerar. Jag föredrar att punktmarkera. Just inom grova brott och våldtäkter är det helt uppenbart att något är helt fel.

Det är bevisligen farligare att vara kvinna i Sverige idag än bara för tre år sedan när Alliansen styrde.

Men istället för att fokusera på statens kärnuppgift att se till att medborgarna är trygga, håller regeringen Löfven som bäst på vad Socialdemokrater gör bäst ett år före valet – steker valfläsk.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!