Uppmuntran till specialbehandling

Uppdatering 170926:
En timme efter denna text publicerades dödade Myndigheten för stöd till trossamfund länken till handboken. Jag har nu begärt att de lägger upp materialet igen då de lyder under offentlighetsprincipen samt mailar mig en PDF. Kritik är obehagligt. 

Edit: jag fick en ny länk av en läsare så nu funkar den igen

Edit 2: den nya länken slutade också att fungera men nu har jag laddat upp hela dokumentet som PDF: Muslimsk+patient_A5_hela_3

…………………………………………

Det finns så mycket man inte vet. Jag visste till exempel inte innan idag att skattebetalarna har betalat ett häfte med råd till muslimer i vården om att kräva specialbehandling.

Innan vi går vidare kan det vara bra att förtydliga att jag hade skrivit likadant om vilken annan religion som helst. Vet ni om det finns någon judisk eller katolsk handbok för patienter, maila gärna. Som liberal är jag konsekvent i min åsikt att religioner ska betalas av de som utövar den. Inte av skattebetalarna. Vi ska heller inte anpassa offentlig verksamhet efter någon religion utan samma för alla.

Det var debattören Anosh Gashri som gjorde mig uppmärksam på handboken genom sin artikel i Dagens Samhälle.

Handboken heter ”Din muslimska patient – information till dig som vårdar patienter med muslimsk tro”

I Sverige har vi ett generellt välfärdssystem som innebär att man beskattar sina medborgare högst i världen och för det ska de bland annat få vård av landstingen utan högre kostnad än patientavgiften. Detta innebär också att eftersom vården är samma för alla är det samma regler för alla. Ingen får någon särskild behandling. Om vi hade ett helt privat finansierat system, vilket jag själv är för, skulle man däremot kunna ha det. Då hade folk med exempelvis olika religioner kunnat välja sjukhus och försäkringar som tillgodoser dessa. Men nu har vi inte det. Därför irriterar den här handboken mig.

För att den vill antyda att just muslimer skulle kunna kräva särskilda regler. Vilket är att lura läsarna. De som gjort handboken använder försiktigt ordval och har avhållit sig från krav-retorik.  Vilket är bra.

Men bara att ge ut en handbok om särskilda krav som muslimska patienter kan ha säger två saker: att man från den muslimska community som gjort boken och stödjer den faktiskt intalar sina medlemmar att de har rättigheterna som boken tar upp samt att vården ska kunna anpassas till just muslimer. Båda rimmar inte alls med den generella välfärdsmodell vi de facto har.

Det är att vilseleda tycker jag. De muslimer som de kommer i kontakt med och som kommer i kontakt med boken kan uppfatta att de har rätt att ställa dessa krav, vilket de inte har.

Givetvis är boken betalad med enbart skattekronor. Default-finansiering i Sverige för allt sådant här. Gud förbjude att religionerna betalar sina egna nöjen. Det är Islamiska Samarbetsrådet som gjort boken.

Totalt har de fått 13 144 000 kronor i bidrag tillsammans bara för 2016.

Hur mycket boken kostade framgår inte. Men utöver denna summa har Myndigheten för stöd till trossamfund betalat 1,1 miljoner för stöd till teologiska institutioner och 9,1 miljoner kronor för just ”andlig vård inom sjukvården”.

Vad står det då i handboken?

Ja, den som är sjuk uppskattar till exempel att få be på sjukhuset, att bära traditionella kläder till exempel slöja, att de får vård nära sina släktingar och får tolk.

Just tolk är givet och det är jag rätt säker på att sjukhus skaffar fram. Om man inte kan kommunicera med den som är sjuk blir det massa problem.

Nu ser jag i och för sig inga problem med att patienter hoppar ner på golvet för att be om de är friska nog, eller om de inte ligger på till exempel intensiv eller liknande klär sig i egna kläder som slöja. Men att kräva vård nära släktingar kan ingen göra. Man hamnar på det sjukhus där det finns plats, fråga valfri kvinna som ska föda eller har fött barn.

Mer problematiskt blir det med kravet att läkarna och sköterskorna ska vara av samma kön som en själv.

Man kan helt enkelt inte välja personal på sjukhus, det kan ingen. Vi har redan idag för lite folk på sjukhus. Man ska vara glad om man får vård faktiskt. Att tuta i muslimer att kräva särskilt kön på personalen är något de ska kunna göra känns märkligt.

De vill också ha respekt för att be 15 minuter ostört fler gånger om dagen. 

Nu bestämmer sjukhus baserat på sjukdom, schema och annat när undersökningar, provtagningar etc görs. Givetvis kan ingen hänsyn tas till att patienterna vill kunna vara i fred flera gånger om dagen 15 minuter i taget. Och hur ska det gå till när man ofta delar rum med andra patienter?

De vill också att alla sjukhus har ett förråd med Koranen och bönemattor, samt tidtabeller. Om man inte har någon fysisk kopia ska stressade sjuksköterskor anmodas att googla.

Nej. Vill man be får man vackert be sin familj att ta med en koran och en matta. Att kräva att sjukhus tillhandahåller dessa saker är inte rimligt.

Handboken tycker också att muslimer ska slippa vårdas ihop med folk med motsatt kön.

Jag tycker att det är jättebra att organisationerna bakom betonar att man inte förväntar sig att man ska möblera om sjukhusen, men tyvärr är det ändå det som blir konsekvensen om alla muslimer kräver det som står i den. Man kräver särbehandling.

Muslimer vill heller inte ta medicin med gelatinöverdrag. Om det finns alternativ redan tillgänglig på sjukhuset kan inte det vara ett problem men om detta erbjuder en merkostnad, att den medicinen är dyrare, är det inte rimligt. Man får medicin gratis (avgiftsfritt) på sjukhus och när man skrivs ut får man recept, inte sällan på den billigaste medicinen, att hämta ut själv. Då har man högkostnadsskydd. Återigen, man får acceptera att samma regler gäller för andra.

Man kan inte få dyrare medicin för att man inte vill ta den medicin som erbjuds av religiösa skäl. 

De vill också att man satsar landstingspengar på omskärelse av små pojkar.

Sedan 2009 rekommenderar SKL sina medlemmar att erbjuda just omskärelse men alla landsting gör inte det. De som gör det subventionerar ofta och i Skåne till exempel kostade de 1 800 kronor för patienten. Men nu är det så många som vill omskära pojkar att kostnaderna skenar. 2016 ville därför en majoritet i Region Skåne att priset höjdes till 7 000 kronor för föräldrarna.

Om man av religiösa skäl vill ta bort något friskt på nyfödda pojkbebisar får man faktiskt betala hela den kostnaden själv tycker jag. Det är inte medicinskt motiverat och vi betalar inte heller folks skönhetsoperationer eller andra operationer som inte anses medicinskt motiverat. Helt orimligt att en enda skattekrona går till detta.

Betala själva om ni vill snippa saker på snoppen för att Gud sagt det.

Symptomatiskt tar heller inte handboken avstånd från den barbariska sedvänjan att omskära flickor.

Jag tycker hela den här produktionen är beklaglig faktiskt. Skattepengar har slösats bort på att lura muslimer i Sverige att de har rätt att ställa krav på särbehandling. Vilket varken de eller någon annan har.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!